Friday, November 30, 2012

OLLA “KRISTUKSESSA”

Tämän päivän uskovat elävät suuren valon aikaa. Pyhä Henki on ilmaissut meille Jeesuksen ristintyön voimallisen merkityksen ja hänen uhrinsa uskomattomat siunaukset. Ennen oli aika, jota kutsuttiin pimeäksi ajaksi, kun Kristuksen ihmeellinen työ oli salattu maailmalta.

Noiden aikojen saarnat käsittelivät suurimmaksi osaksi tuomiota ja Jumalan vihaa. Paavit ja papit julistivat suoritusten evankeliumia ja kansa teki parhaansa mukaan tekoja, joilla voisivat löytää rauhan Jumalan kanssa. He matkustivat kilometrimääriä kumartaakseen alttareilla, polvistuakseen erilaisten kivikuvien edessä, toistivat pitkiä rukouksia, sormeilivat rukousnauhoja. Kuitenkaan nämä teot eivät päästäneet heitä siteistä, vaan heidän sielunsa joutuivat syvempään pimeyteen.

Ihmiset eivät tienneet mitään eduista ja siunauksista, jotka kuuluvat heille Kristuksen voiton takia Golgatalla. Vielä tänäänkin suurin osa uskovia ei ymmärrä Kristuksen työn merkitystä, vaikka opetusta on tarjolla. He eivät tiedä, mitä tarkoittaa ”olla Kristuksessa”.

Herran lauman paimenena saan väliin julistaa helvettiä, tuomiota ja Jumalan vihaakin. Kuitenkin enenevässä määrin olen vakuuttunut siitä, että voin johdattaa Jumalan kansaa voitokkaaseen elämään ainoastaan julistamalla niitä siunauksia ja etuja, jotka meillä on ”Kristuksessa”.

On totta, että Kristuksessa oleminen on kaiken todellisen pyhyyden ja vanhurskauden alkulähde. Ilman tätä perustaa me luotamme omaan lihaamme ja yritämme tuottaa jonkinlaista pyhyyttä itsessämme. Todellinen pyhyys saadaan vain tuntemalla Jumalan rikkaudet Kristuksessa Jeesuksessa.

”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa”(Tiit.2:11- 12). Vain Jumalan armo voi opettaa meille sellaista teologiaa, joka johtaa pyhyyteen. Mitkään teot eivät voi koskaan tuottaa sitä.

Thursday, November 29, 2012

RIEMUKKAAN ÄÄNEN TUNNISTAMINEN

Syy siihen, että monet uskovat elävät tänä päivänä pelossa ja sekaannuksessa on, että he eivät ymmärrä Riemuvuoden riemukasta ääntä. He kyllä tietävät, että Jeesus kuoli ja nousi kuolleista ja että hänen veressään on pelastava voima. He eivät vain ole vielä käsittäneet, että siitä syntyy riemukas ääni, kun Hän on valmistanut heille elämän vapaudessa.

”Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra”(Ps.89:15). Tänään kuulemme riemukkaan äänen, joka kaikuu Jumalan torvien julistaessa meille vapautusta Jeesuksen Kristuksen veren kautta.

Nämä ovat muut Riemuvuoden riemukkaan äänen siunaukset:

1. ”Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra!”(Ps.89:15). Hepreankielisen alkutekstin merkitys tässä on: ”He vaeltavat iloisina, varmoina Jumalan lupauksista, rentoina hänen läsnäolossaan.” Yksinkertaisesti ilmaistuna: meidän ei enää tarvitse vaeltaa pimeydessä tai sekaannuksessa, koska me näemme hänen kasvojensa valkeuden.

2. ”He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä, ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan”(Ps.89:16). Tiedämme, että oma vanhurskautemme on kuin saastainen vaate. Niinpä meidän pitää rohkaistua iloitsemaan hänen vanhurskaudestaan, jonka saamme vain uskon kautta.

3. ”Sillä sinä olet heidän väkevyytensä, heidän kaunistuksensa, ja sinä armossasi kohotat meidän sarvemme”(Ps.89:17). Tiedämme, että Kristus on meidän ainoa voimanlähteemme. Meidän ei enää tarvitse elää Paholaisen peukalon alla. Me voimme katsoa Saatanan selkään, jossa näemme Vapahtajamme jalanjäljen. Jeesus on murskannut vihollisemme.

4. ”Sillä meidän kilpemme on Herran huomassa, meidän kuninkaamme on Israelin Pyhän huomassa”(Ps.89:18). Omassa varassamme olemme äärimmäisen avuttomia. Siksi meidän pitää täysin luottaa Jeesuksen voittoon ristillä. Hän puolustaa meitä kaikkia vihollisiamme vastaan.

Wednesday, November 28, 2012

KRISTUS ASTUI TAIVAISIIN RUKOILLAKSEEN MEIDÄN PUOLESTAMMEAivan samoin kuin ylimmäinen pappi nousi sovituspäivänä portaita kaikkein pyhimpään, meidän Ylimmäinen Pappimme nousi taivaalliseen ilmestysmajaan.

”… suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa”(Heb.9:11). Jeesus ei noussut taivaaseen vain nauttiakseen kunniasta, jonka hän oli ansainnut, vaan tehdäkseen työtä meidän hyväksemme.

Hebrealaiskirjeen kirjoittaja muistuttaa meitä, että Jeesus tekee taivaissa työtä vain meidän hyväksemme: ”Hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa” (Heb.7:25). Kristus tekee sen vain meille! Mitä tarkoittaa oikeastaan tämä: ”Hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa”? Uskon, että Jeesus rukoilee meidän puolestamme kolmella eri tavalla:

Ensinnäkin, jotkut meistä kuvittelevat Jeesuksen seisovan Isän edessä anoen, että hän armahtaisi meitä, kun lankeamme. Asia ei ole näin. Saatana näet tulee Jumalan valtaistuimen eteen syyttämään meitä jokaisesta laiminlyönnistä ja rikkomuksesta. Hän huutaa: ”Minä haluan oikeutta. Jos olet oikeudenmukainen Jumala, sinun pitää tuomita ja tuhota tämä henkilö. Hän on ansainnut sen.”

Sitten Jeesus astuu esiin. Hänen ei tarvitse yrittää suostutella Isää millään lailla. Hän vain julistaa voittoaan ristillä. Sitten hän kääntyy Saatanan puoleen ja sanoo: ”Etkö kuullut torvien soittoa? Sinulla ei ole mitään oikeutta tähän lapseeni. Älä yritäkään koskea minun omaisuuteeni!”

Toisekseen Kristuksen esirukous meidän edestämme merkitsee sitä, että hän varmistaa Riemuvuoden meille suomien etujen saamisen. Niin kuin leeviläiset olivat lain toimeenpanijoina, jotta jokainen ihminen sai Jumalan oikeudenmukaisen siunauksen, Jeesus panee toimeen meille kaikki Riemuvuoden etuisuudet. Hän pitää huolta siitä, että olemme laillisesti vapaita.

Kolmanneksi Jeesus rukoilee puolestamme sydämessämme, sovittaen meidät Isän kanssa. Hän vastaa jatkuvasti meidän epäilyihimme ja pelkoihimme. Hän
muistuttaa siitä, että kaikki syntimme ovat anteeksi annetut. Voimme siis luottaa Jumalan uskollisuuteen, jolla hän suo meille kaiken voiman ja vahvuuden, mitä me tarvitsemme.

Tuesday, November 27, 2012

RAUTAINEN VALTIKKA

Apostoli Paavali kirjoittaa Kristuksen taivaaseen astumisesta: ”Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun”(Kol.2:15). Niin juuri! Meidän Herramme voitonkulkueen jäljissä hoippui itse pimeyden ruhtinas, kahleisiin kiedottuna. Voitetun paholaisen jälkeen, taivaallisen sotajoukon pyörien alla, olivat kaikki pimeyden voimat, sidottuina ja nujerrettuina. Heidät pantiin kärsimään julkista häpeää kaikkien niiden edessä, jotka olivat kuolleet uskossa ennen ristiä.

”Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään – niin kuin minäkin sen vallan Isältäni sain”(Ilm.2:27). Jeesus tuli porteista läpi kantaen kädessään vanhurskauden valtikkaa, ”rautaista valtikkaansa”, jolla hän hallitsee kansoja. Tultuaan sisälle voittajana, hän otti oikeutetun paikkansa valtaistuimella omistaen kaiken voiman ja vallan.

Mikä ihana kuva! Saatanalla ei ole enää valtaa. Kommunismi ei enää hallitse. Ateismi ei ole enää vallassa. Ei, Kristuksen viholliset ovat olemassa vain hänen luvallaan. Tällä hetkellä ne vain jatkavat vääryyden maljansa täyttämistä. Jeesus hallitsee kaikkea, ja eräänä päivänä, kun hän on valmis, hän ”rautaisella valtikalla musertaa heidät, niin kuin saviastian" (Ps.2:9).

Rakas lukija. ymmärryksemme Kristuksen voitosta yli Saatanan ja hänen synnin hallintavaltansa ei saa olla hämärää, sekavaa teologiaa. Meidän täytyy tietää ja ymmärtää, että Saatana on täydellisesti nujerrettu. Hän ei voi pitää enää ketään vankinaan, ja Kristus on vapauttanut meidät verellään kaikista siteistä. Nyt hän istuu valtaistuimellaan kaikkivaltiaana ja tarjoaa rauhaa, iloa ja vapautta.

Monday, November 26, 2012

TOINEN HENKI by Gary Wilkerson

”Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki…(4 Moos.14:24).

Mitä Kaalebissa oli sellaista, mikä vaikutti kirjoitettavaksi lauseen: “Hänellä oli toinen henki”?

Olet mies tai nainen, joka isoaa ja janoaa Jumalaa ja rukoilee: ”Tee minusta ”toisen hengen” mies tai nainen”? Vai oletko ehkä keskitason uskova, joka vaellat erämaassa, haluat viettää keskinkertaista elämää?

Mikä Kaalebin ja Joosuan erotti muista? Miksi heissä oli toinen henki? Mikä erottaa miehen tai naisen, jossa on toinen henki? Miksi he eivät näytä tavallisilta?

Mitä erilaista heillä on, ja mitä meillä muilla ei ole? Miten nämä miehet ja naiset saivat toisen hengen? Kaikkein tärkein kysymys: miten minä voisin saada sen?

Eräs mies seurakunnassamme on ottanut päämääräkseen seurata Jeesusta kuin hai laivaa. Kun olen hänen seurassaan, sanon itselleni: ”Jeesus, minä tahdon saman hengen, kuin tällä miehellä on. Haluan lisää tulta ja voitelua ja tuota puhtautta ja pyhyyttä.”

Tämä mies sanoo: ”Olen päättänyt seurata Jeesusta, en omassa voimassani, vaan Pyhän Hengen voimassa.” Hänen sydämensä sanoo minulle: ”Olen päättänyt vaeltaa kädet ja sydän puhtaana.” Tänä kompromissien aikana hän on päättänyt kiinnittää katseensa Jeesukseen. Kun toiset hänen ympärillään haluavat rakentaa valoshow’n, jossa on savua ja peilejä, jotka vetävät puoleensa suuria joukkoja, tämä mies rukoilee: ”Herra, en halua tätä. Tietenkin haluan tuhansien pelastuvan, mutta minulla halu saada enemmän sinua.”

Kun olen tämän nuoren miehen lähellä, jolla toinen henki, minussa herää mustasukkaisuus. Pyhä Henki sallii meidän kadehtia jotakuta, jolla on enemmän Jeesusta!

Friday, November 23, 2012

JEESUS ON MEIDÄN RIEMUVUOTEMME!

”Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi”(Jes.61:1-3).

Tunnemme tämän Raamatun kohdan julistuksena Jeesuksen voitosta yli kuoleman ja synnin. Tässä Jesaja kuitenkin käyttää Riemuvuoden kieltä. Hän sanoo: ”Antakaa torvien soida vapauden iloista riemuvuotta, jonka Vapahtaja on antanut meille!”

Raamatunkohta viittaa siihen, miten Kristus nousi kirkkauteen. Taivaallinen Isä valmisti Jeesukselle kunniakkaan tulojuhlan Taivaassa sen jälkeen, kun hän oli antanut siunatun Poikansa kärsiä kauheasti. Tosiaankin, kun Kristus nousi Taivaaseen, häntä seurasi joukko enkeleitä ja sotavaunuja. ”Jumalan sotavaunuja on kymmenet tuhannet, on tuhannen kertaa tuhannet; Herra on niiden keskellä, pyhyydessään niin kuin Siinai. Sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja saaliiksesi, sait ihmisiä lahjaksesi: niskoittelijatkin joutuvat asumaan Herran Jumalan tykönä”(Ps.68:17 -18).

Meidän rajallinen mielemme ei pysty kuvittelemaan tuota kirkasta tapahtumaa. Kun Kristus lähestyi Jumalan iankaikkista kaupunkia, ratsastaen valkealla hevosellaan, häntä seurasi valtava kulkue. Kun hän tuli sisään porteista, Jumalan torvet alkoivat soida: ”Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasuunain pauhatessa”(Ps.47:5).

Se oli riemullinen sointi. Torvet soivat ilmoittaen uskoville Riemuvuotta! Ääni julisti koko ihmiskunnalle: Olen valmistanut teille tien ulos vankikopeistanne. Pääsette yhteen perheenne kanssa, ja teillä on kaikki, mitä tarvitsette täydelliseen elämään! Olette vapaita elämään ilman minkään vihollisen pelkoa. Astukaa sisälle minun ilooni!”

Thursday, November 22, 2012

VAPAUDEN ILOINEN SOINTI

Kun riemuvuosi tuli, kaikki velat pyyhittiin pois. Kaikki vuokramaat palautettiin niiden alkuperäiselle omistajalle, mikä tarkoitti sitä, että maanviljelijä sai maansa ja perheensä takaisin. Lue 3 Moos.25.

Voit kuvitella sen ilon ja riemun, joka raikui Israelissa ja Juudassa, kun torvet soivat. Seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä, sillä hetkellä kun ylimmäinen pappi juuri suoritti sovitusuhria, kaikki palvelijat, jotka oli myyty orjiksi, päästettiin vapaiksi. Jokainen omaisuutensa menettänyt sai sen takaisin. Perheet pääsivät jälleen yhteen. Kodit eheytyivät. Oli vapauden ja päästön aika.

Kuvittelen varattomien maaviljelijöiden seisovan entisten palstojensa rajalla odottamassa hetkeä, jolloin torvet soivat. He olivat laskeneet kymmenen vuotta, sitten viisi, sitten yksi vuosi ja nyt he laskivat enää minuutteja kuullakseen torvien soiton iloisen äänen. He varmaan ajattelivat: ”Saan takaisin kaiken menettämäni. Se on taas minun, koska tämä on Riemuvuosi!”
Riemuvuoden aikana ei saanut kylvää eikä leikata satoa. Sen sijaan aika piti käyttää iloitsemiseen. Se oli koko vuoden kestävää joulujuhlaa, Jumalan ylistämistä hänen hyvyydestään, huolenpidostaan ja vapaudesta.

Ymmärrä oikein: Riemuvuoden julistus vapaudesta ei ollut jokin sumuinen ajatus, joka perustui uskoon. Se oli maan laki. Velallisen ei tarvinnut tehdä muuta kuin seistä lain asetuksen päällä. Leeviläiset toimivat laintoimittajina, nimismiehinä ja kaikille taattiin oikeus.
Joskus isäntä saattoi sanoa palvelijalleen: ” Sinä et saa lähteä, olet silti palvelijani! Takaisin työhösi!” Se palvelija saattoi nauraa isäntäänsä kasvoille ja sanoa: ”Me molemmat tiedämme, mitä torven soitto merkitsee. Se on minun vapauteni ihana ääni. Sinulla ei ole mitään laillista oikeutta minuun enää. Olen vapaa”.

Kuinka ihmiset odottivat ja ikävöivät sitä iloista ääntä. Se merkitsi vapautta sanoa: ”Kukaan ei voi enää syyttää minua menneistä. Minut on vapautettu, eikä kukaan voi riistää minulta perintöäni.” Vapautetun henkilön piti kuitenkin toimia vapautensa tai omaisuutensa lunastamiseksi. Hän sai tanssia ja huutaa synagogassa, mitä halusi: ”Olen vapaa! Kaikki on annettu takaisin!” Kuitenkaan hän ei voinut riemuita omaisuudestaan, ennen kuin hän meni ottamaan sen omakseen. Näetkö tämän merkityksen? Useimmat uskovat eivät ole ottaneet omakseen sitä Riemuvuotta, jonka Kristus on antanut heille. Monet ajattelevat, että ”iloinen ääni” on tänä päivänä vain käsien taputusta tai tanssia ylistyksen aikana. Se on kuitenkin paljon enemmän. Jumala kutsuu meitä käyttämään vapauttamme, rauhaamme ja kirkkautta, jotka hän antanut meitä varten syntien anteeksi antamisessa. Meidän pitää mennä ottamaan se omaksemme.

Wednesday, November 21, 2012

KUN JUMALA SANOO: “LUOTA MINUUN”, HÄN TARKOITTAA SITÄ

Mieti hetki, millä lailla Jumala on huolehtinut kansansa tarpeista kautta historian.

Kun Israel oli erämaassa, siellä ei ollut supermarketteja tai sekatavarakauppoja. Näkyvissä ei ollut edes ruohon kortta. Jumala antoi sataa mannaa taivaasta niin, että ihmiset saivat leipää, ja hän pani linnut putoamaan taivaalta niin, että he saivat lihaa. Hän sai kallion vuotamaan vettä. Yliluonnollisesti hän piti myös huolta heidän kengistään ja vaatteistaan, niin etteivät ne kuluneet noiden neljänkymmenen vuoden aikana.

Vanhassa Testamentissa saamme lukea, kuinka korpit kantoivat ruokaa nälkäiselle profeetalle. Tynnyri ruokaa ja öljypullo lisääntyivät yliluonnollisesti. Kokonainen armeija pakeni outoa ääntä ja jätti jälkeensä tarpeeksi ruokaa kokonaiselle kaupungille nälkäisiä israelilaisia.

Uudessa Testamentissa luemme, että vesi muuttui viiniksi. Raha löytyi kalan suusta veron maksuun. Viisituhatta ihmistä ruokittiin viidellä leivällä ja kahdella kalalla.

Kaikki nämä ihmeet kirkuvat meille: ”Jumalan on uskollinen, Häneen kannattaa luottaa.” Luemme 3. Mooseksen kirjan luvussa 25 toisesta yliluonnollisesta ilmiöstä. Silloin maassa saatiin erityisen runsas sato ennen sapattivuotta.

Seuraavaksi Jumala käski kansaa viettämään sapattivuosien sarjaa seitsemän vuoden kierrossa maan tähden: ”Ja laske seitsemän vuosiviikkoa: seitsemän kertaa seitsemän vuotta, niin että seitsemän vuosiviikon aika on neljäkymmentä yhdeksän vuotta”(3 Moos.25:8). Toisin sanoen:

”Sinun tulee viettää tätä sapattivuotta joka seitsemäs vuosi neljän kymmenen yhdeksän vuoden ajan, seitsemän kertaa seitsemän sapattia.”

Raamatun matematiikassa neljänkymmenen yhdeksän vuoden periodi on yhden sukupolven aika. Se tarkoittaa, että sellaisena ajanjaksona kokonainen sukupolvi oppisi luottamaan Herraan. Vähitellen vanhemmat ja isovanhemmat rakentaisivat uskon historian, niin että he voisivat kertoa lapsilleen: ”Kyllä, se on totta! Jumala antoi meille kaiken, mitä tarvitsimme ensimmäisenä kuutena vuotena. Kun seitsemäs vuosi tuli, monet pelkäsivät. Kuitenkin Jumalan huolenpito auttoi meidät läpi kahdeksannen ja vielä yhdeksännenkin vuoden. Joskus se oli pelottavaa, mutta aina ruokaa riitti. Ei kukaan kuollut nälkään eikä kenenkään tarvinnut kerjätä. Kaikkiin tarpeisiin saatiin vastaus. Jumala testasi uskoamme ja hän pysyi uskollisena!

Viesti on tämä: Kun Jumala sanoo: ’Luottakaa minuun’, Hän tarkoittaa sitä!

Tuesday, November 20, 2012

RIEMUVUODEN JUHLA

Juutalaisen riemuvuoden vieton historia löytyy 3. Mooseksen kirjan 25. luvusta. Se viettäminen alkaa Herran käskystä, kun israelilaisten piti antaa maan levätä joka seitsemäs vuosi. Seitsemäs vuosi oli sapattivuosi, jolloin maa makasi kesantona. Sen vuoden aikana ei saanut istuttaa, ei koota hedelmiä eikä muutakaan satoa: ”Kuutena vuotena kylvä peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato, mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi; silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi”(3 Moos.25:3- 4).

Jumala siis keskeytti koko maatalouden yhdeksi vuodeksi. Sen aikana Israelin tuli elää ilman, että sillä oli minkäänlaista näkyvää toimeentuloa. Heidän piti antautua täydellisesti Jumalan käsiin, luottaen siihen, että hän pitäisi heistä huolen.

Tietenkin tämä vaati suuren määrän uskoa. Ajattele sitä: Koko vuosi ilman minkäänlaista viljaa ruoaksi, ei viljaa karjan ruoaksi, ei työtä maanviljelijöille, ei työtä viinitarhojen hoitajille.
Useimmat tämän päivän uskovat alkaisivat ahdistua yhdenkin sellaisen viikon jälkeen, saati sitten kokonaisen vuoden. Israelilaisetkin huolestuivat: ”Millä me ruokimme itsemme seitsemäntenä vuotena? Miten saamme ruokaa perheellemme ja karjallemme? Me käytämme kaiken kuudentena vuotena saamamme juuri ennen sapattivuoden alkua. Onko tarkoitus istua toimettomana, kun lapsemme näkevät nälkää? Odottaako Jumala tosiaankin, että katsomme, kuinka viinirypäleet pahenevat köynnöksissään?”

Jumalalla oli kuitenkin oma tarkoituksensa, kun hän määräsi maalle sapattivuoden. Sen tarkoitus oli osoittaa kansalle Jumalan uskollisuutta. ”Jos te sanotte: 'Mitä me syömme seitsemäntenä vuotena, kun meidän ei ole lupa kylvää eikä korjata satoamme?', niin minä käsken siunaukseni kuudentena vuotena tulemaan teille, niin että se tuottaa teille kolmen vuoden sadon”(3 Moos. 25:20- 21).

Mikä uskomaton lupaus! Jumala takasi Israelille kolminkertaisen sadon(ks. jae 22): ”Ja kun te kylvätte kahdeksantena vuotena, on teillä vielä vanhaa satoa syödä; siihen asti, kunnes yhdeksäntenä vuotena sen sato on saatu, on teillä vanhaa syödä”.

Uskon, että Herra sanoo tässä jotakin hyvin tärkeää. Hän lupaa pitää meistä huolen, olkoot olosuhteet mitkä hyvänsä. Hän pitää huolen niistä, jotka turvaavat häneen ja tottelevat häntä.

Monday, November 19, 2012

JUMALA TOIMII SINUN PUOLESTASI by Gary Wilkerson

Jerusalemin muureja rakennettiin, mutta Nehemia näki kansan sydämiin syntyvän syntiä, siteitä ja lannistumista.

”Ja niin pian kuin oli tullut pimeä ennen sapattia Jerusalemin porteissa, käskin minä sulkea ovet ja kielsin avaamasta niitä ennen kuin sapatin jälkeen. Ja minä asetin palvelijoitani porteille, ettei yhtään kuormaa pääsisi kaupunkiin sapatinpäivänä”(Neh 13:19).

Tässä Raamatunkohdassa Nehemia on Pyhän Hengen esikuva, ja Jumala sanoo: ”Tiedän teidän alttiutenne, intonne. Tiedän kiusauksen häpäistä sapattia, ja te aiotte unohtaa minut”. Niinpä, ennen kuin tuli hämärä, Nehemia sulki portit.

Sinun taivaallinen Isäsi toimii elämässäsi ongelmasi ratkaisemiseksi jo ennen, kuin huomaat sen olemassaolon. Jumala toimii hyväksesi, ennen kuin synti pääsee asettumaan sydämeesi, ennen kuin se tarttuu paikoilleen. Jumala toimii! Vanhat puritaanit sanoivat tätä ennättäväksi armoksi. Siinä armo toimii ennen kuin kiusaus tulee. Jo ennen kuin Adam ja Eeva joutuivat pois paratiisista, ennen kuin synti alkoi kantaa hedelmää, Jumala sanoi käärmeelle: ”Hän (hän puhui Pojastaan, Jeesuksesta Kristuksesta) on polkeva rikki sinun pääsi" (1 Moos.3:15, sulkeet kirjoittajan). Kun Saatana oli pettänyt Adamin ja Eevan, ennen kuin se kiemurteli ulos ja alkoi liikkua joka puolella maailmaa pettämässä Adamin ja Eevan lapsia, Jumala sanoi: ”Minun suunnitelmani toimii.”

Jumala ei siis tee sivutointa sanoen: ”Jos lankeat siihen syntiin, tule minun luokseni ja kadu ja minä annan sinulle taas anteeksi.” Kyllä hän tekee sen, mutta paljon enemmänkin kuin sen. Jumala toimii hyväksesi jo ennen, kuin kiusaus tulee rakentamaan muuria elämääsi. Hän rakentaa armoa ja kypsyyttä sinuun, johtaa sinut hengellisen prosessin kautta kasvuun, jossa vahvistut rivi riviltä, kappale kappaleelta.

Jumala suunnittelee jo voittoasi.

Friday, November 16, 2012

PELASTUMINEN SODOMASTA

Useimmat meistä ajattelevat, että Sodoma oli nykyaikaisen pahan kaupungin kaltainen, sellainen kuin San Francisco, New York tai New Orleans. Totuus on kuitenkin, ettei meidän tarvitse kuin katsoa omaan sydämeemme ja löydämme Sodoman. Meillä on kaikilla syntymästämme saakka sodomalainen mieli, sydän, joka on ylen paha, täynnä ilkeitä asioita. ”Ei, vaan te hankitsette sydämessänne vääryyttä, teidän kätenne käyttävät maassa väkivallan vaakaa”(Ps.58:2).

Luulenpa, että seuraava Raamatunkohta ilmaisee, kuinka Jumala pelastaa meidät Sodomasta:

”Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee”(2 Piet.1:3-4).

Jumala tulee luoksemme, kun olemme epäileviä ja sidottuja, ja tuo meille täyden ja kokonaisen pelastuksen voimallisilla lupauksillaan. Hän sanoo: ”Minä lupaan pelastaa ja varjella sinut kaikesta pahasta. Minä annan sinulle sydämen, joka tottelee minua. Sinun tulee antaa lupauksieni juurtua sinuun.”

Mikä ihmeellinen, vapauttava totuus! Meidät johdatetaan pois synneistämme, kun tartumme Jumalan lupauksiin. Mieti sitä hetki. Pietari sanoo uskoville, joille hän lähetti tämän kirjeensä, että ”pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee”(2 Piet.1:4). Kuinka nämä uskovat pelastuivat turmeluksesta? Heille annettiin taivaallinen voima elämään ja jumalisuuteen, kun he uskoivat Jumalan lupauksiin.

Rakas lukija, sinun Isäsi haluaa sinun tulevan tuntemaan ilon täyteyden Kristuksessa. Se ilo murtautuu esiin, kun olet päässyt synnin vallasta. Niin, Pyhä Henki menee sinun himojesi kohtuun ja poistaa kaiken, mikä ei ole Kristuksen kaltaista. Rukoile nyt Herraa:

”Oi, Isä, tunnustan, että minä olen tehnyt syntiä. Kompromissieni löyhkä ulottuu taivaisiin ja tiedän, että sen pitäisi poistua heti. Herra, minä otan vastaan sinun rakastavan, taivaallisen uhkavaatimuksesi ja panen kaiken sinun jalkojesi juureen. Polta kaikki, mikä minussa on pahaa, ja anna lupauksiesi juurtua sydämeeni. Johda minut sinun pyhyytesi vuorelle.”

Thursday, November 15, 2012

SIIRRY JUMALAN TÄYTEYTEEN

Loot olisi kuollut Sodomassa, jollei Jumala olisi ottanut tapahtumien kulkua omiin käsiinsä. Herra kirjaimellisesti tarttui Lootia ja hänen perhettään kädestä ja työnsi heidät pois kaupungista: ”Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet, ja veivät hänet ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupunkia”(1 Moos.19:16).

Mikä ihmeellinen armon kuvaus! Kun Loot vielä vitkasteli tuhon partaalla, voimattomana tai tahdottomana pelastaa itsensä, Jumala vei tämän sekavan, epäilevän, synnin sitoman miehen turvaan kädestä pitäen. Hän itse asiassa sanoi Lootille: ”Minä rakastan sinua enkä anna sinun kuolla tuhossa. Olet vanhurskas mies, Loot, ja minä olen varoittanut sinua. Tule nyt!”

”Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä”(Room. 5:6). Heikot tarkoittaa tässä kirjaimellisesti ”tahdoton ja kyvytön”. Jumala sanoo, että hänellä on tahto toimia meidän puolestamme, koska meillä ei ole mitään annettavaa.

Herra antoi vielä yhden neuvon Lootille: "Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi"(1 Moos.19:17). Vuori edustaa tässä Jumalan läsnäoloa, paikkaa, jossa ollaan hänen kanssaan kahden. Näemme tämän kuvan toistuvasti läpi Raamatun. Vuorella Jumalan kirkkaus kosketti Moosesta, Kristus muistutti opetuslasten nähden, Jeesus rukoili Isää. Kaikki nämä tapahtuivat vuorella.
”Suuri on Herra ja korkeasti ylistettävä meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa”(Ps.48:1). "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa”(Jes.2:3). Jakeiden viesti on tämä: ”Kun Jumala vapauttaa sinut uskon kautta lupauksiinsa, juokse suoraan vuorelle hänen kirkkauteensa.”

Loot ei halunnut juosta Jumalan läsnäoloon. Sen sijaan hän pyysi Jumalaa antamaan hänen koukata Sooariin. Hän sanoi: ”Minä en voi päästä pakoon vuorille; pelkään, että onnettomuus saavuttaa minut ja minä kuolen”(1Moos.19:19).

Jumala salli sen ja Loot tuli lopulta vuorelle. Kun hän oli siellä, hänelle tapahtui jotakin pahempaa kuin Sodomalle. Loot humaltui, ja hänen kaksi tytärtään vietteli hänet. He synnyttivät sitten poikansa insestin tuloksena. Mikä surullinen kuva! Kaikki tämä tapahtui, koska Loot, vaikka oli pelastunut, ei halunnut siirtyä Jumalan täyteyteen.

Wednesday, November 14, 2012

LAKKAA TEKEMÄSTÄ RAUHAA SYNTISI KANSSA

”Ja he huusivat Lootia sanoen hänelle: ’Missä ne miehet ovat, jotka tulivat luoksesi yöllä? Tuo heidät tänne meidän luoksemme, ryhtyäksemme heihin’ " (1 Moos.19:5). Lopulta tuli Lootin aika. Sodoman miesten villi joukkio ympäröi hänen talonsa. He kolistelivat ovea ja huusivat sopimattomia. He käskivät Lootia lähettämään ulos kaksi enkeliä, jotka olivat hänen luonaan, jotta he voisivat raiskata nämä.

Mikä kauhea näytelmä! Loot silti teki vain sovintoa heidän kanssaan. Näyttää siltä, että Loot oli Sodomassa tuomarina, koska hän istui kaupungin portissa. Hänellä oli vaalittavanaan sovittelijan maine. Hän meni niin pitkälle, että nimitti heitä ”veljikseen”, mikä osoittaa, että hän oli suhtautunut Sodoman syntiin liian kevyesti.

"Älkää, veljeni, tehkö niin pahoin. Katsokaa, minulla on kaksi tytärtä, jotka eivät vielä miehestä tiedä. Ne minä tuon teille, tehkää heille, mitä tahdotte. Älkää vain tehkö näille miehille mitään pahaa, sillä he ovat tulleet minun kattoni suojaan" (1 Moos.19:7-8).

Eräs teologi kirjoittaa, että Loot tiesi, etteivät hänen tyttärensä olisi vaarassa, koska nämä miehet olivat homoseksuaaleja. Ehkäpä Loot ajatteli: ”Nämä miehet pitävät homoseksuaalijuhlia yrittäen tyydyttää perverssejä himojaan. Heistä ei ole vaaraa naisille. Jos lähetän tyttäreni ulos, he tulevat aamulla kotiin aivan koskemattomina.”

Kuinka typerää! Vaikka se olisi totta, Loot olisi vain yrittänyt korvata yhden synnin toisella. Himon kanssa ei voi tehdä kauppaa!

Loot on esimerkki siitä, mitä salattu synti voi tehdä vanhurskaallekin. Hän oli selvästi väärillä jäljillä. Hänen syntinsä oli tuottanut hänessä niin vaarallisen tilan, että hän oli valmis luovuttamaan kaiken, jopa oman perheensäkin, säilyttääkseen kasvonsa!

Mies ei ollut valmis kohtaamaan todellisuutta. Hän raahasi mukanaan huomatuksi tulemisensa tarvetta, edelleen tinkien ja yrittäen työntää eteenpäin Jumalan vapautusta omaan elämäänsä. Valitettavasti monilla uskovilla on tämä asenne tänään. He vakuuttavat itselleen: ”Jumala on armon Jumala. Hän vapautti minut synnistä aikaisemmin ja hän tekee sen uudelleen”.

Ei! Tämä Raamatunkohdan kautta Jumala sanoo sinulle: ”Ei enää tinkimistä. Ei enää kevyemmän synnin vaihtamista raskaampaan. Kaiken synnin pitää mennä”.

Tuesday, November 13, 2012

MEIDÄN PITÄÄ TARTTUA JUMALAA HÄNEN SANOISTAAN

”Niin Herra sanoi: ’Valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat’ ”(1 Moos.18:20). Haluamme kuulla Jumalan armosta, laupeudesta ja pitkämielisyydestä, mutta emme halua kohdata sitä tosiasiaa, että jonakin päivänä hän tulee kaikkea sitä vastaan, mikä on Sodomasta.

Jumala näytti Moosekselle, millainen hän on: ”Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: ’Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit’ "(2 Moos.34:6 -7). Silti seuraavassa lauseessa hän lisäsi: ”mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta”(jae 7).

Herra sanoi siis: ”En katso läpi käsien syntiä! Olen kyllä armollinen ja pitkämielinen, mutta tulee aika, jolloin minun kärsivällisyyteni sinun syntejäsi kohtaan loppuu. Silloin Sodoma palaa tulessa”.
Kaksi enkeliä tuli Lootin luokse varoittamaan: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden"(1 Moos.19:15).

Ilmeisesti Loot ei ottanut varoitusta vakavasti, koska hän nukkui seuraavaan aamuun asti, ja niin enkelien piti herättää hänet. Hänen vävynsä varmasti ajattelivat: ”Jos hän olisi uskonut varoitusta, hän olisi jo matkalla pois tästä paikasta. Hän ei usko sitä, miksi meidän pitäisi uskoa?” Tässä on opetus meille kaikille. Meidän pitää elää ikään kuin Kristus palaisi aivan kohta, että muut kuuntelisivat meidän todistustamme.

Uskon ”Jumalan ultimaatumin”, uhkavaatimuksien aikoihin, kun Pyhä Henki tietää, että syntisi vie sinut perikatoon. Herra tulee luoksesi ja sanoo: ”Olen armon Jumala ja haluan vapauttaa sinut tästä. Käänny nyt synnistäsi. Tottele sanaani!”

Näitä ultimaatumeita on läpi Raamatun. Apostolien teot esimerkiksi kertoo meille Ananiaasta ja Safirasta, joita varoitettiin murehduttamasta Pyhää Henkeä valheilla. He olivat tottelemattomia ja valehtelivat siitä huolimatta - ja yhtäkkiä kumpikin kuoli (ks. Ap.t.5).

Ei merkitse mitään, kuinka paljon rukoilet tai paastoat, tai kuinka uskollinen olet Jumalan työssä. Jos et usko Jumalan ottavan vakavasti sinun syntiäsi, petät itseäsi!

Monday, November 12, 2012

VAPAA SITEISTÄ by Gary Wilkerson

Tahdon puhua sinulle siitä, miten voi pysyä vapaana siteistä ja orjuudesta. Kuinka voimme säilyä voittajina? Kuinka voimme vaeltaa jatkuvassa virrassa, josta ei tarvitse palata niihin asioihin, jotka aiemmin kiusasivat meitä? En puhu vain synnistä. Joskus tunne-elämän varustus, jonka kanssa kasvoimme, saattaa aiheuttaa tiettyjä elämänmalleja. Jotkut ovat esimerkiksi kokeneet sarjan pettymyksiä, joita vastaan pitää taistella.

Onko olemassa jokin keino, jolla voi päästä vapaaksi ja pysyä vapaana? Onko olemassa keino, jolla voi saada voiton ja pysyä siinä jatkuvasti? Onko olemassa keino, jonka kautta löydän ihanan, pysyvän, tuetun, voimallisen, elämän kestävän voiton Jeesuksessa Kristuksessa?

Saatat ajatella, että siihen tarvitaan kymmenen vuotta sielunhoitoa, tai kaksikin kymmentä, että kypsymme aikuisuuteen. Jeesus voi tulla sisään heti ja vapauttaa sinut samassa. Hän ei vain vapauta sinua, vaan varjelee niin, että voit vaeltaa siinä vapaudessa.

Kun Nehemia meni Jerusalemiin valvomaan muurien uudelleen rakentamista, jokainen näytti ajattelevan, että se ottaisi pitkän ajan. Nehemiaa seuranneet ihmiset, suurimmaksi osaksi orjia ja palvelijoita, olivat aika varattomia, mutta he panivat koko tarmonsa töihin. Heillä oli intohimo sielussaan Jumalan asioihin ja he rakensivat kaupungin muurit uudelleen vain viidessä kymmenessä kahdessa päivässä. Meillä pitäisi olla samanlainen intohimo, sellainen mielenlaatu, joka sanoo: ”Ei tässä ole kyse minusta, vaan Jeesuksesta. Ei ole kyse omista päämääristäni, suunnitelmistani ja kunnianhimostani, vaan kaikki on hänestä.”

Kiinnitä katseesi Jeesuksen, ja hän antaa sinulle perustan ja menestyksen. Hän antaa sinun kohota ja päästä vapaaksi. Hän antaa sinulle kyvyn pysyä vapaana Jumalan asioissa.

”Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut” (Room. 8:37).

Friday, November 9, 2012

ONKO VANHATESTAMENTTI YHÄ VOIMASSA

Kuulin kerran erään papin sanovan yleisölle: “Vanha Testamentti ei ole enää voimassa meidän aikanamme, niin ettei sitä kannata enää lukea.”

Kuinka väärässä hän olikaan! Yksi syy siihen, että rakastan Vanhaa Testamenttia, on että se selittää Uutta Testamenttia yksinkertaisin, selvin termein. Vanhassa Testamentissa Israel on seurakunnan esikuva, ja Egypti edustaa maailmaa. Israelin vaellus erämaan halki kuvaa meidän hengellistä työtämme uskovina. Siellä on myös puu, joka paransi Maaran veden, Kristuksen ristin esikuvana ja kallio, josta vuosi vettä erämaassa, on Vapahtajamme esikuva.

Raamattu selittää, että Israelin fyysinen taistelu vastaa meidän hengellistä sotaamme tänä päivänä: ”Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut”(1 Kor.10:11). Jopa ilmestysmaja ja sen kalusteet ovat taivaallisten asioiden esikuvia: ”Ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: ’Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin’ "(Heb.8:5).

Kaikki Vanhan Testamentin esimerkit ovat tarkoitetut varjelemaan meitä lankeamasta epäuskoon, niin kuin Israel teki. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo: ”Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä”(Heb.4:11). Toisin sanoen: ”Opiskele Vanhaa Testamenttia ja opi Israelin esimerkistä. Älä tee samaa virhettä kuin he”.

Aina kun tulen Uudessa Testamentissa kohtaan, jota en ymmärrä, käännyn Vanhan Testamentin puoleen löytääkseni sen kuvattuna jollakin tavalla. Esimerkiksi, sanotaan vaikka, että haluan oppia, kuinka murtaa vihollisen rakentamat hengelliset muurit omassa elämässäni. Käännyn Joosuan kertomukseen nähdäkseni, miten Jerikon muurit sortuivat. Israelin fyysinen taistelu noita muureja vastaan auttaa minua ymmärtämään, kuin voin murtaa muurit, jotka estävät minua pääsemästä Kristuksen täyteen miehuuteen.

Thursday, November 8, 2012

HE EIVÄT KOSKAAN TOTELLEET

Israelin kansa kuunteli mielellään Hesekielin voimallista saarnaa, mutta he eivät koskaan totelleet sitä. ”He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niitten mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu: he sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niitten mukaan”(Hes.33:31- 32).

Monet ihmiset ovat tulleet luokseni jumalanpalveluksen jälkeen, halanneet minua ja sanoneet: ”Pastori, sinulla oli voimallinen sana saarnassasi.” Kun he sitten ovat menneet pois, Pyhä Henki on kuiskannut minulle: ”He eivät kuunnelleet saarnaasi.”
Hebrealaiskirje antaa meille voimakkaan varoituksen: ”Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa”(Heb.3:7- 8). ”Ketkä sitten, vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet”(Heb.3:16). Nämä jakeet osoittavat selvästi, että kovuus ei ole kytketty ateismiin, kommunismiin tai mihinkään muuhun ”ismiin”, vaan kuulemiseen ja sitten Jumalan Sanan tekemiseen.

Israel kuunteli mielellään profeetta Jesajan voimakasta saarnaa, mutta jatkoi kuitenkin syntielämäänsä, sanoen pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Niin Jumala neuvoi Jesajaa: ”Mene ja sano tälle kansalle: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö'. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi’" (Jes.6:9- 10).

Jumala tiesi, etteivät israelilaiset halunneet panna pois helmasyntejään. He rakastivat niin paljon lihan nautintoja ja jumalatonta seuraa. Niin Herra sanoi Jesajalle: ”Nämä ihmiset eivät koskaan muuta sydäntään, ja siksi tästä lähtien en puhu heille enää sanaakaan. Sen sijaan tahdon sinun vain kiirehtivän heitä heidän kovuudessaan, Jesaja. Sillä tavoin, ehkä jotkut vielä kuuntelevat, ennen kuin on liian myöhäistä.”

Jumala siis kutsui kansaansa täydelliseen antautumiseen. Kiitän Jumalaa uskovien joukoista, jotka lähtivät kulkemaan Jeesuksen kanssa oikeaa tietä, rakastaen totuutta ja totellen hänen Sanaansa. Kun he hylkäsivät lihan mieliteot, he rakastuivat Herraan. Hänen Sanastaan tuli heidän ”jalkainsa lamppu”.

Wednesday, November 7, 2012

TÄMÄ ON TESTI

Tee tämä testi nähdäksesi ,onko sinun sydämesi jo ottanut askeleita kovettumista kohti.

1. Kuinka monta kertaa olet kuullut julistusta jokapäiväisen rukouksen ja Raamatun lukemisen laiminlyömistä vastaan?

Jos lyöt laimin salaisen kammiosi kotona, jos luulet, että rukoileminen kirkossa riittää kaikkiin tarpeisiisi, et voi pysyä elossa tulevina, vaikeina aikoina. Jos et kuuntele Sanaa, jonka on määrä parantaa ja vahvistaa sinua hyvinä aikoina, kuinka löydät voimaa selviytyä vaikeista päivistä, jotka ovat tulossa? Ainoa keino valmistautua tulevaa varten on päästä tuntemaan Taivaallista Isää henkilökohtaisesti!

2. Kuinka monta kertaa sinua on varoitettu juoruilun kauheista seurauksista?

Joskus saamani varoitukset juoruilusta ovat olleet kuin pehmeä, hellä sade ja joskus taas kuin jyrisevä ukkonen. Israelilaisia varoitettiin jatkuvasti tämän synnin vaaroista. He kuitenkin pysyivät tottelemattomia Herraa kohtaan, ja se vei heidät eliniän kestävään kurjuuteen käärmeitä vilisevässä erämaassa. Israelilaiset joutuivat maksamaan kaikkensa juorujen ja valitusten takia.

Oletko sanonut jotakin veljeäsi tai sisartasi vastaan kuluneen viikon aikana, sanoitko jotakin, mitä sinun ei olisi ollenkaan pitänyt sanoa? Vai oletko kuunnellut tuosta henkilöstä kerrottua juorua? Jos olet, niin oletko antanut epäilyksen siemenen häntä kohtaan tulla sydämeesi? Jos jatkat juoruilua sen valossa, mitä olet kuullut, olet lähtenyt sydämen kovettumisen teille.

3. Kuinka monta varoitusta olet kuullut salaisten syntien hellimistä vastaan?

Entä se salainen syntisi, se, josta Jumalan Henki on puhunut sinulle jatkuvasti? Vuosien mittaan olen kirjoittanut monia varoituksia flirttailusta lempisynnin kanssa. En ole ainoastaan saarnannut syntiä vastaan, vaan opettanut Jumalan ylösnousemusvoimasta. Olen julistanut, että Herra varjelee meitä Pyhän Henkensä ylitse käyvän voiman kautta ja panee sydämeemme tahdon tehdä sitä, mikä on oikein.

Henkilö, joka uskaltaa istua kuuntelemassa viikko viikolta nuhdesaarnaa ja silti jatkaa synnissä, on matkalla kohti sydämen kovuutta. Älä ole sellainen henkilö!

Tuesday, November 6, 2012

SYDÄMEN KOVUUS

”Kuritusta saanut mies, joka niskurina pysyy, rusennetaan äkisti, eikä apua ole”(San.29:1).

Heprean kielen vastine sanalle kuritusta saanut tässä jakeessa viittaa parantavaan opetukseen. Sana ei apua ole tarkoittaa ”parantumaton, ei mahdollista vapauttaa”. Ensiksikin tämä jae kertoo meille, että sydämen kovuus on tulosta uudistuvien varoitusten hylkäämisestä ja totuuden syrjään panemisesta. Toiseksi jae kertoo meille, että sellainen kovuus ajan pitkään käy mahdottomaksi parantaa. Ketkä kuulevat näitä varoituksia useimmin? Arvatenkin uskovat, jotka istuvat Herran huoneessa joka viikko kuunnellen nuhdesaarnoja.

Kysyt ehkä: ”Millainen on kova sydän?” Se on päättänyt vastustaa Jumalan Sanan tottelemista, sitä on mahdotonta kolauttaa, ja Pyhän Hengen syytökset ja varoitukset kaikuvat kuuroille korville.

Surullinen totuus on, että uskovien joukot eivät toteuta, mitä kuulevat, vaikka taivaasta lähetetään heidän korvilleen tulisia sanomia. He kieltäytyvät antamasta Jumala tulla sisälle tietyille elämän alueilleen ja niin he jatkavat kuulemista kuuntelematta. Niin kovuus alkaa vahvistua.

Toisaalta on paljon syntisiä, joiden sydämen kovuus on pehmennyt. Ensin he kirosivat Kristusta ja puivat vihaista nyrkkiä Jumalan kasvoille. Kun he sitten kuulivat evankeliumin ja tunsivat Pyhän Hengen puhtaan ja rakastavan moitteen, heidän sydämensä sulivat. He tekivät parannuksen ja kääntyivät Kristuksen luo.

Madalyn Murray O’Hair’in pojan elämä kuvastaa tätä. Hän oli kasvanut Amerikan ehkä kaikkein ateistisimmassa kodissa. Myöhemmin hän työskenteli äitinsä kanssa käyden kampanjaa Jumalaa ja uskontoa vastaan. Kun hän sitten kuuli evankeliumin, hän pelastui kirkkaasti ja hänestä tuli työntekijä, joka saarnasi Kristusta sen sijaan, että olisi kironnut häntä. Hänen kovuutensa saatettiin parantaa myös, koska hän ei ollut istunut kuuntelemassa nuhdesaarnoja ja hyljännyt niitä jatkuvasti.

Omassa kokemuksessani kovimmat sydämet, ne joita ei voi parantaa, ovat aina löytyneet läheltä Pyhän Hengen täyttämiä saarnaajia. Sellaista kovuutta ei ole kylmissä, kuolleissa, muodollisissa seurakunnissa, jossa evankeliumi on vääristynyt jo sukupolvia. Ei, sitä löytyy vain, missä puhdasta sanaa julistetaan saarnatuolista ja se torjutaan penkeistä.

Monday, November 5, 2012

TIEDÄ, ETTÄ JUMALA ON HYVÄ

Jumala on hyvä elämässäsi, varjelee ja suojelee sinua. Elämässäsi ei mitään, ei tapaa, syntiä tai tunne-elämän ongelmaa, jonka yli Jeesuksella ei olisi voimaa.

Kun Nehemia tuli Jerusalemiin ja näki kaupungin hirveän luhistumistilan, hän johti juutalaisen kansan, joka eli siellä, hengelliseen herätykseen ja jälleenrakentamisen aikaan (ks. Nehemian kirja). Voin sanoa sinulle tänään, aivan niin kuin Nehemia sanoi kansalleen: Saatana ja sinun vihollisesi tuhoutuvat, joutuvat tappiolle ja häviävät, jos vain luotat Jeesuksen, annat koko sydämesi, energiasi ja elämäsi hänelle. Ei mikään vihollinen, joka on syvästi asettunut sinua vastaan porttiensa taakse, voi olla suojassa. Nuo viholliset siirretään pois ja he pakenevat.

Vanhat tavat, pelot, riippuvuudet lähestyvät ja ahdistavat meitä, ja joskus menemme takaisin niihin. Jumala sanoo nyt meille: ”Kiinnitä silmäsi minuun! Jos annat minun olla voittosi, näet vielä enemmän.” Kuuntele, mitä Jumala sanoo.

Jos annamme hänen olla voittomme, silloin näemme vihollisemme lopun. Voi, viholliseni kyllä edelleen tyrkkii minua. Niin hän teki Jeesuksellekin lähtiessään tämän luota erämaan kiusausten jälkeen. Jos pidät Jeesuksen sydämesi seinällä, elämäsi seinällä, hän vähitellen juurittaa pois tunne-elämäsi vaikeudet.

Saatat elää tavaksesi tulleiden synnin mallien pelossa, pelkäät palaavasi takaisin entisiin. Tiedät, että sinut on puhdistettu niistä. Koska ne ovat niin lähellä, sinusta tuntuu, että ne vetävät sinut takaisin kahleisiinsa minä hetkenä hyvänsä, ja sinä pelkäät.

Tänään kutsun sinua turvapaikkaan Kristukseen Jeesukseen. Luota häneen koko sydämestäsi.
”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!” (1 Kor.15:57).

Friday, November 2, 2012

SYDÄMEN VIRVOITUS

Tulitko Herran luo ensi kerran vain saadaksesi häneltä jotakin? Käännyitkö Jumalan puoleen päästäksesi irti päihteistä, saadaksesi avioliittosi kuntoon tai ratkaistaksesi taloudelliset ongelmasi?

On totta, että Kristus on tehnyt sinulle ihmeitä. Hän tekee elämässäsi mahdottomia mahdolliseksi. Jos kuitenkin tulet hänen luokseen vain, saadaksesi jotakin häneltä, vain päästäksesi kaikista ongelmistasi, et koskaan kasva aikuisuuteen. Päinvastoin sinusta tulee kova.

Mieti, millaista elämäsi oli ennen uskoon tuloasi. Tapahtuiko se vasta, kun syöjäsirkat olivat syöneet kaiken? Alkoiko terveytesi rakoilla? Oliko joku lapsistasi ongelmissa? Olitko joutunut tilaan, jossa ylläsi oli vain tuhoa, kuolemaa ja raunioita?

Älä nyt ymmärrä minua väärin. Tietenkin Jumala tahtoo pelastaa ihmisiä, jotka istuvat elämänsä raunioissa. Kun kaikki on lopussa, hän on aina lähellä ja uskollinen auttaja. Rakas lukija, et voi kuitenkaan tulla Jeesuksen luo vain saadaksesi lievitystä. Sinun pitää tulla hänen luokseen, koska hän on Jumala ja koska hän ansaitsee sinun elämäsi, sinun palvontasi ja kuuliaisuutesi.

Juuri nyt sanot varmaan: ”Kyllä, tunnustan, että olen laiminlyönyt Jumalana Sanan lukemisen ja olen edelleen helmasyntieni pauloissa. Olenko joutunut liian kauas saadakseni enää Herran parantavaa kosketusta?

Ei, ei missään nimessä! Jos nyt alat huutaa avuksesi Herraa, tarpeesi keskellä, hän antaa sinulle virvoituksen ajan. Aina kun tuot hänelle katuvan sydämesi, hän toimii sinun puolustajanasi ja esirukoilijanasi, ei tuomarina.

Haluatko kasvaa aikuisuuteen Kristuksessa? Haluatko Herran jatkavan kuritusta rakkaudessa ja johdatusta jumalisuutta kohti? Rukoile silloin häntä tänään. Mikään ei voi pitää sinua sinulle tarkoitetulla polulla enemmän kuin särjetty ja nöyrä sydän!

”Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi”(Jes.57:15).

Thursday, November 1, 2012

MAHDOTON TEHTÄVÄ

”Sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on"(Luuk. 19:10). Kristus sanoi siis: ”Tulin tähän maailmaan siitä syystä, että saavuttaisin ja pelastaisin kadonneita sieluja”. Tämä ei kuitenkaan ollut ainoastaan Jeesuksen tehtävä, vaan hän teki siitä myös meidän tehtävämme: "Ja hän sanoi heille: ’Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille’ ”(Mark.16:15).

Jeesus puhui tässä pienelle uskovien ryhmälle. Koolla oli noin 120 henkeä yläsalissa. Minkä mahdottoman tehtävän hän heille antoikaan!

”Menkää vieraisiin maihin, eläkää siellä ihmisten kanssa, opetelkaa heidän kielensä. Pankaa kätenne sairasten päälle, ajakaa ulos riivaajia, julistakaa hyvää sanomaa. Menkää kaikkialle, missä paholaisella on istuimensa ja saarnatkaa ylösnousseen Vapahtajan voimaa ja voittoa.”

Meidän täytyy tajuta, että Jeesus puhui tavallisille, vähäpätöisille, kouluttamattomille miehille ja naisille. Hän asetti seurakuntansa tulevaisuuden heidän harteillensa. Kyllä heitä varmaan ihmetytti.

Voitko kuvitella keskustelua, joka käytiin sen jälkeen, kun heidän Mestarinsa oli otettu taivaaseen? ”Kuulinko oikein? Miten me voisimme alkaa maailmanlaajuisen vallankumouksen? Me olemme rahattomia ja roomalaiset hakkaavat ja tappavat meitä. Jos meitä kohdellaan näin Jerusalemissa, millaisen vastaanoton saammekaan, kun me todistamme ja saarnaamme Roomassa?”

Joku toinen olisi saattanut sanoa: ”Miten Herramme odottaa meidän menevän kaikkeen maailmaan viemään evankeliumia, jos ei meillä ole rahaa mennä edes Jerikoon? Kuinka pystymme oppimaan kieliä, kun emme ole käyneet kouluja? Tämä on ihan mahdotonta.”

Se oli todella mahdoton missio. Meidän tehtävämme tänään on ihan yhtä uuvuttava.

Jos kaikki tätä lukevat antaisivat Pyhän Hengen tehdä tämän sanan eläväksi heille, että he etsisivät häntä sekä tehtävän että johdatuksen suhteen, ei kukaan voisi kuvitella, minkälaisen sadon Pyhä Henki antaisi. On totta, että suurimmat iankaikkisuuteen tähtäävät teot tehdään yhden pyhän saavuttaessa yhden kadotetun sielun, ei joukkokokouksissa.