JERIKON MYRKYLLISET VEDET

Saatuaan Jumalan kosketuksen Elisa meni eteenpäin omassa uskossaan. Hänen ensimmäinen pysähdyspaikkansa oli Jeriko(2 Kun.2:15).

Viidenkymmenen oppilaan profeettakoulu, joka kokoontui siellä, huomasi heti Jumalan koskettaneen Elisaa. He sanoivat: "Elian henki on laskeutunut Elisaan”. Oli ilmeistä, että tämä Jumalan salattu palvelija liikkui nyt Pyhän Hengen syvemmässä voimassa ja valtuutuksessa.

Nuoret profeetat sanoivat Elisalle: "Katso, kaupungin asema on hyvä, niin kuin herrani näkee, mutta vesi on huonoa, ja maassa syntyy keskosia"(2 Kun.2:19). He sanoivat: ”Vedessä on myrkkyä ja se tappaa kaiken.” Nämä viisikymmentä eivät kuitenkaan mahtaneet sille mitään eivätkä voineet lopettaa myrkyn aiheuttamia kuolemia Jerikossa.

Jesajan mukaan tämä ”ilo-istutus” edustaa Jumalan valtakunnan työtä: ”Sillä Israelin heimo on Herran Sebaotin viinitarha, ja Juudan miehet ovat hänen ilo-istutuksensa”(Jes.5:7). Vesi edustaa tässä Jumalan sanaa.

Ymmärräthän kuvan? Jerikon myrkylliset vedet merkitsevät kaupungin saarnatuoleista julistettua vääristynyttä sanaa. Nämä Jumalan miehet eivät olleet käsitelleet omia syntejään, ja niin heidän saarnansa olivat täynnä saastuneiden sydämien myrkkyä. Heidän eloton, lihallinen opetuksensa aiheutti hengellistä kuolemaa kansan keskuudessa.

Mikä paransi Jerikon veden? Se, että vesilähde puhdistui. Sen juuri Elisa teki. Hän otti puhtaan astian, täytti sen suolalla ja kaasi sen kaupungin vesien lähteeseen. Piankin vedet puhdistuivat ja elämää ilmestyi joka puolelle.

Elisan suola tietenkin edustaa puhtauden ja pyhyyden evankeliumia. Puhdas astia, jota hän käytti, ovat ne työntekijät, jotka puhdistautuvat Kristuksen veressä ja pyhittäytyvät Hengen puhdistavassa tulessa, valmiina saarnaamaan puhdasta evankeliumia. Rakas lukija, puhtaat astiat, jotka vaeltavat pyhyydessä ja julistavat puhdasta evankeliumia tuoreessa voitelussa, voivat padota pahan nousuveden Jumalan huoneessa.