Wednesday, January 28, 2015

HENGEN ANTAMASSA VOIMASSA

Jeesus ei ole koskaan ennen ollut innokkaampi näyttämään voimaansa kuin juuri nyt, koska Hänellä ei ole koskaan ollut enemmän voimaa kuin juuri nyt. Uskomme pitää mennä yli kuoleman rajan. Sen täytyy katsoa kasvoihin kaikkea, mikä on kuollutta ja julistaa: ”Jeesus ei koskaan anna periksi sille, mikä on kuollut”. Meidän ei tule koskaan antaa periksi kenellekään tai millekään, olkoon tilanteemme kuin toivoton tahansa.

Huomaa Jairuksen tyttären tarinassa (Mark.5:21—43), että Herra ei ollut kiinnostunut näyttämään voimaansa epäuskoisille. Hän itse asiassa ”kielsi ankarasti heitä, huoneessa olevia, antamasta kenellekään tietoa tästä”(Mark.5:43). Eli toisin sanoen: ”Älkää kertoko kenellekään, mitä näitte. Ihme on tässä huoneessa olevien kesken.”

Ne, joilla on vankkumaton usko, pääsevät osallisiksi Kristuksen ylösnousemusvoiman kirkkaasta ilmestyksestä. Vain sinä ja Herra tiedätte kaikki Hänen läheisimmät tekonsa. Hän hämmästyttää sinut, panee sinut jännittämään, näyttää sinulle kirkkautensa!

Kristuksen nykyinen suuruus voidaan tiivistää yhteen voimalliseen lauseeseen: ”Hänessä oli elämä”(Joh.1:4). Hän oli ja on tällä hetkellä, voimaa antava elämä. Hänellä oli elämä. Jeesus uudistui jatkuvasti, kun Hän veti voimaa salaisesta varastosta, joka ei koskaan vajene. Hän ei koskaan väsynyt, vaikka väentungos pakkautui Hänen ympärilleen. Hän ei ollut koskaan kärsimätön.

Kun Hän kutsui opetuslapsensa hetkeksi lepäämään, he lähtivät yksinäiseen paikkaan toiselle puolelle järveä. Sielläkin kansanjoukko taas odotti Häntä. Ei kertaakaan Hän sanonut: ”Voi ei! Taas siellä on se ongelmajoukko typerine valituksineen ja hölmöine kysymyksineen. Eikö tämä koskaan pääty?” Sen sijaan nähdessään ihmisjoukon Hänen tuli heitä sääli. Hän sai voimaa Pyhältä Hengeltä ja rupesi työhön. Hänellä oli pitkiä työpäiviä ja rukousöitä. Silti Hänellä oli aikaa pienille lapsille!

Tuesday, January 27, 2015

USKON PUOLELLA

Mikä kauhea näytelmä tapahtuikaan Jairuksen kodissa! Hän oli yksi Jeesuksen ajan synagogan esimies. Siellä oli sekasortoa, epäilyä, pelkoa ja valitusta, kun hänen tyttärensä kuoli.

”Ja he tulivat synagogan esimiehen taloon; ja hän näki hälisevän joukon ja ääneensä itkeviä ja vaikeroivia. Ja käydessään sisään hän sanoi heille: ’Mitä te hälisette ja itkette? Lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu.’ Niin he nauroivat häntä”(Mark.5:38 - 40).

Rakas lukija, kerronpa sinulle, miksi sinun elämässäsi on niin paljon menossa, niin paljon murhetta ja valitusta. Se johtuu siitä, että sinä et usko Jeesuksen pystyvän herättämään sitä, mikä on kuollutta. Sinä et usko, että Hän tietää mitä on tekemässä. Et usko, että Hänellä on elämää antava suunnitelma. Sinä luulet, että on liian myöhäistä ja että asiat ovat menneet liian pitkälle. Et usko Jeesuksen edelleen toimivan, kun sinä olet jo antanut periksi.

Me olemme yhtä syyllisiä kuin nuo hälisijät Jairuksen kodissa. Mekin huudamme Jumalan puoleen hädässämme, pyytäen, että Hän vastaisi meille, ennen kuin on liian myöhäistä. Kun vastausta ei sitten tule, meistä tulee valittelijoita. Me vapisemme paholaisen voiman edessä, aivan kuin riivaajat olisivat voittaneet; ikään kuin Jeesus olisi hävinnyt ja paholainen voittanut!

Kaikki menee vain huonosta pahemmaksi, ja lopulta sanomme: ”No niin, nyt on liian myöhäistä. Jostakin syystä Herra ei aiokaan pelastaa tilannetta.”

Ei riitä, että rakastamme, palvelemme ja ylistämme Häntä vain toivottomuuden pisteeseen asti. Mitä jos luottaisimme Häneen, kun kaikki toivo on mennyt? Kun näyttää siltä, etten koskaan löydä työpaikkaa? Tai kun kaikki kasaantuu päälle joka puolella, kun näyttää inhimillisesti mahdottomalta jatkaa?

Jos Jeesus tulisi sinun nykyiseen tilanteeseesi, mitä Hän näkisi? Kuinka sinä suhtautuisit Häneen? Murehtisitko edelleen? Olisiko sydämesi edelleen sekasorron tilassa? Minä toivon, että sanoisit Hänelle: ”Herra, näyttää toivottomalta. Olin jo antaa peräksi, mutta Sinä olet sama tänään kuin Jairuksen kodissa. Sinä voit tuoda elämän kuolleelle ja Sinä voit korjata tämän tilanteen.”

Monday, January 26, 2015

OI, MIELUUMMIN VALITSEN JEESUKSEN by Gary Wilkerson

Tässä lupausten lupaus: "En minä sinua hylkää enkä sinua jätä"(Hebr.13:5). Lupaus on yksinkertaisesti: J-E-E-S-U-S. Jeesus on minun lupaukseni ja kaikkien lupausteni ydin.

Se on kuin vanhassa laulussa: OI, MIELUUMMIN VALITSEN JEESUKSEN.

Oi, mieluummin valitsen Jeesuksen
Kuin omaisin rikkaudet maailman.
Oi, mieluummin valitsen Jeesuksen
Ja antaudun käteensä johtavaan.

Mieluummin valitsen Jeesuksen! Jos ymmärrämme sen keskeisen, erityisen, synnintunnon herättävän asian, että Jumalan lupaukset ovat kätkettyinä Jeesukseen, silloin kaikki muu pienenee. Ei mitään voi verrata tähän lupaukseen! Jos sinulla on Jeesus, silloin vastaus kaikkiin Hänen muihinkin lupauksiinsa on: ”Se on hyvä! Uskon sen. Kiitos Herra. Kiitos, että annat minun juoda tämän maljan.” Kaikki muu kalpenee Hänen tuntemisensa rinnalla. Saan vaeltaa Hänen kanssaan. Opin rakastamaan Häntä. Jeesuksen läsnäolo on keskeinen, parempi kuin mikään muu lupaus, jonka kukaan meistä voi saada. Häntä voi pyytää ilmaiseksi. Hän sanoo: ”Huuda vain Minun nimeäni ja Minä tulen”.

Jos vain tulet Jeesuksen luo, Hän ilmestyy elämääsi. Hänestä tulee sinun ensimmäisesi ja kaikkesi. Ne, jotka keskittyvät Jeesuksen Kristukseen, ovat ihmisiä, joiden näen vaeltavan lupauksien täyteydessä. Ihmiset, jotka kadottavat näkyvistään Jeesuksen ja alkavat korostaa lupauksia enemmän kuin Jeesusta, joutuvat vaikeuksiin. He alkavat ajelehtia, ja heidän matkansa päättyy, koska he eivät löydä sitä elämän täyteyttä, joka voidaan löytää vain Jeesuksessa Kristuksessa.

Minä haluan monia asioita, joita sinulla on, koska rakastan sinua. Minä haluan valtakunnan työtä, joka menee yli villeimpien unelmien.

Kuten Raamattu sanoo: ”Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muukin annetaan teille” (ks. Matt.6:33).

Saturday, January 24, 2015

KIELTÄYDY JÄÄMÄSTÄ HARRANIIN by Claude Houde

1 Moos.12:1:ssä Jumala kutsui Aabrahamin “lähde… isäsi kodista”. Vain lukemalla huolellisesti ja ymmärtäen edellisen luvun ja sen erityisen kertomuksenvoimme tajuta kutsun täyden merkityksen ja senhetkisen syvyyden. 1 Moos 11 näyttää meille, että Aabraham, hänen isänsä ja koko sukunsa lähti Kaldean Uurista Kanaanin maahan. Kanaanin maa edustaa, symboloi ja on esikuvallinen lupausten, päämäärän, toteutumisen maa. Se oli myös Jumalan siunauksen täyttymys. Tosiasiassa se puhuu siitä, mitä kaikkea Jumala on ja mitä Hän halusi olla heidän elämässään, ja meidän. Matka oli raskas, pitkä ja uuvuttava. Heitä kohtasivat murhenäytelmät, uhkaukset ja turhauttavat kokemukset. Monia rakkaita kuoli, ja kun he kulkivat näiden murheen laaksojen läpi, Luvattu maa näytti olevan todella kaukana.

He pysähtyivät paikkaan nimeltä Harran, kaupunkiin, joka sijaitsi noin tuhat kilometriä länteen päin Eufrat-virrasta Pohjois-Syyriassa. He olivat matkustaneet kaksi kolmannesta matkastaan, kun he pysähtyivät siellä, fyysisesti väsyneinä, mutta myös hengellisesti uupuneina. Sana ”Harran” merkitsee kuivaa paikkaa, jossa on vain vähän hedelmiä.
Aabraham ja hänen isänsä olivat matkalla Kanaanin maahan, siunauksen ja täyteyden paikkaan. Jeesus antaa meille samanlaisen lupauksen: ”Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys”(Joh.10:10). On mielenkiintoista huomata, että tässä kreikan sanaa ”zoe”, kun puhutaan elämästä, jonka Kristus tarjoaa ja jonka Hän on ajatellut meidän osaksemme. Sana ilmaisee ”olla täydellinen, täytetty, kantaa runsasta hedelmää, todellista onnea ja tyydytystä.”

Ymmärrä vertaus. Aabraham, hänen isänsä ja perheensä olivat matkalla Kanaanin maalle, mutta murheellista kyllä, he pysähtyivät paikkaan, jossa oli vähän hedelmiä. Heidän olisi pitänyt jatkaa matkaansa, liikkua eteenpäin, pyrkiä täyteyteen ja runsauteen, mutta he asettuivat keskivertoon.

Usko huutaa: ”Kieltäydyn kuolemasta vähien hedelmien paikkaan! Kieltäydyn tästä pienestä olemassaolosta, jossa on vähän ylistystä, vähän pyhitystä, vähän muutosta ja vähäni uskoa”. Olen kuullut miesten ja naisten, kaiken väristen johtajien ja pastorien huutavan monista kansakunnista: ”Me kieltäydymme jäämästä Harraniin!” Jumala kutsuu meitä ”lähtemään isämme kodista”. Sen Hän teki Aabrahamille ja sen Hän tekee myös sinulle ja minulle.

__________

Claude Houde, johtava pastori Eglise Nouvelle Vie (Uuden Elämän Seurakunnassa), Montrealissa, Canadassa on usein puhujana Expect Church Leadership-konferensseissa, joita World Challenge vetää kaikkialla maailmassa. Hänen johdossaan Eeden Elämän Seurakunta on kasvanut kourallisesta ihmisiä enempään kuin 3 500 seurakuntalaiseen siinä osassa Canadaa, jossa on vähän protestanttisia seurakuntia.

Friday, January 23, 2015

ÄLÄ PELKÄÄ, USKO AINOASTAAN

Eräs murheellinen isä, nimeltä Jairus, tuli Jeesuksen luo pyytämään, että tämä parantaisi hänen tyttärensä: ”Niin tuli muuan synagogan esimies, nimeltä Jairus, ja lankesi hänet nähdessään hänen jalkojensa juureen, pyysi häntä hartaasti ja sanoi: ’Pieni tyttäreni on kuolemaisillaan; tule ja pane kätesi hänen päällensä, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon’. Niin hän lähti hänen kanssansa”(Mark.5:22- 24).

Tämä Jairus niminen mies edustaa suurinta osaa kristikuntaa. Me tiedämme, että Kristus on meidän ainoa toivomme ja kriiseissämme me juoksemme Hänen luokseen, lankeamme maahan Hänen eteensä ja pyydämme armoa ja apua. Jairuksella on koko joukon uskoa. Hän pyysi Jeesusta ”tulemaan ja panemaan kätensä hänen päälleen, että tytär tulisi terveeksi ja jäisi eloon”(jae 23). Tämä oli todiste todellisesta uskosta: ”Herra, hän tarvitsee vain sinua. Sinulla on kaikki valta! Sinä voit estää häntä kuolemasta!”

Vastaten miehen uskoon ”Jeesus lähti hänen kanssansa”(jae 24). Jeesus antoi ajan kulua, koska Hän halusi antaa seuraajilleen uskon Hänen ylösnousemusvoimaansa. Usko käy yli toivottomuuden, jopa kuoleman! Nimikristityillä, jotka seisoivat pienen tytön vuoteen vierellä, oli vain rajoittunut usko: niin kauan kuin oli vähän elämää jäljellä, oli vähän toivoa ja Jeesusta haluttiin ja tarvittiin.

Varmasti nämä ihmiset sanoivat itsekseen: ”Niin, Jeesus. me uskomme, että Sinä ole suuri lääkäri, suuri parantaja. Mikään ei ole mahdotonta Sinulle. Tiedämme, että Sinulla on kaikki valta. Pidä kiirettä, koska tyttö saattaa kuolla hetkellä millä hyvänsä! Sitten emme enää tarvitse Sinua!”

Millaista uskoa tämä on? Se ulottuu vain kuoleman hetkeen, vain haudan partaalle. Kun tilanne näyttää menetetyltä, tämä usko kuolee.

Tilannehan meni siihen, että pieni tyttö kuoli. Voin nähdä ihmisten kokeilevan hänen pulssiaan ja julistavan hänet kuolleeksi. Se pienikin usko, joka oli ollut, oli nyt mennyt. Heidän ensimmäinen tehtävänsä hautauksen suhteen oli ilmoittaa parantajalle, ettei häntä enää tarvittu. He lähettivät siis viestin: "Tyttäresi kuoli; miksi enää opettajaa vaivaat?" (Mark.5:35).

Nämä sanat kuulostivat niin lopullisilta: ”Tyttäresi kuoli”. Nämä sanat saattavat kaikua myös omissa korvissasi: ”Avioliittosi on kuollut - älä enää vaivaa Herraa!” ”Lapsesi on synnin vallassa”, ”Suhteesi tuohon rakastettuun on kuollut!”

Nämä pelottavat sanat eivät merkitse mitään Jeesukselle. Hän ei koskaan luovuta kuollutta, koska Hän on ylösnousemus ja elämä! Paras käännös kreikankieliselle jakeelle 36 on: ”Jeesus, sanoi synagogan esimiehelle, aivan kuin ei olisi kuullut, mitä ympärillä sanottiin: ”Älä pelkää, usko ainoastaan”.

Thursday, January 22, 2015

TÄMÄN PÄIVÄN YLÖSNOUSEMUSVOIMA

Hänellä, joka on voittanut kuoleman, on kaikki valta eikä Kristuksen voimasta maan päällä ole suurempaa todistetta kuin se, että Hän nousi kuolleista. ”Sillä niin kuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo”(Joh.5:21). Jeesus selvästikin sai voiman kuoleman yli. Hän jopa sanoi itsestään: "Minä olen ylösnousemus ja elämä” (Joh.11:25) ja Hän todisti sen!

Uskommeko todella Jeesuksen sanat? Hän sanoo: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat ne saavat elää. Sillä niin kuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä” (Joh.5:25- 26).

Jeesus ei puhu vain viimeisestä ylösnousemuksesta. Hän kuvaa omaa voimaansa herättää kaiken kuolleen. Hänen nykyinen voimansa virtaa meihin Hänen elämäänsä. Meillä näet on kaikilla elämässämme salainen hautamme. Se on jotakin tai joku, jonka annoimme pois kauan sitten. Me hautasimme sen ja kirjoitimme hautakiveen kuolinpäivämäärän.

Meidän rakas tuttavamme kertoi menevänsä lapsensa valmistujaisiin. Kaikkien läsnä olevien sukulaisten lisäksi paikalla olisi myös hänen entinen miehensä (joka oli jättänyt hänet vuosia sitten lähteäkseen toisen naisen luo). Avioliittoa ei voinut enää herättää eloon, koska toinen nainen oli nyt hänen vaimonsa. Kuitenkin Jumala vei ystävämme tuon avioliiton hautasijalle ja niin tämä rukoili hänelle pelastusta ja hänen vaimonsa pelastusta! Tämä nainen ei luopunut hengellisesti kuolleesta.

Eräällä toisella rakkaalla sisarella Kristuksessa on mies, joka jätti hänet vuosia sitten. Mies on nyt syvällä synnissä. Aiemmin oli hyvä avioliitto, nyt jäljellä vain hautakivi. Tämänkin naisen pitää oppia, ettei Jeesus koskaan luovuta kuollutta. Ei niin, että nainen haluaisi miehensä takaisin (ehkä hän ei koskaan palaa). Pikemminkin nainen haluaisi miehen heräävän eloon synnin kuolemasta. Hän ei luovuta kuollutta, koska me palvelemme Jumalaa, jolla on jokapäiväinen ylösnousemusvoima.

Wednesday, January 21, 2015

KRISTUKSEN TÄMÄNHETKINEN SUURUUS

”En minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa(Ef.1:16- 20).

Paavalin rukous seurakunnan puolesta oli yksinkertaisesti tämä: ”Näyttäköön Jumala teille, ei vain mennyttä, vaan Kristuksen nykyisen suuruuden”.

Seurakunta kunnioittaa suuresti Kristusta, joka vaelsi maan päällä, Galilean Jeesus, opettaja ja ihmeiden tekijä, Marian poika. Emme koskaan väsy kuuntelemaan opetusta ja kertomuksia Jeesus Nasaretilaisen suuruudesta. Kuinka Hän ajoi ulos riivaajia, kesti vahvana kaikki kiusaukset, aukaisi sokeiden silmät, kuurojen korvat. Hän sai halvaantuneet hyppimään, saattoi ennalleen kuihtuneet käsivarret, paransi spitaaliset, muutti veden viiniksi, ruokki suuret ihmisjoukot muutamalla leivällä ja kalalla – ja herätti kuolleita!

Jossakin historian kohdassa me kuitenkin panimme rajat tälle suurelle, mahtavalle, ihmeitä tekevälle Vapahtajalle! Me kehitimme teologian, joka tekee Hänestä Herran hengellisiä, mutta ei luonnollisia asioita varten. Uskomme esimerkiksi, että Hän voi antaa anteeksi meidän syntimme, rauhoittaa hermomme, päästää meidät syyllisyydestä, antaa meille rauhan ja ilon, tarjota meille iankaikkisen elämän, kaikki näkymättömässä maailmassa. Meistä eivät monet kuitenkaan tunne Häntä luonnollisen Jumalana, jokapäiväisten asioiden Jumalana, lastemme, työpaikkamme, laskujemme, kotiemme ja avioliittojemme Jumalana.

Paavali sanoo, että me tarvitsemme ilmestyksen voimasta, joka Kristuksella on ollut siitä asti, kun Hänet nostettiin kuolleista. Juuri nyt Jeesus istuu Jumalan oikealla puolella. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä: ”Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa ”(Ef.1:22).

Tuesday, January 20, 2015

JUMALALLA ON KAIKKI HALLINNASSAAN

”Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton.… Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra”(Jes.54:17). Mitkään saatanan yritykset saada sinut masentumaan eivät siis onnistu! Nuo isot, sinuun kohdistetut aseet sulavat Herran läsnäolossa!

Alkukielessä, hepreassa tämä jae kuuluu: ”Ei mikään tuhon suunnitelma, saatanan tykistö ole työntävä sinua pois tai vyöryvä ylitsesi, vaan ne tuhotaan”. Jumala on luvannut estää saatanan hyökkäykset sinua kohtaan. Herraa ahkerasti etsivien palkkiona on etuoikeus tulla suuremmiksi kuin valloittajat. ”Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut”(Room.8:37).

Haanok pudisti päältään kaikki vihaiset nuolet 365 vuoden ajan. Hän eli täydellisessä voitossa viimeiseen henkäykseensä asti. Hän ei ryöminyt tai ontunut, vaan meni pois elämän ja kirkkauden leimauksessa! ”Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, ’eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois’. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle” (Hebr.11:5).

”Sinut vahvistetaan vanhurskaudella; sinä olet oleva kaukana väkivallasta, sillä ei sinulla ole pelkäämistä, ja kaukana hävityksestä, sillä ei se sinua lähesty. Jos sinun kimppuusi karataan, ei se ole minusta; joka kimppuusi karkaa, se eteesi kaatuu. (Jes.54:14 - 15).

Siellä missä on vanhurskautta, siellä on myös rauhaa. Sinut päästetään vainosta ja pelosta, sillä ei niille koidu mitään pahaa, jotka vaeltavat vanhurskaasti. ”Minä olen myös luonut tuhontuottajan hävittämään sen”(Jes.54:16). Tämä tuhontuottajakin on Herran hallinnassa. Jumalalla on valta yli kaikkien tuhoaseiden. Meidän turvanamme on vanhurskaus, vaeltaminen Jeesuksen kanssa ja meidän ei tule pelätä yhtään mitään.

Monday, January 19, 2015

LUOTA HÄNEEN SUUREMMISSA ASIOISSA by Gary Wilkerson

Puhuin äskettäin erään irlantilaisen pastorin kanssa. Hän kertoi minulle pelkäävänsä tulevaa vuotta. Minusta oli kuitenkin ihanaa, että hän viittasi Hebr.11:1:een puhuessaan horisontissa näkyvistä vaikeuksistaan. Oletko koskaan lukenut tuota kohtaa? Se sanoo: ”Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy”(Hebr. 11:1). Sitten hän sanoi minulle: ”Gary, tiedäthän, että pelko on sitä, että se, mitä toivot, ei tapahdukaan. Eikö? Ja että näkymättömät asiat jäävät näkymättömiin. Sitä on pelko. Se on sisälläsi oleva oletus. Ajattelet, ettei se, mitä toivot, tule tapahtumaan koskaan. Se on pelkoa, ja se estää kaiken, mitä Jumala haluaa tehdä elämässäsi.”

Haluan kysyä sinulta tänään, ennen kuin päivä on päättynyt. Pyydä Jumalaa tekemään sinun kanssasi liiton, joka poistaa kaiken pelon, koska Hänen täydellinen rakkautensa ja armon tekonsa on sinua varten. Jotkut teistä luulevat, että pelkosi haihtuisi, jos saisit vastaanottaa täydellisen rakkauden. Ei se niin mene! Hänen täydellinen rakkautensa, joka onkin ainoa täydellinen olemassa oleva rakkaus, tulee sinun sydämeesi. Sinä olet rakastettu, hyväksytty, sinä et tarvitse epäjumalia kokeaksesi itseäsi hyväksi. Kun tämä tapahtuu, ja sinä luovut omasta suunnitelmastasi, sinulle jäävät vain Jumalan lupaukset elämääsi varten. Halleluja, se on evankeliumia!

1 Moos 15:7:ssä me näemme, että Jumala toi Abramin Kaldean Uurista ja antoi hänelle lupauksen “tämän maan omistuksesta”. Abramilla oli edessään pitkä matka, mutta hänellä oli Jumalan lupaus!

Kun sinulla on Jumalan lupaus, matka on kulkemisen arvoinen, ystäväni. Kun sinulla on Hänen lupauksensa, Hän sanoo: ”Tulehan veljeni. Tulehan Sisareni. Tulehan tyttäreni. Tulehan poikani. Usko minuun! Luota!” Jollei sinulla ole ollut uskoa ennen, usko Häneen tänä vuonna. Jos sinulla on jo ollut usko, enennä sitä tänä vuonna. Jos olet uskonut Jumalan tekevän suuria tekoja, usko tänä vuonna suurempiin.

Saturday, January 17, 2015

UUSI TULEVAISUUS by Nicky Cruz

Kun ensi kertaa antauduin Herralle, minulla ei ollut antaa Hänelle mitään muuta kuin sydämeni. Olin nokkava ja sosiaalisesti taitamaton jengiläinen. Kadun nuori.

Menin Raamattukouluun, Californiaan suoristaakseni elämäni, päästäkseni pois New Yorkista ja jengielämästä Vaikka olin Raamattukoulussa, en ollut kiinnostunut pääsemään saarnaajaksi tai evankelistaksi. Paksulla latinoaksentillani en olisi voinut kuvitella Jumalan kutsuvan minua tekemään yhtään mitään. Oikeastaan en uskonut Hänen voivan käyttää minua yhtään mihinkään. Mikä hyvä minä olin? Mitä hyvää saattaisin tehdä Jumalalle? Olin tosi sekaisin ja eksyksissä.

Eräänä yönä olin huoneessani, koin itseni eksyneemmäksi kuin koskaan ennen. Makasin lattialla, selälläni ja tuijottaen kattoon. Aloin rukoilla: ”Jumala, miksi minun pitää kärsiä niin paljon? Mitä haluat tehdä minulle? Minä rakastan sinua, Jumalan, mutta en tiedä, mitä Sinä haluat minusta! Anna minun tuntea ohjauksesi ja anna minulle rauha. Näytä minulle, mitä Sinä haluat!”

Makasin tuntikausia lattialla pyytäen Jumalaa katkaisemaan hiljaisuuden. Yhtäkkiä tunsin ihmeellisen rauhan hengessäni. Se tuli ylleni kuin aalto. Suljin silmäni ja hengitin syvään. Saatoin kokea Jumalan läsnäolon ja tuntea Hänen puhuvan sydämelleni. ”Nicky”, Hän sanoi hengelleni, ”poikani, älä ole huolissasi. En ole unohtanut sinua. Olen tuonut sinut tähän kohtaan tarkoituksellisesti. Olen erottanut sinut ystävistäsi ja menneisyydestäsi. Nyt annan sinulle uuden tulevaisuuden. Minulla on sinulle suunnitelma, Nicky. Tahdon sinun luottavan minuun. Minä teen sinusta evankelistan. Aion käyttää sinua koskettamaan nuorten ihmisten elämää. Sinun pitää vain uskoa. En koskaan hylkää sinua. Olen aina juuri tässä, sinun vieressäsi.”

Kerroin Jumalalle, kuinka paljon rakastin Häntä ja kuinka halusin palvella Häntä. Mitä enemmän puhuin, sitä enemmän koin Hänen sanovan: ”Luota vain minuun, Nicky. Pysy uskollisena, niin minä näytän sinulle, mitä haluan sinun tekevän. Sinun pitää kuunnella ja seurata, kun minä johdan.”

__________
Nicky Cruz, kansainvälisesti tunnettu evankelista ja tuottoisa kirjailija, kääntyi Jeesuksen Kristuksen luokse väkivallan ja rikoksen elämästä kohdattuaan David Wilkersonin New Yorkissa v. 1958. Hänen dramaattinen kääntymiskertomuksensa julkaistiin ensi kerran David Wilkersonin kirjassa Risti ja Linkkuveitsi ja myöhemmin hänen omassa suosikkikirjaksi muodostuneessa Juokse poika, juokse.

Friday, January 16, 2015

VALKEUDELLA PALKITTU

Kun vaellat Herran kanssa, Hän palkitsee sinut valolla, johdatuksella, tiedolla, ilmestyksellä, selkeässä tietämisessä! Kun kuolet tälle maailmalle päivä päivältä, valo kasvaa kirkkaammaksi. Olet matkalla kohti aurinkoa. Sakarias profetoi, että Kristus tuli tuomaan valoa ”loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle" (Luuk. 1:79).

Oletko jonkinlaisen pimeyden tai päättämättömyyden kirouksen alla? "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus" (Joh.8:12). ”Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen”(Joh 12:46). ”Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan”(Kol.1:13).

Voit väittää rakastavaasi Jeesusta, mutta elämäsi todistaa, että vieläkin vaellat pimeydessä, sekaisin, kyvyttömänä ajatella selvästi ja sumussa! Kun olet todella rakastunut Jeesukseen ja keskustelet Hänen kanssaan, Hän napsauttaa valon päälle. Hänen läsnäolossaan ei ole lainkaan pimeyttä.

Pahinta mahdollista pimeyttä ihmiskunnalle ei ole Jumalaa vihaava kommunistijohtaja tai Kristusta vihaava ateisti. Se on pikemminkin se kauhea pimeys, joka sokaisee niin kutsutut uskovat, jotka kieltäytyvät vaeltamasta valkeudessa.

Jeesus varoitti: ”Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä”(Luuk.11:35). Jeesus sanoi fariseuksille, että tuomio lankeaa niiden päälle, jotka vääristävät tai kieltävät valon. "Tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi’. Ja muutamat fariseukset… sanoivat hänelle: ’Olemmeko mekin sokeat’. Jeesus sanoi heille: ’Nyt te sanotte: 'Me näemme'; sen tähden teidän syntinne pysyy"(Joh.9:39 -41).

Muutamat uskovat ajattelevat fariseusten tavoin ”tietävänsä” olevansa valossa. He sanovat: ”Minä näen, tai, näen yhtä hyvin tai paremmin kuin pastorit ja kuka hyvänsä!” Heidän tulisi katsoa elämäänsä ja kotiansa, kaikkea sydämensä huolta ja sekavuutta ja tunnustaa: ”Herra, en minä näe! Näytä minulle! Olenko minä sokea?”

Jos emme avaudu todelliselle, puhtaalle valolle, niin meidän arviomme itsestämme voi olla vain väärää valoa. Palaa vaeltamaan Hänen kanssaan, niin Hän paljastaa sinulle kaiken pimeyden ja palauttaa sinut puhtaaseen valoonsa.

Thursday, January 15, 2015

PÄÄSTÄ HALLITSEMAAN

Ne, jotka laimin lyövät Herran, piankin singahtavat pois hallinnasta, koska paholainen tulee sisään ja ottaa hallinnan. Sellaisella ihmisellä on tuhoutunut omakuva. Hänen tunteensa ja ajatuksensa ovat hallitsemattomat ja kielensä heiluu ja liikkuu katkeruuden ja vihan alla.

Jos vain voisimme rakastua Jeesukseen, vaeltaa ja puhua Hänen kanssaan, Hän piankin näyttäisi meille, ettei Saatanalla ole mitään valtaa meihin. Me antaisimme Jeesuksen äkkiä hallita meitä. Sitten me ajaisimme takaa riivaajia, panisimme paholaisen pakenemaan, seisoisimme uskossa kaikkea pelkoa, valhetta, kaikkea sitä vastaan, mikä tulee helvetistä. ”Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi" (Mark.16:17 - 18).

Paavali varoittaa meitä ”tyhmistä naisista”, jotka eivät luovu himostaan: ”Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja”(2 Tim.3:6). He ovat naisia, jotka eivät halua maksaa siitä, että saavat vaeltaa Jeesuksen kanssa, jotka eivät ota vastaan Jumalan moitetta, tunnusta syntejään ja kadu. He sen sijaan kulkevat opettajan luota toisen luo rukoiltavaksi ja sitten ripustautuvat sitten heidän päälleen! Uskokaa, että nämä ”taloihin tungettelevat” ovat aina meidän luonamme. Heillä on silmät, jotka haluavat niitä naisia ja lupaavat heille: ”Tulkaa meidän tilaisuuteemme, niin saat vapautuksen”. Et kuitenkaan saa! Lopulta vain joudut vangiksi, kaksinkertaiseen kahleeseen, ja nuo kutsujat haluavat vain päästä lompakollesi!

Sinä voit saada hallintaan. Voit päästä takaisin ahkeraan, rakastavaan ja läheiseen vaellukseen Jeesuksen kanssa. Sen sijaan, että etsisit vain omaa mukavuuttasi, yritä lohduttaa Jeesusta: ”Häväistys on särkenyt minun sydämeni, minä olen käynyt heikoksi; minä odotin sääliä, mutta en saanut, ja lohduttajia, mutta en löytänyt”(Ps.69:20).

Wednesday, January 14, 2015

PALKKIO HÄNEN LÄSNÄOLOSTAAN

Jumala kurottui alas ja siirsi Eenokin taivaaseen vastauksena hänen uskolleen. Eenok ei voinut enää kestää verhon takana seisomista. Hän halusi nähdä Herran! Hän rukoili, uskoen, että Jumala vastaisi hänen rukoukseensa saada olla Hänen todellisessa läsnäolossaan. Hän ei oikein sopinut tänne maan päälle, niin hän sanoi Herralle: ”Tule! Ei minulla ole täällä enää mitään.”

Mieti, kuinka uskovat tuhlaavat sitä, mitä he nimittävät ”uskoksi”. Heillä kaikki on keskittynyt oman itsensä ympärille, tarpeisiin, haluihin, suunnitelmiin. Usein he saavatkin juuri, mitä ovat halunneet, mutta se vain tekee heidät yhä kurjemmiksi. Missä ovat Eenokit, jotka viettävät uskonsa uskoen, että heidät siirretään paholaisen pimeydestä ja Jumalan rakkaan Pojan käsivarsille?

Eenokilla ei ollut Raamattua, virsikirjaa, opettajia, sydämessä asuvaa Pyhää Henkeä, ei halki mennyttä esirippua vapaaksi pääsyksi Kaikkein Pyhimpään. Mutta hän tunsi Jumalan! Ilman profeetan moitetta ja rohkaisua, ilman toisten esimerkkiä, Eenok päätti sydämessään seurata Herraa. Miksi se on niin vaikeaa tänä päivänä, vaikka meillä on kaikki apu, synnintunto, profeettojen varoitukset, Pyhän Hengen sanattomat huokaukset? Eikö ole moite meitä kohtaan, että Eenok nousi oman pahan aikansa yläpuolelle ja vaelsi Jumalan kanssa, vaikkei hän saanut edes vähän apua. Tänä päivänä ihmisjoukot eivät pysty vaeltamaan Hänen kanssaan voitossa, vaikka Jumalan kaikki apu on annettu heille.

Eenok uskoi, että Jumala palkitsee ne, jotka etsivät Häntä ahkerasti. ”Sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät”(Hebr.11:6). Mistä me tiedämme, että Eenok uskoi Jumalan palkitsevan? Se tuli siitä, että vain usko miellyttää Jumalaa. Me tiedämme. että Eenok miellytti Jumalaa.

Jumala korvaa, palkitsee uskollisuuden. Miten Herra palkitsee ne, jotka etsivät Häntä? Minun kokemukseni on, että palkkio tulvii ylitseni joka puolelta, kun vaellan käsi kädessä Jeesuksen kanssa rakastaen Häntä. Kaikki, mitä teen tai omistan, on siunattua: vaimoni, lapseni, ystäväni, työni. Siitä tulee Kristuksen elämää, joka virtaa kuin valtava joki. Niin, meillä on koetuksia ja ahdistuksia, mutta sen kaiken kautta Hän palkitsee meidät ilmestyessään läsnäolossaan.

Tuesday, January 13, 2015

VOITON PUUTE

Tämän sukupolven suurimpia tragedioita, myös Jumalan murheellisin murhe, on se, että niin monet uskovat eivät ole todella onnellisia! On järkyttävää, että uskovilta puuttuu Kristuksen voitto! Niin monet ovat kuumia, niin monet kylmiä. Jonain viikkona he ovat ylhäällä, seuraavana taas alhaalla. He eivät osaa käsitellä pelkoa. Masennus vyöryy heidän ylitsensä kuin höyryjyrä.

Jotkut avioliitot ovat kuumia ja kylmiä. Jonakin päivänä kaikki on hyvin puolisoiden välillä, kun taas seuraavana päivänä he ovat onnettomia. Jonakin päivänä he eivät voi edes puhua toisilleen. He ajattelevat: ”No, sellaisia avioliittojen pitääkin olla. Et voi odottaa pelkkää onnellisuutta ja rakkautta koko ajan.”

Paavali varoittaa uskovia, jotka ”selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään”(2 Tim.2:26). Tämä kuvaa monia heistä täydellisesti. Saatana kulkee heidän elämässään sisään ja ulos niin, kuin häntä huvittaa! Heillä ei ole voimaa ei arvovaltaa pysäyttää häntä sydämensä ovella.

Jotkut tätä lukevat ovat ehkä joutuneet paholaisen ansaan. Paavali sanoi, että se tapahtuu, koska he vastustelevat itse (ks. 2 Tim.2:25). ”Vastusteleminen” merkitsee sitä, että olet itse asettunut ansaan. Kieltäydyt Jumalan tavasta vapauteen ja voittoon! Olet vastustanut Hänen tietään ja asettunut omalle tiellesi. Siksi sinut on saatu ansaan!

Niin monet uskovat ovat tunteneet Kristuksen voiton. Kuoliko Hän sen tähden? Kasvattaakseen lapsia, jotka ovat paholaisen tahdon alla? ”Anna sydämesi Jeesukselle, mutta tahtosi paholaiselle.” Onko tämä kristillisen todistus maailmalle? Ei ikinä!

Puolustat onnettomuuttasi huonolla terveydellä, sillä, ettei sinua ymmärretä, että sinulla on välinpitämätön puoliso, pomo tai ystävä. Tosiasiassa voit puolustella, miten ikinä tahdot. Totuus on kuitenkin, ettei uskovalla ole mitään tekosyytä elää paholaisen orjana. Paholainen leikkii tunteillasi, ja sinun elämäsi tulee vain pahemmaksi, ei paremmaksi. Ongelmasi vain lisääntyvät, pelko nousee ja ilo vähenemistään vähenee. Alakulo alkaa vallata. Se merkitsee, että sielusi on vihollisen vankina ja manipuloitavana.

Sinun tulee tunnistaa ansa, jossa olet, ja etsiä vapautusta siitä. Jos olet palvellut Herraa enemmän kuin muutaman kuukauden, sinun kuuluisi kasvaa päivittäin armossa ja Jeesuksen tuntemisessa. Sinun hengellinen voittosi kuuluisi olla suloinen. Sinun kuuluisi olla jatkuvasti tietoinen Hänen läsnäolostaan.

Monday, January 12, 2015

MAAHANMUUTTAJAT by Gary Wilkerson

”Terah otti poikansa Abramin ja poikansa pojan Lootin, Haaranin pojan, ja miniänsä Saarain, poikansa Abramin vaimon, ja he lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurista mennäksensä Kanaanin maahan, ja he saapuivat Harraniin asti ja asuivat siellä “(1 Moos.11:31).

En tiedä, minkälainen mies Terah oli, koska hänestä on kirjoitettu niin vähän. Me tiedämme, että Kaldean Uurilla oli loistava tulevaisuus. Se oli paikka, jossa yltäkylläisyys oli juuri alkanut pyyhkiä yli koko maan.

Abram oli syntynyt tässä maassa, joka nyt oli rikastumassa. Se oli suuren tulevaisuuden ja suurten lupausten maa, jossa olisi hyvä asua. Jostakin syystä Abramin isä kuitenkin päätti, että hänen piti lähteä sieltä pois. Emme tiedä, oliko se siksi, että hänellä oli kunniahimoa lähteä jonnekin muualle, uuteen paikkaan tai rakentaa jotakin uutta.

1 Moos.11:31 sanoo: ”Terah otti” ja ”otti” hepreankielessä tarkoittaa ”tarttua lujasti”. Se oli sellaista hammasten kiristystä ja nyrkin heristystä ja sanomista: ”Minä aion ottaa tulevaisuuden omiin käsiini. Teen siitä juuri sellaisen, kuin haluan”. Siinä on jotakin vaarallista. Ei ollut mitään viitettä siitä, että Jumala olisi antanut hänelle lupauksen Kanaanin maasta, hänellä vain oli tämä kunnianhimo.

Tällaisen tarttumisen elämäntavan tuloksena on aina toinen sana, jota me nyt tarkastelemme tässä kappaleessa ”he asettuivat sinne”. Jostakin syystä Terah keskeytti matkansa tullessaan Harraniin ja asettui sinne.

Oletko koskaan tehnyt sellaista? ”Matka on liian raskas minulle, paine, jatkuva yrittäminen, on kuin kivireen vetämistä ylösmäkeen.”

Jos aloitat jotakin lihassa, tulet lopulta Terahin tilanteeseen oli. Hän asettui Harraniin. Ei ole pahempaa tapaa viettää elämääsi kuin asettua johonkin keskinkertaiseen. Mikään ei ole kauempana Jumalan tekemästä suunnitelmasta sinun elämääsi varten kuin se, että lähdet matkalle ja yhtäkkiä vain lannistut.

Aina, kun me tartumme johonkin itsestämme, omin voimin, yritämme rikastua, päästä kuuluisuuteen, menestyä omalla voimallamme, silloin lopulta päädymme ”asettumaan”. Miksi? Siksi, että olemme vasta puolimatkassa päämäärästämme.

”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan”(Matt.6:33).

Saturday, January 10, 2015

JA MERKIT SEURAAVAT NIITÄ… by Jim Cymbala

Maailman voittamiseen Kristukselle tarvitaan enemmän kuin akateemista huolellisuutta. Oikea oppi ei yksin riitä. Julistukset ja opetukset eivät riitä. Jumalaa pitää kutsua ”todistamaan sanansa niitä seuraavilla merkeillä”(ks. Hebr.2:4). Toisin sanoen, evankeliumia tulee julistaa taivaasta lähetetyn Pyhän Hengen läsnä ollessa.

Apostolit rukoilivat Jumalaa tekemään yliluonnollisia asioita. He halusivat ihmisten tietävän, että heidän uskonsa oli enemmän kuin virkaan liittyvää tai teoreettista. Tässä uskossa oli voima. ”Oi Jumala, ojenna kätesi ja toimi meidän kanssamme tässä”. He halusivat uskon, joka oli ilmeisen elävä, uskon, joka ei perustu vain ristiin vaan myös tyhjään hautaan. Risti, niin merkittävä kuin se onkin, on ymmärrettävä inhimillisestä näkökulmasta. Syytön mies murhataan vääristyneiden poliitikkojen ja uskonnollisten johtajien toimesta. Mutta tyhjä hauta, mitä voit sanoa? Vain yliluonnollinen Jumala voi suorittaa sellaisen teon.

Liian monissa nykyisissä seurakunnissa ihmiset eivät näe Jumalan voiman ilmestymistä vastauksena hartaisiin rukouksiin. Sen sijaan he kuulevat perusteluja erilaisiin teologisiin teemoihin, joista vain muutamat ihmiset ovat kiinnostuneita. Kristillisissä radio- tai TV-ohjelmissa me usein puhumme vain itsellemme.

Me olemme tänä päivänä tekemisissä saman Vanhan Testamentin ”vala-uskonnon” kanssa, jossa toistetaan ja käsketään tekemään oikein. Nykyajan saarnamiehet, niin kuin Mooses, tulevat alas vuorelta kutsuen sitoutumaan. Jokainen sanoo kyllä, mutta heti perään rikkoo lupauksensa. Ollaan liian vähän riippuvaisia Jumalan voimasta tehdä selvä ero. Jumalaa pyydetään niin kovin vähän muuttamaan meitä vallankumouksellisesti, yliluonnollisella tavalla.

Jeesus sanoo tänään, niin kuin Sardeen seurakunnalle aikoinaan: ”Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä… Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas… Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo”(Ilm.3:1 -3, 6).

En halua esittää jännitysnäytelmää enkä teatteria, jotka koskettavat tunteita. Haluan suositella vain, niin kuin apostolitkin aikoinaan, että pyydettäisiin Jumalaa ojentamaan kätensä ja ilmestymään keskellemme.

__________
Jim Cymbala aloitti Brooklyn Tabernaclessa alle kahdenkymmenen seurakuntalaisen kanssa pienessä, surkeassa rakennuksessa kaupungin vaikeassa osassa. Koska hän oli paljasjalkainen brooklynilainen, hänestä on tullut sekä David että Gary Wilkersonin pitkäaikainen ystävä. Hän puhuu usein Expect Churchin johtajakonferensseissa, joita World Challenge tukee ympäri maailmaa.

Friday, January 9, 2015

USKO, JOKA MIELLYTTI JUMALAA!

”Sillä ennen poisottamistaan hän [Eenok] oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle”. Mikä Eenokissa miellytti Jumalaa niin paljon? Se oli vaellus Jumalan kanssa, joka sai aikaan Jumalaa miellyttävän uskon. Nämä kaksi jaetta eivät voi olla erillään: ”Sillä ennen poisottamistaan hän [Eenok] oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen”(Hebr.11:5-6).

Läpi koko Raamatun ja koko historian ne, jotka ovat vaeltaneet Jumalan kanssa, ovat muuttuneet uskon miehiksi ja naisiksi. Jos seurakunta vaeltaa Jumalan kanssa päivittäin, jatkuvasti yhteydessä Herraamme, tuloksena on oleva uskon kansa - tosi usko, joka miellyttää Jumalaa.

Jotkut vetävät uskon seminaareja, jakelevat uskon äänitteitä, siteeraavat uskon jakeita Raamatusta, millä he yrittävät tuottaa uskoa. On totta, että ”usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta”(Room.10:17). Jeesus on Sana. ”Sillä kirjain kuolettaa”, sanoo Raamattu (2 Kor.3:6), ja ilman läheisyyttä Jeesukseen kirjain tuottaa kuolleen, itsekkään, vaativan tunteen, joka ei ole ollenkaan uskoa. Sitä Jumala vihaa. Usko tulee Hänen Sanansa kuulemisesta ja vaeltamisesta lähellä Häntä. Meillä tulisi aina olla ”silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen”(Hebr.12:2). Tämä läheinen vaellus Jumalan kanssa puuttuu tämän päivän seurakunnasta. Usko on todella sen tietämistä, kuka Jumala on. Se on tutustumista Hänen kirkkauteensa ja valtaansa. Ne, jotka tuntevat Hänet parhaiten, luottavat Häneen eniten.

Näytä minulle, joku, joka vaeltaa lähellä Häntä, vihaa syntiä, irtautuu tästä maailmasta ja tunnistaa Hänen äänensä, ja me näemme ihmisen, joka ei tarvitse paljon saarnoja ja opetusta uskosta. Et tarvitse ”kymmentä askelta” uskoon, ja kuinka saada se. Tosi usko tulee suoraan Jeesuksen sydämeltä. Se on aina Hänen oma uskonsa - ei meidän - , joka kasvaa sisimmässämme ja myös purkautuu sieltä!

Eenokin vaellus Jumalan kanssa ei olisi ollut mistään kotoisin, jos se ei olisi tuottanut vastaavaa uskoa, joka jatkuvasti kasvoi. ”Uskon kautta otettiin Eenok pois”. Mikä ihmeellinen totuus tämä onkaan! Koko hänen uskonsa kohdistui yhteen suureen haluun: olla Herran kanssa!

Thursday, January 8, 2015

HÄN EI OLLUT KIINNITTYNYT MAAILMAAN

Elia ja Eenok, kaksi profeettaa, jotka siirrettiin iankaikkisuuteen ilman kuolemaa ja joilla oli jotakin yhteistä. He molemmat vihasivat syntiä ja korottivat äänensä sitä vastaan. He vaelsivat niin lähellä Jumalaa, etteivät mahtaneet mitään sille, että he Hänen tapaansa vihasivat jumalattomuutta.

Kaikki, jotka vaeltavat Jumalan kanssa, saavat siitä kasvavan vihan syntiä vastaan. Se ei ole ainoastaan vihaamista, vaan myös siitä erottautumista. Jos vieläkin rakastat tätä maailmaa ja olet kotonasi jumalattomien, niiden ystäviesi kanssa, jotka kiroavat Häntä, silloin et vaella Jumalan kanssa. Sinä istut aidalla ja saatat Hänet julkisesti häpeään.

”Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois”(1 Moos.5:24). Tiedämme Hebrealaiskirjeestä, että tässä oli kyse siirtymisestä iankaikkisuuteen. Hän ei itse asiassa maistanut kuolemaa. Se merkitsee myös jotakin syvempää. ”Häntä ei enää ollut” voi tarkoittaa 1 Moos.5:ssä ”hän ei ollut tästä maailmasta”.

Hengessään ja aisteissaan Eenok ei ollut osallinen tähän pahaan maailmaan. Hänet otettiin ylös taivaan valtakuntaan. Joka päivä vaeltaessaan Herran kanssa hän irtautui alhaalla olevista asioista! Päivä päivältä, vuosi vuodelta hän nousi ylöspäin, kotiin päin, lähemmäs kirkkautta. Niin kuin Paavali hänkin kuoli joka päivä tälle maailmalle. Eenok vastasi kuitenkin kaikista velvollisuuksistaan. Hän piti huolta perheestään, työskenteli ja palveli, mutta ei ollut kiinnittynyt maailmaan! Ei mikään tämän elämän vaatimuksista saattanut estää häntä vaeltamasta Jumalan kanssa. Jokaisena valveella olon hetkenään hänen mielensä kiiruhti Jumalan luo. Hänen sydämensä oli kiinnittynyt Jumalaan tavalla, joka muistutti valtavaa kuminauhaa. Mitä enemmän sinä venytät kuminauhaa, sitä nopeammin se ponnahtaa takaisin, kun päästät siitä irti. Eenokin sydän ”ponnahti aina takaisin” Herran luo.

Kun ihmiskunta tuli aina vain jumalattomammaksi hänen ympärillään, kun ihminen muuttui villieläimeksi täynnä himoja, kovuutta ja aistillisuutta, Eenok muuttui yhä enemmän sen kaltaiseksi, jonka kanssa hän vaelsi.

Wednesday, January 7, 2015

KUN KAIKKI HAJOAA

Tänä päivänä monet uskovat juoksevat vuorille piiloutuakseen kiihtyviltä kauheuksilta. Ns. profeetat käskevät tulla heidän varmoihin taivaisiinsa. Uskovia juutalaisia kehotetaan menemään takaisin Israeliin pakoon Amerikkaa kohtaavaa talouden romahtamista.

Tiedän, mihin minä haluan mennä, kun kaikki hajoaa. Kun talouselämä romahtaa, haluan mennä takaisin Wall Streetille, jossa olin romahduksen aikana 19. lokakuuta 1987. Haluan olla siellä nykyajan Eenokina, vaeltaa ja puhua Jumalan kanssa ilman pelkoa, rauhassa, pelottomana todistajana, saarnata Jeesusta ihmisille, joiden maailma on romahtanut.

Jeesus sanoi: ”Menkää!”, ei: ”Piiloutukaa!” Minä haluan olla siellä, missä Pyhä Henki on, ja voit olla varma, että Hän on taistelun etulinjassa, kutsumassa ahdistuneita ja pelokkaita luokseen.

Eenok näki tämän maailman jumalattomaksi. Hänen oma yhteiskuntansa oli paha ja kun hän katsoi historiaa aivan viimeisiin päiviin asti, hän saattoi sanoa vain: ”Jumalatonta! Jumalatonta!” Eenok, seitsemäs ihminen Aatamista, profetoi: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä

tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet"(Juud.1:14- 15).

Vaellatko Herran kanssa? Silloin sinäkin varmaan näet maailman samoin kuin Eenok: jumalattomana ja täynnä antikristuksen henkeä vastustamassa kovasti sinun Jumalaasi. Kuinka voit olla osallisena siitä, mikä on jumalatonta? Kuinka voit olla yhteydessä niihin, jotka Hän tulee tuomitsemaan? Hän tulee kymmenien tuhansien pyhiensä kanssa tuomitsemaan syntisiä, kadotettua maailmaa. Millä puolella sinä olet?

Jos olet käsi kädessä Jeesuksen kanssa, puhut Hänen kanssaan ja kuuntelet Häntä, silloin sinäkin vihaat tätä jumalatonta maailman järjestystä. Silloin asetut Hänen puolelleen niitä vastaan, jotka puhuvat Häntä vastaan. Sinä kuulet Hänen sanovan: ”Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen”(ks. Jaak.4:4).

Tuesday, January 6, 2015

VAELLUS JUMALAN KANSSA

“Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois". Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät”(Hebr.11:5-6).

Heprean sana ”vaeltaa” tarkoittaa alkukielessä, että Eenok meni ylös ja alas, sisään ja ulos, sinne ja tänne, jatkuvasti keskustellen Jumalan kanssa ja kasvaen. Eenokin isä, Jered eli 962 vuotta ja hänen poikansa Metusalah 969 vuotta. sen sijaan Eenok eli vain 365 vuotta, ”vuoden” vuosia. Joka elinvuotensa hän vaelsi käsi kädessä Herran kanssa, joka päivä. Herra oli hänen elämänsä!

Eenok oppi vaeltamaan Jumalan kanssa pahan yhteiskunnan keskellä. Hän oli kuitenkin tavallinen mies. ”Hänelle syntyi poikia ja tyttäriä”( 1Moos.5:22) ja hänen jokapäiväiseen elämäänsä kuului vaimo, lapsia, velvollisuuksia ja samat kuormat, joita me kannamme. Hän vaelsi Jumalan kanssa kasvattaessaan perhettään ja pitäessään heistä huolta.

Ne, jotka vaeltavat Jumalan kanssa, ovat Saatanan ulottumattomissa, hänen pimeyden valtakuntansa ulkopuolella. Heidät on siirretty valon kuningaskuntaan. ”Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan” (Kol.1:13). Meidät on siirretty Saatanan juonien ulkopuolelle, aivan Jeesuksen sydämeen.

Kreikan sana ”siirretty” viittaa tässä siihen, että Kristus tulee henkilökohtaisesti ja kantaa meidät pois paholaisen vallasta ja asettaa meidät taivaallisiin paikkoihin. Jumala siirtää vain ne, jotka vaeltavat lähellä Häntä, niin kuin Eenok. Niitä, jotka ovat Saatanan vankeina, ei voi ottaa ylös ja vapauttaa pimeydestä. Et ole varmasti pelastettu, ennen kuin olet lujasti päättänyt vaeltaa Jumalan kanssa. Voit väittää olevasi pelastettu ja rakastat Häntä. Voit sanoa maailmalle, että kuulut Hänelle. Voit jopa rukoilla, itkeä ja lukea Hänen Sanaansa. Jos et kuitenkaan vaella Hänen kanssaan joka päivä, et koskaan muutu. Putoat kahleisiin aina vain syvemmälle ja syvemmälle.

Monday, January 5, 2015

JOTAKIN ARMOSTA PUUTTUI by Gary Wilkerson

”Niin kuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehotin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehotan nytkin”(1 Tim.1:3-4).

Paavali kehotti Timoteusta jäämään Efesoon, vaikka tämä näytti hymyilevän ajatukselle. Syynä siihen, että Timoteus ei olisi halunnut jäädä Efesoon, olivat sikäläisen seurakunnan vaikeudet. Ihmiset näyttivät elävän omavanhurskaudessa. He yrittivät näyttää ulospäin hyviltä ja vanhurskailta. Jos olet omavanhurskas, usein sinua kuitenkin petetään, ja tämä taas johtaa ahneuteen ja kunnianhimoon.
Tuolla hetkellä Makedoniassa oli kova nälänhätä. Samoin oli Jerusalemissakin ja siellä lisäksi äärimmäinen köyhyys. Kun Makedonia ja Jerusalem ponnistelivat, Efeson talous oli hyvällä tolalla. Heillä oli paljon varoja, mutta he pitivät ne itsellään.

Paavali sanoo kirjeessään Timoteukselle: ”Kehota niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme. Kehota heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat”(1Tim.6:17 -18).

Katso Paavalin ensimmäistä sanaa ”kehota”, joka merkitsee ”käskeä tai antaa määräyksiä”- Joissakin käännöksissä se kuuluu: ”Käske niitä, jotka ovat rikkaita tässä nykyisessä ajassa, olemaan anteliaita.”

Miksi Paavali sanoo jotakin tällaista, käskee ihmisiä olemaan anteliaita, ei enää pitämään omaisuuttaan itsellään? Se kuulostaa lakihenkiseltä ja sitä se onkin, koska se on Lakia. Laki näyttää meille, missä olemme joutuneet pois armon alta, missä olemme väärässä. Paavalin ja Timoteuksen kehotus efesolaisille ei ollut vain käsky antaa uhreja, vaan auttaa heitä näkemään, että heidän elämästään puuttui jotakin armosta.

Saturday, January 3, 2015

JUMALAN TIET OVAT KORKEAMMALLA by Carter Conlon

“Seuraavana aamuna Joonatan lähti ulos kedolle, niin kuin hän oli sopinut Daavidin kanssa, ja hänellä oli mukanaan pieni poikanen. Ja hän sanoi pojalle: ’Juokse noutamaan nuolet, jotka minä ammun’. Ja pojan juostessa hän ampui nuolen hänen ylitsensä. Ja kun poika oli tulemassa siihen paikkaan, missä Joonatanin ampuma nuoli oli, huusi Joonatan pojalle ja sanoi: ’Nuoli on edessäsi, sinnempänä’. Ja Joonatan huusi vielä pojalle: ’Riennä nopeasti, älä seisahtele!’ Niin Joonatanin poikanen otti nuolen ja tuli herransa luo”(1 Sam. 20:35- 38).

Mieti hetkinen, miten Daavidin vaellus oli johtanut hänet tähän vaikean kohtaan elämässä. Se varmaan tuntui tavalliselta päivältä, kun hän paimensi isänsä lampaita niityllä. Yhtäkkiä hänet kutsuttiin sisään tapaamaan profeetta Samuelia, joka otti öljysarven ja voiteli Daavidin seuraavaksi Israelin kuninkaaksi. Ennen kuin Daavid istui valtaistuimelleen, hän alkoi voittaa salaisesti suuria voittoja, joista oli seurauksena julkinen voitto Goljat – nimistä jättiläisestä. Daavidin sydän varmaan paloi, kun hän asteli voitelussa, joka tuotti elämään sellaisen uskon ja rohkeuden.

Vähän aikaa sen jälkeen Sauli otti Daavidin adjutantikseen, ja Daavid alkoi ylistää Herraa lauluin, jotka veivät pimeyden Saulin elämästä. Daavid jatkoi taisteluitaan Herran puolesta ja koki aina väliin Jumalan yliluonnollista voimaa. Näytti, ettei kukaan vihollinen kestänyt häntä vastaan. Lopulta kuitenkin Saulin sydän kääntyi Daavidia vastaan ilman muuta näkyvää syytä kuin kateus. Se vie meidät ensimmäisen Samuelin kirjan kohtaan. Saulin poika, Joonatan, sanoo Daavidille: ”Minä puhun isälleni. Piiloudu kedolle ja minä tulen takaisin ja ammun nuolen. Jos sanon apupojalle: ’Nuoli on tuonnempana’, se merkitsee, että sinun täytyy paeta, koska sinua vastaan mietitään harmia.”

Näen tilanteen näin: Jumala yrittää puhua Daavidille, mutta Daavid kuuntelee vain osaksi. Herra sanoi hänelle: ”Minulla on suunnitelma elämällesi. Se täyttää kaikki toiveesi, jotka olen laittanut sydämeesi. On tulossa muutos järjestelmään, joka ei onnistunut Saulin johdossa. Se alkaa uudistuksen ajan Israelissa, ja sinä johdat sitä. Kuitenkin, kunnes se tulee, vien sinua pimeiden paikkojen halki. Sinun pitää seurata Minua kaikkien näiden vuorien ja laaksojen läpi, vaikka et pystyisi ymmärtämään niitä täysin.”

Uskon, että lauseen ”nuoli on tuonnempana” syvempi merkitys on tässä. Se on merkki ja muistutus Jumalalta, että Hänen tiensä ovat meidän teitämme korkeammalla, ja Hän pyytää ainoastaan, että seuraamme Häntä!

__________
Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001. Vahvana, tunnollisena johtajana, hän on usein puhujana työntekijäkonferensseissa, joita World Challenge pitää kaikkialla maailmassa.

Friday, January 2, 2015

SUURI HUUTO!

Joskus meidän pitää olla hiljaa ja tuntea, että Hän on Jumala. Joskus Pyhä Henki tuo esiin suloisia, melodisia rakkauslauluja Jeesukselle. Läpi koko Raamatun ihmiset aina nostivat kovan huudon, kun Jumala tuotti heille voiton vihollisista! He huusivat kovaa ylistystä Herralle. Kun Israel marssi seitsemättä päivää Jerikon ympäri, kaikui käsky: ”Nostakoon koko kansa kovan sotahuudon; silloin kaupungin muuri kukistuu siihen paikkaansa”(Joos.6:5). ”Se nosti kovan sotahuudon; silloin kukistui muuri siihen paikkaansa”(Joos.6:20).

Esran kirjassa huomaamme toisen kovan huudon, kun temppelin perustuksia laskettiin. ”Kun rakentajat laskivat Herran temppelin perustusta,… he virittivät ylistys- ja kiitosvirren Herralle… Ja kaikki kansa nosti suuren riemuhuudon ylistäen Herraa, … eikä voitu erottaa raikuvaa riemuhuutoa kansan äänekkäästä itkusta; sillä kansa nosti suuren huudon, niin että huuto kuului kauas”(Esra 3:10 – 11, 13). Heprean sana, jota käytetään ”huutamisesta” merkitsee tässä ”korvia halkova”. Israelilaisten huuto oli niin riemukasta ja ylistys niin äänekästä, että se ”halkaisi korvat”. Jotkut sanovat, etteivät he kestä sellaista ääntä ja huutoa kirkossa. Kuulepa tätä: ” Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon … kuuluessa” (1 Tess.4:16).

Jumala tahtoo meidän tuntevan Hänen Sanansa tässä asiassa. Psalmeissa meitä käsketään ”huutamaan iloisesti” Herralle. Tämä tarkoittaa heprean kielessä ukkosta, kipinöitä, tulta. ”Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa”(Ps.66:1). ”Nostakaa ilohuuto Jumalalle, joka on meidän väkevyytemme; nostakaa riemuhuuto Jaakobin Jumalalle”(Ps.81:1). ”Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa, iloitkaa ja riemuitkaa ja veisatkaa kiitosta vaskitorvilla ja pasuunan äänellä… Kohottakaa riemuhuuto Herran, kuninkaan, edessä. …Paukuttakoot käsiänsä virrat, ja vuoret yhdessä riemuitkoot(Ps.98:4, 6, 8). 


Jumala haluaa meidän tuntevan ylitsevuotavan suuren ilon, milloin havaitsemme Jeesuksen läsnäolon. Jos emme huuda Hänen ylistystään, puut tekevät sen meidän puolestamme. Times Square -seurakunnassa me laulamme tämän laulun: ”Nostakaa päänne, älkää pelätkö! Laulakaa kunnes Herran voima laskeutuu!” Tämä voima on Hänen läsnäolonsa.

Thursday, January 1, 2015

JÄNNITTÄVÄ JA YLITSE VUOTAVA, SUURI ILO!

”Sinä teet minulle tiettäviksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä”(Ap.t 2:28).

Oletko koskaan ihmetellyt, millainen Jeesus oli arkena, millainen sydän, asenne Hänelle oli? Näyttikö Hän aivan maahan musertuneelta kaikkien kantamiensa taakkojen alla? Itkikö Hän? Oliko Hänen läsnäolossaan vakava raskaus?

Hän itki ja Hän kantoi raskaita taakkoja. Getsemanessa Hän hikoili verta ja joskus Hän huokaili ihmisten epäuskon takia. Jumalan sana tekee aivan selväksi, että Kristus oli täynnä iloa ja riemua.

”Sillä Daavid sanoo hänestä: 'Minä näen alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee” (Ap.t.2:25 - 26). Kun Pietari puhuu Suuren Neuvoston edessä, hän siteeraa Psalmia 16. Se on näky Kristuksesta, jolla olisi iloitseva sydän, riemua täynnä oleva kieli ja ulkonäkö täynnä iloa, koska Hän oli Isänsä läsnäolossa.

Meidän tulee iloita, riemuita ja olla täynnä iloa samasta syystä kuin Jeesuskin. Ensimmäinen syy Hänen iloonsa oli tieto siitä, ettei kuolema voisi pitää Häntä. Sama koskee meitäkin! Tämä tietoisuus tuhoaa pahan opin, jonka mukaan Jeesus annettiin pahan käsiin ja Hänen piti taistella itsensä vapaaksi helvetistä. Jeesus tiesi maan päällä, ettei kuolema voisi pitää Häntä, ja niin tiedämme mekin.

Toiseksi Herra on meidän oikealla puolellamme kaikissa vaikeuksissamme. Me voimme levätä toivorikkaina ja odottavin sydämin, koska Hän on aina vierellämme.

Kolmanneksi: ”Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan”(Ap.t.2:27). Me nousemme uuteen elämään uudessa ruumiissa, uuteen maailmaan. Ja viimeiseksi, Hänen todellinen läsnäolonsa vuotaa meihin iloa! Miten voimme olla huutamatta ilosta ja riemuitsematta, kun meidät on pelastettu helvetistä, meille on luvattu iankaikkinen elämä, annettu Hänen vakuutuksensa kaikissa vaikeuksissa maan päällä, sekä Hänen ilmestyksensä Hänen läsnäolossaan omien silmiemme edessä!