EN HALUA TUNTEA MUUTA KUIN KRISTUKSEN

”Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme”(Ap.t. 17:28). Jumalan miehet ja naiset elävät hyvin pienen piirin sisällä. Heidän koko elämänsä kietoutuu yksinomaan Kristuksen edun tavoittelemiseen.

Jotta voisimme tuntea vain Kristuksen, meillä on oltava jatkuva ilmestysvirtaus Pyhältä Hengeltä. Jos Pyhä Henki tuntee Jumalan mielen, jos hän tutkii Isän syvät ja salatut asiat, ja jos hän on oleva elävän veden kumpuava lähde, silloin tuon lähteen veden täytyy olla jatkuvaa, koskaan loppumatonta Kristuksen ilmestystä. Se odottaa jokaista Herran palvelijaa, joka haluaa etsiä Herraa, hiljaa, uskossa, luottaen Pyhään Henkeen, että hän ilmentää Jumalan mieltä.

Tarvitsemme tänä päivänä hänen erehtymätöntä sanaansa, todellista ja elävää ilmestystä. Samuelilla on sellainen sana Jumalalta ja koko Israel tiesi sen. Kun Samuel puhui kaikista maassa kuuluvista äänistä, hänen oma äänensä nousi niiden yli eikä yksikään sana pudonnut maahan.

Tänä päivänä ihmisjoukot yrittävät siivilöidä Jumalan selvää sanaa kaikkien kuuluvien äänien keskeltä. Jumalan pyhät uupuvat äänipatoihin, kun voidaan löytää ainoastaan totuuden jyväsiä. Kristus yksin on valkeus! Koko maailma on pimeyden vallassa. Valkeus yksin voi hälventää pimeyden.

Paavali sanoi: ”Sillä Jumala, joka sanoi: ’Loistakoon valkeus pimeydestä’, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa”(2 Kor.4:6).

Saatat olla pimeässä juuri nyt. Hyvät työsi eivät hälvennä pimeyttä eivätkä meidän sosiaalisten asioiden saarnammekaan leikkaa sen läpi. Mitkään sinun henkilökohtaiset kokemuksesi eivät voi tehdä sitä. Menen vielä askeleen pidemmälle: eivät pimeyden sitovat voimatkaan toimi, jollei Kristuksen valkeus loista. Kaikki pimeys häviää Jumalan kirkkauden valkeudessa, joka heijastuu Jeesuksen Kristuksen kasvoissa! Tutkikaamme Kristusta yksin salaisessa kammiossamme! Me palvelemme samaa Jumalaa, ja meitä opettaa sama Pyhä Henki kuin kaikkia muita, jotka ovat tunteneet Kristuksen kaikessa täyteydessään.