LOPUN AJAN MERKKEJÄ

Ensimmäisessä seurakuntakirjeessään Pietari puhuu suoraan lopun ajoista: ”Mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ’rakkaus peittää syntien paljouden’ ”(1 Piet4:7-8).
Pietari mainitsee lopun ajat toisessa kirjeessään, jossa hän sanoo seurakunnalle: ”Sillä minä tiedän, että tämän majani poispaneminen tapahtuu äkisti”(2 Piet.1:14). Hän sanoo siis: ”Jumala on näyttänyt minulle, että aikani maan päällä on lyhyt”.
PIETARIN VAROITUSSANOMA
Pietarin sanoma oli tarkoitettu Uuden Testamentin seurakunnalle sekä siihen aikaan, kun hän sen kirjoitti, mutta myös kaikille tuleville uskovien sukupolville. Se on varoitussaarna, jossa Pietari ennustaa seuraavaa:
”Teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja”(2 Piet.2:1).
”Viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ’Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niin kuin se on ollut luomakunnan alusta’ "(2 Piet.3:3-4). 
”Ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja”(2 Piet.2:10).
SEN PÄIVÄN JOUDUTTAMINEN
”Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas”(2 Piet.3:10).
”Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!”(2 Piet.3:11 -12).