SUUREMPIA TEKOJA - Gary Wilkerson

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö”(Joh.14:12).
Mitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan, että me voimme tehdä suurempia tekoja kuin ne, mitä Hän teki? Löydämme avaimen jakeen viimeisestä osasta: ”Koska meinä menen Isän tykö”. Mitä tarkalleen sanoen tapahtui, kun Jeesus meni Isän tykö heti kuolemansa jälkeen?
  • Maa järisi kirjaimellisesti 
  • Haudat aukenivat ja kuolleet nousivat eloon 
  • Jeesus saarnasi hyvää uutista kuolleille Tuonelassa
Sitten Jeesus teki tämän meidän puolestamme: ”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti”(Joh.14:16).

Menemällä Isän tykö Jeesus pelasti kaikki, jotka huutavat Häntä avukseen. Hän antoi heille ylösnousemuselämän ja täytti seuraajansa omalla läsnäolollaan Pyhän Hengen kautta. Kaikki, minkä Hän teki sinä lyhyenä aikana kuolemansa jälkeen, on lyhyesti sanottuna tämä: Hän teki meidät yhdeksi Jumalan kanssa. Se saattoi tapahtua vain, ”koska minä menen Isän tykö”.

Tämä selittää sen, että Kristus sanoi meidän voivan tehdä suurempiakin tekoja. Lihassamme olemme taipuvaisia ajattelemaan ”suuremmista teoista” samassa mittakaavassa kuin Jeesuksen ihmeelliset ihmeet:

  • Suuren kansanjoukon ruokkiminen vain muutamalla ruoantähteellä 
  • Veden päällä käveleminen 
  • Valtavien parantamistekojen suorittaminen
Jeesus näytti meille, mitä ”suuremmat teot” ovat: Hänen evankeliuminsa valon tuominen maailmalle, tuon pelastavan, vapauttavan, elämää muuttavan evankeliumin.