TAIVAALLINEN ISÄMME TIETÄÄ

”Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan”(Matt.6:31- 32).
Jeesus varoittaa pakanallisesta taipumuksesta huolehtia, ja Hänen sanansa koskettavat sieluani. Hän käskee meitä olemaan huolehtimatta: työpaikasta, perheestä, elossa selviämisestä, se on kaikki pakanallista elämäntapaa.
HUONO ASENNE
Huolehtiminen on niiden asenne, joilla ei ole Taivaallista Isää. He eivät tunne Jumalaa niin kuin Hän haluaa tulla tunnetuksi: huolehtivana, antavana, rakastavana Isänä taivaassa.
Kaikille, jotka uskovat ei ole kylliksi tuntea Jumalaa vain Kaikkivaltiaana, Luojana, kaiken Herrana.  Hän haluaa meidän tuntevan Hänet taivaallisena Isänä.
            ”Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan”(Matt.6:32).
            ”Riittää kullekin päivälle oma vaivansa" (Matt.6:34).
OIKEA ASENNE
Näillä yksinkertaisilla sanoilla Jeesus käskee meitä: “Älä kanna ajatusta, ainoatakaan huolta siitä, mitä huomenna tapahtuu tai on tapahtumatta. Et voi muuttaa mitään. Et voi auttaa tilannetta huolestumalla. Kun niin teet, elät pakanoiden tapaan.”
Sitten Jeesus sanoo: ”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan”(Matt.6:33). Toisin sanoen meidän pitää keskittyä Jeesuksen rakastamiseen.  Meidän tulee mennä eteenpäin, heittää kaikki murheemme Hänen päälleen. Meidän tulee levätä Hänen uskollisuudessaan. Taivaallinen Isämme pitää huolen siitä, että kaikki oleelliset tarpeemme annetaan meille.