YHTEYTEEN KUTSUTUT

Apostoli Paavali kirjoittaa: "Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen"(1 Kor. 1:9).

Tämä lause avaa meille totuuden, joka voi auttaa meidät läpi elämän kaikkien myrskyjen. Tämä on yksinkertainen totuus, joka säilyttää sydämemme levon silloin, kun kaikki ympärillämme olevat asiat järkkyvät. Tämä Jumalan Sana pitää kaukana meistä pelon, joka vavisuttaa nyt koko maailmaa.

Totuus on tämä: Me opimme tuntemaan Jumalan uskollisuuden vastaamalla kutsuun pysyä Jeesuksen yhteydessä. "Kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen" (1 Kor.1:9).

Meitä ei ole kutsuttu luottamaan omaan järkeemme, ei lihaan, ei ihmisiin eikä mihinkään, mikä on tästä maailmasta. Jeesus kutsuu meitä: "Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon"(Matt.11:28).

Kristus yksin on meidän rauhamme, luottamuksemme ja tyytyväisyytemme. Olen kokenut suurta tyytyväisyyttä nähdessäni, uskon kautta, Herrani kunniassaan. Hän rakastaa minua, kutsuu minua suloiseen läsnäoloonsa, kertoo minulle olevansa tarpeeksi. Minun ei tarvitse anella tai pyydellä tai olla peloissani. Mitä enemmän kohdistan katseeni Jeesukseen kaikissa asioissa, sitä enemmän tiedän hänen olevan hyvillään, koska ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Häntä.

On surullista, että monet Jeesusta rakastavat uskovat joutuvat pois raiteiltaan kriisiaikoina. He murehtivat ja ovat huolissaan. He tuhlaavat aikaa yrittäessään löytää pakokeinon tai tavan, jolla selviytyä koetuksesta. He eivät kuuntele hänen kutsuansa "tulla aterioimaan" hänen kanssaan. En tarkoita, että viettäisit joka päivä yhden tunnin rukouksessa. Tarkoitan keskittymistä häneen koko päivän: "Rukoilkaa lakkaamatta" (1 Tess. 5:17). Se on yksinkertaista, hiljaista puhetta, vain puhumista hänelle, tulemista yhä tutummaksi hänen kanssaan. Silloin meidän ei kriisiaikoina tarvitse kiiruhtaa järkyttyneinä rukouskammioomme ja anella apua kuin vieraalta.

Hän kuulee kaikki itkut, kovaääniset ja hiljaiset ja vastaa meille aina uskollisuudessaan.