UUSI PÄIVÄ OLI KOITTAMASSA

Jeesus eli toimintansa viimeisiä päiviä. Hän oli juuri puhdistanut temppelin, ajanut ulos rahanvaihtajat ja nyt Hän vietti aikaa opetuslapsiensa kanssa valmistaakseen näitä tulevan seurakuntansa pilareiksi. Tässä kohdin heillä ei vielä ollut uskoa, ”hitaat uskomaan”. Jeesus oli moittinut heitä heidän epäuskonsa takia monta kertaa sanoen: ”Ettekö näe?” Hän näki heidän sydämissään olevan poistettavia esteitä. Niin he olisivat valmiita ilmestyksiin, jotka olivat välttämättömiä seurakunnan johtamisessa.

Eräänä päivänä Jeesus ja opetuslapset menivät hedelmättömän viikunapuun ohitse, Jeesus kirosi sen:
”Niin hän puhui ja sanoi sille: ’Älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö’. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen”(Mark.11:14).
Myöhemmin, kun sama ryhmä meni viikunapuun ohitse, Pietari osoitti sitä: ”Herra, kiroamasi viikunapuu on kuivettunut”.

Antamatta Pietarille varsinaista vastausta Jeesus sanoi yksinkertaisesti: ”Uskokaa Jumalaan” Tiedämme Jeesuksen ihmeellisestä vastauksesta, että seuraava opetus käsittelisi uskoa.
JOTAKIN UUTTA

Kuivettunut viikunapuu oli taas yksi Kristuksen vertauskuvallisista opetuksista. Kuivettunut puu kuvasi Israelin vanhan uskonnollisen järjestelmän hylkäämistä Jumalan silmissä. Tuo järjestelmä oli pelkästään pelastuksen ansaitsemista ja Jumalan suosion tavoittelua inhimillisesti ja oman tahdon voimalla.

Israelissa oli syntymässä jotakin aivan uutta: seurakunta, jossa Jumalan kansa eläisi täysin uskosta.

Tuon ajan Jumalan kansa ei tiennyt vielä mitään elämisestä uskosta. Heidän uskontonsa oli ollut vain suorittamista: jumalanpalveluksiin osallistumista, Tooran lukemista, monilukuisten sääntöjen pitämistä. Nyt Jeesus sanoi: ”Tuo vanha järjestelmä on loppunut, joutunut tuomion alaiseksi”. Uusi päivä oli koittamassa: uskon seurakunta oli syntymässä.