VAIN PERHETTÄ VARTEN

“Mutta silloin Joosef keskeytti äkkiä puheensa, sillä nähdessään veljensä hän tuli sydämessään liikutetuksi ja etsi tilaisuutta itkeäkseen”(1 Moos.43:30). Tämä on kuva Vapahtajamme sydämestä.

Sen jälkeen kun Joosefista oli tullut Egyptin valtias, hänen veljensä olivat hänen talossaan, söivät ja joivat hänen läsnä ollessaan. ”Ja tarjottiin erikseen hänelle ja erikseen heille ja erikseen egyptiläisille, jotka aterioivat hänen kanssaan” (1 Moos.43:32). Nämä miehet iloitsivat Joosefin läsnäolosta, vaikka eivät olleet oikein vielä taintuneet kokemastaan, eivät tunteneet häntä hyvin, eivätkä olleet saaneet ilmestystä rakkaudesta ja armosta.

Me voimme olla ylistäviä ihmisiä, jotka syömme ja juomme Herran läsnäolossa, mutta emme ole saaneet vielä ilmestystä hänen loppumattomasta rakkaudestaan. Vielä jää tunne siitä, ettemme ole rakastettuja. Näin on niiden, jotka tulevat Jumalan huoneeseen laulamaan, ylistämään ja kiittämään ja sitten menevät kotiin siihen vanhaan valheeseen: ”Jumala ei näytä minulle yhtään todistetta siitä, että hän rakastaa minua. Rukouksiini ei tule vastausta. Hän ei todellakaan välitä minusta samalla lailla kuin muista.”

Joosefin veljet joutuivat ottamaan lopullisen askeleen, ennen kuin heille voitiin antaa rakkauden täysi ilmestys. Sellaisen ilmestyksen saavat ne, joilla on särjetty sydän ja murtunut mieli. ”Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. (Ps.51:17). Joosefin veljien sydän ei ollut vielä murtunut.

Joosef käski palvelijansa panemaan yksityisen hopeamaljansa Benjaminin, nuorimman veljen säkkiin, kun veljet valmistautuivat palaamaan Kanaanin maahan. He olivat tuskin päässeet matkan alkuun, kun Joosefin miehen saavuttivat heidät ja syyttivät heitä maljan varastamisesta. Veljet olivat varmoja viattomuudestaan ja sanoivat: ” Se palvelijoistasi, jolta se löydetään, kuolkoon; ja me muut tulemme herramme orjiksi." (1 Moos.44:9). He eivät enää riidelleet, eivät olleet enää ylpeitä. Nöyryytettyinä ja särkyneinä he palasivat Joosefin palatsiin.

Sitten tuli valtava Jumalan rakkauden ilmestys. ”Silloin Joosef ei voinut kauemmin hillitä itseään … Hän huusi: ’Antakaa kaikkien mennä pois minun luotani!’ Niin ei ollut ketään saapuvilla, kun Joosef ilmaisi itsensä veljilleen”(1 Moos.45:1).

Tästä rakkauden ilmestyksestä maailma ei tiedä mitään. Jumala asuu nöyrien ja niiden luona, joilla on särkynyt sydän. Hän iloitsee perheestään. Lepää hänen rakkaudessaan sinua varten!