AINOA TIE PYHYYTEEN

Meidän kenenkään on mahdotonta saavuttaa pyhyyttä Jumalan silmissä omilla voimillamme tai tahdollamme. Meidän täytyy tulla hänen luokseen sanoen: ”Herra, minulla ei ole mitään antamista sinulle. Sinun täytyy tehdä kaikki”.

Kuitenkin aina ajattelemme: ”Jos minä vain voisin voittaa tämän viimeisen jäljellä olevan synnin, minun olisi mahdollista elää pyhänä”. Niin otamme käteemme tahdonvoiman, lupauksien ja hyvien tarkoitusten miekan ja lähdemme tappamaan sydämessämme olevaa vihollista. Ei meistä kuitenkaan koskaan tule pyhiä niin kauan, kuin seisomme omavanhurskauden maaperällä.

Me, sinä ja minä, kohtaamme saman palavan pensaan kuin Mooses. Tuo pensas on esikuva Jumalan kiivaasta vihasta kaikkea lihallista vastaan, joka on tuotu hänen läsnäoloonsa teeskenneltynä pyhyytenä. Hän sanoo meille: ”Sinä et voi seistä minun edessäni tuollaisella lihallisella maaperällä. On ainoastaan yksi pyhä maaperä, ja se on usko minun Poikaani ja hänen työhönsä ristillä.”

Se on ainoa tie, jolla Jumala on voinut pelastaa ja sovittaa koko maailman. Jos meidän tekomme mittaisivat pelastustamme, vain muutamat pääsisivät edes yrittämään. Uskon, että Kristus kuoli kaikkien puolesta.

Voimme katsoa pahinta varasta, raiskaajaa, murhaajaa, huumeiden orjaa tai alkoholistia, ihmisiä, joilla ei ole ollenkaan hyviä tekoja ja todistaa: ”Parannuksen ja uskon kautta heidät voidaan esittää vanhurskaina Kristuksessa Jeesuksessa.”

Se on Jumalan todellinen pelastava voima. Monet uskovat elävät silti ikään, kuin heidän omat tekonsa riittäisivät. Tuomiopäivänä he seisovat Jumalan edessä omassa lihassaan ja sanovat: ”Katso, mitä kaikkea olen tehnyt sinulle, Herra. Olen ahkeroinut pysyäkseni puhtaana ja pyhänä. Olen profetoinut, ruokkinut köyhiä, parantanut sairaita, ajanut ulos riivaajia. Kaiken olen tehnyt miellyttääkseni sinua.”

Jumala vastaa tähän: ”Et tehnyt noista teoista yhtäkään minun Henkeni voimalla. Teit kaiken omassa voimassasi. Minä hyväksyn ainoastaan yhden Ihmisen, Poikani, enkä näe sinussa Häntä.”

”Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi, niin kuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra"(1 Kor.1:30 -31).