ARMOLLINEN JUMALA

”Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän Isänne on armahtavainen”(Luuk.6:35 -36, kirjoittajan kursivoima). 
Läpi Raamatun kaikuu voimallinen teema: ”Sillä Herra, sinun Jumalasi, on laupias Jumala” (5Moos. 4:31). Tämä armon teema (laupeus, myötätunto, anteeksiantavaisuus) on Vanhan testamentin ydintä. Luemme sen uudestaan ja uudestaan 5. Mooseksen kirjassa, Aikakirjoissa, Nehemian kirjassa ja Psalmeissa: ”Herra, sinun Jumalasi on armollinen ja laupias”. Samoin näemme saman armon teeman jokaisessa evankeliumissa ja läpi Uuden Testamentin.
SUURIARVOINEN UHRI
Jumala katsoi alas maan päälle, kun kaikenlainen moraalittomuus ja pahuus oli lisääntynyt räjähdysmäisesti maan päällä. Hän ei kääntänyt kasvojaan pois luomakunnastaan. Hän ei hyljännyt tätä syntistä, jumalatonta, himojen vallassa olevaa maailmaa. Raamattu kertoo meille siitä, mitä Hänen armonsa syntistä maailmaa kohtaan maksoi Hänelle itselleen.  Hän lähetti oman Poikansa alas keskellemme, ja sitten hellässä laupeudessaan Isä tarjosi uhriksi oman Poikansa laskien kaikkien meidän rikkomuksemme Kristuksen päälle.
Ajattele sitä laupeuden korkeaa hintaa, jonka Jeesus maksoi. Sellaisen hinnan painoa ei voi laskea Kukaan ei voi mitata Kristuksen tuskaa, kun Hän otti päälleen maailman synnit.