Monday, September 30, 2013

ISÄN LUPAUS by Gary Wilkerson

Apostolien tekojen luvut ensimmäisestä kuudenteen kuvaavat Jumalan hienoimpia tekoja historiassa. Se on ällistyttävä sarja toimintaa täynnä olevia tapahtumia: voimallista saarnaa, massakääntymisiä, ihmeenomaisia parantumisia. Kaikki tämä oli Jeesuksen ennustaman taivaallisen lupauksen toteutumista.

Ennen ylösnousemustaan Kristus ohjeisti opetuslapsensa odottamaan Jerusalemissa saadakseen “Isän lupauksen”. ”Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta" (Luuk.24:49).

Lupauksen täyttymys alkoi Helluntaina, Israelin ”ensihedelmien” juhlana. Maailma tulisi näkemään Kristuksen ristillä täytetyn työn ensihedelmät.

Opetuslasten mieleen ei olisi juolahtanut, mitä Jumalalla oli mielessään heitä varten. Ehkä he ajattelivat: ”Hienoa! Tämä lupaus merkitsee, että Jumala varmaan jälleenrakentaa Israelin valtakunnan. Hän vapauttaa meidät Rooman kahleista ikuisiksi ajoiksi, ja meistä tulee jälleen hänen kansansa.”

Ajattelen, että seurakunta reagoisi samoin, jos me kuulisimme saman lupauksen Jeesukselta. Me saattaisimme ajatella: ”Kun Jumalan lupaus tulee, meidän kirkkomme täyttyy ääriään myöten. Pyhä Henki liikkuu muissa kaupungeissa ja ihmiset tulevat joka puolelta saadakseen maistaa sitä. Me saamme siunauksen, joka on suurempi kuin koskaan ennen.”

Meidän tulisi haluta Pyhän Hengen täyttävän pyhäkkömme, tuovan iloa ja lohdutusta Jumalan kansalle. Kun Jumalan kirkkaus tulee, se ei ole ainoastaan meille. Jeesus ei sanonut: ”Kun te saatte voiman korkeudesta, teistä tulee minun kirkossa kävijöitäni, minun raamattupiiriläisiäni, minun rukouskokouksieni osanottajia”. Hän sanoi: ”Teistä tulee minun todistajiani aina maan ääriin saakka.”

Jumala voima on tarkoitettu lähtemään seurakunnan ulkopuolelle kaikkein kaukaisimpiin paikkoihin maan päällä. Tämän me näemme avautuvan Apostolien teoissa. Kun Pietari nousi saarnaamaan ihmisjoukolle, joka oli kokoontunut, kolme tuhatta pelastui. Myöhemmin, kun Pietari ja Johannes todistivat koko Jerusalemissa, merkit ja ihmeet seurasivat uskomattomina parantumisina ja vapautuksina.

Se oli kuitenkin vasta alkua! Jos Pyhän Hengen työ olisi päättynyt Apostolien tekojen kuudenteen lukuun, Jumalan kaikki voima olisi jäänyt vain kahdentoista apostolin käsiin. Sen sijaan tapahtui suuri maanjäristys. Jumala sanoi: ”Minun Henkeni ei enää liiku ainoastaan muutamissa valituissa. Aion antaa voimani jokaiselle miehelle, naiselle ja lapselle, joka huutaa avuksi minun nimeäni.”

Friday, September 27, 2013

JUMALAN LÄSNÄOLON SÄILYTTÄMINEN

Jumala ilmoittaa läsnäolonsa ehdon, jolla hän on meidän elämässämme. Sen löytää 2 Aik.15. luvusta. Edellisessä luvussa kuningas Aasa oli johtanut Juudan armeijan suureen voittoon Etiopian miljoonan miehen armeijasta. Kuitenkin Aasa todisti, että juuri Jumalan läsnäolo oli se, joka hajotti vihollisen armeijan.

”Ja Aasa huusi Herraa, Jumalaansa, ja sanoi: ’Herra, sinä yksin voit auttaa taistelussa voimallisen ja voimattoman välillä. Auta meitä, Herra, meidän Jumalamme, sillä sinuun me turvaudumme ja sinun nimessäsi me olemme tulleet tätä suurta joukkoa vastaan’. Niin Herra antoi Aasan ja Juudan voittaa etiopialaiset, ja etiopialaiset pakenivat(2 Aik.14:11 - 12).

Kun Aasa ja hänen sotajoukkonsa tulivat takaisin Jerusalemiin voitokkaina riemusaatossa, profeetta nimeltä Asarja tuli heitä vastaan kaupungin portilla tuoden Jumalan sanaa: "Kuulkaa minua, Aasa ja koko Juuda ja Benjamin... Herra on teidän kanssanne, kun te olette hänen kanssansa. Jos häntä etsitte, niin te löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, niin hän hylkää teidät. Kauan aikaa Israel oli ilman oikeata Jumalaa… Mutta kun he ahdistuksessansa palasivat Herran, Israelin Jumalan, tykö ja etsivät häntä, niin he löysivät hänet”(2 Aik. 15:2-4).

Tässä on se salaisuus, millä tavalla voit säilyttää Jumalan läsnäolon elämässäsi. Herra muistutti Aasaa hyvin selvästi, siekailematta: ”Aasa, älä koskaan unohda, miten sait tämän voiton. Sinä etsit minua koko sydämestäsi, kun olit vaikeuksissa. Minä lähetin läsnäoloni sinulle. Juuri minun läsnäoloni ajoi vihollisesi tiehensä.”
Asarja kertoi nyt Aasalle: ”Muistatko, millainen valtakunta oli ennen sinun tuloasi hallitsemaan? Kaikki oli hunningolla, ilman lakia, ohjausta, vanhurskauden opetusta. Jokainen oli itse oma lakinsa ja teki, mitä hyväksi näki.”

Tämä ei ole monimutkaista teologiaa. Kuka hyvänsä voi säilyttää Herran läsnäolon, kun vain yksinkertaisesti etsii sitä häneltä.

”Niin te löydätte hänet” (2 Aik.15:2). Heprean sana ”löytää” tässä on matsa, joka tarkoittaa ”hänen läsnäolonsa tulee antamaan kyvyn, siunaamaan”. Lyhyesti sanottuna, jae kertoo meille: ”Etsikää Herraa koko sydämestänne ja hän tulee luoksenne läsnäolossaan. Tosiaankin hänen läsnäolonsa on valtava voima, joka loistaa elämästäsi”.

Tuesday, September 24, 2013

ELÄMÄÄN VAHVISTETTUINA

Raamattu tarjoaa loputtomiin esimerkkejä siitä, kuinka Jumalan läsnäolo vahvistaa hänen lapsiaan elämään hänelle. Eräs voimallisimpia näistä esimerkeistä on Mooseksen elämässä.

Mooses oli varma siitä, ettei hänen kannattaisi tehdä yhtään mitään, jos ei Jumalan olisi läsnä hänen elämässään. Kun hän puhui kasvosta kasvoihin Herran kanssa, hän sanoi: "Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois”(2 Moos.33:15). Hän sanoi siis: Herra, jos sinun läsnäolosi ei ole minun kanssani, en mene minnekään. En ota ainoatakaan askelta, jollen ole varma siitä, että sinä olet lähellä.”

Mooses tiesi, että juuri Jumalan läsnäolo Israelin keskellä erotti heidät muista kansoista. Sama on totta Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa tänä päivänä. Ainoa asia, joka erottaa meidät ei-uskovista on Jumalan läsnäolo ”meissä”. Se johtaa, opastaa, vaikuttaa hänen tahtonsa tapahtumisen meissä ja meidän kauttamme.

Ei Mooses välittänyt siitä, miten muut kansat saisivat oman johdatuksensa, miten he muovaisivat strategiaansa, pitäisivät hallituksiaan tai johtaisivat armeijoitaan. Hän sanoi: ”Meillä on vain yksi periaate. Jumalan läsnäolo keskellämme näyttää, miten meitä opastetaan ja hallitaan, käydään sotaa ja jäädään eloon tässä erämaassa.

”Jos Jumala on keskellämme, ei kukaan voi vahingoittaa meitä. Ilman häntä olemme avuttomia, olemattomiksi pienentyneitä. Antaa tämän maailman kansojen luottaa mahtaviin armeijoihinsa, rautavaunuihinsa, taitaviin sotilaisiinsa, uusiin aseisiinsa. Me luotamme Jumalamme läsnäolon ilmentymiseen!”

Jumala vastasi Mooseksen rohkeaan väitteeseen: "Pitäisikö minun kasvojeni käymän sinun kanssasi ja minun viemän sinut lepoon?" (2 Moos.33:14). Mikä ihmeellinen lupaus! Heprean sana lepo tässä tarkoittaa “mukavaa, levollista paikkaa”. Jumala siis sanoi: “Ei ole väliä sillä, minkälaisia vihollisia tai koetuksia te kohtaatte, teillä on aina oleva hiljainen lepo minussa!”

Ajattele tätä: Jos seurakunta ilmentää Jumalan läsnäoloa keskuudessaan, ei ole meteliä tai hoppua, hikoilua tai ponnistelua. Jumalanpalveluksia ei kiirehditä nopeasti läpi, kolme laulua, kolehti ja lyhyt saarna. Sen sijaan, on hiljentävä rauha, ihana lepo ja jokainen ovesta sisään tulija tuntee sen!

Friday, September 13, 2013

HÄN NÄKEE JOKA ASKELEEN

Uskovien joukot nousevat joka aamu ylös kohtaamaan sanoin kuvaamattomia vaikeuksia, fyysistä kipua, tunne-elämän kärsimyksiä, taloudellista taistelua. Monet ovat niin huolen vaivaamia, että he murehtivat: ”Tämä menee mahdollisuuksieni yli. Ei minulla ole enää voimaa taistella näitä asioita vastaan. Miten ikinä pärjään?”

Meidän keskukseemme tulee kirjeitä monilta pyhiltä, jotka joutuvat kestämään erityisen vaikeita tilanteita joka päivä. Eräs hurskas nainen kirjoitti: ”Olen ollut naimisissa kolmekymmentäviisi vuotta ja olen myös isoäiti. Nyt perheeni on tuhonnut avionrikkoja mies. Hän on ollut Hengellä täytetty, ja Herra on käyttänyt häntä, mutta nyt hän on toivoton vieraissa kulkija, täynnä himoa elämänsä lopulla. Voitteko rukoilla minun puolestani? Hän on ajanut minusta kaiken rakkauden, ja olen hyvin onneton. En usko kestäväni paljon kauempaa.”

Meidän taivaallinen Isämme näkee jokaisen askeleen elämässämme. Kaikista kriiseistämme ja vaikeuksistamme huolimatta hän sanoo meille Raamatussa uudestaan ja uudestaan: ”Älä pelkää” Meidän ei tule uskoa, että vaikeutemme heittävät meidät maahan ja tuhoavat meidät, koska hän on kilpemme.

”Autuas olet sinä, Israel; kuka on sinun vertaisesi! Sinä olet kansa, jota Herra auttaa, hän, joka on sinun kilpesi ja suojasi, sinun miekkasi ja korkeutesi. Vihollisesi mielistelevät sinua, ja sinä astut heidän kukkuloillansa"(5 Moos.33:29). Jumala sanoo tässä: ”Ei ole totta, että olen hyljännyt sinut! En ole vihainen sinulle enkä ole jättänyt sinua selviämään vihollisistasi yksin. Ne ovat kaikki Saatanan valheita!”

Minkälaisia kriisejä kohtaammekin, minkälaisia rankkoja vaikeuksia lymyääkään edessämme, voittomme on varma: ”Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut” (Room.8:37).

Pitääkö meidän katsella vierestä ja odottaa, että Jumala lähettää enkelin tappamaan kaikki vihollisemme? Ei, ikinä! Vaikka Jumala onkin julistanut meille voiton, hän ei suorita meidän osaamme taistelusta.

Meidän tulee tarttua miekkaan ja taistella vihollista vastaan. Ero on siinä, että teemme sen uskoen Jumalan vahvistavan meitä: ”Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!” (1 Kor.15:57).

Pyhä Henki vastaa meidän uskoomme! Kun rukoilemme häntä, hän tulee meidän yllemme yliluonnollisella voimalla tekemään tyhjäksi lihan teot. Meidän osamme on uskoa ja sitten vaeltaa luottaen, että Jumalan Henki vastustaa meitä kohtaan nousevaa pahan voimaa. 

Thursday, September 12, 2013

LOPUTON VARUSTUS

Apostoli Paavali huusi Jumalan puoleen: “Herra, päästä minut tästä piikistä lihassani”. Mutta Herra vastasi hänelle: "Minun armossani on sinulle kyllin"(2 Kor.12:9). Jumala sanoi palvelijalleen Paavalille: Sinä joudut elämään tämän piikin kanssa. Tuskasi keskellä minä annan sinulle kaiken armon, mitä tarvitset. Minulla on varattuna sitä loppumattomiin.”

Herra haluaa meidän tietävän, että hänen armonsa on voimakkaampi kuin mikään helpotus, jonka hän voi tuoda meidän olosuhteisiimme. Miksi? Hänen armonsa ilmentää häntä täydellisesti. Yksinkertaisesti sanottuna, Jumalan armo on Jeesus Kristus täydellisesti ilmestyneenä, kaikessa pyhyydessään, kuitenkin helläsydämisenä.

Meidän taivaallinen Isämme näkee meidän kärsimyksemme ja hän antaa meille nämä ihmeelliset lupaukset:
  • ”Mutta vanhurskasten pelastus tulee Herralta, hän on heidän linnansa ahdingon aikana”(Ps.37:39). 
  • ”Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut: ’En minä sinua hylkää enkä sinua jätä’; niin että me turvallisin mielin sanomme: ’Herra on minun auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen minulle tehdä?’ "(Hebr.13:5-6). 
  • ”Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi; minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä”(Jes.41:10). 
  • ”Katso, häpeän ja pilkan saavat kaikki, jotka palavat vihasta sinua vastaan; tyhjiin raukeavat ja hukkuvat, jotka sinun kanssasi riitelevät. Hakemallakaan et löydä niitä, jotka sinua vastaan taistelivat; tyhjiin raukeavat ja lopun saavat, jotka sinun kanssasi sotivat”(Jes. 41:11- 12). 
  • ”Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi, minä sanon sinulle: ’Älä pelkää, minä autan sinua’... Kurjat ja köyhät etsivät vettä, eikä sitä ole; heidän kielensä kuivuu janosta. Mutta minä, Herra, kuulen heitä, minä, Israelin Jumala, en heitä hylkää”(Jes.41:13, 17). 
Pääset läpi mistä hyvänsä tilanteesta, kriisistä ja tuhosta Jeesuksen Kristuksen armon kautta. Mitä tuleekin tiellesi, se ei haittaa. Hänellä on enemmän kuin riittävästi armoa, ja Pyhä Henki lohduttaa sinua! 

Wednesday, September 11, 2013

EMME OLE YKSIN

Kristus sanoi oppilailleen: “En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne ”(Joh 14:18). Kreikan sana tässä todellakin merkitsee orpoa, ” omaisensa menettänyttä, isätöntä”.

Joskus sinusta tuntuu samalta kuin opetuslapsista myöhemmin. Olet aivan yksin, ja Jumala ei toimi sinun hyväksesi. Et näe minkäänlaista todistetta hänen huolenpidostaan, ja Saatana valehtelee sinulle, että Jumalan Henki on jättänyt sinut ajaksi.

Käsittämätön ihme, jota et voi unohtaa, on Jeesuksen lupaus seuraajilleen: ”En jätä teitä orvoiksi. Olen maksanut sinusta hinnan ja sinä olet minun.”

Käytpä parhaillaan läpi mitä hyvänsä, sinun taivaallinen Isäsi ei ole koskaan heittänyt luotaan ajatusta sinusta eikä hän aiokaan tehdä niin. Kuuntele hänen iankaikkista ja rikkomatonta lupaustaan:

”Siion sanoi: ’Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unhottanut’. Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt, sinun muurisi ovat aina minun edessäni”(Jes.49:14- 16).

Tässä Raamatunkohdassa Herra kertoo meille: ”Sinun suojelun tarpeesi on aina minun edessäni. Ei ole hetkeäkään, jolloin en pitäisi yliluonnollista suojamuuria sinun ympärilläsi. Varjeleva pensasaitani on siinä aina!”

Olen tuntenut joitakin äitejä, myös pappien vaimoja, jotka ovat hyljänneet lapsensa. Eräs pastori kirjoitti meille: ”Olen ollut naimisissa kaksikymmentäviisi vuotta, mutta vaimoni jätti minut vastikään ja meni toisen miehen mukaan, jonka oli kohdannut Internetissä. Hän vain jätti lapsemme ja minut. Rakastan häntä edelleen ja haluan hänen tulevan kotiin, mutta hän ei halua. Minuun sattuu juuri nyt niin kovasti, en voi nukkua. En käsitä, miten voin päästä tästä läpi”.

Jumalan vastaus tälle miehelle on: ”Vaikka rakas vaimosi hylkää sinut, minä en koskaan. Minun muurini olet aina ympärilläsi suojaamassa!”

Hän ei koskaan jätä meitä ilman lohdutusta. 

Tuesday, September 10, 2013

MUISTA, MITÄ JUMALA ON TEHNYT

Mooses neuvoi Israelin kansaa: ”Niin älä kuitenkaan pelkää niitä; muista, mitä Herra, sinun Jumalasi, teki faraolle ja kaikille egyptiläisille, …niitä tunnustekoja ja ihmeitä ja sitä väkevää kättä ja ojennettua käsivartta, joilla Herra, sinun Jumalasi, vei sinut pois. Samoin on Herra, sinun Jumalasi, tekevä kaikille niille kansoille, joita sinä pelkäät”( 5 Moos.7:18 -19).
Mikä voimallinen sanoma! Mooses muistutti israelilaisia: ”Minkälaisia vihollisia kohtaattekin, Jumala on luvannut niistä voiton. Hän vapautti teidän isänne faaraon käsistä ja saman hän tekee tänään!”

”Että alati muistaisit sitä päivää, jona lähdit Egyptin maasta”(5 Moos.16:3). ”Ja muista, että itse olit orjana Egyptissä, ja noudata tarkoin näitä käskyjä”(5 Moos.16:12).

Mooseksen huuto kansalle tarkoitti: ”Muista menneitä! Jos luulet, että sinulla on nyt vaikeata täällä erämaassa, ajattele kaikkia kauhuja, joita kohtasit Egyptissä. Älä unohda, minkälaista elämäsi oli, kun olitte kaikki orjina. Muista kaikki, mitä Jumala teki vapauttaessaan sinut siitä!”

Profeetta Jesaja puhui Jumalan sanoja kansalle, joka oli täynnä pelkoa. Tämä tapahtui aikana, jolloin Israel luuli Jumalan hyljänneen heidät, mutta Jesaja rohkaisi heitä sanoen:

”Mikä olet sinä, että pelkäät ihmistä, joka on kuolevainen, ihmislasta, jonka käy niin kuin ruohon, ja unhotat Herran, joka on sinut tehnyt, joka on levittänyt taivaan ja perustanut maan, ja vapiset alati, kaiket päivät, sortajan vihaa, kun hän tähtää tuhotaksensa? Mutta missä on sortajan viha?”(Jes.51:12- 13).

Jumala sanoi profeetan kautta: ”Pelkonne syy on siinä, että olette unohtaneet, kuka minä olen. Te näette vain vaikeutenne ja olette unohtaneet, että käteni on vieläkin elämänne yllä!”

Onko sinun vaikeata muistaa Jumalan ihmeet elämässäsi. Ajattelet ehkä: ”Minun elämäni on ollut pitkä, kauhea painajaisuni. Kuinka voisin muistaa Jumalan ihmeitä, kun en ole kokenut niitä?”

Meidän kokemuksemme voivat saada aikaan uskon, mutta ne eivät ole tarkoitetut uskomme perustaksi. Siksi Jumalan sana osoittaa siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Meidän tulee muistaa hänen voittoaan ristillä ja kurottautua siihen uskossa. Hän voi yksin antaa meille voimaa voittoon, Henkensä kautta. 

MUISTA, MITÄ JUMALA ON TEHNYT

Mooses neuvoi Israelin kansaa: ”Niin älä kuitenkaan pelkää niitä; muista, mitä Herra, sinun Jumalasi, teki faraolle ja kaikille egyptiläisille, …niitä tunnustekoja ja ihmeitä ja sitä väkevää kättä ja ojennettua käsivartta, joilla Herra, sinun Jumalasi, vei sinut pois. Samoin on Herra, sinun Jumalasi, tekevä kaikille niille kansoille, joita sinä pelkäät”( 5 Moos.7:18 -19).
Mikä voimallinen sanoma! Mooses muistutti israelilaisia: ”Minkälaisia vihollisia kohtaattekin, Jumala on luvannut niistä voiton. Hän vapautti teidän isänne faaraon käsistä ja saman hän tekee tänään!”

”Että alati muistaisit sitä päivää, jona lähdit Egyptin maasta”(5 Moos.16:3). ”Ja muista, että itse olit orjana Egyptissä, ja noudata tarkoin näitä käskyjä”(5 Moos.16:12).

Mooseksen huuto kansalle tarkoitti: ”Muista menneitä! Jos luulet, että sinulla on nyt vaikeata täällä erämaassa, ajattele kaikkia kauhuja, joita kohtasit Egyptissä. Älä unohda, minkälaista elämäsi oli, kun olitte kaikki orjina. Muista kaikki, mitä Jumala teki vapauttaessaan sinut siitä!”

Profeetta Jesaja puhui Jumalan sanoja kansalle, joka oli täynnä pelkoa. Tämä tapahtui aikana, jolloin Israel luuli Jumalan hyljänneen heidät, mutta Jesaja rohkaisi heitä sanoen:

”Mikä olet sinä, että pelkäät ihmistä, joka on kuolevainen, ihmislasta, jonka käy niin kuin ruohon, ja unhotat Herran, joka on sinut tehnyt, joka on levittänyt taivaan ja perustanut maan, ja vapiset alati, kaiket päivät, sortajan vihaa, kun hän tähtää tuhotaksensa? Mutta missä on sortajan viha?”(Jes.51:12- 13).

Jumala sanoi profeetan kautta: ”Pelkonne syy on siinä, että olette unohtaneet, kuka minä olen. Te näette vain vaikeutenne ja olette unohtaneet, että käteni on vieläkin elämänne yllä!”

Onko sinun vaikeata muistaa Jumalan ihmeet elämässäsi. Ajattelet ehkä: ”Minun elämäni on ollut pitkä, kauhea painajaisuni. Kuinka voisin muistaa Jumalan ihmeitä, kun en ole kokenut niitä?”

Meidän kokemuksemme voivat saada aikaan uskon, mutta ne eivät ole tarkoitetut uskomme perustaksi. Siksi Jumalan sana osoittaa siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Meidän tulee muistaa hänen voittoaan ristillä ja kurottautua siihen uskossa. Hän voi yksin antaa meille voimaa voittoon, Henkensä kautta. 

Monday, September 9, 2013

JUMALAN ARMON AIKAANSAANNOS by Gary Wilkerson

Mieti, mitä Jumala sanoo meille rukoilemisesta. Ensin meille sanotaan: “Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on”(Jes.55:6). Sitten Raamattu sanoo: ”Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa”(Room.3:11). Raamattu kertoo meille, ettemme me etsi Herraa, niin kuin meidän tulisi.

Uudestaan ja uudestaan meille näytetään Jumalan täydellisyyden vaatimus ja kyvyttömyytemme saavuttaa sitä. Miksi? Se on siksi, että voisimme välttää fariseuksien kohtalon. He nousivat ylös aikaisin aamulla ja rukoilivat pitkiä rukouksia. He muodostivat sääntöjä pyhän käyttäytymisen muotoihin. Jeesus kuitenkin osoittaa, että he näyttivät puhtailta ulkoapäin, mutta heidän sydämensä oli pimeä ja mätä. "Kyllä te, fariseukset, puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisäpuoli teissä on täynnä ryöstöä ja pahuutta”(Luuk.11:39).

Jumala tahtoo tehdä meissä syvempää työtä, syvempää kuin itse pystyisimme. Paavali kiteyttää sen lyhyessä Raamatunkohdassa: ”Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät?… lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte Hengessä, lihassako nyt lopetatte? (Gal.3:1-3).

Jos meidän kuuliaisuuden tekomme eivät ole Jumalan armon aikaansaannoksia, me tunnemme sen. Päällisin puolin me saatamme kokea ylpeyttä siitä, mitä olemme tehneet, mutta kun sitten epäonnistumme, lannistumme aina periksi antamiseen saakka. Silloin ajattelemme: ”Tämä taakka on liian painava. En halua kantaa sitä enää pitempään.”

Juuri niin! Sitä juuri tarkoitan: Se on liian raskas taakka. Siksi Jeesus sanookin meille: ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä"(Matt.11:28- 30). 

Friday, September 6, 2013

OLKAA HILJAA

Heräätkö joka aamu ahdistukseen synnistäsi tai tavastasi? Elätkö tuskassa, ajatellen: ”Tämä kauhea asia siis elää minussa edelleen”.
Jumala tietää kaiken synnin, joka on vielä jäänyt sydämeesi. Hän tietää myös, kuinka vihaat sitä ja itket sen tähden. Nyt hän haluaa sinun kuulevan tämän sanan: ”Herra on minun voimani ja kilpeni; häneen minun sydämeni turvasi, ja minä sain avun”(Ps.28:7).

Tämän tähden Daavid saattoi sanoa: ”En minä pelkäisi mitään pahaa”(Ps.23:4). Saatana olisi saanut voiton, jos hän vain olisi voinut vaikuttaa Daavidissa pelkoa. Vihollinen toimii täsmälleen samoin sinun suhteesi. Hän tahtoo sinun pelkäävän, ettet koskaan pääse eroon näistä asioista.

Jumala sanoo kaikille murheellisille ja kärsiville: ”Älä pelkää! Minä näen ja tunnen kärsimyksesi
enkä anna Saatanan tuhota sinua!” Saatat kysyä: ”Mitä minun pitäisi tehdä? Kuinka voin pitää Herran rauhan ja levätä siinä kaiken keskellä?”

Vastaus on Jumalan sanassa Moosekselle ja Israelille. Kun heillä on meri edessään, vihollinen takanaan eikä paikkaa, mihin olisi voinut kääntyä, Jumala käski heitä: ”Älkää peljätkö; pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille... Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa hiljaa (2 Moos.14:13 -14).

Mitä pitää sisällään tämä viimeinen lause ”te olkaa hiljaa”? Se merkitsee, ettei enää tarvitse huolestua, ei enää järkeillä pois pääsyä vaikeuksista. Sen sijaan luottaa siihen, että Jumala aukaisee tien, että hän antaa sinulle ohjeen suunnasta, niin kuin hän sanoi Israelille: ”Lähde liikkeelle!”(2 Moos.14:15).

Joosuakin kohtasi mahdottomia vihollisia. Hän ja hänen väsynyt kouluttamattomien miesten joukkonsa oli marssinut koko yön Gibeoniin. Siellä he kohtasivat valtavan sotakoneiston. Kun Joosua katsoi taistelukentälle, hän näki laakson täynnä komeita vaunuja ja hyvin harjoitettuja jalkaväen sotilaita.

Raamattu kertoo: ”Silloin Herra sanoi Joosualle: ’Älä pelkää heitä, sillä minä annan heidät sinun käsiisi; ei kukaan heistä kestä sinun edessäsi’ "(Joos.10:8).

Jumala julisti voittoa jo, ennen kuin Joosua meni taisteluun. Hän sanoi: ”Voitto on jo saatu! Taistelun jälkeen ei yksikään näistä vihollisen sotilaista seiso jaloillaan. Mene nyt ja taistele tietäen, että olen luvannut antaa sinulle voiton!”

Tämä on ristin sanoma! Voitto on jo saatu meitä varten. 

Thursday, September 5, 2013

PERILLISIÄ LUPAUKSEN MUKAAN

“Niin älä kuitenkaan pelkää niitä”(5 Moos.7:18). ”Ne” edustivat valtavaa, hyvin varustettua pakanakansojen armeijaa, kun israelilaiset tulivat Luvattuun maahan. Tänä päivänä ”ne” edustavat kaikkia huolia, ongelmia ja ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, joita kohtaamme elämässä.

Miksei meidän tule pelätä niitä? Siksi, että Jumala sanoo niin! Muuta selitystä ei tarvita. Jumala on kaikkivoipa, kaikkeen riittävä. Hän on tietoinen paholaisen linnakkeista, joita kohtaamme. Hän tuntee jokaisen ansan, koetuksen ja kiusauksen, joka ikinä heitetään eteemme. Hän käskee meitä: ”Älä pelkää niitä!”

Aabraham eli vieraassa maassa, voimakkaiden kuninkaiden ympäröimänä tietämättä, mihin lopulta päätyisi matkallaan. Ensimmäinen Jumalan hänelle lausuma sana oli kuitenkin: ”Älä pelkää, Abram, minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri" (1 Moos.15:1).

Tuon viimeisen lauseen merkitys on: ”Olen sinun ympärilläsi muurina, sinun suojelijanasi, puolustuksenasi.” Abraham vastasi uskomalla Jumalan sanan: ”Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi”(1 Moos.15:6).

Sama sana tuli Aabrahamin pojalle, Iisakille. Hänkin eli vihamielisessä tilanteessa, häntä vihaavien filistealaisten ympäröimänä. He halusivat hänet pois maaltaan. Raamattu kertoo, että filistealaiset täyttivät jokaisen kaivon, jonka Iisak kaivoi saadakseen vettä: ”Ja filistealaiset tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä palvelijat olivat kaivaneet hänen isänsä Aabrahamin päivinä, ja täyttivät ne mullalla”(1 Moos.26:15).

Minne Iisak menikin, hän kohtasi saman ongelman. Hän nimitti yhden kaivon ”Eesekiksi”, mikä merkitsee ”riitelyä”(ks.1 Moos.26:20). Ilmeisesti Iisak koki elämänsä olevan täynnä riitaa. Ehkä hän ajatteli: ”Miten ihmeessä saan ruokaa perheelleni ja vettä laumoilleni? Miten voin kasvattaa lapseni ongelmitta, ilman pelkoa, kun filistealaiset ryöstävät meitä koko ajan? Jumala miksi olet pannut minut asumaan tähän maahan? Miten voin selvitä tästä?”

Kun tämä epäuskon pilvi muodostui Iisakin pään päälle, Jumala antoi hänelle saman sanan kuin Aabrahamille: ”Minä olen sinun isäsi Aabrahamin Jumala; älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi palvelijani Aabrahamin tähden"( jae 24).

Me olemme Aabrahamin lapsia, ja Jumala tekee meille saman lupauksen kuin Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen: ”Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan”(Gal.3:29). 

Wednesday, September 4, 2013

ODOTA HERRAA

Paholaisella on strategia, jolla hän pettää uskovia ja saattaa heidät epäilemään Jumalan uskollisuutta rukousten kuulemisessa. Saatana haluaisi meidän uskovan, että Jumala on sulkenut korvansa meidän huudoiltamme ja jättänyt meidät selviytymään asioistamme yksin.

Uskon, että Jeesuksen Kristuksen nykyseurakunnan suurin tragedia on siinä, että vain harvat uskovat rukouksen voimaan ja tehokkuuteen. Tarkoittamatta pilkata Jumalaa hänen omiensa joukot valittavat: ”Minä rukoilen, mutta en saa vastauksia. Olen rukoillut niin pitkään, niin kovasti, ilman tuloksia. Haluaisin vain nähdä todisteita siitä, että asiat muuttuvat. Ne vain menevät eteenpäin tavanomaiseen tapaan ilman mitään muutosta. Kuinka kauan minun pitää odottaa?” Heillä ei ole enää hetkiä salaisessa kammiossaan, koska he uskovat, ettei heidän rukouksessa kannetut anomisensa nouse valtaistuimen eteen asti. Toiset taas ovat vakuuttuneita siitä, että Jumala kuuli vain Danielin, Daavidin ja Elian rukoukset.

Rehellisesti monet Jumalan pyhät taistelevat näiden ajatusten kanssa: ”Jos Jumalan korva on auki rukoukselleni ja minä rukoilen ahkerasti, miksen saa todisteita hänen vastauksistaan?” Onko jotakin erityistä, jota olet rukoillut pitkän aikaa, mutta et ole saanut vastausta siihen? Onko kulunut jopa vuosia, ja edelleen odotat ja toivot, ihmetellen?

Meidän täytyy olla tarkkoja siinä, miten haastamme Jumalaa Jobin tavoin, ettei Jumala muka välitä meidän tarpeistamme ja anomisistamme. Job valitti: ”Minä huudan sinua, mutta sinä et vastaa minulle; minä seison tässä, mutta sinä vain tuijotat minuun”(Job.30:20).

Jobin näkemys Jumalan uskollisuudesta oli sumentunut vaikeuksissa. Hän syytti Jumalaa lopulta siitä, että tämä oli unohtanut hänet. Jumala moitti häntä tästä kovasti.

Meidän uskovien on aika katsoa rehellisesti niihin syihin, joiden takia meidän rukouksiimme ei ole tullut vastausta. Me saatamme olla syyllistyneet Jumalan moittimiseen siitä, ettei hän ole välittänyt meistä, kun kuitenkin koko ajan meidän oma käyttäytymisemme on syynä siihen.

”Odota Herraa ja ota vaari hänen tiestänsä, niin hän korottaa sinut, ja sinä perit maan ja näet, kuinka jumalattomat hävitetään”(Ps. 37:34). 

Tuesday, September 3, 2013

TÄMÄ EI OLE LEIKKIÄ

Joosafat, Juudan kuningas, oli menossa kotiin oltuaan sotimassa Israelin pahan kuninkaan, Ahabin kanssa. Herra lähetti profeetan häntä vastaan voimakkain sanoin: ”Silloin Jeehu, Hananin poika, näkijä, meni kuningas Joosafatia vastaan ja sanoi hänelle: ’Oliko sinun autettava jumalatonta, ja rakastatko sinä niitä, jotka vihaavat Herraa? Sen tähden on sinun päälläsi Herran viha’ ”(2 Aik.19:2).

Jumala sanoi Joosafatille: ”Et tiedä, mikä vaara ja seuraukset siitä on, mitä olet tehnyt. Saatat pitää pikkujuttuna käydä jonkun kanssa yhdessä minua vastaan. Ahab oli minun viholliseni, epäjumalanpalvelija, ja sinä rupesit hänen ystäväkseen. Sinä kuuntelit hänen pahaa puhettaan ja antauduit hänen saastaisuuteensa. Et lausunut selvästi kantaasi sitä vastaan, Joosafat. Olen nyt ristiriidassa sinun kanssasi tässä asiassa!”

Tässä kohdin saatat ajatella: ”Minä ymmärrän, että Ahab oli paha. Kun ajattelen omia ystäviäni, en voi pitää heistä ketään Jumalan vihollisena.” Mieti silloin näitä Raamatun kohtia:

• ”Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan”(Luuk.11:23). Onko ystäväsi aina kaikessa Herran puolella?

• ”Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä" (1 Sam. 15:23). Ovatko ystäväsi neuvot täynnä kapinaa?

• ”Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle kauhistus”(San.17:15). Puhuuko ystäväsi pahaa jumalisista ihmisistä?
Tämä ei ole leikkiä! Ystäväsi ovat tärkeitä Jumalalle, koska heidän toiminnallaan on vakavat seuraukset: ”Sinä päästät suusi puhumaan pahaa, ja sinun kielesi punoo petosta. Sinä istut ja puhut veljeäsi vastaan, sinä panettelet … Ymmärtäkää tämä te, jotka Jumalan unhotatte, etten minä raatelisi”(Ps.50:19- 22).

Jumalan kiitos, Raamattu sanoo: ”Silloin Joosafat peljästyi ja kääntyi kysymään Herralta ja kuulutti paaston koko Juudaan”(2 Aik.20:3). Kuningas nöyrtyi ja katui: ”Silloin Joosafat kumartui kasvoillensa maahan, ja kaikki Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat lankesivat Herran eteen, rukoilemaan Herraa”(2 Aik.20:18).

Jumala vastasi Joosafatin särkymiseen antamalla Juudalle täydellisen voiton mooabilaisista. Päätteeksi Raamattu sanoo: ”Sitten Joosafatin valtakunnalla oli rauha; hänen Jumalansa soi hänen päästä rauhaan joka taholla”(2 Aik.20:30). 

Monday, September 2, 2013

TULKAA MINUN TYKÖNI

“Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon”(Matt. 11:28). Jeesus ei tarjoa vain kutsua, hän käskee meitä, komentaa tulemaan hänen luokseen, koska vain hän voi antaa levon, jota sielumme tarvitsee.

Onko meidän silti edes mahdollista omin voimin ”tulla hänen luokseen”? Jeesuksen mukaan se on mahdotonta: ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä”(Joh 6:44). Miksi Kristus käskisi meidän tehdä jotakin, mihin emme pysty?

Saamme tässä tärkeän opetuksen, joka on välttämätön uskovan elämässä. Se on siinä, että saadessamme käskyn meidän tulee tehdä enemmän kuin vain nousta pystyyn ja sanoa: ”Minua sinä tarvitset, Herra!” Jos teemme näin, olemme pulassa ennen kuin edes aloitamme. Itse asiassa, kun saamme käskyn evankeliumeissa, se paljastaa meidän taitamattomuutemme. Jumala tekee tämän tarkoituksella. Silloinkin, kun hän ilmaisee meille tahtonsa ja käskynsä, hän samalla näyttää meille oman taitamattomuutemme päästä tuloksiin omin voimin.

Tästä syystä Jeesus lisää jokaiseen käskyyn lupauksen. Ensin hän sanoo: ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä”(Joh.6:44). Jumala ei ainoastaan vedä meitä luokseen, vaan hän haluaa vaikuttaa meissä uuden ylösnousemuselämän. Hänen voimansa tekee meistä kykeneväisiä vaeltamaan hänen kanssaan uudessa liitossa.

Meillä ei ole sitä uuden elämän kykyä itsessämme. Se tulee vain hänen kauttaan. Sama armo, joka on pelastanut meidät, myös pitää meitä siinä armossa. ”Joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt" (Joh 3:21). Suomalainen -38 käännös on King James – käännöksen kanssa yhtenevä, kun taas ESV(English Standard Version = englanninkielinen sanatarkka käännös) sanoo: ”Se, joka tekee sen, mikä on totta, tulee valoon, niin että voidaan nähdä selvästi, että hänen tekonsa ovat tehdyt Jumalassa”. Tämä tarkoittaa, että teot on tehty Jumalassa. Jumala valmistaa tekomme! Siksi hänen käskyjään seuraa aina lupaus. Kun hän näyttää meille oman taitamattomuutemme, hän tuo esiin oman kykynsä ja halunsa suorittaa työnsä meissä loppuun.