JUMALAN VOIMASTA VARJELTUINA

Pietari sanoi: “(Me), jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana”(1 Piet.1:5). Näen tässä profetian, joka koskee näitä viimeisiä päiviä. Silloin Jumala taas kerran näyttää kansalleen suojeluvoimansa.

Kristus rukoili Isää opetuslastensa puolesta: ”Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen” (Joh 17:12).

Opetuslapset eivät itse pysyneet Jumalan tahdon tiellä. Heitä piti siinä heidän ulkopuoleltaan tuleva voima. He eivät olisi selvinneet yhdestäkään päivästä ilman Kristuksen varjelevaa voimaa.

Minkä ihanan rukouksen Kristus rukoilikaan meidän puolestamme: ”En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta” (Joh 17:15).

Kreikankielellä sana varjella on erittäin kuvaava. Sitä käytetään 1 Piet. 1:5:ssä ilmaisemaan:

• Armeijan aseman perustamista
• Varjella, ympäröidä ja puolustaa varuskuntaa
• Perustaa linnake, jossa on täysi armeijan valmius, kaikki tarvittavat sotavarustukset
• Aavistaa etukäteen vihollinen kaukaa ja suojella sen vaaralta.

Herra ei ole vain vahva torni, vaan hän on meidän varuskuntamme, jossa on sotaan täysin varustautunut armeija. Meistä on itse asiassa tullut voimakas armeijan asemapaikka, jossa on sotilaita, hevosia ja vaunuja valmiina taisteluun. Komentajamme näkee vastaamme tulevan vihollisen etukäteen jo kaukaa.

Jeesus rukoili: ”Varjele heidät pahasta…” Kreikankielinen vastine sanalle varjella tarkoittaa:

• Vapautus kaikesta pahan, ilkeän, harmillisen, irstaan, pahantahtoisen tai ilkeämielisen vaikutuksesta.
• Vapautus saatanasta itsestään kai kaikesta, mikä on turmeltunutta tai sairasta.

Kun tekee yhteenvedon tästä kaikesta, se tuntuu melkein liian hyvältä uskoa. Me olemme Jumalan varuskunta, jolla on täysin varustettu hengellinen armeija, lukemattomia ratsuja, vaunuja ja sotilaita valmiina sotarintamassa. Heitä informoidaan vihollisen suunnitelmista ja varustuksista. Heillä on puolustus saatanaa ja kaikkea pahan valtaa vastaan koko maailmankaikkeudessa. Nyt ehkä ymmärrämme, mitä Raamattu tarkoittaa puhuessaan: ”hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. (1 Joh. 4:4)