HENGELLINEN KALLIO - Gary Wilkerson

“Herra vastasi Moosekselle: "Mene kansan edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimpia. Ja ota käteesi sauva, jolla löit Niilivirtaa, ja mene. Katso, minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Hoorebin luona; lyö kallioon, ja siitä on vuotava vettä, niin että kansa saa juoda." Ja Mooses teki niin Israelin vanhimpain nähden” (2 Moos.17:5-6).
Tämän näytelmän yksityiskohdat – ja Jumalan myötätunto kansaa kohtaan – toistetaan Jeesuksen uhrissa. Kristus on se kallio, jota lyötiin meidän rikkomustemme tähden ollessamme eksyksissä ja vaeltamassa. Hän on se elävä vesi, joka pitää meitä yllä. Paavali kertoo:
”Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi… ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus”(1 Kor.10:1, 4).
KATKERUUDESTA KIINNI PITÄMINEN
Tapahtuma erämaassa osoittaa, mitä Jeesus tekee valittaville ihmisille.  Hän ottaa heidän rangaistuksensa ja julistaa: ”Minä olen kirottu heidän tähtensä, minä joudun kärsimään. Minä otan heidän syntinsä päälleni. Minut naulitaan ristille heidän sijastaan – kaikki tämä siksi, että hei voisivat saada ylenpalttisen elämän.”
Jotkut uskovat hylkäävät tämän ihmeellisen lahjan pitämällä kiinni katkeruudestaan. Paavali sanoo: ”Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi, niin kuin he himoitsivat” (1 Kor.10:5 -6). 
JUMALAN KAUNIS ARMO
Elämämme voi kuihtua katkeruuden takia tai me voimme saada ottaa vastaan Jumalan tarjoaman kauniin armon. valinta on meidän. Hänen lupauksensa kuitenkin pysyy meidän ulottuvillamme kummassakin tapauksessa. Hän antaa elämän uudistuksen.