MEIDÄN APUMME - Gary Wilkerson

Raamattu sanoo, että enkelit katsovat alas meidän puoleemme ja ihastelevat lahjaa, joka on annettu meille. Mieti sitä: On eri asia tarjota fyysistä parantumista jollekin ja aivan toinen asia tarjota ylenpalttista elämää tässä maailmassa ja pelastusta iankaikkisuudessa. Jeesus antaa meille kaikki taivaan välineet Hyvien Uutisten viemiseen totuudessa ja voimassa:
”Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen”(Joh.14:13- 14).
Kun luemme tämän jakeen, ajattelemme Jeesuksen tekemien ihmeiden valtavaa mittakaavaa. Jeesus puhuukin tässä valtakunnan toiminnasta – pelastuksesta, muuttumisesta, ylenpalttisesta elämästä. Kun Hän sanoo: ”Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni”, pyyntömme ilmaisee meidät. Pyydämmekö ihmeitä, koska ajattelemme niiden tuovan näkyvää kunniaa Jumalalle? Vai pyydämmekö tuloksia valtakunnalle huolimatta siitä, kuinka pienessä mittakaavassa?
SUUREMPIA TEKOJA
Jeesuksen mukaan suurempien tekojen tekemiselle, joista Hän puhuu, on vain yksi edellytys: ”Joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, jasuurempiakin” (Joh.14:12, kirjoittajan kursivoima). Jokainen uskova uskoo. Se merkitsee, että me kaikki voimme tehdä suurempia tekoja, jotka Jeesus on antanut tehtäväksemme.
PUHDAS SYDÄN
Näitä tekoja tehdäksemme meillä pitää olla puhdas sydän. Seuraavaksi Jeesus sanookin: ”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni”(Joh.14:15). Jos sydämemme on puhdistettu, kuuliaisuutemme ei voi olla rakkauden toimintaa vastaan.
Onko sinulla vaikeuksia Jumalan Sanan noudattamisessa? Jeesuksen lupaus sinulle on tämä:
”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen”(Joh.14:16 -17).
Huomaa tässä sana ”Puolustaja”. Pyhän Hengen kautta Jeesus antaa meille sen avun, jota tarvitsemme totellaksemme Häntä.