HALLITKOON JUMALAN RAUHA SYDÄMESSÄSI

Pyhä Henki on tehnyt minulle aivan selväksi, että kaikki rukoilemiseni on turhaa, jollen tee sitä uskossa. Voin itkeä, paastota, harrastaa esirukouksia, työskennellä hartaasti rukouksessa. Kuitenkaan en tee mitään vaikutusta Herraan, jos se ei tapahdu yksikertaisessa lapsellisessa uskossa.

Jumala ei toimi puolestamme, jos emme usko. Sana sanoo: ”Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa”(Jaak.1:7).

Herraa käskee meitä luottamaan häneen. Usein emme kuitenkaan usko häneen ja hänen halukkuuteensa ja tahtoonsa vastata sydämemme huutoon. Kun pääsemme taivaaseen, olemme varmaan ihmeissämme, kun näemme kaikki siunaukset, rauhan ja voiman, jotka meillä oli käytössämme. Ne eivät vain toimineet meidän vähäisen uskomme tähden.

PYHÄ HENKI KEHOTTAA MINUA VOIMAKKAASTI HAASTAMAAN SINUA LISÄÄMÄÄN USKOASI. Pyydä Herraa antamaan anteeksi epäuskosi ja vuodattamaan sieluusi luottamuksen hänen halukkuuteensa jopa ”ylivastata” hartaisiin rukouksiisi.

Haluatko uskosi enenevän? Kun taas käyt rukoukseen, käytä seuraavia Raamatunkohtia vedotaksesi Herraan. Hän ei kiellä omaa sanaansa. Käytä näitä:

• Psalmi 62:8
• Psalmi 91:4
• Psalmi 56:3
• Sananlaskut 30:5
• Jeremia 29:10 -14