Friday, October 30, 2015

“KAPITALISTINEN” KRISTILLISYYS

Amerikka todistaa “kapitalistista” kristillisyyttä. Seurakunnan päämäärä ei ole enää hengellinen kasvu, vaan suureneminen numeroissa, omaisuudessa, taloudessa. Jeesuksen tuomio Laodikean seurakunnalle sopii tänä päivänä moneen seurakuntaan: ”Etkö tajua, mitä sinulle on tapahtunut. Sokeutesi on aiheuttanut pensistymisesi etkä edes huomaa sitä. Luulet edelleen olevasi kuuma minua kohtaan” (ks. Ilm.3:15 - 17).

Efesossa, seurakunnan synti oli läheisyyden puute Jeesuksen kanssa. Tyatirassa se oli oikean ja väärän erottamisen puute ja flirttailu hengellisen aviorikoksen kanssa. Nyt Laodikeassa me näemme kaikista pahimman synnin: kaiken Kristukseen olevan tarpeen puuttumisen.

Kaikki päättyy alastomuuteen. Jeesus puhui laodikealaisille heidän paljaana ollessaan: ”eikä alastomuutesi häpeä näkyisi”(Ilm.3:18). Kreikan sana, jota käytetään alastomuudesta, merkitsee ”kaikki lähteet riistettynä”. Jumala näet varaa omat lähteensä niille, jotka luottavat Häneen, jotka riippuvat Hänestä tarpeissaan. Mitkä Hänen lähteensä ovat? Ne ovat todellisia hengellisiä rikkauksia: Hänen vahvuutensa, ihmeitä tekevä voimansa, taivaallinen johdatuksensa, ilmituleva läsnäolonsa.

Kuvittele seurakuntaa, joka istuu mukavasti tunnin kestävän jumalanpalveluksen. Nämä kristityt kuulevat lyhyen saarnan siitä, miten pärjätä elämän paineissa. Sitten he ovat äkkiä ulkona. He eivät tunne mitään tarvetta murtumiseen tai katumiseen Jeesuksen edessä. He eivät tunne tarvetta saada pistoa sydämeensä tai herätystä saarnan kautta. Heissä ei ole rukousta: ”Herra, sulata minut, murra minut. Vain sinä yksin voit täyttää nälkäni.”

Missä on heidän aiempi innokkuutensa? Nämä uskovat kerran menivät innokkaina kirkkoon, tutkivat Jumalan Sanaa, paljastivat sydämensä Hengen kohdevalolle. Nyt he luulevat kasvaneensa kaikesta eroon. Niinpä he ovat rajoittaneet kristillisyytensä sunnuntaiaamuihin, penseyden uskontoon.

Jeesus rakasti niin paljon Laodikean pastoria ja hänen seurakuntaansa, että Hän sanoi heille haluavansa luoda heihin halun saada ammentaa Jumalan lähteestä: ”Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus”(Ilm.3:19). Hänen rakastava kätensä oli tulossa kurittamaan heitä. Se Hän tekisi luomalla heihin tarpeen rukoilla Hänen voimaansa ja apuansa. Kristus puhuu meille samoilla sanoilla tänään. Hän sanoo meille, niin kuin juuri sanoi laodikealaisille: ”Kaikki riippuu siitä, että aterioitset kanssani. Se on oven avaamista, kun kolkutan. Kutsun sinua nyt tulemaan ja olemaan yhteydessäni. Minulla on kaikki, mitä tarvitset. Sinun seurasi minun kanssani antaa sinulle, mitä tarvitset jatkaaksesi palvelemista. Se tulee vain yhteisestä ajastamme.”

Thursday, October 29, 2015

VÄÄRÄT PAIMENET

Tyatiran seurakunnan ongelmana oli flirttailu viettelevien, paholaisen pappien kanssa. Kuvittele pastorin reaktiota, kun hän luki nämä sanat: ”Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki’ ” (Ilm.2:18).

Kirje jatkuu kehuilla: ”Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäise”(Ilm.2:19). Taas kerran Kristus sanoo: ”Minä tiedän sinun tekosi. Sinun rakkautesi, uskosi, palveluksesi ja kestävyytesi ovat nyt suuremmat kuin alussa”. Parasta kaikesta Herra sanoo heille: ”Minä tiedän sinun rakkautesi minua kohtaan.” Hän ei siis moiti heitä läheisyyden puutteesta Hänen kanssaan.

Kun sitten luemme läpitunkevat sanat: ”Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua”(Ilm.2:20).

Kuka tarkalleen ottaen on tässä mainittu Iisebel? Jeesus puhuu vääristä paimenista. Hän moittii Tyatiran pastoria kateellisista työntekijöistä, jotka viettelevät Hänen kansaansa. Viittaus Iisebeliin antaa ymmärtää, että muutkin kuin pastorit ovat kateellisia. Nämä väärät paimenet itse asiassa keksivät juonia omien himojensa toteuttamiseen. Yksinkertaisesti ilmaistuna nimi Iisebel on samaa kuin kaikki, mikä on pahaa ja inhottavaa Herran silmissä.
Meille on siis annettu hämmästyttävä kuva. Nämä ihmiset rakastavat Herraa, ovat Jumalalle antautuneita miehiä ja naisia. He ovat voittaneet, olleet uskollisia ja he rakastavat Jeesusta. Kuinka nämä uskovat olisivat viehättyneitä vääriin profeettoihin? Kuinka kukaan paha työntekijä, jota Jumala halveksii, voisi viekoitella heidät.

Läpi kaikkien evankeliumien Jeesus varoittaa vääristä paimenista, jotka tulevat etsimään monia, joita voivat syödä ja pettää. Olen silti järkyttynyt siitä, miten ihmisjoukoilta puuttuu kyky erottaa oikea ja väärä, ja siksi he ottavat vastaan väärän evankeliumin. Onko näin tapahtunut sinulle? Ravitsetko mahdollisesti sieluasi jollakin TV-evankeliumilla, joka onkin demonista? Nautitko menestysteologien sanomasta, joka vetoaa sinun himoihisi ja ottaa viimeisetkin kolikot vanhuksilta? Jeesus arvostaa niitä, jotka uskollisesti seisovat Iisebelin työntekijöitä vastaan: ”Pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen”(Ilm.2:25). Hän sanoo: ”Te olette todella oppineet erottamaan oikean väärästä. Te ette anna joka tuulen taivuttaa itseänne ja muuttaa oppia. Niin, tästä lähin, pitäkää kiinni siitä. Älkää antako pettää itseänne. Vain sitä pyydän teiltä. En laita kannettavaksenne enempää taakkaa siihen asti, kun tulen takaisin”( ks. Ilm.2:24).

Wednesday, October 28, 2015

KRISTUKSEN LÄSNÄOLON PUUTE

Ilmestyskirjan toisessa luvussa kuvattu Efeson seurakunta oli kadottanut keskuudestaan Kristuksen läsnäolon. Näen ihan samaa tämän päivän maailmassa. Kovimpia tuntemiani ihmisiä ovat ne, jotka ovat työskennelleet hyväntekeväisyydessä ja sosiaalitoimistoissa. He olivat rehellisiä, antautuneita työntekijöitä, mutta joutuessaan todistamaan päivittäin kärsimystä, he eivät enää kestäneet sen näkemistä. Sana asia voi tapahtua uskovalle. Pastorit ja maallikot näkevät myös niin paljon tuskaa ja syntiä ihmisissä, joita he palvelevat, että he kovettuvat. Juuri tätä Jeesus tarkoitti sanoessaan Efeson seurakunnan pastorille: ”Te olitte ennen niin helliä toisia kohtaan. Teillä oli sellainen rakkaus ihmisiin, ja te kuuntelitte heitä. Nyt ette kallista heille korvaanne. Istutte heidän kanssaan, mutta kovetatte sydämenne heidän anomuksilleen. Olette tehneet työn kuin pakkopullana, jossa ei ole elämää. Minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin poistaa läsnäoloni teidän keskuudestanne.”

Hengellisesti nälkäiset ihmiset eivät pysy siellä, missä Jeesuksen läsnäolo ei ole ilmeinen. He haluavat kovasti tuntea Hänen läsnäolonsa ja, kun eivät koe sitä, lähtevät etsimään jostakin muualta. Saan monia kirjeitä, joissa valitetaan samaa asiaa: ”En löydä seurakuntaa, jossa olisi Herran elävä läsnäolo.”

Olen nähnyt monien uskovien luopuvan uskosta koettuaan tällaista. He eivät koskaan löydä seurakuntaa, ja niin he istuvat kotona ja katsovat TV-saarnaajia. Heillä ei ole lihaa hengellisessä ruokavaliossaan, ja ajan pitkään kylmyys saa voiton. Pian he luopuvat koko seurakunnasta. He hylkäävät veljien kokoontumisen, mistä Hebrealaiskirje varottaa meitä (ks. Hebr.10:25) ja he tulevat täysin välinpitämättömiksi Kristukselle ja Hänen läsnäololleen.

Sanonpa teille, Jumala ei kuuntele sellaisten ihmisten tekosyitä. Jeesus voi olla kaikki kaikessa, jos jatkat henkilökohtaista yhteyttä Hänen kanssaan. Mikä ikinä seurakuntasi tila onkin, sinun pitäisi antaa ahkerasti kallisarvoista aikaasi Hänelle, jos haluat Hänen Sanansa tulevan itsellesi eläväksi. Ilmestyskirjan kolmen ensimmäisen luvun valossa jokaisen uskovan tulee kysyä itseltään: ”Ovatko hyvät tekoni, Raamatun lukemiseni ja palvelutyöni ryöstäneet minulta ajan Jeesuksen kanssa? Ikävöinkö edelleen Häntä niin kuin joskus aiemmin? Vai olenko kadottanut jotakin?”

Tuesday, October 27, 2015

NYKYINEN KÄRSIMYKSEMME

Kärsit ehkä juuri nyt hyvin kivuliasta koetusta. Kuitenkin tiedät syyn siihen olevan jotakin aivan muuta kuin, että Jumala käsittelee elämässäsi olevaa syntiä. Ihmetteletkö, miksi Herra antaa sinun kestää sellaista tuskaa?

Sairautesi voi olla pätsi, jonka on määrä antaa elämäsi muuttavan ilmestyksen. Näin täsmälleen tapahtui Jobille. Kaiken kärsimyksensä keskellä Job teki uskomattoman löydön: Huolimatta hänen puhtaasta tiedostaan Jumalasta, hän ei todella tuntenut Herraa. Hän tunnusti: ”Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa" (Job 42:5).

Jobin kärsimyksen aikaan hän oli vähintään seitsemänkymmentä vuotta vanha. Hän oli tiennyt Jumalasta koko ikänsä ajan. Jossakin kohdin Job oli pystyttänyt alttarin Herralle. Sen edessä hän vietti tuntikausia ylistäen ja palvoen Jumalaa. Vuosien varrella Jumala oli opettanut hänelle teistään ja ihmeistään. Job oli saanut oppia Jumalan lohdutuksesta, Hänen pyhyydestään, luonteestaan, luonnostaan, vihastaan, ja Job oli oppinut Jumalan voiman ja viisauden ylivertaisuudesta.

Kun Jobille tuli tämä vaikeasti tajuttava kriisi, hän ei nähnyt Herraa lainkaan. Sen sijaan Jumalasta tuli hänelle enemmänkin vain valju teologinen termi. Herra, joka oli ollut osa hänen elämäänsä joka päivä, näytti nyt olevan poissa kaikesta, mitä Job kävi läpi. Yhtäkkiä Jumala näytti sarjalta saarnoja, kuolleelta sanalta, tiedolta, jolla ei ollut voimaa tai elämää takanaan.

Uskon, että juuri tätä Herra tahtoi saada pintaan koko Jobin elämän ajan. Meidän rakastava Isämme näet haluaa lastensa tuntevan Hänet läheisesti kaikilla elämänalueilla. Siihen kuuluvat myös syvimmät koetukset ja kärsimykset. Herramme kaipaa olla enemmän kuin kuolleen kirjaimen teologian Jumala. Hän haluaa meidän tuntevan Hänet myös Isänä, joka on kaikkitietävä, aina lähellä meitä, jolla on kaikki hallinnassaan, oman kätensä kämmenpohjassa. Meidän nykyinen kärsimyksemme tuottaa meissä jommankumman kahdesta asiasta: joko kovasydämisyyttä ja epäuskon henkeä tai kirkkaan näyn Jumalan hallinnasta kaikessa, mikä koskee meitä.

Monday, October 26, 2015

MIKSI SEURAAMME JEESUSTA? by Gary Wilkerson

Johanneksen evankeliumin kuudes luku on minulle Raamatun vaikein kohta, koska se puhuu seuraajista, jotka lopulta kuitenkin kieltävät Jeesuksen ja kääntyvät pois. Siinä on kertomus ihmisistä, jotka lähtivät Jeesuksen luota kirjaimellisesti läjäpäin (ks. Joh.6:66).

Jeesus oli juuri ruokkinut ihmeellisesti tuhansia ihmisiä. He olivat ihmeissään ja innostuneita siitä, mitä Hän oli tehnyt. He olivat valmiit seuraamaan tätä ihmeidentekijä - Messiasta. Kun Hän sitten sanoi heille, minkä perässä he oikeastaan kulkivat, he pilkkasivat Häntä ja lähtivät joukoittain pois.

Tämän Raamatunkohdan alla on kysymys jokaiselle Jeesusta seuraavalle: ”Kuka on vastuussa elämästäsi, sinä vain Jeesus?” Annammeko Jumalan johdattaa meitä täysin elämässämme? Vai yritämmekö määrätä itse, mitä Jumala tahtoo meistä?

Jokainen kristitty joutuu tämän kysymyksen eteen aikaisessa vaiheessa Herran kanssa vaeltaessaan. Alusta lähtien meissä käydään taistelua, kahden valtakunnan yhteentörmäystä. Ensin on maailman ulkoinen kulttuuri, joka haastaa jatkuvasti: ”Miten voit hyötyä tästä?” Sitten on Jumalan valtakunnan kulttuuri, joka kysyy: ”Miten voit palvella Herraa ja lähimmäistäsi?”

Jeesus oli jo saarnannut, että Jumalan valtakunta toimi maailmassa: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi"(Mark.1:15). toisin sanoen: Jumalan valtakunta on läsnä teidän keskellänne”. Useimmilla Kristusta kuunnelleilla sinä päivänä oli maailmallinen asenne. Heitä ajoi vain se, mistä he saattoivat hyötyä. Kun Jeesus tuli tarjoten siunausta, he kerääntyivät Hänen ympärilleen sanoen: ”Varmasti, jos annat minulle kaiken, alan seurata sinua. Jos parannat minun sairaat perheenjäseneni ja vastaat rukouksiini, niin ehdottomasti olen opetuslapsesi.”

Mitä tapahtuu uskon sitoutumisellemme, jos nämä toiveemme eivät toteudu? Miten Jeesukselle antautuneita olemme, kun tajuamme, ettei Hän olekaan vain ”assistenttimme”, apulaisemme elämässä? Samat ihmiset, jotka olivat valmiit seuraamaan Kristusta, aivan yhtäkkiä hylkäsivät Hänet. Pettyneinä he lähtivät, lakaten seuraamasta Häntä. Jeesus tiesi, että näin tapahtuisi. Sen tähden Hän, heti tehtyään suuren ihmeen noille ihmisille, sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja” (Jo.6:26). Onko sama totta meidän elämässämme tänään? Seuraammeko me Jeesusta pääasiassa, koska Hän siunaa vai siksi, että Hän on Herra?

Saturday, October 24, 2015

VAHVA USKO KOVIA AIKOJA VARTEN by Claude Houde

Raamattu piirtää äärettömän hellävaraisen ja henkilökohtaisen kuvan, muistuttaen meitä siitä, että Jumala aina “kuulee meidän itkumme äänen”(Ps.6:8). Jotkut käännökset alkukielestä sanovat näin: ”Hän laskee tai vastaanottaa tai tietää jokaisen meidän kyyneleemme”.

Joskus on kaikkein hankalinta rakentaa tämä uskon alttari, jonka rakentajiksi meidän on kutsuttu. Epävarmuuden, vihan, pelon, ahdistuksen ja epäilyn tuulet puhaltavat uhkaansa joka puolelta. Yksinhuoltajaäiti katsoo tänä päivänä pelokasta, kaukaista ja vihaista poikaansa, joka vasta eilen näytti niin rakastavalta ja kiintyneeltä. Äiti makaa vuoteellaan yöllä kysellen itseltään: ”Kuka tämä hirviö on, niin ylimielinen ja ilkeä, jolla on yllään poikani vaatteet? Miksi? Miten pystyisin kasvattamaan lapseni ilman kotona olevaa isää?”

Sinä ja minä joudumme pelon ja paniikin valtaan, kun sairastuttuamme kuulemme lääkärin sanovan kauhean sanan ”syöpä”. Se yksi ihminen, joka itse hukkuu yksinäisyyteen, naineiden ystäviensä ja heidän lastensa ympäröimänä, ja kyselee: ”Milloin, Herra? Miksi?” On yksi liikemies, joka antoi kaiken vuosikaudet, parhaansa, kaikkensa, ja nyt kohtaa konkurssin. Hän kokee itsensä kadotetuksi, mitättömäksi, niin voimattomaksi ja täydelliseksi tyhjäntoimittajaksi.

Tämä usko, joka vaeltaa kuoleman varjon laaksossa ponnistaen eteenpäin ja astuu ”ristiä turistina katsovan” polkua, eikä uskalla jatkaa matkaansa. Ei, tässä on juuri se paikka, jossa löydät todelliset kristityt. Intohimoisen pastorin, joka kuolee tuhat kuolemaa, kun näkee oman seurakuntansa uppoavan rumaan jakaantumiseen. Uskon mies tai nainen, joka on hyljätty ja petetty, luita myöten särjetty avioeron takia, jota ei voi korjata. Sielun murros on niin väkivaltainen, että tämä henkilö todella kokee ontuvansa lopun elämäänsä.

On olemassa usko. joka voi ja rakentaa uudelleen, asettaa ennalleen ja jopa nousee ylös kuolleista. Aabraham menetti alttarinsa (ks.1 Moos.12). Maassa oli nälänhätä, ja Raamatun sanat nostavat totuudellisen, vaikkakin kivuliaan verhon peittämästä sitä, mitä todella tapahtui hänelle.

Rakas lukija, Raamattu on korvaamaton totuuden peili, ja sen tarkoitus ja näky on pelastaa sinun elämäsi (ks. Jaak.1:23- 25.)

__________
Claude Houde, johtava pastori Eglise Nouvelle Vie (Uuden Elämän Seurakunnassa) Montrealissa, Canadassa on usein puhujana Expect Church Leadership-konferensseissa, joita World Challenge vetää kaikkialla maailmassa. Hänen johdossaan Uuden Elämän Seurakunta on kasvanut kourallisesta ihmisiä enempään kuin 3 500 seurakuntalaiseen siinä osassa Canadaa, jossa on vähän protestanttisia seurakuntia.

Friday, October 23, 2015

HÄNEN SANANSA TUOTTAA ELÄMÄÄ

”Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niin kuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti." Tämän hän puhui synagogassa opettaessaan Kapernaumissa. Niin monet hänen opetuslapsistansa, sen kuultuaan, sanoivat: ’Tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla?’ Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille: ’Loukkaako tämä teitä?’”(Joh.6:58- 61).

Huomaa, että Kristus puhui tässä uskoville. Mihin kovaan puheeseen opetuslapset reagoivat? Se oli tämä: ”Teidän pitää syödä minun lihani ja juoda minun vereni, muutoin teillä ei ole elämää itsessänne. Minun lihani on ruoka ja minun vereni juoma. Iankaikkinen elämä tulee vain niiden nauttimisesta”.
Jeesus näki, että ihmiset järkyttyivät Hänen sanoistaan. Niinpä Hän kysyi: ”Loukkasinko minä teitä? Haittaako teitä, kun puhun totuuden? ”. Sitten Hän lausuu: ”Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä”(Joh.6:63). Hän sanoi kristalliskirkkaasti: ”Juuri tämä asia, johon loukkaannutte, tuo elämän”. Miten Hänen seuraajansa suhtautuivat: ”Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa”(Joh.6:66).

Jeesuksen sanat ovat kantautuneet moneen seurakuntaa tänä päivänä,. Uskomatonta kyllä, jotkut seurakunnat ovat poistaneet jumalanpalveluksestaan viittaukset Kristuksen vereen. Pastorit eivät mainitse sitä saarnoissaan. Verestä kertovat laulut on myös poistettu seurakunnasta. Niitä pidetään liian loukkaavina. Jeesus kuitenkin varoittaa: ”Olkoot Minun sanani kuinka loukkaavia teidän mielestänne. Ette voi muuttaa niitä. Minun sanani tuottavat elämää ja teidän täytyy nauttia niitä aivan kuin nautitte ruokaa ja juomaa. Vain siten ne sulautuvat teidän olemukseenne. Siksi teidän ei pidä pehmentää sanojani. Jos poistatte veren ja ristin saarnoistanne, aiheutatte etsivien joutumisen pois siitä ainoasta toivosta, joka heillä on iankaikkisesta elämästä.”

Thursday, October 22, 2015

JEESUKSEN SANOMAN SYDÄMESSÄ

Parannus oli Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen aivan ensimmäisen saarnan sydämessä. Pietari sanoi ihmisjoukolle, joka oli kokoontunut Helluntaina: ”Jeesuksen, Nasaretilaisen, … hänet, joka teille luovutettiin… te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte”(Ap.t.2:22 - 23).

Kun ihmiset kuulivat tämän, he joutuivat syvään synnintuntoon. Saarnattu Sana vihlaisi heidän sydäntänsä, koska Pyhä Henki oli tullut koko voimassaan. Jeesuksen sanojen mukaan, se juuri on Pyhän Hengen tehtävä. Hän sanoi, että kun Pyhä Henki tulee, ”niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion”(Joh.16:8).

Väkijoukko kiihottui niin, ettei päässyt liikkumaan. Yhtäkkiä heidän eteensä tuotiin elämän ja kuoleman kysymykset. Niin he huusivat Pietarille kysyen, mitä heidän pitäisi tehdä. Hän vastasi: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi... Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta" (Ap.t.2:38, 40).

Tämä kappale kuvaa parannusta Jeesuksen sydämen sanomana. Jos sanomassa ei ole parannuskehotusta, ei totuutta synnistä ja syyllisyydestä, ei iskua sydämeen, silloin Pyhä Henki ei yksinkertaisesti ole mukana. Hän ei ole läsnä sellaisessa saarnassa.

Pietari ei ollut kiinnostunut noiden ihmisten loukkaamisesta Helluntaina. Hänen ainoa tarkoituksensa oli näyttää heille totuus ja kun Pyhä Henki näyttää totuuden, se saa ihmiset synnintuntoon. Se tunkee syvälle ja juurittaa kaikki sydämen alueet.

Surullista kyllä, tätä ei tapahdu kovin monissa seurakunnissa tänä päivänä. Meidän työyhteisömme saa kirjeen toisensa perään toistaen samaa asiaa: ’”Minulla on naapuri, jolle olen todistanut kuukausikaupalla. Vien hänet mukana kirkkoon toivoen hänen kuulevan sanan omasta tilastaan ja tarpeestaan Herraan nähden. valitettavasti meidän pastorimme ei koskaan puhu synnistä. Ei koskaan kuule sellaista sanaa, että se toisi synnintunnon, joka johdattaa tarvitsemaan Jeesuksen puhdistusta, vapauttavaa voimaa. Niin naapurini lähtee entistä tyytyväisempänä syntiinsä.”

Mikä murhenäytelmä! Kuinka Jumala mahtaakaan murehtia sitä, että useammat ihmiset vahvistuvat synnissään seurakuntien seinien sisä- kuin ulkopuolella. Jeesuksen sanojen mukaan, kukaan ei voi päästä synnistään, ei ole koskaan kohdannut totuutta, ilman Pyhän Hengen vakuuttavaa läsnäoloa ja voimaa.

Wednesday, October 21, 2015

PARANNUKSEN PAIKKA

Jeesus julistaa: “Minun seurakuntani on häpeämättömän, avoimen parannuksen paikka”. Tosiaan apostoli Paavali todistaa: "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu: ’Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään’ "(Room.10:8 - 11).

Yksinkertaisesti sanottuna me saamme pelastuksen oman avoimen synnintunnustuksemme kautta. Jeesus sanoo: ”Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä"(Matt.9:13. Hän sanoo, että juuri parannuksen kautta me parannumme ja eheydymme: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen" (Luuk.5:31- 32).

Rakas lukija, tämä on evankeliumi! Jeesus sanoo meille: ”Seurakunnassani jokainen parantuu parannuksen tekemisen kautta. Ei sillä ole väliä, kuka olet, oletko fyysisesti rikki, mieleltäsi tai hengellisesti sairas. Jokaisen pitää tulla minun luokseni samalla tavalla. Kaikki löytävät parantumisen parannuksen tekemisen kautta.”

Niin, mikä on Kristuksen evankeliumin ydin? Matteuksen, Markuksen Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeissa Hän selvittää sen. Näissä neljässä evankeliumissa Hän puhuu meille: ”Tätä minä saarnaan seurakunnassani. Tämä on sanoma kaikille syntisille.”

Ensiksi ”Jeesus meni Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: ’Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi’ " (Mark.1:14 - 15). Mikä oli Jeesuksen ensimmäinen sanoma? Hän saarnasi parannusta.

Joillekin uskoville tämä kuulostaa kovalta puheelta. He saattavat vastata: ”Joo, joo, mutta miten kovaa Jeesus saarnasi parannusta?” Luukas vastaa Jeesuksen sanoneen kuuntelijoilleen: ”Ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte" (Luuk.13:5). Ehkä ajattelet, että Kristuksen evankeliumi kuulostaa masentavalta. Paavali sanoo toisin. Katuva sydän tuottaa todellista elämää: ”Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi”(2 Kor.7:10).

Tuesday, October 20, 2015

TOSI EVANKELIUMI

Mikä on Jeesuksen Kristuksen tosi evankeliumi?

Herra sanoi Pietarille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua”(Matt.16:24).

Selvästikin kuuluminen Jeesukselle merkitsee seurakunnalle enemmän kuin vain uskomista Häneen. Monet kristityt tänään vain ”äänestävät Jeesusta”. Heidän asenteensa on: ”Minä äänestin Kristusta. Se tekee minusta Hänen puolueensa jäsenen”. Kun he kerran ovat äänestäneet, he lähtevät tiehensä ja unohtavat kaiken Hänen herruudestaan elämässään.

Jeesus sanoo, että Hänen seurakuntaansa kuuluminen merkitsee sitoutumista Hänen seuraamiseensa. Se taas tarkoittaa itsensä kieltämistä ja ristinsä ottamista. ”Joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias”(Matt.10:38).

Herramme puhuu selvästi: ”Jos kuulut seurakuntaani, valmistaudu silloin kärsimään ja joutumaan vainotuksi uskosi tähden. Ole valmis kieltämään itseltäsi kaikki maine, suosio ja maailmallisen nautinnonetsintä.”

Totta on, ettei maailma ole koskaan hyväksynyt Kristuksen kirkkoa eikä sitä koskaan tapahdu. Jos elät Jeesukselle, sinun ei tarvitse erottautua toisten seurasta. He tekevät sen sinun puolestasi. Sinun pitää vain elää Hänelle ja ottaa vastaan moitteet, hylkäämisen, paheksumiset: ”Ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan - Ihmisen Pojan tähden”(Luuk.6:22). 


Kuitenkin Jeesus lisää, että tämä polku johtaa todelliseen tyydytykseen: ”Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen”(Matt.16:25). Toisin sanoen: Ainoa tapa löytää tarkoitus elämääsi, on myydä kaikki, mitä sinulla on Minun tähteni. Siten sinä löydät todellisen ilon, rauhan ja tyydytyksen”. Kristus sanoo meille: ”Minun seurakuntani on tahraton ja rypytön. Kun tulet luokseni, sinun pitää haluta laskea maahan kaikki syntisi. Sinun tulee antaa minulle kaikki, kuolla kokonaan itsellesi, jumalattomille intohimoillesi ja egollesi. Sinun pitää haudata itsesi uskossa Minun kanssani. Minä sitten nostan sinut uuteen elämään.”

Monday, October 19, 2015

HYVÄN PAIMENEN JOHTAMANA by Gary Wilkerson

“Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne. …Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä”(Joh.10:12 14- 15).

Kohdatkaamme se tosiasia, että jopa antautuneinkin pastori voi olla palkkapaimen. Hän on joku, johon Hyvä Paimen luottaa, hyväksytty työmies, joka on palkattu huolehtimaan lampaista. Joskus luotettavakin palvelija häviää epätoivoiselle, nälkäiselle sudelle (jollei palvelija ole saanut yliluonnollista rohkaisua, jonka Daavid sai).

Huomattavaa tässä on, että paraskin pastori voi pettää sinut joskus. Hän on sentään ihminen. Hän ei tunne sinua samalla tavalla kuin Hyvä Paimen. Älä nyt ymmärrä minua väärin. Jokainen meistä tarvitsee jumalisen neuvon uskolliselta pastorilta. Joskus me jopa tarvitsemme ammattimaisen sielunhoitajan viisautta. Raamattu sanoo, että neuvonantajien paljous on viisautta. Heihin kuuluvat uskolliset uskonystävämme. Ero Jeesukseen on se, että Hän on aina meitä varten: ”Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä”(Joh.10:11). Hän ei koskaan hylkää sinua, jätä sinua ja Hänellä on aina mielessään sinun parhaasi.

Tunnemme kaikki evankeliumeista tutun tapahtuman, jossa Jeesus kumosi rahanvaihtajien pöydät temppelissä. Se oli kirjaimellinen teko, mutta myös symbolinen. Jeesus kaatoi alhaisen uskonnollisen järjestelmän, julistaen: ”Teidän johtajien kuuluisi olla kansan paimenia, mutta te myytte uhreja mieluummin kuin teette todellisia uhreja Isälle. Minä kaadan teidän järjestelmänne. Minä olen Hyvä Paimen, joka antaa henkensä lammasten edestä. Minä johdatan teidät uskollisesti vihreille niityille, jotka siunaavat ja suojelevat heidän elämänsä.” Jos haluat todellista johdatusta elämässä, koeta päästä tuntemaan Paimenen ääni. Se voi tulla sinulle kuuluvana tai sitten muutoin, mutta aina se tulee Hänen kirjoitetun Sanansa kautta. Tarvitsetko johdatusta elämääsi? Hänellä on sinua varten kaksi sanaa: ”Seuraa minua”. Pidä katseesi Jeesuksessa. Keskity Hänen Sanaansa ja tottele sitä. Sinä voit luottaa Häneen, että Hän johtaa sinut lupaamaansa rikkaaseen ja yltäkylläiseen elämään.

Saturday, October 17, 2015

VARASTETUT VUODET by Nicky Cruz

Kun minun isäni lähti tästä maailmasta, hän teki sen laulaen ylistystä Jeesukselle. Myöhäisellä iällään hän luopui noituudesta, sanoutui irti Saatanasta ja otti vastaan Jeesuksen Herrana ja Vapahtajana. Äitini toi hänet Herran luokse ennen kuolemaansa, ja nyt nuo kaksi ovat yhdessä taivaassa, tanssimassa kultaisia katuja pitkin, paistattelemassa Jumalan kirkkaudessa, nauttimassa uudesta iankaikkisesta kodistaan Jumalan kanssa. Kun suljen silmäni, voin melkein kuulla heidän huutavan ylistystään uudelle kuninkaalleen. Heidän Vapahtajansa! Heidän ihana Pelastajansa!

Nyt toivoisin, että isäni olisi voinut nauttia sellaista elämää maan päällä. Antaisin mitä tahansa, että olisin voinut nähdä hänet ylistämässä Jumalaa maan päällä yhtä intohimoisesti kuin hän palveli Saatanaa. Hän olisi ollut tehokas todistaja, niin voimallinen evankelista, niin suuri ja mahtava Jumalan Sanan saarnaaja.


Kaiken hän teki intohimoisesti. Hänen uskonsa olisi ollut niin todellinen ja vahva ja sammumaton. Hän olisi tehnyt suuria ihmeitä. Hän olisi luottanut Jumalaan täysin, juonut Hänen Sanaansa, seurannut Häntä, minne ikinä Hän olisi johtanut. Hänen sydämensä olisi palanut sielujen voittamiselle. Sellainen mies hän nimittäin oli.

Se sijaan, että olisi pelännyt paholaista, hän olisi viettänyt elämänsä vahingoittaen häntä, voittaen hänet, ruhjoen häntä. Hän olisi ollut sellainen vaikuttaja tässä maailmassa. Jos vain isäni olisi löytänyt Jeesuksen nuorella iällään.

Älä anna Saatanan varastaa elämääsi ja sydäntäsi samalla tavalla, kuin hän ryösti isäni. Älä kuuntele hänen valheitaan. Älä ihastu hänen viettelyksiinsä tai anna hänen viedä sinua harhaan tyhjillä lupauksillaan. Pane uskosi Jeesukseen. Anna elämäsi Hänelle, joka haluaa nostaa sinut ylös, ei sille, joka vetää sinua maahan. Hänelle, joka rakastaa sinua ja huolehtii sinusta, joka antaa todellisen voiman ja vahvuuden, ei vain surkeita näytöstemppuja.

Älä anna Saatanan ryöstää sinua, niin kuin hän ryösti isäni. Älä anna hänen sokaista sinulta totuutta Jumalan hyvyydestä. Pane luottamuksesi erityislaatuiseen Jumalaan. ”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä”(Joh.10:10).

Friday, October 16, 2015

HÄNEN LÄSNÄOLONSA PUUTE

Ilmestyskirjan 3.luvussa Kristus tekee yhteenvedon sanomastaan kaikille seitsemälle pastorille ja seurakunnalle. Hän sanansa kertovat: ”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani”(Ilm.3:20). Liian usein uskovat eivät avaa sydämen ovia Jeesukselle. Kun hän kolkuttaa, he eivät ole edes kotona. *Sen sijaan ovella on kyltti: Rakas Herra, olen julistamassa sairaalassa, sitten myöhemmin vankilassa. Nähdään kirkossa.”

Monet seurakunnat tänä päivänä tekevät niin paljon hyvää, hyväntekeväisyyttä Kristuksen nimessä. Heillä on ohjelmat melkein kaikkea inhimillistä tarvetta kohtaan. Seurakuntalaiset elävät puhdasta, rehtiä elämää, tarkkaan välttäen syntiä. Jotakin on kuitenkin muuttunut heissä. Joskus nämä uskovat olivat hartaita Jeesuksen yhteyden harjoittajia. Heiltä ei mennyt päivääkään ilman ajan viettämistä Hänen kanssaan. Nyt kaikki on toisin. He antavat Hänelle vain nopean tervehdyksen mennessään johon työhön. Miten vakavalta tämä tuntuu Jeesuksesta?

Jeesus varoittaa meitä: ”Seurakunnastani on hävinnyt jotakin. Se on minun pelottava läsnäoloni. Sinun pitää mennä takaisin salaiseen kammioosi, takaisin aterioitsemaan minun kanssani. Muutoin, otan läsnäoloni sinulta pois. Kaikki hyvät työsi, saarnaamisesi, evankelioimisesi ja uhraamisesi täytyy lähteä meidän yhteisestä ajastamme. Sen pitää lähteä Minun pöydästäni.”

Efeson seurakunta oli kadottanut jotakin, mikä heillä oli ollut kerran, Kristuksen läsnäolon ilmestyksen keskellään. He olivat alkaneet ottaa Jeesuksen läsnäolon itsestäänselvyytenä ja se vaikutti heidän palvelukseensa. Kerran he rakastivat toisiaan ja välittivät toisistaan, nyt hekin ottivat toinen toisensa itsestään selvyytenä. Sillä oli tuhoisa vaikutus heidän hyviin töihinsä. He olivat niin kiireisiä palvellessaan ihmisiä että heidän teoistaan tuli keskipiste, ei Kristuksen rakkaudesta. Hänen voimallinen läsnäolonsa puuttui.

Nyt Jeesus varoitti heitä: ”Jos ette tee muutoksia, jo ette palaa nälkäänne Minua kohtaan, otan pois teidän todistuksenne. Teillä ei enää ole mitään arvovaltaa, kun teette hyviä tekoja. Kaikki on silloin turhaa.”

Thursday, October 15, 2015

KIRJE PASTORILLE

Kristus näki, mitkä asiat tarvitsivat Hänen huomiotaan seurakunnassa. Hän neuvoi Johannesta kirjoittamaan Hänen sanansa ylös ja lähettämään ne seitsemän seurakunnan “enkeleille”. Tämä tarkoittaa niiden pastoreita, joita Hän kutsuu kädessään oleviksi tähdiksi (ks. Ilm.1:16). Hän sanoo Johannekselle: ”Minä rakastan näitä palvelijoita. Olen kutsunut ja voidellut heidät ja nyt sinun pitää viedä heille Minun Sanani.”

Itse pastorina ihmettelen: Minkälaista olisi avata tuollainen kirje Johannekselta? ”New Yorkin seurakunnan pastorille: Näin sanoo Herra koskien seurakuntaasi: ” Kuvittele, miltä noista seitsemästä paimenesta mahtoi tuntua.

Otetaan esimerkiksi Efeson seurakunnan pastori (ks. Ilm.2:1- 11). Kun hän lukee Johanneksen kirjeen, hän näkee Kristuksen iloitsevan seurakunnastaan. Herra kehuu efesolaisia ahkeriksi, kärsivällisiksi ja järkeviksi. He vihaavat pahaa ja seisovat Kristuksen asian puolesta. Vuosien varrella he ovat sitten lakanneet tekemästä hyviä tekoja. Pastori ihmettelee lukemaansa ja ajattelee: ”Vau, Herra on mielissään meistä. Tämä on kehukirje”.

Kun hän sitten lukee eteenpäin, hän tulee lävistäviin sanoihin: “Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi”(Ilm.2:4). Jeesus varoittaa pastoria: ”Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta”(Ilm.2:5).

Efeson seurakunnan pastori oli varmaan kauhuissaan tämän takia. Hän ajattelee: “Tee parannus? Tai Hän poistaa meidän todistuksemme? Miten se voi tapahtua? Mehän olemme liiton uskovia. Meidät on vanhurskautettu uskon kautta. Olemme tehneet hyvää, huolehtineet. Nyt meidän pitäisi mennä takaisin ja olla niin kuin alussa? Mitä se tarkoittaa? Kuinka Jeesus voi puhua tällä tavalla? Kuinka ikinä voisin lukea tämän kirjeen seurakunnalleni?”

Pidä mielessäsi, että sanat oli osoitettu jumaliselle seurakunnalle. Tämän siis täytyy olla hyvin vakava asia Herran silmissä. Muutoin, miksi Hän puhuisi niin tutkivasti niin esimerkilliselle seurakunnalle? Hän sanoo pastorille: ”Rakkautesi minua kohtaan ei ole niin kuin se oli kerran. Olet hyljännyt yhteyden minun kanssani. Nyt, tee parannus!”

Jeesus tekee selväksi, että kaikki riippuu Hänen läsnäolostaan. Niin, Efeson seurakunta oli tehnyt työtä ahkerasti hyvillä töillään, mutta he eivät olleet enää läheisiä Herran kanssa.

Wednesday, October 14, 2015

KRISTUS RAKASTAA SEURAKUNTAANSA

Kristus rakastaa seurakuntaansa. Hän antoi henkensä sen puolesta ja sanoi, etteivät helvetin portitkaan voi sitä voittaa (ks. Matt.16:18). Jeesus itse on kirkkonsa huippukivi ja Raamattu sanoo, että Hänen kirkkautensa ja viisautensa asuu siinä. Helluntaina Hän lähetti Pyhän Henkensä perustamaan seurakunnan ja Hän on antanut sen palvelijoille, pastoreille, opettajille, apostoleille, profeetoille ja evankelistoille lahjansa seurakunnan rakentamista varten (ks. Ef.4:11- 12).

On selvää, että jos Herra haluaa siunata kirkkoaan, niin miksi Ilmestyskirja näyttää Hänen kansalleen pelottavana? Johannes kirjoittaa, että Jeesus tulee seurakunnan luokse leimuavin silmin ja ukkosen jyrinällä:

”[Minä näin] lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan … Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki; hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka”(Ilm.1:13 - 16).

Ilmestyskirja on jonkinlainen yhteenveto Jumalan Sanasta. Se kuvaa kaiken loppua, ja siinä on ensimmäinen Kristuksen kuva tässä kirjassa. Miksi Jeesus näyttäytyy niin uhkaavana tässä? Miksi Hän puhuu lävistäviä sanoja seurakunnalleen? Johannes kirjoittaa, että Kristuksen sanat ovat teräviä kuin miekat, jotka leikkaavat aina ytimeen asti. Muista, tämä oli apostoli, joka nojasi päänsä Jeesuksen syliä vasten. Nyt hän löytää itsensä hänen edessään: ”Kun näin Hänet. kaaduin maahan kuin kuolleena”(Ilm.1:17).


Herra itse selittää pelottavan ulkonäkönsä: ”Kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan”(Ilm.2:23). On totta, että Kristus rakastaa seurakuntaansa. Siitä syystä Hän tulee tutkimaan sitä. Hän tulee korjaamaan kansansa rakkaudella, puhdistamaan sen.

Tuesday, October 13, 2015

TÄYDELLISEN LUOTTAMUKSEN KEHITTÄMINEN

Kun olemme keskellä koetusta, meidän pitää saada silmämme irti vaikeuksistamme. Juuri tuollaisina aikoina meidän pitää rohkaista itseämme, sanoen: ”Minun Jumalani voi tehdä mitä hyvänsä eikä Hän ole unohtanut minua. Hänen silmänsä ovat juuri nytkin minussa, kun kärsin tätä kauheaa koetusta. Tiedän, että Hänellä on kaikki hallinnassaan, oli tilanne miten hankala hyvänsä. Ei kukaan, ei mikään voima voi muuttaa niitä suunnitelmia, jotka Hänellä on minun varalleni.”

Ehkä olet juuri nyt hyvin lannistunut, ja mietit: ”En pysty näkemään ulospääsyä vaikeuksistani. Pääsenkö koskaan ulos tästä tulisesta koetuksesta? Jatkuuko kärsimykseni aina Jeesuksen tuloon asti? Herra, pystynkö enää koskaan riemuitsemaan?”

Tässä on Jumalan vastaus sinulle: ”Ja kun Job rukoili ystäväinsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalon, ja Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän, kuin hänellä ennen oli ollut” (Job.42:10).

Ehkä et saa kaikkea kaksinkertaisena takaisin, kuten Job, mutta saat omistaa jotakin paljon suurempaa. Saat todellisen sydämen tietämyksen, että Jumala hallitsee sinun elämääsi. Hänen rakkautensa sinua kohtaan ei ole enää vain jonkinlainen teologinen määre. Sen sijaan tiedät Hänen vapautuksensa syvällä, henkilökohtaisella tavalla. Et enää koskaan pelkää vastustajaa tai vaikeutta. Miksi? Siksi, että pääset omasta koetuksestasi enemmän kuin voittajana, istuen taivaallisissa Kristuksen Jeesuksen kanssa.

Juuri nyt saatat tuntea Jumalan korvakuulolta, niin kuin Jobkin koetuksensa alussa. Olet saanut kuulla saarnoja ja Raamattutunteja. Se on hyvä, koska Raamattu kertoo, että juuri sieltä uskomme tulee: Jumalan Sanan kuulemisesta. Kuitenkin Jumala haluaa sinun nyt näkevän Hänetkin. Hän haluaa sinun kehittyvän ehdottomassa luottamuksessa siihen, että Hänellä on taivaallinen suunnitelma elämääsi varten. Hänen iankaikkinen tarkoituksensa ei voi kilpistyä minkään helvetin demonin edessä, ei minkään polullesi tulevan hirviönkään

Siinä, keskellä suurinta koetustasi pystyt todistamaan Jumalan hyvyydestä, niin Job teki. Voit siteerata luottavaisesti suuren uskon väitteen: ”Katso, hän surmaa minut, en minä enää mitään toivo; tahdon vain vaellustani puolustaa häntä vastaan”(Job.3:15).

Monday, October 12, 2015

AITO JUMALAN SILMISSÄ by Gary Wilkerson

Muutamat uskovat etsivät johdatusta pienimpiinkin päivittäisiin ratkaisuihinsa. Jos haluat tietää, ostatko uutta hammastahnaa, Jumala sanoo sinulle: ”Muista harjata hampaasi joka päivä”. Tiettyihin asioihin meidän ei tarvitse saada Hänen erityistä johdatustaan, koska me jo tiedämme sen siitä, mitä luemme Hänen Sanastaan.

Äskettäin olin Turkissa lähellä Irakin rajaa rukoillen sitä, miten World Challenge voisi auttaa pakolaisongelmassa. Ihmiset pakenivat ISIS:n väkivaltaista vainoa ja tulvivat alueelle, mutta YK ei ollut läsnä pitämässä yllä järjestystä. Tarve oli valtava, kun epätoivoiset ihmiset saapuivat ilman mitään muuta, kuin päällään olevat vaatteet. Puhuin erään nuoren pojan kanssa, joka oli nähnyt, kuinka ISIS:n maamiina räjäytti hänen vanhempansa. En pystynyt kuvittelemaan traumaa, jonka tämä lapsi oli joutunut käymään läpi.

Paluulennolla rukoilin: ”Oi Herra, haluaisitko käyttää World Challenge’a auttamaan täällä?” Heti paikalla tunsin pyhän vakuutuksen käyvän lävitseni, sanoen: ”Miksi rukoilet tätä? Tiedät, miten voit auttaa!” Silloin tajusin: ”Tietenkin World Challenge’n olisi oltava täällä. Meillä on toivon evankeliumi, ja me rukoilemme Jumalan apua. Sehän on aina ollut työmme DNA. Ruokkia nälkäisiä? Tuoda lohdutusta kärsiville? Muuttaa orvon elämää? Miksi meidän pitää rukoilla? Lähdetään jo!”

”Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni”(Matt.25:35- 36).

Älä ymmärrä väärin. Uskon johdatuksen rukoilemiseen. Koska olemme Jumalan lampaita ja tunnemme Hänen äänensä, on eräitä asioita, joita osaamme tehdä. Yksi niistä on tämä: ”Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta”(Jaak.1:27).

Saturday, October 10, 2015

PÄIVÄ, JOLLOIN JEESUS VIHASTUI by Jim Cymbala

Pidän kovasti Jeesuksen piirroskuvasta, jossa Hän pitää karitsaa hartioillaan ja kantaa sen turvaan. Pidän kovasti kertomuksesta, jossa Kristus ruokkii nälkäisiä ihmisjoukkoja leivällä ja kalalla. Ihmettelen näkyä, jossa Hän tupsahtaa esiin haudasta Ylösnousemuksen aamuna.

Sitten on kuva, joka ei minun mielestäni sovi Jeesukselle. Ihmettelen, miksi Jumala edes laittoi sen Raamattuun.

”Ja he tulivat Jerusalemiin. Ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet, eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta. Ja hän opetti ja sanoi heille: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi'? Mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan"(Mark.11:15 - 17).

Jeesus näytti sanovan: ”Minun Isäni huoneessa tulee olla rukouksen ilmapiiri. Se tuoksu, jonka minun Isäni haluaa saada haistaa, syntyy, kun ihmiset avaavat sydämensä ylistykseen ja rukoukseen. Siinä on huone, jossa huudetaan avuksi Herraa.”

En tarkoita, että Herodes Suuren rakennuttama Jerusalemin temppeli vastaisi millään lailla nykyajan kirkkoja. Jumala ei enää keskitä läsnäoloaan erityisiin rakennuksiin. Tosiasia on, että Uusi Testamentti opettaa meidän olevan Hänen asuinsijansa. Hän elää kansassaan. Kuinka paljon tärkeämpää on sitten, että Jeesus puhuu rukouksen ensisijaisuudesta.
Piirre, josta pitäisi tunnistaa kristityt seurakunnat, kristityt ihmiset ja kristittyjen kokoukset, on juuri rukouksen tuoksu.

Sanooko Raamattu missään Mooseksen kirjoista Ilmestyskirjaan asti: ”Minun huoneeni pitää kutsuttaman saarnahuoneeksi?” Sanooko se koskaan: ”Minun huoneeni on kutsuttava musiikkitaloksi?” Eipä tietenkään. Raamattu sanoo: ”Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.”

Totinen totuus on, että olen nähnyt Jumalan tekevän ihmisten elämässä enemmän todellisen rukouksen aikana kymmenessä minuutissa, kuin kymmenien saarnojeni aikana.”

__________

Jim Cymbala aloitti Brooklyn Tabernacle’ssa alle kahdenkymmenen seurakuntalaisen kanssa pienessä, surkeassa rakennuksessa kaupungin vaikeassa osassa. Koska hän oli paljasjalkainen brooklynilainen, hänestä on tullut sekä David että Gary Wilkersonin pitkäaikainen ystävä. Hän puhuu usein Expect Churchin johtajakonferensseissa, joita World Challenge tukee ympäri maailmaa.

Friday, October 9, 2015

TULE JUMALAN PYHÄLLE VUORELLE

Jesaja ennusti Saatanan nöyryytyksen. Hän näki, kun Jumala tuhosi pahojen henkivaltojen voiman ja ylpeyden. ”Sillä Herran käsi lepää tällä vuorella. Mutta Mooab tallataan siihen paikkaansa, niin kuin oljet tallautuvat lantaveteen”(Jes.25:10).

Jesaja tekee selväksi: Saatanan nöyryytys tapahtuu vuorella, rukouksen ja ylistyksen paikassa, jossa Kristuksen läsnäolo ilmestyy. Mooab tässä oli Israelin varsinainen vihollinen. Siitä tuli sitten kaiken pahan ja saatanallisen symboli.

Pietari julisti, että Jesajan näky oli toteutunut jo Jerusalemin seurakunnassa. ”Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois”(Ap.t.3:18- 19). Pietari järkeili, että kaikki profetiat toteutuisivat, jos kerran kaikki Jeesusta koskeneet ennustuksetkin olivat täyttyneet kirjaimellisesti. Mukaan lukien virvoituksen ajat Herran läsnäolossa.

Jesaja viittasi virvoituksen aikoihin (ks. Jes.28:12). Ne ovat aikoja, jolloin Jumala päättää uudistaa ja parantaa. Hän ei tee sitä siksi, että olisimme ansainneet sen, vaan oman nimensä kunnian tähden. Pietari näki tämän toteutuvan Helluntaina: Kristuksen läsnäolo tuli ilmeiseksi. Se antoi herätyksen ja virvoitukset tuhansille. Ihmisjoukot pääsivät vapaiksi, jopa kokonaiset perheet. Me näemme tämän myöhemmin, kun Jeesuksen läsnäolo tuli Pietarin mukana Korneliuksen kotiin. Niin koko perhekunta pelastui.

Juuri nyt uskon meidän olevan aivan viimeisen herätyksen alussa. Tulemme näkemään perheiden pelastuvan vankeudesta. Miljoonat uskosta luopuneet pääsevät sokaisevasta verhostaan ja mierontien pojat ja tyttäret tuodaan takaisin vanhemmilleen.

Mikä tässä on meidän osamme? Meidän tulee tehdä Danielin lailla, kun hän luki Jeremian profetiaa ja tajusi ajankohdan: ”Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa”(Dan.9:3). Daniel teki saman, mitä meitä kaikkia kutsutaan tekemään: tulemaan Jumalan pyhälle vuorelle. Tavatkoot kaikki Jeesuksen Kristuksen hartaat palvelijat toisensa siellä näinä viimeisinä päivinä.

Thursday, October 8, 2015

TULEVINA PÄIVINÄ

Tulevina päivinä monet joutuvat Kristuksen voiman ja läsnäolon valtaan. Ne, jotka palaavat täysin hänen luokseen, jotka tekevät parannusta, antavat anteeksi ja aterioivat Hänen kanssaan rukouksessa ja Sanassaan, näkevät kaikki kyyneleensä muuttuvan iloksi. Joka puolella maailmaa juuri nyt vuolaat kyynelvirrat vuotavat niiden silmistä, jotka jo ovat päässeet vapaiksi. Saatanan vuosisataisten kahleiden jälkeen ihmiset pääsevät niistä ja itkevät parannuksen ja ylistyksen kyyneleitä Vapahtajalleen.

Jesaja profetoi, että me itkemme, kun näemme Jumalan ihmeteot keskuudessamme. ”Ja sinä päivänä sanotaan: ’Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota me odotimme: iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi’ "(Jes.25:9). Jesaja oli niin innoissaan näkemästään, että hän melkein räjähti ihmetyksestä.

”Hän … ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta”(Jes.25:8). Häväistys tässä tulee hepreankielen sanan juuresta, joka tarkoittaa ”valitusta, häpeää”. Tämä puhuu Saatanan voimasta, joka pilkkaa ja valittaa hurskaita uskovia vastaan. Sellaiset hyökkäykset tulevat useimmiten silloin, kun rukoilemme läheistemme pelastuksen puolesta, että he pääsisivät ulos riivaajien linnakkeesta.

Ehkä olet kuullut näistä helvetin häpeällisistä moitteista. Ne suututtavat sinua: ”Sinä kerskut sillä, että Jumala vastaa rukouksiin. No, missä se vastaus nyt on? Olet paastonnut ja rukoillut lapsesi puolesta vuosikaudet saamatta vastausta. Kaiken tämän ajan jälkeen mikään ei ole muuttunut. Ei hän koskaan pelastu”.

Seuraavaksi kuulet tämän syytöksen: ”Se on sinun vikasi. Sinä kylvit kapinan siemenen lapseesi (tai siihen ystävään tai läheiseen). Sinä se kovetit hänen sydämensä”. Rakas lukija, tämä on paholaisen tyypillisin moite Jumalan kansaa kohtaan, eikä meidän pidä koskaan kuunnella sitä. Sen sijaan meidän tulee seisoa Jumalan varman Sanan päällä: ”Hän … ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta”(Jes.25:8).

Wednesday, October 7, 2015

VIIMEISTEN PÄIVIEN KANSAN IHMEET

”Ja hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikki kansat, ja peiton, joka peittää kaikki kansakunnat”(Jes.25:7).

Tässä on kaksi ihmeellistä profetiaa, joista ensimmäinen koskee juutalaisia. Verho, johon Jesaja viittaa, on hengellistä sokeutta. Se on peittänyt juutalaisten sydämet Mooseksen ajoista asti.

Apostoli Paavali puhuu laajalti tästä sokeudesta: ”Kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois”(2 Kor.3:16). ”Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut… ’Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista’ ”(Room.11:25- 26).

Paavali uskoi siihen, mitä Jesaja ennusti Israelista: että Pelastaja ottaisi pois sokeuden verhon. Juutalainen jäännös palaisi Herran luo ja saisi ottaa vastaan Hänen armonsa (ks. Jes.11:30). Rakkaat lukijat, tämä profetia toteutuu juuri nyt. Ympäri maailmaa juutalaiset silmät avautuvat Kristukselle. Eräs maallinen aikakauslehti uutisoi, että juutalaiset nyt alkavat katsoa Jeesukseen. Sitä vain tarvitaan, yhtä katsetta Jeesukseen.

Jesajan profetialla on toinenkin merkitys, joka koskee läheisintä perhettänne. Se viittaa jokaiseen aviopuolisoon, lapseen, perheenjäseneen, jolla on Saatanan heidän päälleen heittämä hengellisen sokeuden verho. Saan usein kirjeitä vanhemmilta, jotka kirjoittavat lastensa joutuneen vihollisen sokaisemiksi. He kasvattivat lapsensa kristillisessä ympäristössä, mutta nyt he ovat hämillään ja kauhuissaan, sanoen: ”En ymmärrä, mitä tapahtui. He eivät vain usko. En saa mitään puhettani menemään jakeluun”.

Paavali sanoo, että tämän maailman ruhtinas on sokaissut näiden nuorten silmät. He menettivät uskonsa, koska vihollinen on sammuttanut evankeliumin valon heiltä. Siksi ei ole mitään järkeä vanhempien etsiä syvempiä syitä tähän asiaan. Se on kaikki Saatanan työtä. Hän haluaa pitää lapsen sidottuna, sekaisin ja synnissä. Ongelma menee ohi sielunhoidon, saarnaamisen tai kasvatusmenetelmien. Siihen tarvitaan ihme, pelkkä sellainen yksinkertaisesti. 


Meidän taistelumme pitää tapahtua Hengessä. Mehän olemme siis tekemisissä tämän maailman ruhtinaan kanssa. Tuohon pahaan henkeen voi vaikuttaa vain aterioimalla Jumalan juhlavuorella. Siihen vaaditaan Kristuksen läsnäoloa elämässämme enemmän kuin koskaan. Vain Jeesuksen ilmaisema todellisuus sulattaa Saatanan siteet niin kuin vahan. Silloin se muuttuu voimattomaksi läheisiämme vastaan.

Tuesday, October 6, 2015

JEESUKSEN LÄSNÄOLO

Aistivatko vieraanne Jeesuksen läsnäolon kodissanne? Levittäytyykö Hänen pyhyytensä tuoksu perheeseesi, avioliittoosi, suhteisiisi? Onko teillä esirukouksen kyyneleitä perheen jäsenten puolesta, särkyneisyyden itkua, vakavaa halua suoristaa väärät asiat? Vai, hallitseeko liha?

Jokaisessa kristityssä kodissa pitäisi olla korotettu paikka, erottautumisen vuori maailmasta ja lihasta, pyhä juhlasali Kristuksen kanssa. Tätä ei kuitenkaan tapahdu monissa uskovissa kodeissa, koska he ovat lihan saastuttamia. Löyhä suhtautuminen seksuaalisuuteen, irstas pahuus on sallittu TV:n ja internetin välityksellä.

Kuinka ihmeissään enkelit ovatkaan, kun he joutuvat todistamaan sellaista pahuutta kodeissa, joissa pitäisi vallita Jeesuksen läsnäolon harjoitus. Uskovien joukot viettävät nyt aikaa selaten pornoa netissä, lainaten aistillisia elokuvia, juoden TV:n vääristyneisyyttä ja jättäen huomiotta sen, kun elokuvissa pilkataan Kristuksen nimeä. Sitten he ihmettelevät, miksi hengellisen kuoleman uhka leijuu heidän kotinsa yllä.

Pyhän Hengen työ on tuoda ja ylläpitää Kristuksen läsnäoloa ja voimaa kodeissamme, seurakunnassamme, sydämessämme. Lukuisat ihmisjoukot jatkavat Hengen murehduttamista epäjumalanpalvelemisella. Onko mitään järkeä rukoilla pelastumattomien läheistemme puolesta, jos oma kotimme on saastunut?

Jumalan tarkoitus on tehdä sarja ihmeitä, jotka valloittavat meidän mielemme ja sydämemme. Hänellä oli tämä suunnitelma meidän elämällemme jo ennen maailman perustamista. Jos Hän kerran on tehnyt sellaisen liiton suunnitelman, silloin se varmasti tulee tapahtumaan. Muutamat eivät tosin pääse juhlapöytään. Ne, joista on tullut penseitä, helpon rakastajia, ihmisiä, jotka ovat antautuneet maailman nautinnon – hulluuteen. Kukaan heistä ei pääse juhlapöytään. 


Profeetta Jesaja kuvaa niitä, jotka ovat läsnä juhlaillallisella seuraavaan tapaan: ”Ja Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä”(Jes.25:6). Tässä puhutaan ihmisistä, jotka eivät tyydy vain Jumalan Sanan maitoon. Nämä palvelijat rakastavat Herransa moitetta. He isoavat vahvaa totuutta, Jumalan paimenen koettelemaa, testaamaa sanaa, sanomaa, johon on lisätty Pyhän Hengen tuli. He etsivät päivittäin Jumalan Sanaa myös itseänsä varten, janoisina juomaan Hänen jalostettua, pitkään kypsytettyä viiniään.

Monday, October 5, 2015

OPAS by Gary Wilkerson

Useita vuosia sitten ystäväjoukko ja minä lähdimme matkalle San Antonioon, Teksasiin, katosomaan Alamoa. Yksi tiimimme jäsenistä lupasi toimia oppaana. ”Se on minun kotikaupunkini ja minusta olisi kiva opastaa teitä”, hän sanoi. Kun sitten saavuimme San Antonioon, aloimme huolestua, kun muutamat meistä huomasivat meidän ohittaneen saman kaupan jo kolme kertaa.

”Hei, emmekö nyt kierrä kehää?” joku meistä kysyi. ”Ei, ei, olemme jo ihan lähellä”, ystäväni vakuutti.

Tulimme lopulta kaupungin ruuhkaisimpaan osaan, sitten valtavaan liikennesumaan, sitten kiersimme taas kehää. Lopulta joku sanoi ystävälleni: ”Hei, luulin, että tuntisit tien. Sanoit tämän olevan kotikaupunkisi.” ”Onhan se”, hän vastasi, ”mutta me muutimme täältä, kun olin kaksivuotias.”

Ilmeisestikään Michael ei ollut ihanneopas matkallamme. Hänellä oli hyvä tarkoitus, muttei ajatustakaan siitä, mihin oli johtamassa meitä. Hän edustaa sellaista opasta, jota ehkä haluaisimme elämäämme. Hän kyllä lopulta johtaa meidät kiertämään kehää sen sijaan, että johtaisi meidät rikkaaseen ja yltäkylläiseen elämään, jota Jeesus tarjosi meille.

Jollakin toisella oppaalla saattaa olla oikeat tiedot, mutta häneltä puuttuvat muut olennaiset asiat. Vaimoni, Kelly ja minä lähdimme lähetysmatkalle Filippiineille. Vapaapäivänämme lähdimme opastetulle kanoottiretkelle. Miehistö koostui useasta pienestä, mutta urheilullisesta filippiiniläisestä. Yhdessä kohtaa tulimme paikkaan, jossa joki oli liian matala meloaksemme siinä ”O – ou”, ajattelin, tämä on varmaan päätepysäkki. Yllätyksekseni nuoret, voimakkaat oppaamme nostivat kanoottimme, ja meidät istumassa siinä, ja kantoivat meidät syvään veteen. ”Vau”, ajattelin, ”puhu vaan luotettavista oppaista.”

Myöhemmin tulimme kauniiseen paikkaan, jossa joki leveni ja johtaja antoi meille merkin lakata melomasta. ”Voi, kuinka hyvä” Ajattelin, ”nyt varmaan kuulemme jonkin mielenkiintoisen tarina. Ehkä tämä on paikka, jossa maan demokraattiset johtajat suunnittelivat vallankumousta.” Ilmeisen innokkaana oppaamme osoitti ja selitti: ”Tässä kohtaa kuvattiin elokuva Rambo”!

Se tuotti pettymyksen, mutta pian tulimme toiseen kauniiseen kohtaan, jossa joki avautui vehreälle niitylle. Se näytti aivan paikalta, jossa oli käyty historiallinen taistelu. ”Tässä paikassa”, sanoi opas selvittäen kurkkuaan, ”Brad Pitt ja Angelina Jolie kävivät piknikillä”.

Elämässä on joitakin oppaita, joilla on taito viedä meidät läpi vaikeitten ongelmien, mutta osaavatko he myös kantaa meidät siihen yltäkylläiseen elämään, jonka Jeesus lupasi meille? 


”Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10).

Saturday, October 3, 2015

HYVÄNTAHTOINEN RAKKAUS by Carter Conlon

Kun Pietari oli kieltänyt Jeesuksen kolmesti, aivan niin kuin Jeesus oli sanonut hänen tekevän, hän tajusi, ettei Herran käskyä voi totella omassa voimassaan. Jeesus oli sanonut opetuslapsilleen: ”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus" (Joh.13:34 - 35).

Vasta Helluntaipäivänä, kun Pyhä Henki tuli sadankahdenkymmenen opetuslapsen päälle Yläsalissa, Pietari vihdoin astui paikkaan, jossa hän saattoi seurata kutsuaan. Yhtäkkiä hän ryntäsi torille ja alkoi puhua rohkeasti verenhimoiselle ihmisjoukolle. Nyt Jumalan Henki oli antanut hänelle kyvyn jakaa toisille, jopa niille, jotka vastustivat omaa pelastustaan. Se oli todella ihmeellinen hetki!

Kun toimimme Jumalan tavalla, Hän antaa meille varustuksen ja täyttää myös tarpeemme. Raamattu kertoo meille: ”jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi”(Ap.t.2:41 - 45).

Uskovat pitivät kaikkea yhteisenä! Oli sellainen innostus, sellainen Jumalan rakkauden kaste, että ihmiset alkoivat myydä maatilojaan ja talojaan ja tuoda rahaa apostolien jalkojen juureen jaettavaksi uskovien joukossa niille, jotka tarvitsivat. Aina, kun Jumalan vuodattaa Henkensä, syntyy hyväntahtoisuutta ihmisten sydämiin. Se on se antelias ja myötäelävä rakkaus, joka panee katsomaan ohi omien tarpeidensa ja sen sijaan huolehtimaan toisten tarpeista. Sitä juuri tuo uusi käsky pitää sisällään.

__________

Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001. Vahvana, tunnollisena johtajana, hän on usein puhujana työntekijäkonferensseissa, joita World Challenge pitää kaikkialla maailmassa.

Friday, October 2, 2015

USKOMATON JUHLA

Jesajan kirjan luvussa 25 profeetta näytetään ylellisessä, yliluonnollisessa juhlassa, joka pidetään vuorella: ”Ja Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä”(Jes.25:6).

Ymmärrätkö, mistä Jesaja puhuu tässä? Tämä ihmeellinen juhla pidetään juuri ennen Jeesuksen paluuta. Siihen aikaan Jumalan kansa ei murehdi, ole pelon vallassa, stressaantuneina ja voitettuina. He eivät näyttäydy särkyvinä, luurankomaisina hahmoina hengellisessä laihuudessa. Ei, Kristus tulee ja löytää kansansa juhlimassa ”ydinrasvalla”.

Jumala itse on valmistanut nämä pidot. Juuri nyt tänä viimeisenä hetkenä juhla on jo käynnissä. Herra sanoo meille: ”Olen pelastanut parhaan viini viimeiseksi. Nyt vuodatan sen kansalleni. He juhlivat läsnäoloni ihanista asioista.”

Näen tämän uskomattoman juhlan olevan käynnissä, kun matkustan ympäri maailmaa. Jumalan nuoret miehet ja naiset isoavat evankeliumia, joka koskettaa heitä syvältä heidän hengessään. He ovat hyljänneet maineen, ihmisjoukkojen ja ammattimaisuuden evankeliumin. He etsivät vain paikkaa olla kahden kesken Jeesuksen kanssa, Saadakseen Häneltä ilmestyksen. He tulevan rukouksen jälkeen mukanaan tuli, joka herättää jokaisen heidän lähellään.

Nyt, vuori, jolla juhla pidetään, on hyvin merkittävä. Se edustaa pyhää paikkaa, huonetta, jossa Kristuksen läsnäolo ilmestyy. Se on paikka, jossa Jumalan kansa on yhteydessä ja aterioi Hänen kanssaan, ylistäen Häntä hengessä ja totuudessa. Tämä Jumalan läsnäolon vuori on tärkeä määre Hänen kansalleen. Kaikki, mitä Herra tekee näinä viimeisinä päivinä, liittyy läheisesti Hänen läsnäoloonsa. Hänen ydinrasvapitonsa ja viininsä voidaan nauttia ainoastaan siellä, missä Jeesuksen läsnäolo tulee ilmi.

Nyt, kun puhun Kristuksen läsnäolon ilmenemisestä, en puhu jostakin mystisestä ja toisesta maailmasta olevasta. Milloin Jeesus tekee itsensä tiettäväksi, jokainen läsnäolija aistii sen. Psalmista sanoo, että vuoret sulavat kuin vaha Herran läsnäolossa (ks. Ps.97:5). Yksinkertaisesti sanottuna kaikki hengelliset muurit haihtuvat, kun Jeesus tekee itsensä tiettäväksi. Kristuksen läsnäolo on niin todellinen, kun se ilmenee, että voit melkein koskettaa sitä.

Thursday, October 1, 2015

VIIMEISINÄ PÄIVINÄ

Juuri tällä hetkellä elämme raamatullista ajanjaksoa, jota kutsutaan “myöhäissateeksi”, ja Jumalan suunnitelma on pantu liikkeelle. Kaikkialla maailmassa Saatanan kaupungin korkeat muurit romahtavat alas.

Ajattele, mitä tapahtui kommunismille. Muurit kirjaimellisesti sortuivat Saksassa, Venäjällä ja läpi Itä-Euroopan. Miljoonat, jotka aiemmin elivät Saatanan tyrannian alla, ovat päässeet vapaaksi, ja monet kuulevat evankeliumia julistettavan ensimmäistä kertaa. ”Vahva kansa”, ennen synnin kovettama ylistää nyt Jumalaa

Kerronpa sinulle, että elämme erityistä aikaa. En ole koskaan nähnyt mitään samanlaista yli viisikymmenvuotisen työni aikana. Tiimimme veti kiertuetta Nigeriassa, ja viisisataa tuhatta ihmistä tuli mukaan yhtenä ainoana iltana. On siis Jumalan nälkää, joka näyttää olevan ennalta arvaamaton. Emme olisi koskaan voineet uneksiakaan sellaisesta, mitä näemme tapahtuvan nyt.

Yksi näitä ihmeitä tapahtuu juuri Iranissa. Monta vuosikymmentä sitten sielläkin painettiin kirjani Risti ja Linkkuveitsi. Arviolta kaksikymmentäviisi tuhatta kirjaa on ollut levityksessä. Jeesus- elokuvaakin on näytetty sadoille ryhmille salaa. Nyt sadat tuhannet iranilaiset pelastuvat näidenkin evankeliumin julistuksen muotojen kautta.

Sain äskettäin ravisuttavan viestin Teen Challenge- huumeohjelmasta Lähi-idästä maasta, jonka nimeä en voi mainita. Hallitusviranomaiset myöntävät, että ongelma menee heidän voimiensa ja resurssiensa yli. Jeesuksen vapauttava voima Teen Challengen työn kautta sadat opiskelijat ovat pelastuneet ja päässeet vapaiksi.

Eräs opiskelija, joka on nykyisin erään helluntaiseurakunnan johtajistoa, kertoo, että maan huumekeisari tuli Teen Challengen valmistujaisseremoniaan. Tämä mahtava islamilainen johtaja kuuli monen tusinan nuorukaisen nousevan ylös ja todistavan, kuinka Jeesus paransi heidät heidän riippuvaisuudestaan. (Keisari ei luultavasti tiennyt, että yli sata opiskelijaa on lähtenyt perustamaan seurakuntia ympäri maata). Tätä nykyä hallitus tunnustaa Teen Challengen menestyneimmäksi huumeohjelmaksi maassa.

Tätä tapahtuu kaikkialla maailmassa uskomattomassa mittakaavassa: Saatanan kaupunki romahtaa maahan!

”Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle”(Ap.t.2:17).