UUDEN VOIMAN LÖYTÄMINEN

Kuinka nopeasti unohdammekaan, että Jumala on vapauttanut meidät jostakin elämässämme. Kuinka helposti pidämme itsestään selvänä, että hän teki ihmeen elämässämme. ”Muista, mistä olet vapautunut”.

Me olemme niin samanlaisia kuin opetuslapset. He eivät ymmärtäneet Kristuksen tekemää ihmettä, kun hän yliluonnollisesti ravitsi tuhansia vain muutamalla leivällä ja kalalla. Jeesus teki tämän ihmeen kaksi kertaa, syöttäen ensimmäisellä kerralla 5000 ja toisella kerralla 4000 henkeä. Muutaman päivän kuluessa opetuslapset jo unohtivat tämän tapauksen.

Kun Jeesus varoitti heitä fariseusten hapatuksesta, opetuslapset luulivat hänen puhuvan siitä, etteivät he olleet muistaneet ottaa leipää mukaan matkalleen. Kristus vastasi heille: ”Ettekö vielä käsitä? Ja ettekö muista niitä viittä leipää viidelletuhannelle ja kuinka monta vakallista otitte talteen, ettekä niitä seitsemää leipää neljälletuhannelle ja kuinka monta vasullista otitte talteen? ”(Matt.16:9- 10).

Markuksen evankeliumin mukaan Kristus oli hämmästynyt siitä, miten nopeasti opetuslapset olivat unohtaneet. Jeesus sanoi: ”Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille: "Mitä puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vielä käsitä ettekä ymmärrä? Onko teidän sydämenne paatunut?
Silmät teillä on, ettekö näe? Ja korvat teillä on, ettekö kuule? Ja ettekö muista: kun minä mursin ne viisi leipää viidelletuhannelle, kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte?" (Mark.8:17 -19).

Mitä nämä raamatunkohdat kertovat meille? Kyllähän jokainen opetuslapsi mietti ihmeitten tapahtuessa niiden suuruutta. Koeta kuvitella näiden miesten kävelemistä ihmisjoukkojen keskellä. He kantoivat kukin koria jakaen leipiä ja kaloja, jotka lisääntyivät ihmeellisesti heidän silmiensä edessä. Olisi luullut heidän langenneen polville huutaen: ”Miten tämä on mahdollista? Tämä on pelottavaa. Tätä ei voi selittää inhimillisesti. Sinä, Jeesus, olet todella Herra”. Kuvittelen heidän sanoneen ihmisille: ”Olkaa hyvät, ottakaa tätä ihmeruokaa, joka on lähetetty kirkkaudesta. Jeesus on hankkinut sen teille.”

Opetuslapset näkivät nämä ihmeet omin silmin, mutta niiden merkitys ei jostakin syystä auennut heille. He eivät ymmärtäneet niitä. Samoin mekin, sinä ja minä, unohdamme Jumalan tekemät ihmeet omassa elämässämme. Eilisen siunaukset unohtuvat tämän päivän ongelmien keskellä.

Sekä Vanhan että Uuden Testamentin lehdillä luemme: ”Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita (1 Kor. 16:12). Muistakaa, mistä olette vapautuneet.” Huomaa myös Mooseksen kehotus kansalle Punaisen Meren ihmeen jälkeen: ”Ja Mooses sanoi kansalle: "Muistakaa tämä päivä, jona te lähditte Egyptistä, orjuuden pesästä; sillä Herra vei teidät sieltä pois väkevällä kädellä…(2 Moos. 13:3).