ELÄMÄMME OVAT KIRJEITÄ

Ajan viettäminen Herran läsnäolossa tuo Kristuksen julki kadotetulle maailmalle.

”Sen tähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä”(2 Kor.4:1-2).

Paavali puhuu tässä näkyvästä julkitulemisesta. Alkukielessä ”esiin loistava”, joka merkitsee jotakin selvää ja ymmärrettävää. Lyhyesti sanoen Paavali tarkoittaa, että meidät on kutsuttu tekemään Jeesus tunnetuksi ja ymmärretyksi kaikille ihmisille. Sinun elämässäsi ja minun pitäisi olla tämä ”esiin loistava” Kristuksen luonnon ja kaltaisuuden ilmituleminen.

Paavali vie tämän Kristuksen ilmitulemisen kaavan vielä pitemmälle. Hän sanoo, että me olemme oikeastaan Jumalan kirjeitä maailmalle: ”Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin”(2 Kor.3:2). Meidän elämämme ovat kirjeitä, jotka Pyhä Henki on kirjoittanut ja lähettänyt kadotetulle maailmalle. Kaikki ympärillämme olevat, elämäämme seuraavat lukevat meitä jatkuvasti.

Miten meistä, tarkkaan ottaen, tulee Jumalan kirjeitä maailmalle? Se tapahtuu Pyhän Hengen työn kautta. Sillä hetkellä, kun pelastumme, Pyhä Henki piirtää meihin itse Jeesuksen kuvan, ja hän muotoilee tätä kuvaa meissä koko ajan. Pyhän Hengen tehtävä on muotoilla meidät Kristuksen kuvaksi, joka on niin tarkka ja totuudellinen, että se lävistää ihmisten omantunnon.