Friday, September 30, 2011

EPÄUSKO SULKEE TIEN JUMALAN LÄHEISYYTEEN!

”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät” (Heb.11:6).

Kaikki maailman rukoukset eivät hyödyttäisi sinua, jos et rukoile uskossa! Voit paastota ja rukoilla kolme päivää tai viikkoa, mutta ilman uskoa et ole Jumalalle mieliksi. Kaikki viettämäsi tunnit rukouksessa, anomisesi ja ”hänen luokseen tulemisesi” ei hyödytä, jollei sydämesi ole ankkuroituna uskoon!

”Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa” (Jaak.1:6-7).

Jos vietät kaksi tuntia päivässä Jumalan kanssa, etkä silti usko hänen vastaavan sinulle, nolaat häntä kaksi tuntia! Se saa sinut tuntemaan itsesi hyväksi tai pyhäksi, mutta todellisuudessa haaskaat aikaasi! Annat Jumalalle kaksi tuntia epäuskoa ja epäilyä.

Tiedän uskovia, jotka sanovat rukoilevansa päivittäin, usein itkien Herran edessä, muttei mitään tapahdu. He jäävät raskassydämisiksi ja masentuneiksi. Heidän elämänsä on aina sekaisin, koska he nolaavat Herran tulemalla hänen läsnäoloonsa epävarmoina siitä, että Hän tekee niin kuin on luvannut!

”Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva” (Mark 11:24).

”Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte" (Matt. 21:22).

Moni Jumalan ihminen elää hengellisessä köyhyydessä, koska jokin sai heidät epäilemään Jumalan rakkautta. He sanovat: ”Kuinka voisin luottaa Jumalaan, kun en ymmärrä lainkaan, miksi Hän salli tällaista tapahtua minulle?”

Heidän hämmennykseensä ei löydy inhimillistä vastausta. Vain Jumala tietää lopun alusta asti ja vasta taivaassa voimme ymmärrämme, miksi Jumala salli näiden tuulten ja aaltojen riepottelevan meitä.

Jesaja vastasi tähän ja uskon sen olevan kaikki, mitä meidän tarvitsee tietää juuri nyt. Hän sanoi: ” Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt” (Jes. 49:15- 16).

Jumala on antanut meille oman Sanansa: ”Sinä olet minun lapseni. Sinä olet piirrettynä kämmeneeni, joten luota minuun!”

Thursday, September 29, 2011

EPÄUSKO TEKEE JUMALASTA VALEHTELIJAN!

“Joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa” (1 Joh. 5:10).

Mieti kaikkia pahoja syntejä, joita Israel teki erämaassa; nurinaa, valitusta, epäjumalanpalvontaa, kiittämättömyyttä, kapinaa ja irstautta. Mikään näistä synneistä ei nostanut Jumalan vihaa. Heidän epäuskonsa vihoitti Jumalan! ”Ja Herra sanoi Moosekselle: ’Kuinka kauan tämä kansa pitää minua pilkkanaan eikä usko minuun, huolimatta kaikista tunnusteoista, jotka minä olen tehnyt sen keskuudessa?” (4 Moos. 14:11).

Jumala sanoi Moosekselle: ”Nämä ihmiset tekevät valhetta kaikesta, mitä olen tehnyt heidän hyväkseen! Olen tehnyt ihmeen toisensa perään ja vapauttanut heidät kerta toisensa jälkeen. Aikovatko he ikinä luottaa minuun ja levätä minussa?”

Pysähdy hetkeksi miettimään kaikkia asioita, joita Jumala on tehnyt sinun hyväksesi. Hän on varjellut sinua. Hän on vastannut tähän ja tuohon rukoukseen. Hän on tullut mukaan sinun kriiseihisi siellä, täällä. Hän on vienyt sinut läpi koetusten, ruokkinut sinua taivaan mannalla, tehnyt asioita sinulle, jotka ovat vähintään ihmeitä.

Neljäkymmentäkahdeksan pitkää vuotta Israel unohti Jumalan Sanan ja välttivät mielessään hänen ihmeensä. He lankesivat niin usein valittamaan ja epäuskoon, että Jumala sanoi: ”Minä tuhoan sen rutolla ja hävitän sen perin juurin” (4 Moos.14:12). Hän sanoi Moosekselle: ”Minä hylkään oman kansani, koska he eivät ikinä opi luottamaan minuun!”

Kun israelilaiset seisoivat Jordanin paremmalla puolella, Mooses antoi juhlallisen julistuksen: ”Katso, Herra, sinun Jumalasi, antaa maan sinun valtaasi. Mene ja ota se omaksesi... älä pelkää äläkä arkaile. Herra, teidän Jumalanne, joka käy teidän edellänne, taistelee itse teidän puolestanne... Mutta sittenkään te ette uskoneet Herraan, teidän Jumalaanne... Kun Herra kuuli teidän puheenne, vihastui hän ja vannoi sanoen: 'Totisesti, ei kukaan näistä miehistä, tästä pahasta sukupolvesta, saa nähdä sitä hyvää maata, jonka minä valalla vannoen olen luvannut antaa teidän isillenne” (5 Moos. 1:21, 29- 30, 32, 34- 35).

Jumalan antaa suuremman kunnian Sanalleen kuin nimelleen. Hänen jokaisella sanallaan on tarkoitus. Kaikki asiat, jotka Jumala kertoi Israelille, hän on sanonut myös meille. Minä kysyn sinulta: Emmekö joudu myös hänen vihansa alaisuuteen, jos toimimme epäuskossa?

Me luemme hänen sanaansa ja kuulemme hänen lupauksiaan saarnatuolista. Sitten palaamme omiin oloihimme ja nurisemme, jos hän ei täytä heti kaikkea meidän mielemme mukaan. Vaikka kuulemme suuria ja mahtavia lupauksia, emme anna hänen sanansa ankkuroitua sieluihimme. Kun käyttäydymme kuin meidät olisi hylätty, teemme Jumalasta valehtelijan!

Wednesday, September 28, 2011

KAIKKIEN SYNTIEN ÄITI

Voisin laatia kokonaisen luettelon uskovien tekemistä synneistä. Mikään niistä ei olisi läheskään niin vakava kuin se, jonka haluan nostaa esille. Kaikkien syntien äiti on epäusko. Siitä syntyvät kaikki muut!

En puhu nyt paatuneen syntisen epäuskosta. Tuomitsijoiden, agnostikkojen ja ateistien epäusko ei liikuta Jumalaa vähääkään. Enemmän kuin mikään muu Jumalaa vihoittaa epäusko ja huolestuttava epäily niissä, jotka kutsuvat itseään Hänen nimellään! Hänen lapsensa, jotka sanovat: ”Minä olen Jeesuksesta”, mutta joiden sydämissä on epäilyä, pelkoa ja epäuskoa, murehduttavat häntä enemmän kuin ketkään muut!

Kuinka vakavasti Jumala ottaa tämän epäuskon synnin! Juudas varoitti kirkkoa näillä sanoilla: ”Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet” (Juud.1: 5).

Juudas muistuttaa uskovia Jumalan asenteesta epäuskoa kohtaan! Hän sanoo: ”Minä muistutan teitä siitä, että Jumala vihaa epäuskoa pelastettujensa joukossa. Pelastettuaan kansansa Hän jälkeenpäin tuhosi ne, jotka eivät uskoneet!”

Rakkaani, uskon että Jumala on kutsunut minut muistuttamaan Hänen seurakuntaansa tästä samasta asiasta! ”Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut” (1 Kor. 10:11). Jumala ei ehkä enää tuhoa kansaansa fyysisesti niin kuin Vanhan Testamentin aikoihin. Sen sijaan Hänen tuomionsa meidän epäuskomme tähden näinä päivinä on hengellistä ja se on yhtä vakavaa.

Epäusko on tänään aivan yhtä tuhoavaa kuin ennenkin. Me emme kenties muutu suolapatsaiksi, mutta meistä tulee jäykkäniskaisia ja katkeria! Maa ei avaudu nielemään meitä, sen sijaan joudumme huolien, stressin ja perheongelmien nielemiksi. Tuli ei tule alas taivaasta ja kuluta meitä, mutta hengellinen elämämme tuhoutuu.

Monet meistä syyllistyvät tähän kakkien syntien äitiin pelkäämättä sitä. Emme ota epäuskoamme vakavasti. Sen sijaan me elämme, niin kuin ei se vaivaisi Jumalaa hiukkaakaan. Kuitenkin se on synti, joka avaa meidän ruumiimme ja henkemme mille hyvänsä synnille.

Tuesday, September 27, 2011

MISSÄ ON VIISAUS?

“Mutta viisaus - mistä se löytyy, ja missä on ymmärryksen asuinpaikka? Ei tunne ihminen sille vertaa, eikä sitä löydy elävien maasta”(Job.28:12 -13).

Viisaus,
Kuka sen voi löytää?
Mistä?
Syvyys sanoo; ”Ei sitä ole minussa.”
Meri sanoo: ”Ei se ole minun luonani.”
Sitä ei voi ostaa kullalla,
Eikä hopeaa voi punnita
Sen hinnaksi.
Sitä ei voi arvioida …kallisarvoisen Onyx-kiven
Tai safiirin hintaiseksi.

Sitä ei voi vaihtaa jalokiviksi,
Saati sitten koralleiksi tai helmiksi,
Sillä viisauden hinta
On korkeampi kuin rubiinien.
Mistä viisaus tulee?
Missä on ymmärryksen paikka?

Jumala ymmärtää
Ja hän tietää sen paikan.
Hän, joka näkee kaiken taivaan alla,
Joka mittaa tuulen painon
Hän sanoi ihmiselle:
”Katso
Herran pelko
On viisautta.
Pahan välttäminen on ymmärrystä

Herran pelko on
Kaiken viisauden alku.
Joka haluaa saada viisautta,
Hän pelätköön
Rakkaudessa Herraa
Ja hylätköön syntinsä.”

Monday, September 26, 2011

HÄN AVAA TAIVAAN IKKUNAT

Uusi Testamentti on täynnä vakuuttavia lupauksia siitä, että Jumala mielellään ylivastaa oman kansansa rukouksiin.

Yksi tunnetuimmista lupauksista on Ef.3:20:ssä. Tunnemme sen kyllä, mutta vain harvat meistä elävät todeksi, mitä uskovat. ”Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikutta”

Jumala voi vastata rukouksiimme, mutta hän haluaa tehdä paljon enemmän kuin osaamme kuvitella. Hän tahtoo vastata meille, ei vain pikkupyyntöihimme, vaan oman rikkautensa ja valtansa mukaisesti.

Raamattu kertoo meille, että Jumala haluaa vastata meille runsaasti: ”Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin" (Luuk. 6:38).

”Vaan, niin kuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat". Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin”( 1Kor.2:9- 10).

”Joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, (2 Piet. 1:4)

”Etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme”(1 Tim.6:17).

Jumala tosiaan pyytää meitä anomaan suuria!

Mielellämme kutsumme Herraa ”kuninkaaksemme”, mutta harvoin rukoilemme asioita, jotka ovat kuninkaamme suuruuden arvoisia. Kuninkaan velvollisuus on suojella alamaisiaan. He taas kunnioittavat häntä pyytämällä häneltä paljon. He uskovat, että hänellä on antaa kaikki, mitä he tarvitsevat, ja vieläpä runsaasti. Rakkaat lukijani, ette voi nimittää Jumalaa kuninkaaksi ja sitten moittia häntä siitä, että hänen alamaisensa joutuvat elämään edelleen puutteessa.

Oletko hämmästyttänyt Jumalaa pikkupyynnöilläsi? ”Koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti”(Mal.310).

Friday, September 23, 2011

TÄYDELLINEN VOITTO

”Ja ammonilaiset menivät Jordanin yli taistelemaan myös Juudaa, Benjaminia ja Efraimin heimoa vastaan, ja niin Israel joutui suureen ahdinkoon”(Tuom.10:9)

Jumala oli pannut ammonilaiset kurittamaan israelilaisia heidän syntiensä tähden (ks. Tuom. 10:6-8). Nyt heidän armeijansa oli marssimassa kohti Israelia! Jumalan kansa oli ihmeissään ja toivottomassa tilassa. He alkoivat tunnustaa syntejään: ”Me olemme syntiä tehneet; tee sinä meille aivan niin kuin hyväksi näet, kunhan vain tänä päivänä autat meitä"(Tuom.10:15).

Ihmiset olivat niin syntinsä painamia, etteivät he osanneet muuta kuin pyytää Jumalaa säästämään heidät. Heidän rukouksensa oli mitä yksinkertaisin: ”Herra, vapauta meidät tämän kerran! Älä anna vihollisen voittaa ja tuhota meitä!”

He rukoilivat yksittäistä voittoa, mutta Jumalalla oli mielessään jotain enemmän. Hän ylivastasi heidän rukoukseensa voimallisesti! Israel ei ainoastaan pelastunut, vaan he pääsivät voitolle! He selättivät ammonilaiset täydellisesti!

”Sitten Jefta lähti ammonilaisia vastaan, sotimaan heitä vastaan, ja Herra antoi heidät hänen käsiinsä. Ja hän tuotti heille hyvin suuren tappion, valloittaen maan Aroerista Minnitiin - kaksikymmentä kaupunkia. Niin täytyi ammonilaisten nöyrtyä israelilaisten edessä” (Tuom. 11:32-33).

Jumala ei ainoastaan vapauttanut Israelia, vaan hän antoi heille rohkeuden ja neuvon, miten voittaa ammonilaiset! He löylyttivät kerta kaikkiaan ammonilaiset, joista ei sen jälkeen ollut enää ongelmaa! He saivat täydellisen voiton!

Niin juuri Jumala haluaa ylivastata kansansa rukouksiin tänäänkin! Useimmat uskovat rukoilevat: ”Herra, auta minua voittamaan tämänkertainen taistelu.” Herra vastaa: ”Minä annan voiton sinulle, mutta minulla on paljon enemmän annettavana sinulle. Minä haluan sinun voittavan vihollisesi kokonaan, ei vain yhtä taistelua kerrallaan. Minä haluan antaa sinulle täydellisen voiton!”

Rakkaani, Hän ei halua sinun ainoastaan voittavan vihollista, vaan alistavan kaikki viholliset täydellisesti! Hän ei halua, että vain voitat synnin voiman, vaan että olet enemmän kuin voittaja. Hän ei halua antaa vain elämää, vaan yltäkylläisen elämän. Ei ainoastaan iloa, vaan iloa, joka on sanoinkuvaamatonta ja täynnä kirkkautta. Ei vain vapautta peloista täksi päiväksi, tai viikoksi tai kuukaudeksi – vaan kaikkiin elämäsi päiviin!

Thursday, September 22, 2011

JUMALA YLIVASTAA RUKOUKSEEN!

Seurakunnassa kuulee vähän väliä sanottavan: “Jumala vastaa rukoukseen!” Se on kuitenkin vain osa totuutta. Koko totuus on: ”Jumala ylivastaa rukoukseen!”

Hoosea profetoi Israelille: ”Te olette niskoitelleet, mutta yhä Jumalan omia” (Ks. Hoos.13: 16)
”Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle: ’Anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi’ ”(Hoos.14:2).

Israelin rukous oli yksinkertainen. He halusivat, että Jumala vain pyyhkisi pois heidän rikoksensa ja ottaisi heidät armollisesti vastaan. ”Herra armahda! Puhdista meidät ja ota meidät vastaan armossasi.” Jumala ei ainoastaan puhdistanut ja ottanut heitä vastaan armollisesti. Hän antoi vielä siunauksia, jollaisia kukaan ei olisi osannut kuvitellakaan!

”Minä parannan teidän luopumuksenne, omasta halustani minä teitä rakastan; sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois. Minä olen oleva Israelille kuin kaste, se on kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin Libanon. Sen vesat leviävät, sen kauneus on oleva kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin” (Hoos.14:4-6).

Taivaan kaste (jakeessa 5) on Herran läsnäolo. Tähän asti oli ollut kuivuutta, ja kaikki oli kuolemaisillaan, koska Jumalan mielisuosio oli otettu pois. Nyt, todellisen katumuksen ja sydämestä tulevan rukouksen tähden, Jumala sanoi antavansa elämän pulputa joka puolelta. Israelia ei saisi ainoastaan anteeksi, vaan myös herätyksen! Heistä tulisi syvään juurtuneita, kaikkialle levittäytyviä ja kukoistavia!

He pyysivät vain armoa, anteeksiantamusta ja hyväksymistä. Jumala taas avasi taivaan akkunat ja antoi sataa siunauksiaan, jollaisia he eivät ikinä olisi uskaltaneet toivoakaan! Jumala ylivastasi heidän rukoukseensa runsaasti!

Jumala on tehnyt saman sinulle! Kun kaduit, pyysit Jumalaa antamaan sinulle puhtaan sydämen, anteeksiantamuksen ja rauhan. Katso, kuinka hän on ylivastannut sinulle: Hän antoi sinulle nälkäisen sydämen ja suuremman janon Jeesuksen puoleen! Hän antoi sinulle silmät nähdä ja korvat kuulla. Hän on suojellut sinua raivoavalta, vihaiselta paholaiselta ja hukuttanut sielusi toivoon, iloon ja onnellisuuteen!

Pyysit vain pelastusta ja puhdistusta, mutta Jumala on antanut sataa päällesi siunauksia siunauksien jälkeen! Hän on ylivastannut sinun rukoukseesi!

Wednesday, September 21, 2011

JAAKOB TAISTELI HERRAN KANSSA

Kaikkein tärkeintä on oppia, että emme koskaan taistele ihmisiä vastaan. Ei työtovereita, naapureita tai uskosta osattomia rakkaimpiamme vastaan, taistelua Jumalaa vastaan!
Jos selvität välisi Jumalan kanssa, kaikki muu asettuu paikoilleen. Kun olet puhdas Hänen edessään eli Kristuksen veressä vihmottu, sinulla ei ole syntiä elämässäsi, rukoilet jatkuvasti. Silloin eivät helvetin voimat voi estää Jumalaa tekemästä, mitä hän tahtoo! Hän haluaa sinun omistavan sellaisen pyhän voiman.

Hoosea sanoi: ”Mutta Herralla on oikeudenkäynti Juudan kanssa” (Hoos.12:2). Mikä on oikeudenkäynnin syy Jumalan ja seurakunnan välillä? Se on hengellinen laiskuus! Me haluamme ihmeitä, siunausta, vapautusta, mutta ilman hintaa ja omaa panostusta!
Kuinka moni Jumalan kansasta rukoilee koko yön painien, taistellen, itkien ja huutaen Jumalan puoleen, niin kuin Jaakob teki? Kuka haluaa pyhyyttä, puhtautta ja Kristuksen kaltaisuutta niin paljon, että on valmis sulkemaan itsensä Jumalan läsnäoloon, kunnes rukoukseen vastataan? Kuka on niin halukas miellyttämään Jumalaa, että tekee kaikkensa päästäkseen irti pahoista tavoistaan, himoistaan ja huutaa, taistelee ja painii Jumalan kanssa, kunnes Hän katkaisee kaikki kahleet?

Hoosea sanoi Israelin kansalle: ”Te haluatte vain menestystä ja varmuutta. Ette ole valmiita kantamaan vastuuta! Ette halua elää Jumalan mieliksi vaan omaksi hyväksenne!”

Jaakob oli taistelija syntymästään asti. Hän voitti ”omassa voimassaan” (ks. 1 Moos. 25:26) ja niin pitää myös sinun ja minun tehdä! Meillä on Hänen voimansa, mutta emme käytä sitä! ”Hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla” Kol.1:11).

”Hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta” (Ef.3:16).

Jeesuksen Kristuksen seurakunta ei koskaan näe, mitä Jumalalla on ruumistaan varten, ennen kuin Hän näkee sen etsivän Häntä täydestä sydämestä! ”Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras”(Jaak.5:16).

Jumala haluaa sinun luottavan Häneen, koska Hän rakastaa sinua! Hän sanoo: ”Tässä se on. Jos haluat sen, tule hakemaan!” Hän haluaa tehdä sinusta vahvan sotilaan, armeijaansa sopivan!

Tuesday, September 20, 2011

JUMALA ON MINUA VARTEN

”Minä huudan Jumalaa, Korkeinta, avukseni, Jumalaa, joka vie minun asiani päätökseen (Ps.57:2)

Uskon Jumalaan, joka toimii,
Joka voi varjella jalkani lankeamasta
Ja suojelee minut vahingoilta.
Kun olen peloissani, panen toivoni Häneen.
Hän pelastaa sieluni rauhassa
Taistelusta, jota käydään minua vastaan.
Minä huudan Jumalaa
Ja Hän pelastaa minut.
Hän panee kyyneleeni talteen
Ja merkitsee jokaisen askeleeni.
Kun huudan häntä avuksi,
Viholliseni joutuvat pakosalle
Koska Jumala on minua varten.
Häneen minä panen toivoni.
En pelkää, mitä ihminen voisi tehdä minulle
Sydämeni on eheytynyt.
Minä tahdon laulaa ja ylistää;
Sieluni on tyytyväinen.

Hän vie minut läpi tulen ja tulvan
Toivottuun satamaan.
Hän kirkastaa kasvonsa minulle
Ja joka päivä hän kaataa päälleni hyvyyttään.
Hän ei kätke minulta kasvojaan,
Vaan kuulee minua joutuisaan.
Hän ei saata minua hämmennykseen,
Sillä hän on antanut käskyn varjella minut
Koska hän on Jumala minua varten.

Monday, September 19, 2011

JAAKOB OLI TAAS KRIISISSÄ!

Jaakob oli kauheassa kriisissä, taas kerran, eikä tiennyt mitä tehdä. Raamattu sanoo: ”Ja Jumala sanoi Jaakobille: ’Nouse, mene Beeteliin, asetu sinne… Jaakob sanoi: ’Menkäämme Beeteliin, rakentaakseni sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minua ahdistukseni aikana ja oli minun kanssani tiellä, jota vaelsin’” (1 Moos.35:1-3).

Beetel on paikka, johon voimme mennä ahdistuksen aikoina. Sen opetus Israelille ja meille tänään on tämä: aina kuin Jaakob oli vaarassa tai hädässä, kun kaikki näytti uhkaavalta ja toivottomalta, hän tiesi, minne mennä ja mitä tehdä.

Jumala sanoi Jaakobille: ”Tiedät, missä minä puhun sinulle, missä kuulet ääneni. Mene takaisin Beeteliin! Mene sinne alttarin luokse. Siellä kohtaan sinut. Paneudu kasvoillesi maahan edessäni ja puhdista kotisi kaikesta epäjumalanpalvelemisesta!”

Jaakob käski poikansa tuoda esiin kaikki heidän epäjumalankuvansa. Ne hän hautasi erään tammen alle. Sitten hän vei perheensä Beeteliin. Siellä hän rakensi alttarin Jumalalle. Taas Jumala sanoi Jaakobille. ”Minä olen sinun kanssasi” (ks.1Moos.35:9- 13). Raamattu sanoo: ”Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillään olevat kaupungit, niin etteivät nämä ajaneet takaa Jaakobin poikia” (1 Moos.35:5). Ympäröivät kaupungit pelkäsivät Jaakobia, hänen pientä heimoansa, koska Jumala oli pannut heihin pelon!

Herra on edelleen Beetelin Jumala! Hän sanoo meille: ”Menkää Beeteliin, koska aion kohdata teidät siellä! Aina, kun olette hädässä tai ahdistuksessa, juoskaa alttarin luokse! Rukoilkaa ja hakeutukaa yksin minun luokseni!” Hän odottaa meitä kohdatakseen meidät salaisessa rukouskammiossamme!

Jaakob tiesi, minne mennä samaan selkeän sanan Jumalalta! Hän meni Beeteliin, alttarin luo! Hän sulkeutui yksinäisyyteen Jumalan kanssa salaisessa paikassa. Uskon, että Jumala puhuu meille. Uskon, että hän antaa meille sanoja. Se tapahtuu vain ollessamme polvillamme. Siinä Jumala lupaa kohdata meidät.

Jumala kehottaa tänään kääntämään katseesi pois olosuhteistasi. Älä arvioi mitään nykyisen tilanteesi perusteella. Älä yritä keksiä ulospääsytietä. Älä pelkää heittäytyä maahan. Jumala kohtaa sinut rukouksessa!

Friday, September 16, 2011

OTTELUUN VALMISTAUTUMATON!

Oletetaan, että nyrkkeilyvalmentaja veisi urheilijansa jollekin eristetylle valmennusleirille, jossa käyttäisi koko ajan pelkästään miehen psyykkiseen valmentamiseen tärkeää ottelua varten. Hän sanoisi: ”Olen koko ajan rinnallasi kehän ulkopuolella. En jätä sinua hetkeksikään. Tässä on lista aikaisempia nyrkkeilijöitä. Opiskele heidän liikkeensä kehässä. Sinun ei tarvitse kärsiä kovia harjoituksia. Sanon sinulle, että olet voittaja ja tarvitset vain sanani! Näytän sinulle joitakin tilastotietoja siitä, kuinka voittaa Monster Man, kun astut kehään hänen kanssaan!”

Millainen valmentaja tämä on? Aivan typerä! Mitä kunnon valmentaja tekisi? Hän etsisi käsiinsä parhaan nyrkkeilijän, panisi tämän valmennettavansa kanssa kehään ja antaisi heidän koettaa voimiansa.”

Rakkaani, kuinka moni uskova nimittääkään itseään taistelijaksi, vaikka ei ole koskaan joutunut koetuksiin tai valmennettavaksi? Meille kerrotaan monista rukoustaistelijoista tässä maassa. Surullinen totuus on kuitenkin se, että suuri enemmistö heistä ei ole koskaan joutunut taisteluun. Heitä ei ole valmennettu, eivätkä he ole valmiita taisteluun.

Vastikään kysyin Herralta, miksi niin monet todelliset uskovat joutuvat käymään läpi niin raskaita, kovia aikoja. Miksi niin syvää kärsimystä? Minä kysyin: ”Miksi niin monet joutuvat koetuksissa aivan voimiensa äärirajoille?”

Jumala tietää, että Saatana päästetään irti maan päällä käymään sotansa viime hetkiä. Herra taas tarvitsee omat, hyvin harjoitetut taistelijansa, jotka voittavat helvetin voimat. Juuri nyt Jumala tekee pikatyötään jäännöksessään. Se on kriisivalmennusta!

Näistä kärsivistä, syvästi koetelluista pyhistä tulee Jumalan viimeisten päivien sotajoukon päällikköjä. Jumala panee Pyhän Hengen taistelemaan heissä. Hän tuo esiin sotijoita, jotka on koeteltu ja testattu, koska he ovat painineet Jumalan kanssa. Mitä enemmän he kärsivät ja mitä tuimempi taistelu on, sitä hienompaa työtä hänellä on heidän varalleen.

Tällainen harjoittelu vaatii niin fyysistä kuin hengellistäkin itsekuria. Jaakob heittäytyi taisteluun koko ruumiillaan, koko inhimillisellä taidollaan. Taistelumieli oli herännyt hänessä. Raamattu sanoo: ”Miehuutensa voimassa hän taisteli Jumalan kanssa” (Hoos.12:3).

Tässä jakeessa on syvä merkitys kaikille, jotka tahtovat voittaa rukouksessa. Se sanoo Jaakobin voittaneen ”miehuutensa voimassa”. Rakkaat lukijani, jos aiot kestää näinä viimeisinä päivinä, sinun pitää panna kaikkesi likoon: koko ruumiisi ja kaikki voimasi.

Thursday, September 15, 2011

TAISTELUMIELELLÄ

Eesau tuli ensin äitinsä kohdusta. Hän oli yli yltään karvainen vauva (nimi Eesau merkitsee ”karvainen”). Hänen kaksoisveljensä Jaakob oli tarttunut vielä kohdussa ollessaan veljensä kantapäähän. Varmaan kätilö järkyttyi nähdessään Eesaun syntyvän pieni käsi kantapäässään kiinni.

”Äidin kohdussa tämä petti veljensä, ja miehuutensa voimassa hän taisteli Jumalan kanssa.
Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja rukoili tätä. Beetelissä tämä löysi hänet ja puhui siellä meidän kanssamme” (Hoos.12:3-4).

Juuri tässä lyhyessä kappaleessa Jaakobista, profeetta Hoosea kuvaa, miten Jumalan voi päihittää ja voittaa.

Hoosean viesti oli: ” Tässä oli mies, joka halusi Jumala, nälkäisenä kaikkeen, mitä Jumalalla oli häntä varten!” Jaakob tuli äitinsä kohdusta taistelumielellä, ikävöiden Jumalan siunauksia. Tässä lapsessa oli jotakin jumalallista vaistoa. Oli kuin hän olisi sanonut: ”Veli, jollet sinä haluakaan Jumalan täyteyttä, niin minä haluan. Pois tieltäni! En tahdo jäädä toiseksi Jumalan siunauksista!

Jaakobin halun syntymäoikeus ja koko elämän ajan jatkunut siunaus edustaa kaikkia siunauksia, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Ei Jaakob niinkään pyrkinyt saamaan kaksinkertaista osuutta isänsä omaisuudesta, eikä lupausta maasta. Ei, Jaakob halusi enemmän. Hän halusi saada Jumalan siunauksen, jotta pääsisi Messiaan sukulinjaan. Hän halusi myös papillisen siunauksen. Ei se merkinnyt heimonsa pappina olemista, vaan sitä, että hän voisi olla siunauksena toisille.

Näemme tämän papillisen tehtävän läpi koko 1 Moos. 27. luvun. Kun Iisak pani kätensä Jaakobin päälle ja siunasi hänet: ”Nouse istumaan … siunataksesi minut" (1 Moos.27:19). Merkitsi suurta kunniaa saada päälleen Jumalan käsi, ja voima siunata muita!

Rakkaani, tätä meiltä viimeisten päivien uskovilta odotetaan. Jumala tahtoo nostaa esiin kansan, joka ei ole niin paneutunut oman elantonsa hankkimisesta, talon omistamisesta tai hienon auton ajamisesta. Hän etsii niitä, jotka haluavat tosissaan Jumalan siunauksia, ei omaan käyttöönsä vaan toisten auttamiseen.

Wednesday, September 14, 2011

TUOREEN VOITELUN VOIMA

Jumala antaa sinun joutua koetuksiin, koska hän haluaa tehdä sinusta “paholaisen kestävän”! Ei se tarkoita, ettei sinua vastaan enää hyökättäisi, mutta sinut on valmennettu kestämään! Tämä on osa suurempaa tehtävää, voitelua ja laajempaa käyttöä, johon hän valmistaa sinua valtakunnassaan.

Lisäksi Herra vahvistaa sinua kestämään paholaisen juonia. Jumala nostaa esiin uskovien joukon, joka on joutunut kohtaamaan saatanan. Se on myös saanut voimaa häntä vastaan ja tuntee sen neuvot eikä pelkää sitä. Jumala sanoo: ”Kun olet ymmärtänyt, miksi joudut käymään läpi kaiken tämän, saat takaisin sen, mitä olet menettänyt. Saat takaisin elämäsi hallinnan Pyhän Hengen voiman kautta!”

Kun profeetta Elian koetukset olivat ohi(ks. 1 Kun.19), hänen ei enää tarvinnut juosta pakoon. Nyt hän oli varma suunnasta ja vahva hengessään. Jumala näet aikoi lähettää hänet kansojen luo asettamaan valtaan kuninkaita, johtajia ja profeettoja.

Jumala sanoi Elialle: ”Lähde takaisin samaa tietä, jota tulit… voitele Hasael Aramin kuninkaaksi… Jeehu... Israelin kuninkaaksi… sijaasi profeetaksi Elisa” (1 Kun.19:15 -16). Elialle oli annettu tuoreen voitelun voima. Hänellä oli taas elämä hallinnassa.

”Niin hän lähti sieltä”(1 Kun.19:19). Elia tuli ulos luolasta tekemään Jumalan tahtoa. Hänen ei tarvinnut vuodattaa kyynelvirtoja. Ei, hänen vain piti kuunnella Herran sanaa!

Rakkaani, Saatanan sitoo sinua ainoalla keinollaan, pelolla. Sinun täytyy ravistella se päältäsi uskossa. Sinun pitää sanoa: ”En aio alistua. Jumala antaa minulle tuoreen voitelun taivaasta. Hän aikoo käyttää minua!”

Uskotko, ettei Jumalan työ sinussa ole vielä päätöksessään. Hän opettaa ja valmentaa sinua parempia asioita varten. Hän haluaa puhua sinulle epätoivosi luolassa. Hän tahtoo sanoa sinulle, mitä tehdä ja minne mennä. Ennen kaikkea hän haluaa tuoda sinut ulos sieltä.

Nouse siis epätoivostasi ja ravista yltäsi pelon ja masennuksen siteet. Lähde luolastasi. Tulet huomaamaan, että voitelu virtaa sinuun sillä hetkellä, kun nouset ylös ja kävelet ulos!

Tuesday, September 13, 2011

VALLANKUMOUKSEN KIELI

”Moni viskoo sanoja kuin miekanpistoja, mutta viisasten kieli on lääke”(San.12:18).

Suurilla ja paisuvilla sanoilla
Vallankumoukselliset puhuvat.
Kuin lävistävällä miekalla,
He piiskaavat kielellään
Päivän perinteiseen järjestykseen.
Paha mies kaivaa esille pahoja asioita
Ja hänen huulillaan on polttava,
Helvetin sammumaton tuli.
Mutta paha mies saadaan kiinni
Omien huultensa hairahtumisesta.

Se, joka vartioi suutaan,
Suojelee elämäänsä,
Mutta se, joka avaa suunsa ammolleen,
Tuhoutuu.
Sillä vanhurskas vihaa valheellisia huulia
Ja huulia, jotka eivät paranna.
Pahojen lamppu sammuu
Ja hänen huulensa suljetaan;
Sillä paha kieli
Heitetään pois
Ja viisasten kieli tuottaa terveyden.

Monday, September 12, 2011

PUHTAAN JA NUHTEETTOMAN ELÄMÄN VOIMA

Kun päätät vaeltaa nuhteettomasti Jumalan edessä, Herraa miellyttävällä tavalla, saat nähdä, että sinua sekä pelätään että halveksitaan. Ne, jotka ovat kadottaneet Jumalan suosion ja siunauksen, penseät tai maailmaan mukautuneet uskovat raivostuvat ja nousevat elämääsi vastaan!

Näemme tämän havainnollisesti kuvattuna 1. Samuelin kirjassa: ”Ja Saul pelkäsi Daavidia, koska Herra oli hänen kanssansa, mutta oli poistunut Saulista... Ja Daavid menestyi kaikilla teillään, ja Herra oli hänen kanssansa. Kun Saul näki, että hänellä oli niin suuri menestys, rupesi hän häntä kammomaan” (1 Sam.18:12-15).

Daavidin nuhteeton vaellus iski pelon Saulin sydämeen! Kun Saul oli Daavidin läheisyydessä, hän muisti ajan, jolloin oli itse saanut nauttia Jumalan suosiota ja ihmisten arvostusta. Tottelemattomuus, kateus, ylpeys ja omatahto veivät Saulilta viimeisenkin pisaran Jumalan voimaa. Samalla häneltä meni myös ihmisten arvostus.

Saul joutui kohtaamaan kasvoista kasvoihin itseään nuoremman miehen, kokemattomamman, vähemmän hienostuneen puheessaan. Tällä tuntui kuitenkin olevan enemmän voimaa ja pyhyyttä! Hän oli puhdassydäminen, täynnä Pyhää Henkeä, ja Saul pelkäsi häntä!

Pidä mielessäsi, ettei Daavidia tässä pelännyt epäjumalanpalvelija tai pakana. Ei, Saul oli mies, joka oli tuntenut Pyhän Hengen voiman. Hänet oli aiemmin voideltu mahtavaksi, Jumalan valituksi mieheksi!

Daavid eli vain puhdasta elämää, ja Jumala vuodatti suosiotaan hänen päälleen. ”Mutta koko Israel ja Juuda rakasti Daavidia, koska hän lähti ja tuli heidän edellänsä” (1 Sam.18:16).

Saul ei halunnut olla Daavidin läheisyydessä. Surullista kyllä, Saul edustaa tämän päivän maailmaan mukautunutta seurakuntaa. Se on kadottanut Jumalan voitelun. Hän on sen uskovan tyyppi, joka oli joskus aiemmin täynnä Pyhää Henkeä, kastettu, palanut Jumalalle. Kuitenkin tottelemattomuus, ylpeys ja himo ovat vieneet häneltä kaiken, mitä hän ennemmin tiesi Jumalasta.

Maailmaan mukautunutta uskovaa ei pelota mikään niin kuin pyhä nuhteeton elämä. Mitä enemmän elämäsi on samoilla linjoilla Herran tahdon ja hänen pyhyytensä kanssa, sitä enemmän joudut konfliktiin uskostaan luopuneiden kanssa.

Friday, September 9, 2011

JUMALAN SUOSIOSSA ELÄMINEN

Jumala lupaa ihanan mielisuosionsa nuhteettomalle uskovalle. ”Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni… Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun, niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä” (San.3:1- 4). Jumala sanoo siis, että saat hänen suosionsa ja miellytät häntä, jos pyrit vaeltamaan nuhteettomasti hänen edessään.

Ei siinä kaikki! Jumalan suosioon kuuluu myös voima! Paavali sanoi: “Meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella” (1 Tess.1:5). Hänen suosionsa antaa sinulle Pyhän Hengen voiman kaikkeen, mitä sanot tai teet. Sanasi eivät putoa maahan, koska niissä on Pyhän Hengen voima.

Paavali sanoi Pyhän Hengen vahvistamien sanojen vaikuttavan suuria tuloksia: ”Ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä” (1 Tess.1:6).

Miksi Paavalin sanat olivat niin voimallisia, tehokkaita? Siksi, ”että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville” (1 Tess.1:7). Ei Paavalin julistus eivätkä hänen rukouksensa voittaneet ihmisiä Herralle. Sen teki hänen esimerkillinen elämänsä! Jumala oli löytänyt Paavalilla puhtaan sydämen, jolle hän saattoi antaa Pyhän Hengen voiman!

Jumalan suosio antaa arvostusta myös ihmisten keskuudessa. Daavidista kirjoitettiin: ” Daavidilla suurempi menestys kuin kaikilla muilla Saulin palvelijoilla, niin että hänen nimensä tuli sangen kuuluisaksi” (1 Sam.18:30).

Se, joka suojelee Jeesuksen nimeä elämällä pyhästi toisten edessä, saa hyvän nimen heidän edessään itseltään Jumalalta!

Jotkut uskovat sanovat: ”En välitä maineesta. Antaa ihmisten ajatella minusta, mitä haluavat. Haluan olla tuntematon ”ei-kukaan”. Antaa Herran saada kaikki kunnia”. Tämä saattaa kuulostaa nöyrältä, mutta Raamatun mukaan ”Nimi on kalliimpi suurta rikkautta, suosio hopeata ja kultaa parempi” (San.22:1). Jumala antaa vanhurskaalle hyvän nimen, jota hän voi käyttää kirkastamaan Häntä entistä suuremmassa määrässä!

Thursday, September 8, 2011

MITÄ ON NUHTEETON ELÄMÄ?

Apostoli Paavalin mukaan uskovan nuhteeton vaellus on tällaista:

1. Elämässä ei saa olla petosta. ”Sillä meidän kehotuspuheemme ei lähde eksymyksestä eikä epäpuhtaasta mielestä eikä ole kavaluudessa puhuttua”(1 Tess.2:3). Nuhteettomalla uskovalla ei ole petosta sydämessään. Paavali sanoi siis: ”En ole petturi, joka saarnaa yhtä ja elää kuitenkin toisin. Käytökseni on kuin avoin kirja.”

2. Nuhteeton ei koske mihinkään saastaiseen. ”Sillä meidän kehotuspuheemme ei lähde … epäpuhtaasta mielestä”(1 Tess.2:3)

Paavali korostaa tässä nuhteettomuutta aistillisuudesta tai himosta. ”Yhtään saastaista sanaa ei tullut ulos suustani. Minun puheeni on ollut puhdasta, puhtaasta sydämestä lähtevää. Häntä ei ajanut lihallinen intohimo, ei himon tai irstauden hengillä ei ollut valtaa hänen mieleensä. Hän oli vapaa mies!

Uskova, joka kertoo likaisia vitsejä, vihjailee kaksimielisesti tai pälyilee ympäriinsä, ei ole vielä puhdistunut! Jumala sanoo: ”Jos aiot vaeltaa nuhteettomana edessäni, sinulla täytyy olla puhtaat korvat, puhdas sydän ja puhdas kieli!”

3. Nuhteettomalla ei ole erheitä. ”Sillä meidän kehotuspuheemme ei … ole kavaluudessa puhuttua”(1 Tess.2:3).

Erehtymätön ja rehti uskova ei yritä olla kavala, kiero eikä manipuloi ketään. Hänellä ei ole salaista toimintasuunnitelmaa, vaan on täysin avoin ja rehellinen. Paavali sanoi: ”Me emme suostutelleet teitä Jumalan valtakuntaan. Minä en käyttänyt ovelia sanoja tai yrittänyt vaikuttaa tunteisiinne. Minä annoin teille pelkän evankeliumin!”

Paavali ei koskaan pelannut sanoilla, ei psykologian keinolla saadakseen ihmiset mieltymään itseensä. Paavali sanoi: ”Me olimme lempeät teidän keskuudessanne, niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa” (1 Tess.2:7). Kun synti tuli sisään, hän moitti siitä jylinällä taivaasta! Hän ei halunnut kenenkään hyväksyntää, vaan rakasti ihmisiä koko sydämestään. ”Sillä me emme koskaan ole liikkuneet liehakoivin sanoin, sen te tiedätte, emmekä millään tekosyyllä voittoa ahnehtineet; Jumala on todistajamme, emmekä ole etsineet kunniaa ihmisiltä, emme teiltä emmekä muilta”(1Tess.2:5- 6).

Paavali piti aina mielessään, että Jumala katsoi häntä ja tarkkasi hänen aikomuksiaan. Hän karttoi ”kaikenkaltaista pahaa”(1 Tess.5:22) ja eli kuin Jeesus olisi tullut hakemaan häntä millä hetkellä hyvänsä!

Wednesday, September 7, 2011

VOIMA NUHTEETTOMAAN ELÄMÄÄN

”Te olette meidän todistajamme, ja Jumala, kuinka pyhät ja oikeamieliset ja nuhteettomat me olimme teitä kohtaan, jotka uskotte”(1 Tess.2:10).

Valtava väite, pyytää Jumalaa todistamaan pyhyyttäsi! Silmää räpäyttämättä Paavali kerskuu Tessalonikan uskoville: ”Työtoverini ja minä olemme eläneet nuhteettomasti teidän ja Jumalan edessä. Meidän käytöksemme oli vanhurskasta ja puhdasta. Jumala on meidän pyhän elämämme todistaja ja tekin olette. Te näitte, kuinka me vaelsimme pyhinä ja nuhteettomina Jumalan ja ihmisten edessä!”

Paavali oli voimallinen julistaja ja tunsi oman tehokkuutensa salaisuuden. Se veti ihmisiä Jumalaa kohti. Hän saattoi seistä rohkeana jokaisen elävän sielun, jokaisen vallan edessä ja todistaa: ”Minä elän päivittäin Pyhän Jumalan katseen alla. Minä vaellan aina hänen pyhät silmänsä kohdistuneina minuun. Te kaikki olette nuhteettoman elämäni todistajia.”

Apostoli halusi kaikille uskoville saman voiman. Sellaisen, joka vetäisi ihmisiä kohti Jumalaa. Hän rukoili öin ja päivin, että kaikki Jumalan lapset voisivat olla pyhiä ja nuhteettomia Jumalan edessä: ”Vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa”(1Tess.3:13).

Nuorukainen, joka tuli Jeesuksen luo, oli ollut hyvä lapsuudestaan asti. Se auttoi häntä voittamaan Jeesuksen rakkauden ja kunnioituksen (ks. Matt.19:16- 20). Kuitenkin häneltä puuttui jotakin, ja se puute on se tärkeä! Rakkaani, jos sinun periaatteesi kaikessa, mitä sanot ja teet, ei ole tämä sama, et voi koskaan olla moitteeton Jumalan ja ihmisten edessä: ”Että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan”(2 Tess.1:12).

Jeesuksen nimi ja kunnia motivoi Paavalia nuhteettomaan. elämään. Hän tiesi, että kaikki pitää rakentaa sille perustukselle. Ihmisen hyvyys on kuin saastainen vaate! Nuhteettoman vaelluksen käyttövoimana on halu kirkastaa Jeesuksen nimeä kaikkien ihmisten edessä!

Tuesday, September 6, 2011

VOIMA PELKOA VASTAAN

“Mutta sinä päivänä, jota minä pelkään, minä turvaan sinuun”(Ps.56:3).

Minä olen peloissani.
Pelko ja vavistus ovat tulleet ylleni;
Kuoleman kauhut ovat kaatuneet päälleni.

PELOISSANI
Koska näen itsessäni enemmän pahaa kuin hyvää,
Valhetta enemmän kuin oikeudenmukaisuutta,
Heikkoutta ennemmin kuin voimaa.
Olen kuin epäkelpo oliivipuu
Ilman hedelmää.
Oi, jospa minulla olisi kyyhkysen siivet,
Silloin lentäisin pois
Ja pääsisin lepoon.
Kiiruhtaisin pakoon
Tuulisesta myrskystä
Ja rajuilmasta.

PELOISSANI
Jumala saattaa heittää minut pois
Ja kirota tämän vihreän puun,
Sillä hän tuli etsimään siitä hedelmää
Eikä löytänyt.

PELOISSANI
Niin voin panna toivoni häneen.
Minä huudan
Ja hän pelastaa minut.
Hän kuulee minun ääneni
Ja vapauttaa minun sieluni rauhaan
Taistelusta
Jota käydään minua itseäni vastaan.
Hän tallettaa minun kyyneleeni.
Jumala on minua varten.
Hän varjelee minun jalkani horjumasta,
Että voi vaeltaa hänen edessään

ELÄVIEN VALKEUDESSA.

Monday, September 5, 2011

MIKSI JUMALA VASTASI DAAVIDIN RUKOUKSEEN?

Daavid kertoo meille, miksi Jumala vastasi hänen rukoukseensa: ”Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun”(Ps.18:19).

Mielistynyt tarkoittaa tässä ”saada nautintoa tai iloa”. Daavid sanoi: ”Minä tuotan iloa Jumalalle. Hän vapautti minut vain, koska hän saa minusta iloa!” Rakkaani, hän on mieltynyt sinuun ja minuunkin!

Me, jotka luotamme Herraan, olemme hänen pyhä Siioninsa, hänen pyhä jäännöksensä. Jäännös
tarkoittaa ”niitä, jotka rukoilevat Herraa puhtaasta sydämestä”. Heidät on kutsuttu ulos penseästä kristillisyydestä ja ovat kokonaan antautuneita Jeesukselle.

Siionin valituille Jumala sanoo: ”Sinä tulet kauniiksi kruunuksi Herran kädessä ja kuninkaalliseksi päähineeksi Jumalasi kädessä. Ei sinua enää sanota "hyljätyksi", eikä sinun maatasi enää sanota "autioksi"; vaan sinua kutsutaan "minun rakkaakseni" ja sinun maatasi "aviovaimoksi", sillä Herra rakastaa sinua” (Jes.62:3-4).

Miksi Jumala tulee pelastamaan, niin mielellään vapauttamaan minua? Siksi, että Hän iloitsee minusta. Minä olen hänen ilonsa, ja hän riemuitsee minun ystävyydestäni!
Eräs nuorukainen sanoi minulle: ”En ole koskaan ollut varma siitä, että Herra hyväksyy minut oikeasti. Harvoin tunnen olevani tarpeeksi hyvä Jumalalle, en täytä mittaa. Yritän jatkuvasti lepyttää häntä tekemällä hyvää lähimmäisille.”

Niin monet uskovat tuntevat samoin! Vuosien varrella olen tuntenut vanhoja uskovia, joilla ei ollut varmuutta Herrassa. He tunsivat itsensä arvottomiksi, epäpuhtaiksi, ei-rakastetuiksi. He eivät uskoneet olevansa Jumalan sydämen ilo. Niinpä he aina yrittivät teoillaan miellyttää Jumalaa. Jos he sitten epäonnistuivat jossakin, he yrittivät jotakin muuta tehdäkseen Jumalan iloiseksi!

Rakkaani, ei voi olla näin! Kun tulet Jeesuksen luo, et voi tehdä hänelle mitään. Ei, hän tekee kaiken sinulle, koska hän on sellainen! Hän sanoo: ”Ja minä korvaan teille ne vuodentulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvajasirkka söivät, minun suuri sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan”(Joel 2:25).

Aivan sama, mikä sinun epäonnistumisesi tai luonteenvikasi on. Jumala korvaa sinulle kaiken!

Friday, September 2, 2011

HALUAAKO JUMALA TULLA AVUKSENI?

Uskotko, että Jumala haluaa tulla nopeasti ratkaisemaan sinun ongelmasi?

Tässä kohden monet uskovat erehtyvät. He tietävät, että Jumalalla on kaikki, mitä he tarvitsevat. He tunnustavat, että hän huolehtii heistä, mutta eivät ole vakuuttuneita siitä, että hän haluaisi tulla nopeasti auttamaan heitä.

Kun Jumala ei vastaa heidän huutoihinsa aivan heti, he kuvittelevat omien esteidensä ja sisäisten lukkojensa olevan syynä siihen. He luulevat, ettei Herra halua tulla heidän avukseen monenmoisten syiden takia.

Karmelin vuorella Elia syytti pakanajumala Baalia lastensa hylkäämisestä: ”He huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti, sanoen: ’Baal, vastaa meille!’ Mutta ei ääntä, ei vastausta!” (1 Kun.18:26).

”Puolipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi: "Huutakaa kovemmin; hän on tosin jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tahi hän on poistunut johonkin, tahi on matkalla; kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää". Niin he huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa … niin että heistä vuoti verta... Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarinottoa!” (1Kun.18:27- 29).

Kuule nämä sanat uudelleen: “Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarinottoa!”

Tämä lause osoittaa sen, miten me syytämme Jumalaa lastensa hylkäämisestä! Me rukoilemme, me huudamme Jumalaa ääneen avuksemme, mutta jatkamme matkaa uskoen, ettei hän kuullut! Me menemme pois Herran läsnäolosta, pois seurakunnasta, pois salaisesta kammiostamme luullen, ettei hän ole huomannut meitä!

Herra on aina valmis kuulemaan ja vastaamaan meidän avunhuutoihimme. Minä rakastan Daavidin sanontaa hänestä: ”Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksiantavainen, suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat… Hätäni päivänä minä sinua avukseni huudan, sillä sinä vastaat minulle” (Ps.86:5, 7).

Daavid sanoi: ”Minun Jumalani on valmis ja haluaa vastata minulle sillä hetkellä, jona minä huudan häntä! En pysähdy miettimään ongelmaani. En murehdi sitä enkä yritä itse löytää ratkaisua. Minä menen Herrani luo ja huudan: ”Auta!”

Sitä vain Jumala odottaa: sinun särkyneen sydämen huutoasi, ilmaistuna lapsenomaisessa uskossa!

Thursday, September 1, 2011

NÄKEEKÖ JUMALA, MITÄ JOUDUN KOKEMAAN JA VÄLITTÄÄKÖ HÄN SIITÄ?

Jumala kysyy: ”Uskotko, että näen täysin, mitä käyt läpi juuri tällä hetkellä?” Ehkä tätä lukiessasi olet sellaisten asioiden keskellä, joissa tarvitsisit hänen puuttumistaan asioihin. Ongelmasi luonne vaatii vastausta.

Rakkaani, uskotko, että Jumala seuraa jokaista liikettäsi, niin kuin isä valvoo lastaan? Tiedätkö sydämessäsi, että hän tulkitsee jokaisen ajatuksesi? Uskotko, että hän toimii koko ajan: pullottaa kaikki kyyneleet, kuulee kaikki huokauksesi, pysyttelee sinun ylläsi, rakastaen ja huolehtien?

Raamattu kuvaa hänen tekevän juuri näin!

"Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa… Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa”(Ps.34: 15,17).

”Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle”(2 Aik.16:9).

Uskotko, että Jumala on täydellisen, ehdottoman tietoinen sinun jokaisesta ajatuksestasi, murheestasi, kivustasi, taloudellisesta taakastasi, perheongelmastasi? Hän haluaa myös johtaa sinut kaiken sen läpi.

Psalminlaulaja sanoo meille: ”Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä”(Ps.103:13).

Hepreankielen sana armahtaa tarkoittaa tässä ” hyväillä, syleillä, olla rakastava”. Raamattu sanoo siis, että Herra syleilee niitä, jotka pelkäävät häntä. Jumala panee käsivartensa sinun ympärillesi, Hän sivelee poskeasi, Hän pitää sinua sylissään. Hän sanoo: ”Minä tiedän sinun ajatuksesi, huolesi, kaikki taistelut, joita kohtaat, ja minä välitän!” Ihan sama, mitä käyt läpi, mitä tunnet, Herra näkee kaiken! Hän tuntee heikkouden tunteesi. Hän tuntee jokaisen liikkeesi, jokaisen sanasi ja tekosi.

Jumala ei ole vihainen sinulle juuri nyt. Ei! Hän ajattelee sinusta ihania, helliä, rakastavia ajatuksia. Hän tietää, miltä sinusta tuntuu ja Hän välittää! Hän sanoo: ”Niin, käyt läpi suuria koetuksia, olet kiusauksissa ja heiteltävänä. Olet kuitenkin Minun lapseni enkä minä anna vihollisen koskaan pettää sinua. Minä vien sinut läpi!”