ARMON HINTA

Silloinkin, kun sydämesi oli synnin sitoma, sen huuto ulottui Jeesukseen asti, ja Hänen hellä armonsa löysi sinut. Hän avasi sinun silmäsi, muutti sinut ja täytti sinut Pyhällä Hengellään. Sitten Hän teki sinusta jalon astian julistamaan Hänen evankeliumiaan.
Älä ymmärrä väärin: Olet saanut ottaa vastaan hyvin paljon maksaneen armon. Me saarnaamme Jumalan vapaata anteeksiantamusta, joka saadaan ansiotta, ja sen hinnan Kristuksen vuodattama veri maksoi täysin.  Todellakin, kaikki tämä on totta. Jumalaa tyydyttää täysin Jeesuksen maksama hinta. Se tuo meille Hänen armonsa, antaa meille taivaan perinnön ja vakuuttaa, että iankaikkinen elämä on meidän.
Kuitenkin on olemassa myös ihmisen puoli, meidän osamme Jumalan armon hinnasta. Mitä se maksaa meille? On korkea hinta siitä, että meistä tulee todellisia todistajia sen armon voimasta, jonka olemme saaneet.  On totta, että meille tarjottu armo tulee meille kalliiksi täällä maan päällä. Sen hinnan voimme odottaa maksavamme jokapäiväisessä elämässä.
KRISTUKSEN ESIMERKKI
Jeesus näet käskee meitä: ”Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän Isänne on armahtavainen” (Luuk.6:36). Niin kuin Kristus osoitti esimerkillään, Isän armahtavaisuuden kaltainen armahtavaisuus tulee meille kalliiksi. Mitä enemmän Kristus on korotettuna elämässämme, sitä enemmän voimme kokea seuraavia asioita maailman taholta:
  • Täydellisen torjumisen
  • Sanojemme vastaanottamisen kieltämisen
  • Jumalan armon ilkkumisen ja torjumisen
Jeesus maksoi hinnan omassa lihassaan, ja sinä ja minä voimme odottaa maksavamme myöskin tuota hintaa.