KIINNITÄ AJATUKSESI JEESUKSEEN

Raamattu tekee hyvin selväksi, että meidän tulee ottaa vaari profeetallisesta sanomasta, jonka saamme hurskaitten ihmisten kautta Raamatun sanan vahvistamana. Meidän tulee koota kaikki saatavissa oleva tieto tulevista myrskyistä, niin että voimme valmistaa sydämemme kaikkea sitä varten, mitä tulemme kohtaamaan.
Meidän ei tule antaa pelon tai ahdistuksen niellä ajatteluamme tai saada sijaa sydämessämme. Pimeys on varmasti tuleva, ja tuomio on ovellamme. Jumalan kansana me emme voi antaa minkään pimeyden pilven peittää sitä suurta valoa, jonka lupaukset antavat Hänen rakkaudestaan ja laupeudestaan kansaansa kohtaan.
ÄLÄ ANNA SAATANAN VARASTAA TOIVOASI
Meidän tulee vahvistua Jumalan Sanan ja Hänen profeettojensa kautta, mutta ei meidän tule elää vain profeetallisesta tiedosta eikä antaa sen vallata elämäämme. Paholainen pitäisi kovasti siitä, että niin tapahtuisi. Hän tietää, ettei hän pysty saamaan meitä epäilemään Jumalan Sanaa tuomiosta. Niinpä hän yrittää viedä meidät toiseen äärimmäisyyteen ja ajaa meidät vaarallisten aikojen pelkoon.
Yksinkertaisesti ilmaistuna Saatana haluaa ryöstää meiltä kaiken toivon ahdistamalla meitä ennakkoluuloilla. Me emme pysty kuvittelemaan tulevaisuutta, vaikka antaisimme sen vallata mielemme.  Todellakin, emme voi antaa painaa itseämme pelkoon ja pakkomielteisiin tulevista pelottavista tapahtumista.
KIINNITÄ AJATUKSESI JEESUKSEEN
Apostoli Paavali vahvistaa meitä tällä ohjeella:
”Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa (Fil.4:8, kirjoittajan kursiivi). 
Toisin sanoen: ”Olette kuulleet kaikki varoitukset. Ottakaa nyt vaari siitä, mitä Jumalan sana ilmaisee teille ja siitä, mitä Hänen vartijansa sanovat. Lopuksi kiinnittäkää ajatuksenne Jeesukseen ja Hänen hyvyyteensä”.