JEESUS OSOITTI LAUPEUTTA

Ensimmäinen Jeesuksen laupeudesta maksama hinta oli taivaallisen aseman menettäminen. Laupeus vaikutti sen, että Hän tuli maan päälle ihmisen kaltaisuuteen. Lopulta Hänen maailmalle tarjoamansa laupeus maksoi Hänen henkensä. Jeesuksen laupeuden esimerkki on kuitenkin malli kaikille, jotka seuraisivat Häntä. Hän sanoo meille ytimeltään näin: ”Antakaa minun elämäni näyttää teille laupeuden hinta, että tämä maailma torjuu täydellisesti”.
Apostoli Paavali maksoi saman korkean hinnan elämisestä Jumalan laupeudesta, kuin Jeesus maksoi maan päällä. Hän (Jeesus) halusi varoittaa meitä:
”Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat”(Joh.15:20).
Paavali todisti tästä totuudesta:           
”Me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä vainotaan, mutta me kestämme; meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi; meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkien hylkimiä, aina tähän päivään asti”(1 Kor.4:12)-13).
VAIKEA TOTUUS
Mitä meidän pitäisi ajatella tästä torjumisesta? Jeesus vastaa: ”Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa”(Luuk.6:23). 
Tämän totuuden omaksuminen on vaikeaa. Kuinka voimme iloita ja ratketa riemuun, kun kohtaamme kovaa vainoamista? Rakas lukija, se juuri on kaikki osaa laupeuden korkeasta hinnasta. Niin kuin Paavalin, jota parjattiin, niin on laita myös seurakunnan, Kristuksen ruumiin. Meidän kaikkien pitää maksaa hinta, kun saarnaamme Jeesusta ja Hänen armoaan.