Wednesday, November 30, 2016

AIKASI HÄNEN KANSSAAN

Kuningas Aasa johti Jumalan kansan ihmeelliseen voittoon Etiopian miljoona-armeijasta. Jälkeenpäin hän todisti, että Jumalan läsnäolo oli hajottanut vihollisen joukot.
”Ja Aasa huusi Herraa, Jumalaansa, ja sanoi: ’Herra, sinä yksin voit auttaa taistelussa voimallisen ja voimattoman välillä. Auta meitä, Herra, meidän Jumalamme, sillä sinuun me turvaudumme ja sinun nimessäsi me olemme tulleet tätä suurta joukkoa vastaan….  Niin Herra antoi Aasan ja Juudan voittaa etiopialaiset, ja etiopialaiset pakenivat”(2 Aik.14:11 - 12).
Kun Aasa toi voittoisan armeijansa takaisin Jerusalemiin, profeetta Asarja kohtasi hänet kaupungin portilla tämän sanoman kanssa: "Kuulkaa minua, Aasa ja koko Juuda ja Benjamin. Herra on teidän kanssanne, kun te olette hänen kanssansa; ja jos häntä etsitte, niin te löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, niin hän hylkää teidät. Kauan aikaa Israel oli ilman oikeata Jumalaa… Mutta kun he ahdistuksessansa palasivat Herran, Israelin Jumalan, tykö ja etsivät häntä, niin he löysivät hänet” (2 Aik.15:2 -4.) 
Tässä on salaisuus Herran läsnäolon saamiseen ja pysymiseen elämässäsi. Herra muistutti Aasaa hyvin selvin sanoin: ”Aasa, älä unohda, miten sait tämän voiton. Kun olit vaikeuksissa, sinä etsit Minua kaikesta sydämestäsi. Muista, että juuri Minun läsnäoloni toi sinulle voiton.”
Tänään Jumalan läsnäolon pilvi leijailee sinun salaisen rukouskammiosi yllä. Se johtaa sinua, vahvistaa ja pitää sinua Jumalan levossa, antaa sinulle johdatusta kotiasioissasi, työssäsi ja ihmissuhteissasi.  Voit olla yhteydessä Herraa missä hyvänsä, kun kuljet työpaikallesi tai kouluusi. Voit sulkea kaiken muun ulkopuolelle ja sanoa: ”Herra, minulla on nyt puoli tuntia aikaa ja haluan puhua kanssasi.” Tämä on sitä ”salaista kammioaikaa” Hänen kanssaan.

Tuesday, November 29, 2016

HILJAINEN LEPO JA LUOTTAMUS

Mooses oli varma siitä, että Jumalan läsnäolo hänen elämässään oli ehdoton. Muutoin hänen elämänsä olisi ollut hyödytöntä. Kun hän puhui Herran kanssa kasvoista kasvoihin, hän sanoi rohkeasti: ”Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois”( 2 Moos.33:15). Hän siis sanoi: ”Herra, jos Sinä et ole meidän kanssamme, me emme selviä. Emme voi ottaa yhtäkään askelta, jollemme ole varmoja Sinun läsnäolostasi”.
Mooses tiesi, että juuri Jumalan läsnäolo heidän keskellään erotti heidät kaikista muista kansoista, ja sama pätee Jumalan kansaan tänään. Jumalan läsnäolo ”meidän kanssamme” johtaa, varjelee ja vaikuttaa Hänen tahtonsa tapahtumisen meissä ja meidän kauttamme. Hänen läsnäolonsa myös ajaa pois pelon ja hämmennyksen.
Mooseksella oli asenne: ”Me toimimme ainoastaan yhden periaatteen mukaan.  Ainoa tie meille saada johdatusta ja hallintaa, taistella ja selvitä näinä aikoina, on, että meillä on Jumalan läsnäolo. Kun Hänen läsnäolonsa on keskuudessamme, ei kukaan voi tuhota meitä. Ilman Häntä olemme avuttomia, lähes mitättömyyksiä. Antaa vain kaikkien kansojen luottaa mahtaviin armeijoihinsa, raudoitettuihin vaunuihinsa ja taitaviin sotilaisiinsa. Me luotamme Herra läsnä olevaan ilmestykseen keskellämme.”
Jumala vastasi Mooseksen rohkeaan lausumaan: ”Pitäisikö minun kasvojeni käymän sinun kanssasi ja minun viemän sinut lepoon?" (2 Moos.33:14). Hepreankielinen sana lepo merkitsee ”mukavaa, rauhallista luottamusta”. Jumala siis sanoi: “Joudut sitten kohtaamaan minkälaisia taisteluita tai koetuksia hyvänsä, aina voit löytää rauhallisen levon ja luottamuksen Minussa”.

Monday, November 28, 2016

JEESUKSEN ESIMERKIN SEURAAMINEN - Gary Wilkerson

Vain muutama vuosikymmen sitten kansallinen johtaja erosi virastaan heti, jos hänet saatiin kiinni minkäänlaisesta skandaalista. Tänään näihin asioihin liittyy vain vähän häpeää. Mietin Herran sanaa Jeremialle: ”He joutuvat häpeään, sillä he ovat tehneet kauhistuksia; mutta heillä ei ole hävyntuntoa, he eivät osaa hävetä. Sen tähden he kaatuvat kaatuvien joukkoon, sortuvat, kun heidän rangaistuksensa tulee, sanoo Herra”(Jer.8:12). 
Kristittyinä tiedämme, ettei meidän toivomme ole tästä maailmasta. Kun olimme panneet toivomme johonkin johtajaan tai laitokseen, saimme pettyä. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana avoin synti on muuttunut kiivastuksen kohteeksi. Kuten Jumala sanoi Jeremialle, Hän ei aio jäädä vaiti.
Vain muutaman vuoden kuluessa homoseksuaalisuudesta on tullut normaalia, kun taas Raamattu selvästi opettaa sitä vastaan. Kristittyinä rakastamme homoseksuaaleja ja kaikkia, jotka harjoittavat sukupuolisia syntejä. Silti, katsot asiaa miten hyvänsä, Raamattu ei anna hyväksyntää samaa sukupuolta olevien seksuaaliselle kanssakäymiselle. (Jotkut seurakunnat sanovat, että se on mahdollista. Niin sanoessaan ne syvästi halventavat Jumalan auktoriteettia).
Kun me seuraamme Jeesuksen esimerkkiä ja rakastamme kaikkia ihmisiä ikään kuin uhrina, mukaan lukien homoseksuaaleja, meidät leimataan vihaajiksi ja oman tahdon seuraamisen vaatijoiksi. Raamatussa ei ole kuitenkaan vihapuhetta, vain epämiellyttävää puhetta synnistä. Tällä hetkellä yhteiskunta vaatii niiden Raamatun kohtien pois jättämistä, jotka sanovat, että homoseksuaalisuus on syntiä. Minun sydämeni särkyy, koska homoseksuaaleille syötetään valhetta.  Ei ole väliä sillä, keitä olemme. Jollet käänny synnistäsi, joudut pois suhteestasi Jumalan kanssa.

Saturday, November 26, 2016

TULE ALAS VUORELTA - Claude Houde

“Mutta seuraavana päivänä kaikki israelilaisten seurakunta napisi Moosesta ja Aaronia vastaan sanoen: "Te olette surmanneet Herran kansaa". Ja Aaron teki, niin kuin Mooses oli käskenyt, ja riensi seurakunnan keskelle, ja katso, vitsaus oli jo alkanut kansan keskuudessa. Silloin hän suitsutti ja toimitti kansalle sovituksen. Ja hänen siinä seisoessaan kuolleitten ja elävien vaiheella vitsaus taukosi”(ks.4 Moos. 16:41 - 48). 
Näemme tässä vahvan ja tärkeän kuvan yhtä hyvin nykyajan seurakunnasta, joka jää jatkuvasti seurakunnan kokoukseen sisälle, lukittuina mielikuvaan: ”omat tarpeemme ovat suuret, ja ulkopuolella olevat pakanat, ’pelastumattomat’, niin pahoja”.
ITSEKESKEISET KRISTITYT
Itsekeskeinen seurakunta pysyy sisällä. Sillä ei ole aikaa, voimaa eikä intoa mennä ulos, koska neljän seinän sisällä velloo ihan tarpeeksi taisteluita. Uskonnollinen rituaali estää kaiken evankelioimisaloitteen ja seurakunta on kuolemaisillaan. Tyhjänpäiväiset puheet ovat korvanneet intohimon, ja järkiperäisyys on kutistanut ilmestyksen. On vain uskonnollista hierarkiaa, mutta ei oikeita sankareita.
Kirkastusvuorella opetuslapset seisoivat Jeesuksen läsnäolossa. Jumalan kirkkaus ympäröi heitä keskellä hengästyttävää profeetallista ilmestystä. Pietarin juhlallisesta lausumasta tuli, surullista kyllä iskulause, hymni sadoille tuhansille nykyajan uskoville: ”Tässä on hyviä olla. Rakentakaamme tähän kolme majaa asuaksemme ja pysyäksemme tässä”.
OLE JUMALAN SANKARI
Ihmiset halusivat jäädä kokoontumispaikkaan ja Pietari halusi asua kirkastusvuorella. Vuoren juurella oli kuitenkin kiusattu, sidottu mies, toivoton ja kaikkien niiden hylkäämä, jotka haluavat sankarin tulevan alas vuorelta tuomaan vapautuksen.

Claude Houde, johtava pastori Eglise Nouvelle Vie (Uuden Elämän Seurakunnassa) Montrealissa, Kanadassa. Hänen johdossaan Uuden Elämän Seurakunta on kasvanut kourallisesta ihmisiä enempään kuin 3 500 seurakuntalaiseen siinä osassa Kanadaa, jossa on vähän protestanttisia seurakuntia.

Friday, November 25, 2016

IHANA LUPAUS

Me tiedämme, että vuosisatojen ajan ne, jotka ovat luottaneet Jeesukseen, ovat kärsineet paljon. Ristin ajoista asti he ovat kuolleet uskonsa tähden, muutamat hyvin väkivaltaisesti. Jotkut Uuden Testamentin uskovat menettivät kotinsa ja maansa ja elivät luolissa.
Rakas lukija, ei kukaan tosi Jumalan Sanan saarnaaja koskaan lupaa sinulle, ettet tule kärsimään, ettet menetä omaisuuttasi, että sinun elämäntapasi on suojassa. On ”suuri pilvi todistajia” taivaassa, jotka sanoisivat meille kaikille, jotka rakastamme Jeesusta:
”On totta, että Kristuksessa olemme turvassa - ikuisesti turvassa. Hänen armonsa riittää jokaiseen kriisiin. Niin, on kivun, kärsimyksen kovia aikoja, mutta ei mikään koetus voi viedä sinua Kristuksen ulkopuolelle, ulos turva- arkista.”
Haluan sinun pitävän kiinni tästä ihanasta lupauksesta 1 Piet.1:3-9:ssä:
”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana”.
”Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen”(1Piet.1:3 -9).  

Thursday, November 24, 2016

TURVA-ARKKI

Jos haluan elää uskostani, minun täytyy tehdä niin kuin Nooa ja rakentaa arkki, jonka turvin voin paeta myrskyä.
”Uskon kautta rakensi Nooa, … pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi” (Hebr.11:7).
Tuo arkki edustaa Jeesusta Kristusta, eikä koko maailmassa ole turvallisempaa paikkaa kuin se.
Kun Jesaja ennusti kuninkaan tulevan hallitsemaan vanhurskaudessa, hän selvästi kuvasi Kristusta:
”Silloin on jokainen heistä oleva turvana tuulelta ja suojana rankkasateelta, oleva kuin vesipurot kuivassa maassa, kuin korkean kallion varjo nääntyvässä maassa”(Jes.32:2).
Kaikkialla maailmassa ihmiset etsivät epätoivoisesti turvallista paikkaa piilottaakseen rahansa. Ihmisjoukot ostavat aseita suojellakseen perheitään niinä pimeinä aikoina, jolloin ”jokainen on vastuussa itsestään”. Näihin ihmisiin kuuluu myös Raamattuun uskovia kristittyjä.
Maan päällä ei kuitenkaan ole yhtään turvallista paikkaa, paitsi Jeesuksessa. En sano tätä jonkinlaisena tyhjänä teologisena kliseenä, joita kristityt usein lausuvat ajattelemattomasti. Kaksi tuhatta vuotta ovat Jeesukseen turvanneet ihmiset todistaneet Jumalan Sanan uskollisuudesta.
”Herran nimi on vahva torni; hurskas juoksee sinne ja saa turvan”(San.18:10).
”Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni”(Ps.18:2).

Wednesday, November 23, 2016

JUMALAN VALTA JA VOIMA

Juuri tällä hetkellä uskon seurakunnan tarvitsevan uusintakurssia Jumalan vallasta ja voimasta, sellaista, joka annettiin Jobille. Herra sanoi hänelle lyhyesti ilmaistuna:
”Mitä onkaan kaikki tämä sinulta kuulemani pimeä, toivoton puhe? Nouse ylös ja kuuntele Minua. Minä perustin maan, tein valon ja pimeän. Minä loin sateen, lumen, jään ja tuulen. Minä annoin linnuille siivet ja Minä syötän niityn eläimet. Minä pidän koko luomakuntaa ojennuksessa.
Kerropa minulle, Job, kuka voi jyristä äänellä, jonka on Minun kaltaiseni? Kuka voi katsoa jokaisen ihmisen sydämeen ja nähdä sen tilan? Kuka pystyy tunnistamaan röyhkeät, ottamaan selvää niiden paikoista ja alentaa heidät?” (ks. Job.38).
Rakas lukija, sama Jumala, joka tuntee jokaisen ylpeän ihmisen nimen ja osoitteen, tuntee myös sinun nimesi, osoitteesi ja tilasi. Hän pitää sinua sydämellään kaikki elämäsi päivät, kaikissa vaikeuksissa. Kun hyväksyt tämän, elät uskossa.
Jos elän uskossa, en pelkää Jumalan kansan tai Hänen seurakuntansa tulevaisuutta kauheina aikoina.
”Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita”(Matt.16:18)
Tämä Jeesuksen lupaus on rohkaissut sukupolvien uskoa. Sen on tarkoitus pitää meitäkin uskossa, kun meillä on nykyinen maailmanlaajuinen ahdistus.

Tuesday, November 22, 2016

VANHURSKAS ON ELÄVÄ USKOSTA

”Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora; mutta vanhurskas on elävä uskostansa” (Hab.2:4, kursiivi kirjoittajan).
Tässä korostamani lause on tuttu kaikille uskoville ympäri maailmaa. Vuosisatoja on “eläminen uskosta” motivoinut uskovien päivittäisiä päätöksiä jokaisen sukupolven aikana.
”Uskosta” on ainoa tapa, jolla Jumalan kansa on koskaan kyennyt kohtaamaan kauheuksia tai sairauksia. Se oli tapa Habakukin aikana, se oli ainoa tapa jokaiselle Vanhan Testamentin sukupolvelle ja se oli ainoa tapa Uuden Testamentin aikoihin. Nyt, meidän päivinämme on voimassa sama perustavaa laatua oleva totuus: ”Vanhurskas on elävä uskosta”.
Mitä sitten tarkoittaa ”elää uskosta”? Jumala Sana osoittaa meille, että se tarkoittaa enemmän kuin pelkää uskoa. Eläminen uskosta on nähdä Jumalan käden ja Hänen pyhyytensä kaikissa kauheuksissa:
”Herra on tehnyt itsensä tunnetuksi, on pitänyt tuomiot”(Ps.9:16). 
”Herra, sinun kätesi on kohotettu, mutta he eivät sitä näe” (Jes.26:11).
NIIN, HERRAN KÄSI ON KAIKESSA
Maailma ei näe Jumalan nostavan kättään kuritukseen. Ne, jotka elävät uskosta tunnistavat jo: ”Se, mitä näemme tapahtuvan, on Jumalan käden työtä. Tämä on Hänen pyhyytensä perustamista. Hän pitää lupauksensa”.
Jos meidän tulee elää uskosta, meidän täytyy kunnioittaen pelätä Jumalan voimaa. On mahdotonta olla näkemättä Hänen valtavaa voimaansa toiminnassa maailman keskellä tänään.

Monday, November 21, 2016

TUOMION PARTAALLA - Gary Wilkerson

Tuomio. Ei ole tapanani kirjoittaa saarnoja tästä aiheesta. Siksi saatat yllättyä tästä. Valmistin sen suurella varovaisuudella. Itse asiassa se vei minut kauas mukavuusalueeni ulkopuolelle, vaikka olen lupautunut saarnaamaan kaikkea Jumalan sanaa.
Juuri nyt minun on pakko puhua siitä, mitä olen nähnyt tapahtuvan meidän kulttuurissamme. Olen aina vain vakuuttuneempi siitä, että Amerikka seisoo juuri nyt kauheamman tuomion partaalla, kuin koskaan ennen. Juuri tällä hetkellä Jumala tahtoo sanoa seurakunnalleen jotakin, joka voi alkaa kääntää vuorovettä.
Kun oli lapsi, ei ollut tavatonta kuulla tällaista vaikeata saarnaa siinä kirkkokunnassa, johon vanhempani kuuluivat. Joskus kuulin isäni saarnaavan tuomion teemasta. Minä nyt puhun profeetallisesta saarnasta (vaikka isäni ei halunnut itseään kutsuttavan profeetaksi) Hän sanoi olevansa ”vartija”.
KUUNTELE MIELELLÄSI HÄNEN ÄÄNTÄÄN
Näinä päivinä arvostan kovasti isäni saarnoja ja sitä ahdistusta, jota hän koki niiden tähden. Tiedän, että hän vietti tuntikausia painien Jumalan kanssa valmistaessaan niitä. Pastorina arvostan A.W. Tozerin opetusta siitä, että Jumalan haluaa puhua rakastamalleen miehelle tai naiselle, joka haluaa kuunnella. Silti pelkään, että seurakunta on kadottanut tuon tavan. Jumala haluaa puhua meille omasta perheestämme, avioliitostamme, elämämme suunnasta, mutta korvamme on vähemmän ja vähemmän kallistuneena kuulemaan Hänen ääntään ja enemmän maailman ääntä.
Raamattu nimittää tätä tilaa Jumalan Sanan näläksi (ks. Aam.8:11) - Jumalan ja Hänen teittensä tuntemisen puutteeksi. Kaaoksen aikoina Hän käyttää nälänhätää herättääkseen meidän huomiomme, ja Hänellä on minun koko huomioni juuri nyt. Jos Hän puhuu kovia saarnoja yhteiskunnasta armo-keskeisille pastoreille, kuten minulle, se tarkoittaa, että Hänellä on jotakin mielessä.

Saturday, November 19, 2016

TAPAAMINEN JUMALAN KANSSA - Nicky Cruz

Apostolien tekojen kahdeksannessa luvussa Herran enkeli käski Filippusta keskeyttämään sen hetkisen tekemisensä ja lähtemään tielle Jerusalemista Gassaan. Siihen aikaan Filippus oli kiireinen saarnaaja ja parantaja Samariassa. Herra ei antanut Filippukselle mitään selitystä, eikä hänellä ollut aavistustakaan, miksi hänet lähetettiin. Hän silti totteli.
SUOTUISA KIERTOTIE
Matkatessaan tuota tietä pitkin vaunut kulkivat Filippuksen ohi, ja Pyhä Henki käski hänen mennä niitä lähelle. Kun hän saavutti vaunut, hän kuuli siinä istuvan miehen lukevan Jesajan kirjaa. Mies, eunukki Etiopiasta, oli hyvin tärkeä kuningattaren virkamies. Heti Filippus ymmärsi, miksi Henki oli johtanut hänet tähän paikkaan, keskelle ei mitään. Hän saattoi nyt todistaa eunukille ja tuoda hänet Kristuksen luo (Ap.t.8:26- 35).
Jos Filippus ei olisi kuunnellut Hengen johdatusta, tai hän olisi valinnut oman suuntansa (tai vielä pahempaa, ei olisi tiennyt, että Pyhä Henki yleensä puhuu meille), hän olisi jäänyt paitsi tästä jumalallisesta kohtaamisesta.
JUMALAN ARVOVALLAN YMMÄRTÄMINEN
On totta, että Filippus ei ehkä olisi saavuttanut niin monia Kristukselle, jos hän olisi vain jäänyt Samariaan saarnaamaan. Sen sijaan Jumala johti hänet toisaanne vain yhden ainoan sielun takia. Filippuksen olisi ollut helppo kyseenalaistaa asemansa ja tehtävänsä. Hän olisi voinut kyseenalaistaa Jumalan viisauden siinä, että Hän johti Filippuksen pois juuri, kun tämä menestyi ja oli kiireinen omassa tehtävässään, mutta hän ei tehnyt niin. Filippus ymmärsi Jumalan arvovallan ja tiesi, ettei Hänen teitään kannattanut kyseenalaistaa.
KUUNTELEMISEN ARVO
Mitä tarkoittaa Jumalaan luottaminen ja vaeltaminen Hengessä? Jeesus tarjoaa meille täydellisen kuvauksen:
”Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt” (Joh.3:8).
Milloin ja mihin Jumala johtaa meidät, ei aina tunnut järkevältä. Todellinen opetuslapsi oppii kuuntelemaan ja tottelemaan riippumatta siitä, mitkä hänen omat mielipiteensä ovat asiasta sillä hetkellä.


Nicky Cruz, kansainvälisesti tunnettu evankelista ja tuottoisa kirjailija, kääntyi Jeesuksen Kristuksen luokse väkivallan ja rikoksen elämästä kohdattuaan David Wilkersonin New Yorkissa v. 1958. Hänen dramaattinen kääntymiskertomuksensa julkaistiin ensi kerran David Wilkersonin kirjassa Risti ja Linkkuveitsi ja myöhemmin hänen omassa suosikkikirjaksi muodostuneessa Juokse poika, juokse.

Friday, November 18, 2016

HÄN KYLLÄ VASTAA

Vuosien kuluessa me, jotka tunnemme Herran läheisesti, olemme kokeneet monia ihmeitä. Hän on siunannut meitä päästämällä meidät suurista koetuksista ja kiusauksista.
Vuosikymmenen toisensa jälkeen olemme todistaneet Jumalan uskollisuudesta kovissa tilanteissamme. Me olemme tunteneet Hänet voimanlähteenä, usein meitä on koskettanut Kristuksen parantava käsi. Me olemme tunteneet lohdutusta ja Jumalan Hengen johdatusta kaikissa vaiheissa. Me tunnemme hyvin Herran monet ihanat lupaukset, koska olemme nähneet Hänen toteuttavan ne meille uskollisesti vuosien mennen.
KOSKEMATON NUORISO
On kuitenkin totta. ettei meidän saarnaamisemme ja kokemuksemme ole koskettanut meidän jälkeemme tulevaa nuorta sukupolvea. Nämä nuoret eivät ole rakastuneet Jumalan Sanan kauneuteen, koska he eivät ole kuulleet puhdasta Sanan saarnaa. Sen sijaan heitä on houkuteltu kirkkoon useimmiten lihallisiin aktiviteetteihin ja viihteeseen. Kun he ovat olleet sisällä, ainoa evankeliumi, joka on heille puhuttu, on helppoa, sitoutumatonta. Tuo helppo evankeliumi on menettänyt heille täysin merkityksensä.
Tiedän, että muutamat seurakunnat saavuttavat nuorisoa merkittävässä määrin. Suurelta osin nouseva sukupolvi ei ole kuitenkaan ole tiennyt, nähnyt tai kokenut Jumalan ihmeitä tekevää voimaa. Kerro, kenen puoleen he voivat kääntyä? Minunko, heidän vaikea tilanteensa on ilmaistu äskettäin sanomalehden otsikossa: MAAILMA ON KADOTTANUT KAIKEN LUOTTAMUKSEN.
JUMALA KUULEE MEIDÄN HUUTOMME
Profeetta Jesaja puhui tulevasta päivästä, kun maailma syö ”hädän leipää ja ahdistuksen vettä ” (Jes.30:20). Profeetta Jesaja ennusti, että tästä vastoinkäymisestä ja ahdistuksesta nousisi huuto. Kun Jumala kuulee sen huudon, ”Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat; sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta” (Jes.30:19).  

Thursday, November 17, 2016

JUMALAN ELÄVÄT KIRJEET

”Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat”(2 Kor.3:2).
Minä haluaisin kysyä sinulta jotakin: Mitä sinun elämäsi kertoo ympärilläsi oleville ihmisille? Miten kuuluu sinun elämäsi kirja? Minkälainen opetus sinun elämäsi on?
Toimistoomme virtaa monia todistuksia. Luemme kertomuksia niistä, jotka ovat täyttyneet toivolla huolimatta työpaikan menettämisestä. Heistä, joilla on rauha huolimatta fyysisistä sairauksista, jotka vaeltavat rohkeasti loputtomat kärsimykset silmiensä edessä. Heillä on yksi yhteinen nimittäjä: He rukoilevat.
RUKOUS YHTEINEN NIMITTÄJÄ
Eräs sellainen palvelija on hurskas Jumalan nainen, joka käy lävitse murskaavaa koetusta. Joka päivä hänellä on toivoton tehtävä hoitaessaan sekä mieleltään järkkynyttä poikaansa että vanhahkoa anoppiaan, jolla on dementia. Tämän naisen pitää olla varuillaan kellon ympäri, koska jompikumpi noista kahdesta saattaa lähteä karkuun tai polttaa koko talon poroksi. Hän kertoo siitä, kuinka hän on uupunut joskus, ja ihmettelee, miten jaksaa seuraavan päivän.
Mihin perustuu hänen kestämisensä: hän rukoilee. Tämä nainen ymmärtää, kuinka mennä uskalluksella Jumalan armon istuimen eteen saadakseen avun oikeaan aikaan.
ROHKEA LUOTTAMUS
Sellaiset opettajat ovat eläviä kirjeitä, Jumalan rakkauskirjeitä toivottomalle maailmalle. Heistä on tullut sellaisia, koska he ovat jatkuvasti yhteydessä Herraan kaikissa koetuksissa ja taisteluissa. He luottavat niin täysin Jeesukseen, että Hän uudistaa heidän voimansa. Niin he jaksavat eteenpäin ja riippuvat Pyhän Hengen johdatuksesta ja armosta hädän hetkellä.
Kysyn sinulta: Palveletko toisia omalla esimerkilläsi? Kehotan sinua: Mene joka päivä Herran luo saamaan kaikkea armoa ja voimaa, jota tarvitset. Hän kutsuu sinua yhdeksi opettajakseen!

Wednesday, November 16, 2016

ROHKAISTUNEINA

5 Mooseksen kirjan 11. luvussa Israelin kansa on Jordan-virran äärellä valmiina käymään sen yli Luvattuun Maahan.
Ennen kuin Jumalan kansa meni Kanaanin maahan, Mooses kutsui heidät kokoon kuulemaan Herralta tullutta erityistä sanomaa. Muista, että tätä sukupolvea ei ollut tuomittu kuolemaan erämaassa tottelemattomuutensa tähden. Pikemminkin tämä oli sukupolvi, joka seurasi noita uskottomia. Kun heidän isänsä kulkivat poikki Punaisen Meren, nämä ihmiset olivat vielä nuoria, lapsesta teini-ikäisiin. Nyt monet heistä olivat yli viisikymmenvuotiaita ja heidän omat lapsensa kuuluivat jo kolmanteen sukupolveen.
KUULE MINUA
Mooses alkoi kehotuksensa tälle ”välisukupolvelle” seuraavin sanoin:
”Ja huomatkaa tänä päivänä, etten minä nyt puhu teidän lapsillenne, jotka eivät ole kokeneet eivätkä nähneet Herran, teidän Jumalanne, kuritusta, hänen suuruuttansa, väkevää kättänsä ja ojennettua käsivarttansa”(5 Moos.11:2).
Mooses teki selväksi: ”Tätä sanomaa, jonka aion nyt puhua teille, ei ole osoitettu teidän lapsillenne. Sitä ei ole tarkoitettu niille, jotka eivät ole nähneet ihmeitä, joita te olette nähneet. Se ei ole niille, jotka eivät ole tulleet kokemaan Herran kuritusta. Ei se ole myöskään niille koettelemattomille, jotka eivät ole kokeneet Jumalan pelottavaa voimaa keskellä heidän koetuksiaan.”
SELVÄ VALTUUTUS TEHTÄVÄÄN
Jumala sanoi tälle ”välisukupolvelle” niin monin sanoin: ”Tässä on teille nyt kutsu olemaan kokopäiväisesti palvelijoinani. Teidän tulee aina olla lujia, ei koskaan horjua luottamuksessanne Minuun. Sillä tavoin lapsenne saavat nähdä Minun voimallisen käteni toimimassa teidän elämässänne. He rohkaistuvat siitä rauhasta, joka teillä on kaiken ahdistuksen keskellä”.

Tuesday, November 15, 2016

TEIDÄN OLISI AIKA OLLA OPETTAJIA

Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo lukijoilleen: ”Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia” (Hebr.5:12). Nämä ovat vahvoja, rohkeita sanoja. Kuka kirjoittaja on oikeastaan tässä? Hebrealaiskirje näyttää meille, että hän puhuu uskoville, jotka ovat saaneet hyvää opetusta Raamatun totuuksista. Toisin sanoen ne, jotka lukevat hänen kirjettään, ovat saaneet kuulla voimallista saarnaa monilta voidelluilta opettajilta.
Nyt, luvussa 5 kirjoittaja sanoo lukijoilleen:
”Kaiken tämän opetuksen jälkeen, ette edelleenkään kuule. Tähän mennessä kaikella Raamatun tuntemuksellanne teidän pitäisi olla opettajia. Näyttää selvästi siltä, että uudelleen tarvitsette jonkun opettamaan teille Jumalan periaatteiden alkeita. Tarvitsette edelleenkin maitoa, kun teidän jo pitäisi pystyä syömään lihaa”(ks.Hebr.5:11-12).
Mieti, mitä kirjoittaja sanoo tässä. Hän puhuu lukijoilleen lyhyesti: ”Tähän mennessä teidän pitäisi olla tukevia esimerkkejä lapsillenne. Uskonne ei pitäisi horjua. Teidän ei pitäisi enää valittaa vaikeuksistanne, vaan sen sijaan olla halukkaita osallisuuteen Kristuksen kärsimyksistä. Teidän ei pitäisi olla yhtenä hetkenä kuumia tai seuraavana kylmiä, kun vihollinen tulee tulvan lailla”.
VAIN SAARNOJEN MAISTAJIA
Sopiiko tämä sana sinuun? Kuinka monta saarnaa olemme kuulleet, joissa on haastettu meitä luottamaan kaikessa Herraan? Kuinka monta kertaa olemme kuulleet Jumalan meille antamista ihmeellisistä lupauksista? Kuinka monesta uskoa ravisuttelevasta saarnasta olemme ottaneet opiksemme? Kuinka usein olemme saaneet siunausta saarnasta, joka on käsitellyt Jumalan uskollisuutta? Kuinka usein päämme on silti nopeasti tyhjentynyt, kun koetus on tullut?
Monet seurakunnassa tänään ovat saaneet paljon opetusta, ovat täynnä raamatullista totuutta, kokeneita saarnan maistelijoita. Tosiaankin, meille juuri Hebrealaiskirjeen kirjoittaja puhuu kirjeessään. Hän sanoo: Tähän mennessä teistä olisi pitänyt tulla opettajia, mutta uskonne horjuu vieläkin taistelun aikana.”

Monday, November 14, 2016

HÄN ANTOI LAHJOJA - Gary Wilkerson

”Sen tähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille"(Ef.4:8).
Ajattelepa! Kun me annoimme elämämme Jeesukselle ja Hänen työlleen meidän puolestamme ristillä, Hän antoi meille lahjoja, aivan jokaiselle meistä.  Ristillä ei saavutettu vain meidän anteeksiantamustamme tai meidän vanhurskauttamme tai meidän hyväksymistämme Jumalan perheeseen. Nämä Jeesuksen seurakunnalleen antamat lahjat ovat voimalahjoja ihmeellisiä ja voimallisia.
1 Kor.12: 7 puhuu Hengen eri ilmentymistä:
            ”Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi ”.
Eikö olekin hyvä jae? Se sanoo: ”Kullekin”. Hän on antanut sinulle henkilökohtaisesti vallan käyttää näitä lahjoja.
HYÖDYN LAHJAT
Ei koskaan tule suurempaa Pyhän Hengen ilmestymistä kuin ”yhteiseksi hyödyksi”. Tämä merkitsee, että nämä voimalliset lahjat annettiin niin, että jokainen, joka tulee sinun yhteyteesi, saa niistä hyötyä, sinun elämästäsi.
Ef.4:8 sanoi: ”Hän antoi” puhuessaan lahjoista, eli se on menneessä aikamuodossa. Sinun tulee käyttää sitä lahjaa, jonka Hän pani sinuun. Et ehkä tiedä, mikä se on, mutta Hän kyllä avaa sen sinulle. Tämä voima tulee suuremmalla tavalla sinun elämääsi, ja Hän kehittää sitä ja vaikuttaa sen kasvamisen sinussa.

Saturday, November 12, 2016

JUMALANJANO - Jim Cymbala

Erään tiistai-illan rukouskokouksen jälkeen Brooklyn Tabernaclessa minut esiteltiin pastorille, joka vieraili pienen oman seurakuntansa johtajien ryhmän kanssa. Lausuin heidät tervetulleiksi ja kysyin, mistä he olivat.
”Kentuckysta”, hän vastasi.
”Sehän on aika kaukana New Yorkista”, vastasin. ”Kuinka kauan aiotte viipyä täällä?”
”Lähdemme takaisin tänä iltana. Nousimme aamulla aikaisin ollaksemme täällä rukouskokouksessa”.
Olin järkyttynyt: ”Oikein todellako? Koko pitkän matkan vain yhden tilaisuuden takia?”
”Veli, minulla on Jumalanjano”, hän sanoi tosi vakavana. ”En voi jatkaa elämääni. Olen uupunut ja burn outissa. Epätoivoissani toivon saavani jotakin Jumalan Hengeltä”.
ÄLÄ LANNISTU
Kun pastori puhui, en voinut olla ajattelematta Daavidin rukousta:
Jumala, sinä olet minun Jumalani,
sinua minä etsin varhain;
sinua minun sieluni janoaa,
sinua halajaa minun ruumiini
kuivassa ja nääntyvässä,
vedettömässä maassa.

(Ps.63:2)
Oletko koskaan tuntenut itseäsi kuivanneeksi ja loppuun ajetuksi uskon elämäsi aikana? Kun se tapahtuu, monet meistä jatkavat raadantaansa, kunnes saavutamme hengellisen uupumuksen pisteen. Jotkut antavat peräksi ja teeskentelevät olevanansa muuta kuin ovat.
ON OLEMASSA VIRVOITUS
Vanha sanonta on totisesti totta: ”kun menee sutta pakoon, niin tulee karhu vastaan”.
Noita aikoja varten on olemassa lääke, kun olemme kiertäneet liikaa. Se löytyy Apostolien teoista, jossa apostoli Pietari kertoo, ”että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista” (Ap.t.3:20).

Jim Cymbala aloitti Brooklyn Tabernaclessa alle kahdenkymmenen seurakuntalaisen kanssa pienessä, surkeassa rakennuksessa kaupungin vaikeassa osassa. Koska hän oli paljasjalkainen brooklynilainen, hänestä on tullut sekä David että Gary Wilkersonin pitkäaikainen ystävä. 

Friday, November 11, 2016

JEESUS, SUOJAMME JA TURVAMME

Muutama kuukausi New Yorkin syyskuun 9. päivän terrori-iskun jälkeen sanomalehdessä oli seuraava otsikko: ”AHDISTUKSEN KAUPUNKI”. Kotimaan turvallisuusosasto oli varoittanut suunnitellusta terrori-iskusta, koska se oli tullut ilmi, ja hälytystaso oli nostettu oranssille.
SALAISET PELOT
Sinä päivänä New Yorkin poliisiviranomainen puhui minulle epävarmuudesta ja hälytyksestä, joka valtasi poliisivoimien ja palolaitoksen osastot. Heidän rohkeat jäsenensä piilottivat pelkonsa, koska useimmat heistä olivat menettäneet ystäviään syyskuun 9. päivän hyökkäyksessä.
Nytkin, vuosia myöhemmin, joka kerta, kun kaupunkilaiset kulkevat tunneleissa ja silloilla, he pidättävät hengitystään ja rukoilevat suojelusta. Pysäköity auto voi aiheuttaa paniikkia. Suurin pelko, joka ahdistaa tätä kaupunkia, on matkalaukkupommi, jossa on ydinlataus tai epidemian aiheuttaja. Monet ihmiset alkoivat pitää mukanaan pieniä kaasunaamareita. Asujaimisto näyttää varustautuneen odottamattomaan, uskoen, että suuren luokan hyökkäys tapahtuu lopulta. Kukaan ei tiedä milloin, mutta se ajatus riippuu raskaana väestön yllä.
AVUN LÄHDE
Todellisten uskovien joukossa pelkoa ei kuitenkaan ole. Sen sijaan me haluamme olla käytettävissä, jos hyökkäys tulee, ja auttaa kriisin aikana. Niin meidän seurakunnassamme on valmistettu ihmisiä. Monet tulevat Kristuksen luo kaikkialla New Yorkissa ja nuorten keskuudessa on enenevä nälkä Jumalan puoleen.
Olkoon tämä kaikkien Jumalan palvelijoiden asenne näinä huolen ja pelon päivinä. Herra on poistanut kaiken pelon omistaan, että he voivat olla avun lähteenä maailmalle vaikeina aikoina.

Wednesday, November 9, 2016

MAAILMA EI OLE MEIDÄN KOTIMME

Kun Pyhä Henki tulee kuin väkevä tuulispää, Hän herättää Kristuksen Morsiamen huudolla. Mikä on tämä Hengen huuto? ”Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan”(Matt.25:6).
Surullista kuitenkin on, että Kristuksen toisen tulemisen sanoma on tänään melkein kadonnut saarnatuoleista. Ei edes internetissä, jossa lukemattomat sivustot täyttyvät seurakunnan asioista, ei kuulu mitään Kristuksen tulemisesta. Johanneksen mukaan seurakunnan huuto lopun aikana on:
”Ja Henki ja morsian sanovat: ’Tule!’ Ja joka kuulee, sanokoon: ’Tule!’ Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi”(Ilm.22:17).
Sanopa, missä kuuluu huutoa: ”Tule, Herra Jeesus”? Kristus itse varoitti seurakuntaansa:
            ”Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee”(Matt.24:42).
Missä on valvova seurakunta, joka odottaa ja kaipaa Jeesusta?
”Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. (Matt.24:44). 
PIDOT OVAT PÄÄTTYNEET
Jeesus lausui kovia sanoja niille, jotka pilkkaavat Hän pikaista paluutaan:
”Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy', ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa” (Matt.24:48 - 50). 
Kysyn sinulta, onko ihmiskunnassa ollut koskaan aikaa, jolloin olisi oltu niin kateuden kietomana? Pidot ovat ohi, koko maailman talous horjuu. Silti ihmisjoukot, mukaan lukien monet seurakunnassa, kieltävät sen. Juuri nyt Pyhä Henki vuodatetaan herättämään uinuvia seurakuntia valmistautumaan Hänen tuloonsa: ”Tämä maailma ei ole kotinne. Herää nyt. Pane itsesi valmiiksi Ylkää varten”.

Tuesday, November 8, 2016

LUVATTU HENGENVUODATUS

Olen varma, että Herra yrittää päästä omiensa tykö, enemmän kuin koskaan ennen.
”Ei ole ikiajoista kuultu, ei ole korviin tullut, ei ole silmä nähnyt muuta Jumalaa, paitsi sinut, joka senkaltaisia tekisi häntä odottavalle”(Jes.64:4, kursiivi kirjoittajan).
Kuka vastaanottaa tämän lupauksen vuodatuksesta?  ”Ne, jotka odottavat Häntä”. Sana odottaa tarkoittaa tässä ”yhteen sitomista”, ”kokoamista”.  Jumalan kansa on siis kokoontuneena ja sidottuna yhteen yhtä tarkoitusta varten. He pitävät kiinni yhdestä lupauksesta: että Hän tulee alas läsnäolossaan ja sulattaa kaikki sydämet.
Jo on todisteita siitä, että Jumala halkaisee taivaat ja tulee alas Pyhässä Hengessä:
            Kristuksen ruumiissa oleva kasvava nälkä Häntä kohtaan
            Ilon murtautuminen esiin, vaikka kaikki pimenee.
Yksi varmimmista todisteista Pyhän Hengen yliluonnollisen vaikuttamisen alkamisesta on ilon henki, joka murtautuu esiin Jumalan kansan yli ja vaikuttaa voittoisaa ylistystä pimeiden aikojen keskellä.
            ”Sinä käyt niitä kohden, jotka ilolla vanhurskautta tekevät ” (Jes.64:5).
Ilo on oleva voiman lähde tulevina päivinä. Toimistoomme tulee uutisia kaikkialta maailmasta, joissa kerrotaan, kuinka seurakunta kokee yliluonnollista iloa mitä pahimmissa tilanteissa.  Sitä tapahtuu myös aivan tavallisten kristittyjen keskuudessa, jotka ovat rukoilleet Herraa herättämään heidät.  Heidän pelon vuorensa sulavat kuin vaha, ja he huutavat nyt riemuiten.

Monday, November 7, 2016

MITÄ SINUN SYDÄMESI KAIPAA? - Gary Wilkerson

Jumalan kirkkaus ilmestyi Jeesuksessa täydellisenä. Meidän ei tarvitse piiloutua kallionrotkoon niin kuin Mooses. Meidän ei tarvitse odottaa veden vuotamista kalliosta, elävän veden virtaamista jatkuvasti Hänen meissä asuvasta Hengestään. Jumalan äärimmäinen suosio ei ole asioissa, vaan Hänen läsnäolossaan, ja Hän ei pidätä sitä meiltä.
”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki”(2 Kor.3:18).
KATKERUUDEN AIHEUTTAMA ESTE
Israelilaiset olisivat voineet kokea Jumalan kirkkauden aivan samalla tavalla kuin Mooses. Herra halusi kulkea heidän kanssaan Luvattuun Maahan, mutta heidän katkeruutensa esti sen. Se tapahtui aiemmin. Kun he olivat ilman vettä erämaassa, kansa pani Jumalan koetteelle. alkuperäinen hepreankielinen sana viittaa ”vasaraan” tai ”nuijaan”, mikä tarkoittaa, että he tuomitsivat Herran ja julistivat Hänet syylliseksi.
Mikä kauhea teko se olikaan, erityisesti kansalta, jota Jumala oli siunannut niin paljon. Silloin, kun he olisivat voineet luottaa Häneen uskossa, he valittivat, ja kuitenkin Jumalan armo pysyi.  Huolimatta heidän synneistään Jumala käski Moosesta lyömään kalliota sauvallaan, ja vettä vuoti virtanaan. Se kallio edustaa Jeesusta, joka otti kantaakseen meidän syntiemme tuomion. Sitten Jumala tarjosi heille elävää vettä:
”Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus”      (1Kor.10:4).
Mitä sinun sydämesi kaipaa? Onko mielessäsi päällimmäisenä taloudellinen päämäärä, aineellinen kohentuminen? Vai onko se Jumalan kirkkauden toivo, joka  muuttaa koko elämän? Hän on siunannut sinua runsaasti rajattomalla suosiollaan. Silti voisimme tuntea paljon enemmän suuresta Jumalasta kuin vain maalliset siunaukset. Hän haluaa sinun tuntevan ihanan läsnäolonsa kaikilla elämänalueilla.

VIIMEISINÄ PÄIVINÄ

Tiedän, että Raamattu sanoo, ”että perkele on astunut alas … pitäen suurta vihaa" (ks. Ilm.12:12). Minä en silti käsitä, että Jumala antaisi Saatanan ja hänen joukkojensa vahingoittaa seurakuntaa mielin määrin ilman, että Pyhä Henki tulisi suuremmassa voimassa ja ilmestyksessä.
Raamattu sanoo:
Pahat pahenevat entisestään
Tapahtuu suuri luopumus
Monien rakkaus kylmenee
Monien usko joutuu haaksirikkoon
Vääriä opettajia ilmestyy johtamaan monia harhaan
Ihmiset rakastavat nautintoa enemmän kuin Jumalaa
Rakas lukija, mikään näistä asioista ei estä Pyhän Hengen toimintaa. Mikään ei voi vaientaa voiton huutoa, jonka Hän tuo. Mikään ei voi estää suuren, paisuvan voitokkaan ylistyksen tulvan tulemasta. Mikään ei voi sammuttaa Hänen tultaan tai pysäyttää Hänen sateensa lankeamista.
VALMISTAUDU TODISTAMAAN
Kehotan sinua: Ole valmiina niitä varten, jotka sinun työpaikallasi tulevat kysymään: ”Tiedän, että olet uskova. Minua huolestuttaa se, mitä tapahtuu maailmassa. Kerro minulle, mihin sinä uskot”. Pyhä Henki tahtoo tulla keskellemme jokaisen nöyrän pastorin pienessä seurakunnassa ja jokaiselle huomaamattoman rukouspiirin vetäjälle. Hän haluaa koskettaa ja uudistaa sinut. Uskotko sen?
Niiden Yläsalissa olleen sadankahdenkymmenen opetuslapsen tarvitsi pitää ainoastaan kiinni Jeesuksen lupauksesta, että Hän tulisi. Hän tulikin ennen näkemättömällä voimalla koko historiassa! Samoin tänään meidän kaikkien tulee vain pitää kiinni Herramme lupauksesta. Hän valtuutti kaikki, jotka seurasivat Häntä: ”Ja minä säädän teille, niin kuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan”(Luuk.22:29).

Saturday, November 5, 2016

VOITTAMAAN MÄÄRÄTYT - Carter Conlon

Kun kuningas Joosafat huomasi olevansa vihollisen saartama, Raamattu kertoo meille: ”Silloin Joosafat huusi, ja Herra auttoi häntä, ja Jumala houkutteli heidät pois hänestä“ (2Aik.18:31).
Joosafatin sydämessä oli rukous: ”Voi, Jumala, olen kuunnellut ääniä, joita ei olisi pitänyt kuunnella ja ympärilläni on ollut iymisiä, jotka ovat imeneet minusta kaiken hengellisen voimani. Jumala sallitko minun vielä elää? Taistelisitko vihollisiani vastaan veisit minut voittoon? anna minulle ääni, jolla voin johtaa sinun kansasi takaisin vanhurskauteen.
Jumala vaikutti Joosafatin vihollisten perääntymisen hänen kimpustaan.
TAKAISIN VOIMAN PAIKKAAN
Näen edessämme hyvin vaikeita päiviä. Vaikeuksien keskellä näen joukon Joosafateja joka puolella tätä maata niitä, jotka ovat olleet väärässä paikassa. Lopulta he nousevat ylös ja sanovat: ”Minä lähden takaisin voiman ja voiton paikkaan, joka voitettiin minulle Golgatalla.  Minä notkistan polveni Herralle, vaikka se merkitsisi omien suunnitelmieni ja intohimojeni hautaamista. Haluan vain, että Hänen tahtonsa tapahtuu, joka kuoli minun edestäni.”
ENEMMÄN KUIN VALLOITTAJIA
Tulkoon, mitä tulleekaan, muista, että me Jumalan kansana emme ole tarkoitetut tappioon. Meitä ei ole tarkoitettu heitettäväksi pois niin kuin pehmeitä puhuvat profeetat, jotka eivät tunne Jumalan sydäntä.
  • Meidät on tarkoitettu elämään voitossa
  • Meidät on tarkoitettu olemaan enemmän kuin valloittajia Kristuksen kautta
Niinopä on aika hyljätä omat suunnitelmamme ja rukoilla Jumalaa omien kotiemme, perheittemme, tämän sukupolven, kaupunkiemme tulevaisuuden puolesta. Nyt ei ole suotuisa aika ottaa kantaa Jumalan puolesta. Pyhä Henki kuitenkin koskettaaihanasti niitä, joilla on järkeä rukoilla Jumalaa.
Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001. 

Thursday, November 3, 2016

KUN JUMALA SYTYTTÄÄ TULITIKUN

Kun satakaksikymmentä opetuslasta kokoontui uskollisesti Yläsalissa, he eivät ainoastaan odottaneet jotakin merkintöä kalenterissa. Raamattu sanoo: ”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla”(Ap.t.2:1). Se tarkoittaa, että he olivat tulleet yhteen yhtenä ruumiina, yhtä tarkoitusta varten: toivossa nähdä Jeesuksen lupauksen toteutumine. Heidän rukouksensa oli sama kuin Jesajan päivinä: ”Herra, repäise auki taivaat ja tule alas. Anna kaiken inhimillisen ja demonisen vastustuksen vuoren sulaa sinun läsnäolossasi, niin että kadotetut pelastuvat (ks. Jes.64:1).
NÄKYVÄ TULI LANKESI
Me tiedämme, mitä tapahtui: Pyhä Henki lankesi alas näkyvän tulen ilmestyessä opetuslasten päälle. Tämä pyhä vuodatus vei heidät Jerusalemin kaduille, jossa tuhannet elottomat, uskonnolliset ihmiset näkivät ja kuulivat, mitä tapahtui. Heti Henki lankesi myös kansanjoukon päälle, sulattaen vastustuksen vuoret. Pietari nousi seisomaan ja saarnasi. Yhtäkkiä ne, jotka olivat hyljänneet Jeesuksen, ihmiset, jotka olivat kovettaneet sydämensä, sulivat Kristuksen nimeä mainittaessa. Kolme tuhatta ihmistä rukoili saadakseen pelastuksen.
JUMALAN KESKIPISTE
Mieti, mitä Jumala teki. Kaikkialla maailmassa tuohon aikaa, oli sotia, kapinoita, suurta pimeyttä, valtakunnat valloittamassa toisiaan. Monet miljoonat olivat tekemässä kauppaa kaikessa kiireessä, kun rahtilaivat ja kauppakaravaanit kulkivat halki maapallon. silti Jumalan kiinnostuksen kohde oli sadassakahdessakymmenessä nöyrässä, rukoilevassa pyhässä, jotka olivat kokoontuneet pieneen vuokrahuoneen. Mitä tämä kertoo meille? Yksinkertaisesti sanottuna, kun Jumala sytyttää tulitikun, se on siksi, että Hän haluaa sytyttää tulen. Kun Hänen Henkensä puhalsi noihin pyhiin Helluntaina, leimuava kipinä syttyi tuleksi, joka pian peittäisi koko maailman.
Kerran taas sama huuto on nousemassa yli koko maailman.

Wednesday, November 2, 2016

KOSKETA KANSAASI VIELÄ KERRAN

Jesajan profeetalliset sanomat kuuluivat kaikkialla maassa. Tähän aikaan oli paljon suuria uskonnollisia kokouksia, kuorot ja orkesterit mukana. Ihmiset täyttivät synagogat. Kansa tunsi hyvin Raamatun ja piti kaikki säännöt. Kuitenkin, kaikesta aktiivisuudesta, opetuksesta, uskonnollisista kulkueista ja hyvistä töistä huolimatta, ilmapiiri synagogissa oli kuollut. Jumalan töiden tekemisestä oli tullut kyllästyttävää toimintaa ja vain yhdestä syystä: Heidän rituaaleihinsa ei kuulunut Jumalan läsnäolo.
Profeetta Miika puhuu Jumalan puolesta:
"Minun kansani, mitä minä olen sinulle tehnyt, ja millä olen sinut väsyttänyt? Vastaa minulle!” (Miika 6:3).
REVI TAIVAS HALKI, HERRA
Herra heristi sormea kansalleen: “Sano, millä olen rasittanut sinua? Haastan sinua todistamaan, mitä minä tein aiheuttaakseni innottomuutenne? ”
Kun Jesaja katsoi ympärilleen, hän johtui sanomaan:
”Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni… Sinun pyhät kaupunkisi ovat tulleet erämaaksi”(Jes.64:7, 10). 
Itse asiassa Jesaja sanoi: “Herra, sinä olet siunannut meitä hyvillä opettajilla, musiikilla ja ohjelmalla. Meillä vain ei ole Sinun läsnäoloasi, Sinun tultasi, Sinun Pyhän Henkesi voimaa. En näe kenenkään huutavan Sinua avukseen, Herra, halkaise taivaat! Tule alas ja kosketa meitä!”
KUOLEMA RUNSAUDEN KESKELLÄ
Rakas lukija, vihjaan sinulle: Mikä kuva Kristuksen seurakunnasta tänään. Meille on annettu enemmän välineitä evankeliointiin kuin millekään muulle sukupolvelle. Meillä on enemmän median muotoja evankeliumille: enemmän kirjoja, nettisivuja, TV:tä ja radio-ohjelmia. kuin koskaan ennen.
Silti hyvin harva tulee seurakunnan jumalanpalveluksesta sanoen: ”Minä virvotuin, tulin jälleen eläväksi, vain olemalla Jumalan huoneessa”. Yksinkertaisesti sanottuna, on vain hyvin vähän Pyhän Hengen voimaa toimimassa useimmissa seurakunnissa.

Tuesday, November 1, 2016

YLILUONNOLLINEN VIERAILU

Olen vakuuttunut siitä, että Herra yrittää läpimurtoa kansansa luokse enemmän kuin ennen.
Niin kuin Raamattu ennustaa, paholainen on tullut alas pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänen aikansa on vähissä (ks. Ilm.12:12). Juuri nyt Jumalan kansa tarvitsee suurta Pyhän Hengen vuodatusta, yliluonnollista kosketusta, joka on suurempi kuin Helluntaina.
Ajattele: Jeesuksen seuraajilla ei Helluntaina ollut pelättävänä atomiaseita. He eivät joutuneet tekemisiin homoliittojen kanssa yhteiskunnan päävirtauksena. He eivät vapisseet, kun koko maailman talous tärisi romahtamisen partaalla. On selvää, että me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa kohdataksemme näitä viimeisiä päiviä. Se on selvää.
SYDÄMEMME HUUTO
Tosiaankin huuto, jota kutsutaan tänä päivänä, kuultiin Jesajan aikana:
Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, … että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä… Ei ole ikiajoista kuultu, ei ole korviin tullut, ei ole silmä nähnyt muuta Jumalaa, paitsi sinut, joka senkaltaisia tekisi häntä odottavalle”(Jes.64:1,2,4).
Mistä tämä huuto tuli? Sen ilmaisi profeetta, joka murehti Jumalan kansan innottomuutta. Hän oli mies, joka selvästi tiesi, mitä tarvittiin: Herran yliluonnollista vierailua. Jesaja sanoi: ”Herra, me emme voi jatkaa näin, samalla uskonnollisella rutiinilla. Me tarvitsemme Sinulta sellaista kosketusta, jota emme ole koskaan tunteneet.”