EHDOTTOMAN RAKKAUDEN OSOITUS

Juuri tällä hetkellä monet kristityt elävät paniikkitunnelmissa.. He ovat koko ikänsä todistaneet, että Jumala on heidän varjelijansa. Nyt he kuitenkin kompastelevat pelosta, kun myrskypilvet kerääntyvät yllemme.  Pietarilla on heille hyvin yksinkertainen sana: ”Tuokaa kaikki luonnolliset tunteenne uskon hallintaan”.
Seuraavaksi Pietari käskee meitä viemään kaikki rukouksessa Jumalan eteen: ”Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan”(1 Piet.4:7). Vain etsimällä Herraa kykenemme hallitsemaan aikojen aiheuttamia pelkojamme. Pietarin mukaan meidän tulisi vaeltaa Pyhän Hengen rauhassa ja levossa, kun asiat kääntyvät synkemmiksi.
PANIIKKITUNNELMAN VÄLTTÄMINEN
Juuri nyt sekulaarimaailman etsii epätoivoisesti kaaoksessaan tyyntä. The Wall Street Journalin mukaan yhtiöjohtajat ja muut paineitten alla työskentelevät kääntyvät joogaan, mantroihin kiinalaiseen lauluun, meditaatioon. Kristittyinä saamme pysyä täysin rauhallisina, koska Jumalamme lupaa varjella meidät, jos vain kiinnitämme mielemme ennen kaikkia maailman tapahtumia Kristukseen.
Pietari sanoo, että meidän tulee näinä aikoina olla huolissamme ennen kaikkea yhdestä asiasta. Katsotaanpa tämän kuolevan apostolin viimeistä kehotusta:
“Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ’rakkaus peittää syntien paljouden"(1 Piet.4:8).
SUUNTAUTUKAAMME  LAUPEUTEEN
Pietarin yhteenveto on: ”Jos haluatte tietää, mistä on kysymys eloon jäämisessä, kuinka Jumala johtaa kansaansa näiden aikojen läpi, osoita silloin ehdotonta rakkautta veljiä ja sisaria kohtaan. Siinä riippuu Kristuksen seurakunnan tulevaisuus.”
Pietarin mukaan tämän tulisi olla meidän päällimmäisin huolemme. Suuren armon valossa, jota Jumala on näyttänyt jokaiselle meistä, Hänen ehdottoman anteeksiantamuksensa valossa meidän menneitä syntejämme kohtaan, Hänen myötätuntoisen kärsivällisyytensä valossa meitä kohtaan, meidänkin tulee kohdata laupiaasti ne, jotka ovat tehneet syntiä meitä kohtaan. Meidän tulee myös antaa heille anteeksi, niin kuin he eivät olisi koskaan tehneetkään mitään syntiä.