HERRAN SEBAOTIN VARJELUKSESSA

Vanhan Testamentin pyhät tunsivat Jumalan tavalla, josta me Uuden Testamentin pyhät tiedämme hyvin vähän. He tunsivat hänet Herrana Sebaotina! Yli 200 kertaa Vanhassa Testamentissa - Samuelista Malakiaan - Jumalaan viitataan juuri tällä nimellä. Voimme lukea, kuinka "Daavid kasvoi suuremmaksi ja suuremmaksi, koska Herra Sebaot oli hänen kanssaan." Tämä majesteetillinen puhuttelu löytyy toistuvasti Psalmeista:

• "Hän on Herra Sebaot, hän on kunnian Kuningas" (24:10)
• "Herra Sebaot on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme" (46:7).
• "Herra, Jumala, kuule minun rukoukseni" (84:8).
• "Herra, Jumala Sebaot, kuka on voimassa sinun vertaisesi, Herra? Ja sinun uskollisuutesi ympäröitsee sinua" (89:9).

Hepreankielellä sana ”sotajoukko” on tsbaah (suom. Raamatussa Sebaot). Se tarkoittaa "armeijaa, joka on aseet tanassa, valmiina taisteluun." Sotilaat, hevoset ja sotavaunut ovat valmiina lähtöön millä hetkellä hyvänsä. Armeija, joka on kutsuttu kokoon, vain odottaa käskyä.

Tapahtui kerran, että Assyrian armeija oli tulossa kuningas Hiskiaa ja Juudaa vastaan. Tämä kuningas ei liikahtanutkaan verenhimoisen armeijan ympäröidessä heitä, vaan sanoi Jumalan kansalle: "Olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö älkääkä arkailko Assurin kuningasta ja kaikkea joukkoa, joka on hänen kanssansa; sillä se, joka on meidän kanssamme, on suurempi kuin se, joka on hänen kanssansa. Hänen kanssansa on lihan käsivarsi, mutta meidän kanssamme on Herra, meidän Jumalamme, meitä auttamassa ja meidän sotiamme sotimassa" (2 Aik. 32:6-7).

Vanhan Testamentin pyhät ymmärsivät, että kaikkivaltiaan Jumalan kaikkivoiva, näkymätön armeija oli kokoontunut suojelemaan heitä. Daavid uhosi: "Jumalan sotavaunuja on kymmenet tuhannet, on tuhannet kertaa tuhannet; Herra on niiden keskellä" (Ps.68:18). Psalmin kirjoittajan mukaan ne ovat meitä varten, sillä: "Herra on sinun varjelijasi" (Ps.121:5).

Me emme voi varjella itseämme pahalta omassa voimassamme. Emme taistele saatanaa vastaan omin avuin. Herran Sebaotin tulee varjella meitä. Kuule, mitä Raamattu sanoo: "Hän ojensi kätensä korkeudesta ja tarttui minuun, veti minut ylös suurista vesistä; hän pelasti minut voimallisesta vihollisestani..sillä he olivat minua väkevämmät" (Ps.18:18).

Juudaan kirjeessä meille luvataan: ”Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen, … kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Aamen” (Juud.1:24- 25).