Friday, December 30, 2016

TÄYNNÄ USKOA

”Sillä ennen poisottamistaan hän [Eenok] oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.
Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen”( Hebr.11:5-6).  Mikä Eenokissa sitten miellytti Jumalaa? Hänen vaelluksensa Jumalan yhteydessä tuotti sellaisen uskon, jota Jumala rakastaa.
Raamatun ja koko historian läpi Jumalan yhteydessä vaeltavista tuli uskon miehiä ja naisia. Jos seurakunta tänään vaeltaa käsikynkkää Jumalan kanssa, ollen yhteydessä Hänen kanssaan jatkuvasti, tuloksena on uskon kansa.
Jotkut johtavat uskon seminaareja, levittävät uskon äänitteitä, siteeraavat uskon Raamatunkohtia, kaikki vain tuottaakseen uskoa.  On totta: ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta”(Room.10:17). Jeesus on se Sana. ”Kirjain kuolettaa”, Raamattu sanoo 1 Kor.3:6:ssa. Ilman läheisyyttä Jeesuksen kanssa kirjain tuottaa kuoleman, itsekkään vaativan tunteen, joka ei ole ollenkaan uskoa, ja Jumala vihaa sitä. Usko tulee Hänen Sanansa kuulemisesta ja vaeltamisesta Hänen lähellään.  Ei puhuen ilman vaellusta! Tämä läheinen vaellus Jumalan yhteydessä puuttuu seurakunnalta tänään. Usko on todella sen tietämistä, kuka Jumala on, tulemista tutuksi Hän kirkkautensa ja kaikkivaltiutensa kanssa. Ne, jotka tuntevat Hänet parhaiten, luottavat myös Häneen eniten.
Näytä minulle ihminen, joka vaeltaa Hänen yhteydessään, vihaa syntiä ja erottuu yhä enemmän tästä maailmasta ja alkaa tuntea Hänen äänensä, niin näet ihmisen, joka ei tarvitse paljon saarnoja eikä opetusta uskosta.
Eenokin vaellus Jumalan yhteydessä olisi ollut turhaa, jollei se olisi tuottanut vastakaikua uskosta, joka kasvoi jatkuvasti. ”Uskon kautta otettiin Eenok pois”(ks. Hebr.11:5). Mikä ihmeellinen totuus siinä onkaan! Koko hänen uskonsa oli kohdistunut yhteen suureen sydämen haluun: olla Herran kanssa!

Thursday, December 29, 2016

HÄN EI OLLUT TÄSTÄ MAAILMASTA

Elia ja Eenok, nuo kaksi profeettaa siirrettiin, ja heillä oli jotakin yhteistä. He molemmat vihasivat syntiä ja rukoilivat sitä vastaan. He molemmat vaelsivat niin lähellä Jumalaa, että he eivät voineet muuta kuin vihata jumalattomuutta yhdessä Jumalan kanssa.
Kaikkiin Jumalan yhteydessä vaeltaviin se vaikuttaa väistämättä kasvavaa vihaa syntiä kohtaan, eikä vain vihaa vaan myös siitä erottautumista. Jos edelleen rakastat tätä maailmaa ja olet kotonasi jumalattomien seurassa, jos olet niiden ystävät, jotka kiroavat Häntä, et vaella Herran kanssa, vaan istut aidalla saattaen Hänet julkiseen häpeään.
”Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois”(1 Moos.5:24). Me tiedämme Hebrealaiskirjeestä, että tässä puhutaan Eenokin siirtämisestä, siitä tosiasiasta, ettei hän maistanut kuolemaa. Sillä on myös syvempi merkitys. ”Häntä ei enää ollut”, tässä Raamatun kohdassa tarkoittaa myös, ettei hän ei ollut tästä maailmasta.”
Hengeltään, aisteiltaan Eenok ei ollut osa tätä pahaa maailmaa. Hänet otettiin ylös taivaalliseen valtakuntaan hengessä. Paavalin lailla hänkin kuoli päivittäin tälle maailmalle, vaikka huolehti perheestään, työstään, todistuksestaan. ”Häntä ei enää ollut” – hänen olemisensa ei ollut tästä maailmasta. Herra täytti hänet. Jokaisena valvehetkenään hänen mielensä palasi Herran luo. Hänen sydämensä oli kiinnittynyt Jumalaan kuin kuminauhalla. Mitä enemmän kuminauhaa venyttää, sitä pikemmin se palaa takaisin, kun päästää sen irti. Eenokin sydän ”palasi” aina Herran luokse.
Kun ihmiskunta tuli aina vain pahemmaksi hänen ympärillään, kun ihmisistä tuli himokkaita petoja, kovia ja aistillisia, Eenokista tuli enemmän ja enemmän sen kaltainen, jonka kanssa hän vaelsi.

Wednesday, December 28, 2016

MILLÄ PUOLELLA SINÄ OLET?

Tänä päivänä monet kristityt juoksevat pakoon tulevia koko ajan lisääntyviä kauheuksia. Niin kutsutut profeetat käskevät ihmisiä tulemaan heidän suojasatamaansa. Kristityt juutalaiset saavat kehotuksia mennä takaisin Israeliin pakoon odotettavissa olevaa Amerikan talouden romahdusta.
Tiedän, missä haluan olla, kun kaikki hajoaa. Kun markkinat murtuvat, haluan mennä takaisin Wall Streetille, jossa olin, kun tapahtui talouden luhistuminen lokakuun 19. 1987. Haluan olla siellä nykyajan Eenokina, vaeltaa ja puhua Jumalan kanssa ilman pelkoa – rauhassa, pelottomana todistajana, saarnaamassa Jeesusta ihmisille, joiden maailma on romahtanut.
Jeesus ei käskenyt meidän mennä piiloon, Hän sanoi: Menkää! Haluan olla siellä, missä Pyhä Henki on. Voit olla varma, että Hän kyllä on taistelun eturintamassa, kutsumassa huolestuneita ja pelokkaita luoksensa.
Eenok näki, että hänen oma sukupolvensa oli paha. Kun hän katsoi alas aivan viimeiseen päivään, hän saattoi sanoa vain: ”Jumalatonta!”. ”Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: ’Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet’ ”(Juud.1:14 - 15).
Vaellatko sinä Herran kanssa? Silloin sinun täytyy nähdä maailma, niin kuin Eenok näki sen: jumalattomana ja täynnä antikristuksen henkeä. Kuinka voit olla osallisena siihen, mikä on jumalatonta? Kuinka voit olla yhteydessä niiden kanssa, joita Hän tulee tuomitsemaan? Hän tulee kymmentuhansine pyhineen tuomitsemaan syntiset, kadotetun maailman. Millä puolella sinä olet?

Tuesday, December 27, 2016

JATKUVA KESKUSTELU JUMALAN KANSSA

”Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, ’eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois’. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät”(Hebr.11:5 -6).
”Eenok vaelsi Jumalan kanssa.” Hepreankielen sana vaeltaa viittaa siihen, että Eenok oli jatkuvasti Jumalan yhteydessä. Hän eli kolmesataa kuusikymmentäviisi vuotta – ”vuosi” vuosia! Hän edustaa meille uudenlaista uskovaa, sillä hän on jokaisen Kristukselle antautuneen uskovan esikuva.
Eenok oppi vaeltamaan Jumalan kanssa pahan sukupolven keskellä. Hän ei ollut erakko, joka olisi piiloutunut erämaan luolaan. Hän oli tavallinen perheenisä, jolla oli samat ongelmat ja taakat, kuin me kannamme. Hänen piti joka päivä tulla toimeen vaimonsa kanssa, ottaa vastuu lapsistaan, ja taloudellisista asioista.
Ne, jotka vaeltavat Jumalan kanssa, on siirretty pois Saatanan ulottuvilta, hänen pimeyden valtakunnastaan Kristuksen valon valtakuntaan. ”Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan”(Kol.1:13). Meidät siirretään juuri nyt paholaisen ansasta Jeesuksen sydämeen.
Kreikan sana siirtää antaa ymmärtää, että Kristus tuli ja kantoi meidät henkilökohtaisesti pois paholaisen vallasta, ja asetti meidät taivaallisiin. Jumala kuitenkin siirtää vain ne, jotka vaeltavat lähellä Häntä, niin kuin Eenok. Niitä, joita pidetään sidottuna Saatanan valtaan, ei siirretä eikä vapauteta pimeydestä. Et ole oikeasti pelastettu, ennen kuin panet koko sydämesi lujasti vaeltamiseen Jumalan kanssa.

Monday, December 26, 2016

MITÄ LAKI NÄYTTÄÄ MEILLE - Gary Wilkerson

Paavali kehotti Timoteusta jäämään Efesoon, vaikka Timoteus ei sitä halunnut(ks.1 Tim.1:3-4). Syy tähän oli uskoaksemme siinä, että Efesoksen seurakunnalla oli vaikeuksia. Näyttää siltä, että seurakunta eli omavanhurskaudessa, yrittäen näyttää hyvältä. Kun olet omavanhurskas, elät petoksessa ja sinusta tulee ahne ja kunnianhimoinen. Saatat alkaa hamstrauksen.
Tuona aikana Makedoniassa ja myös Jerusalemissa oli nälänhätä, mistä seurasi kova köyhyys. Kun Makedonia ja Jerusalem ponnistelivat sen kourissa, Efesoksen talous kukoisti. Heillä oli paljon varantoa, mutta he pitivät kaiken itsellään.
Paavali sanoo 1 Tim.6:17- 18:ssa: ”Kehota niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme, kehota heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat”(1 Tim.6:17 -18).
Paavalin ensimmäinen sana, kehottaa merkitsee ”käskemistä tai tiukkojen käskyjen antamista”. Joissakin käännöksissä luemme. ”Käske niitä, jotka ovat rikkaita tässä maailmanajassa olemaan avokätisiä.”
Miksi Paavali käskisi heitä olemaan avokätisiä eikä enää pitämään kaikkea itsellään? Se kuulostaa lainalaiselta ja se on. Se on Laki. Laki osoittaa meille, missä olemme joutuneet pois armosta, missä olemme väärässä. Paavalin Timoteuksen kautta antama käsky efesolaisille ei tarkoittanut saada heiltä vain uhria, vaan panna heidät näkemään, että heidän elämässään puuttui jotakin armosta.

Saturday, December 24, 2016

PYHÄN HENGEN KIRJOITTAMA - Claude Houde

Uudessa Testamentissa Kristus on Jumalan täydellinen Karitsa, joka uhrattiin maailman syntien tähden. Hänen verensä vuodatettiin ristillä, ja se on yliluonnollinen Pääsiäinen jokaiselle meistä. Meidät on pelastettu kuolemasta, ja saamme ikuisen suojan ja rauhan Hänessä. Kuka hyvänsä asettaa itsensä uskossa Kristuksen veren alle, säästyy ikuiselta kuolemalta ja löytää pelastuksen.
Viisikymmentä päivää myöhemmin on Helluntai, seurakunnan alku, jossa lupaus Pyhän Hengen vuodatuksesta on voimallinen ja henkilökohtainen. Jumalan laki, tahti, päämäärä, suunnitelma ja lupaukset kirjoitettiin, ei enää kivitauluihin, vaan ne voidaan kirjoittaa joka päivä Pyhän Hengen kautta meidän sydämemme tauluihin. Se on Pyhän Hengen ilmestyksistä todellisin ja erityisin koskaan ihmiselle annettu.
Hesekiel, Jumalan mies ja Raamatun kirjoittaja sai profeetallisen kuvan. Se on kuin lupaus jokaiselle uskovalle, joka rukoilee: ”Herra, lisää meille uskoa”. Hesekiel kuvasi profeetallisesti, mitä tapahtuisi yliluonnollisesti, jos joku vilpittömästi pyytää Jumalaa vahvistamaan häntä toteuttamaan Jumalan päätöksen Hänen kauttaan ja Häntä varten.
”Minä anna teille uuden sydämen ja panen teihin uuden Hengen. Otan pois kivisydämen (läpäisemättömän) ja annan lihasydämen, (johon Jumala voi painaa leimansa). Nykyajan maailmassa se olisi kuin painauma märässä sementissä.  Minä panen Henkeni teihin ja vaikutan teissä käskyjeni tuntemisen ja tottelemisen. Minä kirjoitan lakini teidän sydämiinne, ja te vaellatte minun käskyjeni mukaan” (ks. Hes.36:26 -27).
Mikä varmuus, mikä luottamus! Jumala lupaa, että on mahdollista saada uusi into, uudet arvot, muutos, vakuus ja sitoutuminen Hänen Henkensä kautta.

Claude Houde, johtava pastori Eglise Nouvelle Vie (Uuden Elämän Seurakunnassa) Montrealissa, Kanadassa. Hänen johdossaan Uuden Elämän Seurakunta on kasvanut kourallisesta ihmisiä enempään kuin 3 500 seurakuntalaiseen siinä osassa Kanadaa, jossa on vähän protestanttisia seurakuntia.

Friday, December 23, 2016

JUMALAN LÄSNÄOLO

Vanha Testamentti on täynnä kertomuksia ihanista siunauksista niille, jotka vaelsivat Jumalan läsnäolossa.
Jumalan läsnäolo oli niin ilmeinen Aabrahamin elämässä, että jopa pakanat hänen ympärillään huomasivat eron hänen ja oman elämänsä välillä: ”Siihen aikaan puhui Abimelek … Aabrahamille sanoen: ’Jumala on sinun kanssasi kaikessa, mitä teet’ ”(1 Moos.21:22). Tämä pakanakuningas sanoi siis: ”Sinussa on jotakin erilaista, Aabraham. Jumala on sinun kanssasi, minne menetkin”.
Jumala lupasi Joosualle, ettei mikään vihollinen pysyisi hänen edessään, kun Jumalan läsnäolo olisi hänen kanssaan: ”Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi. Niin kuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi; minä en jätä sinua enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea”(Joos.1:5 -6). Kun Jumalan Henki on läsnä meidän luonamme, voimme olla lujia ja rohkeita, koska luotamme Hänen lupauksiinsa.
Jumala kertoi Jesajalle erityisen lupauksen, jonka Hän antaa rakastamilleen ihmisille: ”Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi… koska minä sinua rakastan… Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi”(Jes.43:1 -5, kirjoittajan kursiivi).
Kun Jumalan läsnäolo on sinussa, voit mennä läpi tulen etkä ainoastaan selviä elossa, vaan Hän varjelee ja suojelee kaiken sen läpi.
 Nämä Vanhan Testamentin kertomukset eivät ole minun tekemiäni. Ne on tarkoitettu rohkaisemaan meitä luottamaan Jumalaan, että Hän on kanssamme elämämme aikana.

Thursday, December 22, 2016

HÄNEN LAUPEUTENSA VALO

”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki”(2 Kor.3:18). 
Jos Jeesus Kristus on sinun Herrasi, Hän on käskenyt laupeutensa valon loistaa sieluusi!
Kristuksen kirkkaus – tämä hellä laupeus, joka loistaa meidän sydämissämme, kun rukoilemme ja tutkimme Hänen Sanaansa, muuttaa meitä ”kirkkaudesta kirkkauteen”, Kristuksen kaltaisuuteen. Häneltä saamamme rakkauden, myötätunnon ja välittämisen ilmestyksen on loistettava meistä toisille.
Tämä ilmestys enenee meissä päivittäin ”Herran Hengen kautta”. Todellakin, juuri Pyhä Henki johdattaa meidät Kristuksen kirkkauteen. Henki loistaa meissä ja muuttaa meitä kaikissa tilanteissa. Lopulta Hän näyttää meille, kuinka voimme loistaa Hänen välittämistään, laupeuttaan toisille, jotka ovat sen tarpeessa.
Kysyn sinulta: Mitä tämän hetkiset olosuhteesi vaikuttavat sinuun ja sinussa? Loistaako Kristuksen suloisuus sinusta ulospäin? Pyydätkö Pyhää Henkeä antamaan sinulle silmät nähdä toisten kivut ja tarpeet? Tämän muutoksen Paavali sanoo tapahtuvan meissä Jumalan Hengen kautta.
Vain ne, jotka lepäävät Jumalan täydellisessä tahdossa, voivat uskoa, että ”kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi”, pahimmissakin olosuhteissa, Niinpä, rakas pyhä, nosta pääsi ja todista itsellesi, taivaalle ja olosuhteillesi: ”Minä elän Jumalan täydellisessä tahdossa, tulkoon sitten mitä tulleekin”.

Wednesday, December 21, 2016

KRISTUKSEN KIRKKAUS

”Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia”(2 Kor.4:17- 18).
Paavali sanoo meille: nosta katseesi vaikeuksistasi. Älä kiinnitä sitä asioihin, jotka tulevat maan päälle, koska ne kaikki katoavat! Ongelmasi eivät merkitse mitään iankaikkisen kirkkauden valossa, joka odottaa Jumalan kansaa. Kun olet hetken paratiisissa Hänen kanssaan, et muista siitä mitään!”.
Kristuksesta on kirjoitettu: ”Joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä”(Hebr.12:2). Jeesus itse sanoi: ”Kun näette näiden alkavan tapahtua, kohottakaa katseenne ja iloitkaa! Teidän vapautuksenne on lähellä” (ks. Luuk.21:28).
Paavalin mukaan Jumala käskee ihmeellisen valon loistaa sydämiimme, kun pimeys ja epävarmuus alkavat lähestyä.
Paavali puhuu tässä kirkkauden ilmestymisestä, Kristuksen kirkkauden tuntemisessa, joka tulee meidän koetuksiimme.
”Sillä Jumala, joka sanoi: ’Loistakoon valkeus pimeydestä’, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa”(2 Kor.4:6). Paavali kuvaa Jumalan kirkkauden tuoretta ilmestymistä Kristuksen persoonassa.
Kun Paavali sai tämän ilmestyksen, hän oli vankilassa ja pennitön. Vaikka hän pysyikin hengissä surkean vankilaruoan varassa, hänet tehtiin eläväksi Kristuksen kirkkauden ilmestyksellä, jota hän sai nauttia päivittäin.

Tuesday, December 20, 2016

SUURIN TAISTELUMME

Me kristityt ponnistelemme kovasti löytääksemme Jumalan tahdon elämäämme. Kun sitten luulemme löytäneemme sen, teemme kovasti työtä, jotta se toteutuisi.
Varmasti tästä Jumalan tahdon löytämisestä, siinä elämisestä, vaeltamisesta ja sen toteutumisen näkemisestä – saattaa lopulta tulla elämämme suurin taistelu. Se vielä kiihtyy, kun joudumme vaikeisiin olosuhteisiin.
Monet kristityt eivät yksinkertaisesti voi hyväksyä tilannetta, jossa he ovat juuri nyt. Heidän elämänsä on painunut maahan vakavien ongelmien alla. Joillekin taakka on hivuttava sairaus. Toisille se voi olla pelastumaton läheinen. Tällä hetkellä taistelu laajenee selviämiseen taloudellisesti. Hyvin harvat kristityt hyväksyvät ajatuksen, että sellaiset taakat voisivat olla osa Jumalan täydellistä tahtoa heidän elämässään.
Evankeliumin julistajana tiedän, että kaikessa pysyvässä uskossa ja toivossa täytyy olla perustana totuus, jonka päällä voi kasvaa. Mikä tämä perustava totuus on? Yksinkertaisesti tämä: Minun pitää tietää ja uskoa, että olen Jumalan täydellisessä tahdossa – juuri nyt, juuri siinä, missä olen, tällä hetkellä ja siinä, missä olen.
Lyhyesti sanottuna, ei ole mitään väliä sillä, missä nyt olen, olenko rikas tai köyhä, sairas vai terve, vankilassa vai vapaa. Minun tulee uskoa, että olen Jumalan tahdon keskipisteessä elämässäni. Hyväksyn, että kaikki askeleeni on Herran määräämiä.
Itse samaistun Paavalin kanssa: ”Sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään”(Fil.4:11).
Kiitän Jumalaa Paavalin esimerkistä. Tämä uskollinen apostoli tiesi, kuinka enentyä siunauksissa ja kuitenkin iloita vastoinkäymisten aikoina. Oli ulkoinen tilanne minkälainen hyvänsä, olivat olosuhteet kuinka painostavat, Paavali tiesi aina olevansa Jumalan täydellisen tahdon keskipisteessä.

Monday, December 19, 2016

HÄN KOSKETTI JEESUKSEN VAIPPAA - Gary Wilkerson

Elämässä on aikoja, jolloin kaikki näyttää valjulta, mutta voimme sanoa Jumalalle: ”Panen  uskoni Sinuun, koska Sinun kanssasi mikään ei ole mahdotonta, vaikka tilanteeni näyttää toivottomalta”( ks. Luuk.18:27).
Markuksen evankeliumin 5. luvussa luemme, että Jeesus oli matkalla erään Jairus – nimisen miehen kotii, ja suuri kansanjoukko seurasi Häntä.
”Ja siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin käyden huonommaksi. Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja tuli kansanjoukossa takaapäin ja koski hänen vaippaansa”(Mark.5:25 – 27).
King Jamesin versiossa sanotaan, että nainen koski Hänen vaippansa helmaa. Vaikka naisen tila huononi koko ajan, hän ajatteli itsekseen: "Kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi" (jae 28).
Hänen uskonsa sanoi: ”Voin tehdä sen” ja sitten: ”Jeesus tekee lopun”. Hän katsoi mahdotonta ja oli varma, että Jeesus voisi tehdä sen.
Tämän vaimon usko on todella ihailtava. Hänellä ei ollut mitään syytä uskoa, koska kaikki hänen omat yrityksensä olivat kariutuneet. Viimein hän tarttui tähän toivoon, tähän haluun. Hän sanoi itsekseen: ”Minä kosketan ainoastaan Hänen vaatteensa helmaa. Sillä lailla saan yhteyden Jeesukseen”.
Hän selvitti tiensä väkijoukon läpi ja kosketti Hänen vaatteensa helmaa - ja ”heti hänen verensä lähde kuivui, ja hän tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaivastaan”(Mark.5:29).

Saturday, December 17, 2016

OIKEA AIKA - Nicky Cruz

Kerran, kun Jeesus kulki Juudeasta Galileaan, apostoli Johannes kertoo, että ”hänen oli kuljettava Samarian kautta”(Joh.4:4). Tosiasiassa Jeesuksen ei tarvinnut mennä Samarian kautta päästäkseen Galileaan, maantieteellisesti sanottuna. Itse asiassa, koska juutalaiset vihasivat samarialaisia, he yleensä kulkivat pitkän kiertomatkan välttääkseen tuota aluetta. Jeesuspa tunsi olevansa pakotettu menemään Samarian halki, koska Pyhä Henki johti Häntä sinne. Hänen ei siis tarvinnut mennä Samarian kautta maantieteellisen syyn, vaan tehtävän takia, kuuliaisuudesta Hengen johdatukselle.
Kun Jeesus saapui Samariaan, Hän lähetti opetuslapsensa edellään ja istui itse Jaakobin kaivolle.  Siellä Hän odotti taivaallista kohtaamista samarialaisen naisen kanssa, josta sai yliluonnollisesti tietää kaiken. Heidän keskustelunsa muutti naisen elämän ikuisiksi ajoiksi, ja hänestä tuli maailman ensimmäinen evankelista, joka todisti Jeesuksesta oman kaupunkinsa asukkaille. Jeesus jäi näiden samarialaisten luokse muutamaksi päiväksi ja johdatti monia muita pelastukseen ennen matkansa jatkamista. Tätä kohtaamista ei olisi sattunut, jos Jeesus ei olisi ollut Hengen johdatuksessa.
Myöhemmin Galileassa, kun juutalaisten Lehtimajan juhlat lähestyivät Jerusalemissa, Hänen veljensä kehottivat Häntä lähtemään sinne ”että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet; sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle"(Joh.7:3-4).
Jeesuksella oli silti erilainen aikataulu. Hän vastasi heille: ”Menkää te ylös juhlille; minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt”(Joh.7:8).
Taas kerran Jeesus odotti Pyhän Hengen selvää neuvoa matkan jatkamisesta. Hän odotti oikeata aikaa mennäkseen Lehtimajan juhlille ja ilmaistakseen viisautensa ja opetuksensa Jerusalemin kansalle. Hän tiesi, että Hän oli se oikea Juhla, Messias, jota he olivat odottaneet. Hän itse oli heidän juhlimisensa syy, vaikkeivät he sitä tajunneet.

Nicky Cruz, kansainvälisesti tunnettu evankelista ja tuottoisa kirjailija, kääntyi Jeesuksen Kristuksen luokse väkivallan ja rikoksen elämästä kohdattuaan David Wilkersonin New Yorkissa v. 1958. Hänen dramaattinen kääntymiskertomuksensa julkaistiin ensi kerran David Wilkersonin kirjassa Risti ja Linkkuveitsi ja myöhemmin hänen omassa suosikkikirjaksi muodostuneessa Juokse poika, juokse.

Friday, December 16, 2016

KRISTUKSEN KIRKKAUS

Viime viikkoina olen etsinyt Herraa saadakseni Sanan, joka antaisi minulle rauhan kaikkien hermostuttavien huonojen uutisten keskellä.
Kuulin Pyhän Hengen kuiskaavan: David, katsele Kristuksen kirkkautta. Se pitää sinut ankkuroituna rauhaan”.
”Kiitos, Herra”, rukoilin, ”mutta mitä se Kristuksen kirkkaus todella on?”
Minulle Hänen kirkkautensa tulee alas johonkin, mitä tarvitsen ja ymmärrän: rakastavaan armoon. Tämä on enemmän kuin vain Kristuksen armo. Se on Hänen rakastava armonsa, sillä se on Hänen hellä, lempeä rakkautensa.
Hänen kirkkautensa tulee alas johonkin, mitä tarvitsen ja ymmärrän: rakastavaan armoon. Tämä on enemmän kuin vain Kristuksen armo. Se on Hänen rakastava armonsa, sillä se on Hänen hellä, lempeä rakkautensa.
Tämä saattaa olla vain puoli Hänen kirkkaudestaan. Sillä tavalla meidän kuitenkin tulee nähdä Kristus; täsmälleen Taivaallisen Isän kaltaisena, joka on huolehtiva, hellä, rakastava ja kiltti kaikille lapsilleen.
Paavali katseli Hänen kirkkauttaan joka aamu. Tämä Jumalan paljon kärsinyt palvelija heräsi monena aamuna hyvin huolestuneena. Monta kertaa hän oli maahan painettu ja neuvoton. Paavali kohotti sielunsa katselemaan ylös, niin että hän saattoi nähdä Kristuksen kirkkauden, joka merkitsi anteeksiantamusta ja hellää armoa Kristukselta henkilönä. Kun Paavali teki niin, Pyhä Henki uudisti hänet voimalla, jolla hän pystyi kohtaamaan jokaisen päivän.
Jeremia kirjoitti seuraavan profetian sanan: ”Vaan joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut: että minä, Herra, teen laupeuden, oikeuden ja vanhurskauden maan päällä. Sillä senkaltaisiin minä mielistyn, sanoo Herra ” (Jer.9:24). 
Huomaa aivan ensimmäinen asia Jumalan suosion listassa: laupeus. Hänen sanomansa meille on selvä: ”Meidät on kutsuttu kirkkauteen hänen rakastavaan laupeuteensa”.
Daavid todisti psalmissaan: ”Sinun koskiesi pauhussa syvyys syvyydelle huutaa, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi käyvät minun ylitseni. Päivällä Herra säätää armonsa, ja yöllä minä hänelle veisaan ja rukoilen elämäni Jumalaa” (Ps.42:7-8, kursiivi kirjoittajan).

Thursday, December 15, 2016

TEHKÄÄMME YHDESSÄ TYÖTÄ HYVÄN PUOLESTA

Paavali kirjoittaa: ”Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, … neuvottomat, …vainotut,… maahan kukistetut, mutta emme tuhotut”(2 Kor.4:8 -9).
”Kaikin tavoin ahdingossa”. Voitko samaistua tähän lauseeseen? Ehkä sinulla on juuri nyt fyysisiä kipuja, ahdistusta avioliitossasi, huolia lastesi tähden. Elämä voi olla joskus ylipääsemätön.
Tosiasiassa on mahdollista olla Jumalan täydellisessä tahdossa ja silti joskus maahan kukistettuna. Voimme vaeltaa aivan Hänen tahtonsa keskuksessa ja silti olla neuvottomat, huolissamme ja vainottuja.
Jotkut kristityt ovat olleet ahdistettuja joka puolelta niin kauan, että he ajattelevat: ”Tämä ei voi olla Jumalasta. Siinä on liian paljon kestämistä. Minun kärsimykseni on jatkunut liian kauan ja koen tulleeni hyljätyksi. Herra varmaan kurittaa minua syntieni tähden. Muuta selitystä ei ole”.
Paavali levittää eteemme ihanan totuuden, josta hän itse riippui kiinni ja joka esti häntä vaipumasta epätoivoon: ”Vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu”(2 Kor.4:16). 
Kuule totuus, jonka Paavali julistaa meille:
”Niin, kaikki nämä huolet ja koetukset ovat syöneet minun ulkoisen ruumiini. Minun lihani on todella menestymässä. Samaan aikaan kuitenkin tapahtuu sielussani jotakin ihmeellistä. Kaikki nämä asiat vaikuttavat yhdessä minun parhaakseni. Kasvan Herran tuntemisessa ja Hänen teissään.”
Paavali tiesi, että hän eli Jumalan täydellisessä tahdossa. Hän tajusi, etteivät kaikki hänen koetuksensa tapahtuneet siksi, että hän olisi ollut vihan alla. Päinvastoin Paavali tiesi syvemmin kuin koskaan, että Herra rakasti häntä suuresti.
Lyhyesti sanoen: Paavali oli tyytynyt olosuhteisiinsa ja oppi kärsivällisyyttä: ”Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on”(Hebr.10:36).

Wednesday, December 14, 2016

KIITTÄKÄÄ JOKA TILASSA

Vähän aikaa sitten eräs ihana nuori uskova purki ahdistuksensa taakkaa minulle.
”Minä tunnen Herran kutsuvan minua työhön nuorison ja lasten pariin, mutta kaikki ovet sen toteutumiseksi sulkeutuvat edessäni jatkuvasti. Rukoilen, että avautuisi toisia ovia, mutta Jumala ei näytä kuulevan rukouksiani. Tunnen itseni niin tarpeettomaksi.
Tällä hetkellä ainoa asia, jossa olen mukana, on slummityössä kerran viikossa. Olen siellä saarnaajan pojan isonaveljenä, koska hänen isänsä on hyvin sairas. En tee yhtään mitään muuta.  Luulen Jumalalla olevan vielä enemmän minua varten.”
Kun kuulin tämän, sanoin nuorukaiselle: ”Haluan sinun ymmärtävän jotakin. Tämän hetkinen työsi on Herralle paljon arvokkaampi kuin, jos saarnaisit tuhansille jollakin areenalla. Tarpeettomuutta ei mitata numeroilla.
Sinulla on tärkeä osa saarnaajan pojan pelastamisessa. Mene ja ole ystävä noille muutamille slummin lapsille, jotka Jumala on antanut sinulle. Tyydy tähän aikaan ja paikkaan. Tiedä olevasi Jumalan täydellisessä tahdossa, koska olet uskollinen pienissä asioissa”.
Kerro, oletko tyytynyt nykyiseen tilanteeseesi, onko sinulla rauha sen suhteen.  Voitko luottaa, että Jumala tekee kyllä täydellistä työtä sinussa kaikkien eri olosuhteitten kautta? Jos et voi, sinusta tulee levoton, toivoton ja lopulta vihainen Jumalalle. Sinusta tulee katkera ja kova.”
Pietari kirjoittaa: ”Sen tähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on”(1 Piet.4:19). Samoin Paavali neuvoo: ”Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa”(1 Tess.5:18).

Tuesday, December 13, 2016

KRISTUKSEN VANKI

Paavali kirjoitti monet seurakuntakirjeensä ollessaan lukittuna ahtaaseen selliin, sidottuna, halveksittuna ja erotettuna uskovista ja näköään kaikesta seurakuntatyöstä. Puhu kivuliaista olosuhteista! Silti Paavali ei koskaan puhunut vankilaoloistaan. Sen sijaan hän nimitti itseään ”Kristuksen vangiksi” (ks. Ef.3:1).
Kirjeessään kolossalaisille Paavali ilmaisi halunsa kaikkia kärsiviä pyhiä kohtaan: ”Sen tähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla”(Kol.1:9 - 11).
Ihme kyllä Paavalin toivon ja kehotuksen sanat olivat tulosta hänen pitkästä vankeudestaan, ilmeisesti Kesareassa. Kun Paavali kirjoitti nämä sanat, hänellä ei ollut mitään toivoa vapautuksesta. Sikäli kuin hän tiesi, hän tulisi olemaan siellä vuosikausia, mahdollisesti koko lopun elämäänsä. On selvää, että hän oli tehnyt rauhan kivuliaiden olosuhteittensa kanssa.
Paavali ei kyseenalaista Herran suunnitelmaa missään kohdin kirjettään. Apostoli oli päässyt Jumalan tahdon täyteen hengelliseen ymmärtämiseen ja otti olosuhteensa Herran tahtona senhetkisessä elämässään. Siksi Paavali kirjoitti voittoisasti kolossalaisille: ”Että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä”.
Voitko kuvitella: tässä Paavali oli vangittuna, ilman minkäänlaista vapautta. Silti hän puhui ”vaeltamisesta Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta”.

Monday, December 12, 2016

ERILAISIKSI KUTSUTTUINA - Gary Wilkerson

Jumala on kutsunut meidät olemaan erilaisia kuin maailma, huomattavasti erilaisia.
”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti”(1 Kor.2:14).
Juuri tätä eroa maailma tarvitsee. Kuten Paavali sanoo: ”Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion, hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä” (1 Kor.14:24 - 25). 
Ensimmäinen tehtävämme on lakata näkemästä Jumalan Sanan nälkää keskuudessamme. Hänen Sanansa kohtaaminen irrottaa meidät ”tavanomaisesta” kristitystä. Se panee meidät silmäkkäin oman kuivuutemme, kylmyytemme ja välinpitämättömyytemme kanssa Kristuksen suhteen. Se lähettää meidät polvillemme riippumaan kiinni rukouksesta, että Jumala toisi muutoksen.
Rukous muuttaa asioita! Se muuttaa sydämemme, perheemme, seurakuntamme ja lopulta koko maailman. Pyydän sinua antautumaan yhdessä kanssani kolmeen asiaan:
Rukoile, että Jumalan Sana toimisi meidän sydämissämme.
Seiso rohkeasti ja rehellisesti Hänen Sanansa äänenä
Rukoile, että Hän muuttaisi ne asiat, jotka vain Hän voi muuttaa
.
Rukoilen, että saamme nähdä Jumalan ilmestyvän niin, kuin Hän on tehnyt monissa herätyksissä ja liikkeissä, jotka kaikki käänsivät kulttuurin ympäri. Vain Hän voi estää pahan vallan irtipääseminen ja antaa takaisin sen kulttuurin kunnioituksen, jonka olemme kadottaneet jo aikoja sitten. Hän yksin voi herättää seurakunnan, kääntää meidät parannuksen tekemiseen ja tuoda hengellisen herätyksen yhteiskuntaamme.
Kääntykäämme kaikesta sydämestämme Herran puoleen. Etsikäämme Hänen kasvojaan ja rukoilkaamme taivasta näyttämään uuden ja suuren työn maassamme.

Saturday, December 10, 2016

SYDÄMEN SILMÄT - Jim Cymbala

Perun vuorilta on mahdollista löytää aika uusi uskova, joka ymmärtää Raamatusta enemmän kuin teologian tohtori. Tosi asiassa joku kouluja käymätön perulainen ei tiedä vain enemmän Raamatusta, vaan hän tuntee Herran tavalla, jota kreikan tai hepreanoppinut ei tiedä. Muista, että Jeesus iloitsi ja sanoi:
”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt”(Luuk.10:21, kursiivi kirjoittajan).
RUKOILE ENNEN SANAN LUKEMISTA
Meistä on helppo lähestyä Raamattua päivittäin riippumatta Pyhästä Hengestä. Usein emme rukoile, ennen Raamatun lukemista, vaikka tarvitsemme Jumalan apua sen ymmärtämisessä. Mitä älykkäämpiä ja oppineempia olemme, sitä vaikeampaa meille on tulla jälleen lapseksi, joka uskoo Hengen tekevän Sanan todelliseksi. Meidän täytyy saada apua Hengeltä ja, jos pyydämme uskossa, Hän auttaa meitä.
Psalmista rukoili:
”Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä”(Ps.119:18).
Huomaa, ettei rukoilija pyydä silmien avautumista ”lukemaan lakiasi” eikä edes ”ymmärtämään sinun lakiasi”. Ei, psalmista pyytää rukouksessa Jumalalta jotakin, mitä me harvoin ajattelemme avatessamme Jumalan Sanan: ”Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä”. Hän ei puhunut fyysisistä silmistä, vaan sydämen silmistä.
JATKUVA ILMESTYS
Meillä kaikilla on kahdet silmät.  Päässämme olevat ja sydämen silmät, mihin Raamattu viittaakin monissa kohdin (esim. Ef.1:18). Tätä hengellisten asioiden näkemistä sydämen silmin, ei vain mielen, kutsutaan ”ilmestykseksi”.  Se ei ole mitään villiä ja pumpulista, pyhittyneiden hulluutta. Se on jokapäiväistä Pyhän Hengen työtä kaikissa, jotka haluavat sitä.

Jim Cymbala aloitti Brooklyn Tabernaclessa alle kahdenkymmenen seurakuntalaisen kanssa pienessä, surkeassa rakennuksessa kaupungin vaikeassa osassa. Koska hän oli paljasjalkainen brooklynilainen, hänestä on tullut sekä David että Gary Wilkersonin pitkäaikainen ystävä.

Friday, December 9, 2016

EI SINUA OLE UNOHDETTU

Niin paljon paineita. Niin paljon kärsimystä. Niin paljon sairauden, tautien ja tuhon aiheuttamaa surua. Niin monta satutettua uskovaa. Niin monta ihmistä kohtaamassa lopullista kriisiä.
Eräs Raamatun kohta sanoo meille: ”Monta on vanhurskaalla kärsimystä”(Ps.34:19). Jakeen toinen puoli muuttaa sen merkityksen kokonaan: ”Mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista”.
Daavid rukoili: ”Muista, Herra, Daavidin hyväksi kaikkia hänen vaivojansa” (Ps.132:1). Tämä hurskas mies kohtasi paljon kärsimystä. Hänen rukouksensa oli: ”Herra, Sinä olet vapauttanut toisiakin heidän kärsimyksistään. Älä unohda minua! Auta minua, vapahda!”
Apostoli Paavalikin joutui kärsimään paljon. Hän kirjoitti: ”Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat”(Ap.t.20:23). Sitten hän lisäsi: ”Ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa”(1Tess.3:3). Hän siis sanoi: ”Rakkaat pyhät, älkää kysykö, miksi minun on pitänyt kohdata niin paljon kärsimystä. Eivät ne pane minuakaan kyselemään Jumalalta.”
”Vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa”(2 Kor.6:4). Huomaa Paavalin korostus: ”suuressa kärsivällisyydessä” Oletko ollut menettämäisilläsi kärsivällisyytesi kärsimyksesi keskellä? Oletko joutunut lannistuksen valtaan niin, että olet ollut heittämäisilläsi pois uskosi?
Pane toivosi Raamattuun ja anna uskon nousta sydämessäsi. Jumala ei ole unohtanut sinua!

Thursday, December 8, 2016

HÄNEN LÄSNÄOLOSSAAN

Kun jatkuvasti luet Raamattua ja olet Hänen yhteydessään rukouksessa ja ylistyksessä, tulet yhä enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Kun näet, kuinka rakastava ja anteeksiantava Hän on sinulle, luotat Häneen yhä enemmän kaikissa koetuksissasi. Hänen Sanansa on selkeä: ”Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle”(2 Aik.16:9).
Etsi Häntä kaikesta sydämestäsi ja halua Hänen läsnäoloaan päivittäisessä elämässäsi.  Silloin tunnet ja koet Hänen uskomattoman kirkkautensa.
En osaa kuvitellakaan, kuinka uskovat voivat tuntea rauhaa näinä kauheina aikoina ilman Jeesuksen läsnäoloa ja varmuutta Hänestä. Pelko ja ahdistus riippuvat nyt ihmiskunnan yllä kuin musta pilvi.
Äskettäin maailman rikkaimpia miehiä kokoontui yhteen. Siinä yksi juontajista sanoi ahdistuneella äänellä: ”Olemme kaikki pahimmassa mahdollisessa kiipelissä. Olemme itse aiheuttaneet sen emmekä tiedä miten päästä siitä pois.”
Kiitän Jumalan Jeesuksen läheisyydestä tänä kauheana hetkenä. Vien Hänelle kaikki ahdistukseni ja huolenaiheeni hiljaisessa rukouspaikassani, jossa yksinkertaisesti rakastan Jeesusta. Siellä ylistän Häntä hiljaa, kiitän Häntä ja sälytän Hänelle kaikki kipuni, paineeni ja perhehuoleni. Päivittäin laulan tuota vanhaa gospelia:
Sulkeudun Jumalan kanssa salaiseen paikkaan,
Hänen läsnäolossaan katselen Hänen kasvojaan:
Saan uutta voimaa juosta kilpailussa.
Minä kaipaan päästä hiljaisuuteen Jumalan kanssa.
Rakas lukija, Jeesus vaeltaa sinun kanssasi kaikkien vaikeuksiesi läpi. Hän iloitsee sinusta. Kyllä sinä siitä selviät, rakas voittaja.

Wednesday, December 7, 2016

KRISTUKSEN KIRKKAUDEN ILMESTYS

Ihmettelet ehkä, miksi Mooses niin innokkaasti halusi nähdä Jumalan kirkkauden. Uskon, että löydämme syyn siihen seuraavassa jakeessa:
”Siinä minä ilmestyn israelilaisille, ja se on oleva minun kirkkauteni pyhittämä”(2 Moos.29:43, kursiivi kirjoittajan).
Sana pyhittämä tarkoittaa ”puhdistama”. Jumala sanoi siis: ”Kun te palvelette Minua, Minä kohtaan teidät ja annan teille läsnäoloni. Kun olette Minun läsnäolossani, Minä näytän kirkkauteni teille. Se nostaa teidät kaikkien olosuhteittenne yläpuolelle”.
Niin, mistä löydämme tämän Kristuksen ilmestyksen? Me löydämme sen ainoastaan rukoilemalla luottaen Jumalan Sanaan. Paavali sanoi, että me antaessamme Raamatun sanan heijastaa aina enenevää Jeesuksen ilmestymistä, me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen:
”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki”(2 Kor.3:18).
Kristuksen kirkkauden ilmestyminen antaa meille elämäämme suojelevan voiman: ”Sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite”(Jes.4:5, kursiivi kirjoittajan). Toisien sanoen, Hänen kirkkautensa pitää meidän sydämemme ja ajatuksemme taivaallisissa kaikkein pahimpina hetkinämmekin.
Jumala siis käskee meidän ottaa aikaa tullaksemme tuntemaan Hänen Poikansa. Meidän tulee tutkia  Sanaa ja kääntyä joka päivä rukoukseen. Sitten, kun pysymme Hänen läsnäolossaan, silmämme alkavat avautua Hänen kirkkaudelleen. Se on kaikki ilmestynyt Kristuksessa. Jeesus on Hänen rakkautensa, armonsa, laupeutensa ja pitkämielisyytensä täydellinen ilmentymä.  

Tuesday, December 6, 2016

JUMALA TAHTOO AVATA MEIDÄN SILMÄMME

Joku saattaa kysyä, mitä merkitsi opetuslapsien uskomaton kokemus Kirkastusvuorella. Eikö siinä Jumalan kirkkaus ilmestynyt?  Siellähän tuli valtava valkeus ja ihmeellinen Mooseksen ja Elian ilmestyminen?
Tuona uskomattomana hetkenä Jumalan kirkkaus ei ollut Mooseksessa tai Eliassa tai edes sanoin kuvaamattomassa valossa. Pikemminkin Hänen säteilevä kirkkautensa oli Jeesuksessa:
”Hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. … Ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: ’Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä’ "(Matt.17:2, 5, kursiivi kirjoittajan). 
Tässä Jumalan kirkkaus ruumiillistui Kristuksessa. Jeesus on kaiken sen ilmentymä, minkä Jumala sanoi Moosekselle: armollinen, anteeksiantava, pitkämielinen, hyvyyden ja totuuden runsaus, joka on laupias tuhansille, syntien anteeksiantamus. Kirkastusvuorella Jumala näytti elävän kuvan omasta kirkkaudestaan. ”Se kaikki on ruumiillistuneena Minun Pojassani”.
Rakas lukijani, Jumala tahtoo avata meidän silmämme, ”että tietäisitte, …kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus on hänen pyhissään”(Ef.1:18). Tämä merkitsee yksinkertaisesti, että kaikki Moosekselle näytetty kirkkaus, on ruumiillistuneena Jumalan Pojassa. Kristus on annettu meille perinnöksi.
”Sillä hänessä [Kristuksessa Jeesuksessa, Herrassamme] asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti”(Kol.2:9, kirjoittajan lisäys sulkeissa).

Monday, December 5, 2016

HÄNEN LÄSNÄOLONSA PIMEÄSSÄ MAAILMASSA - Gary Wilkerson

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja”(2 Tim.3:1).
Paavali ei sanoa tätä pelottaakseen meitä.   Hän puhuu kaikelle ihmisen sydämessä olevalle synnille:
”Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta”(2 Tim.3:2 -5).
Siinä on aikamoinen syntilista.  Paavali ei kuitenkaan puhu ainoastaan maailmalle, vaan myös meille kristityille, uskoville: ”Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman”.
Kun hän sanoo, että ihmiset rakastavat itseään, hän kuvailee varmasti hyvin tarkkaan tilannetta monissa seurakunnissa tänä päivänä. Kun paha kasvaa, nämä seurakunnat lisäävät oman tilansa parantamista, menestymistä ja mukavuutta. Jumala ei koskaan käske meitä välttämään kadotettuja. He ovat meidän päällimmäisin kutsumme. Kun siis Paavali käskee meitä ”karttamaan senkaltaisia”, hän viittaa meidän kanssa kristittyihimme, jotka kieltävät Jumalan auktoriteetin elämässään. Hän vahvistaa tämän sanoessaan: ”Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. ’Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha’ " (1 Kor.5:12 -13).  Voisimmeko uskovina kuulla sen selvempää kutsua parannuksen tekoon?
Saatana jatkaa kuoleman kylvämistään. Ainoa asia, joka voi vastustaa hänen helvettiään maan päällä, on seurakunta, joka pystyy nousemaan ja puhumaan Jumalan Sanaa rohkeasti ja kirkkain otsin. Maailma ei koskaan saa tietää olemassa olevasta vaihtoehdosta, jollei Jumalan pyhä läsnäolo ole tässä pimenevässä maailmassa.

Saturday, December 3, 2016

ASIAT KUNTOON JUMALAN KANSSA - Carter Conlon

Tänään minä kehotan sinua pastorina, isänä ja veljenä, laita asiasi kuntoon Jumalan kanssa. Joskus minusta tuntuu kuin olisin Nooa, joka seisoi täyden turvallisuuden paikan ulkopuolella, kun ihmiset kulkivat välinpitämättöminä ohitse. Nooan päivinä moni, joka kuuli häntä, saattoi jopa olla samaa mieltä hänen kanssaan ja kuitenkin kieltäytyi kääntymästä omalta tieltään ja seuraamasta Jumalaa. Meidän, sinun ja minun, täytyy tajuta kuitenkin, että me emme voi seisoa tulevina päivinä, jos emme täysin antaudu tottelemaan Herraa. Niin kuin Raamattu sanoo:
”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus”(Ap.t.17:30).
Toisin sanoen, Herra käskee meitä sydämen muuttumiseen, olemaan samaa mieltä Hänen kanssaan ja kääntymään siitä, mikä on väärin.
KUUNTELE JUMALAN ÄÄNTÄ
Äskettäin olen rukoillut: ”Herra Jeesus, auta minua näkemään, jos omassa elämässäni on jotakin, mikä saataisi johtaa minut harhaan. Jos niin on, anna minulle armo panna se pois.” Elämäni aikana Jumala on painanut sormensa asenteisiini, joita olen pitänyt aivan hyväksyttävinä, mutta todellisuudessa eivät täyttäneet Jumalan mittaa. Jotkut käytännöt olivat ilmeisiä, toiset eivät. Uskon, että yksi asia on pitänyt minua pystyssä tähän asti elämässä ja se on avoin sydän Herran puhua ja nuhdella tarpeen vaatiessa.
Niinpä kysyn sinulta uudelleen: Voiko Jumalan puhua sinulle? Voiko Jumala koskea johonkin asiaan sydämessäsi, tapaan tai omavanhurskauden tuntoon? Vai hylkäätkö Hänen neuvonsa ja päädyt Hänen voimansa ulkopuolelle?
PÄÄTÄ NÖYRTYÄ
Jos jatkuvasti päätät tulla Hänen eteensä sydämen nöyryydessä ja halussa myöntyä Hänen Sanaansa, Jumala alentaa sinulle vuoret ja tasoittaa laaksot. Hän luo selvän polun sinun ja Hänen väliin. Sinä löydät Hänen lupauksensa, eivät pitämisen takia, vaan saat myös voiman, ilon ja voiton tulevina päivinä!

Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001. 

Friday, December 2, 2016

HÄNEN KIRKKAUTENSA ILMESTYMINEN

On todella ihmeellistä pitää laatuaikaa Herran kanssa. Hän lupaa, että etsiessäsi Hänen läheisyyttään Hänen läsnäolonsa murtautuu esiin elämässäsi ja vaikuttaa Hänen iankaikkisen järjestyksensä toimimista kaikkialla ympärilläsi. Tapahtuu vielä ihanampaa kuin tämä: Jumalan läsnäolon jatkuva etsiminen johtaa sinut Kristuksen kirkkauden ilmestymiseen.
Mooses etsi Jumalaa saadakseen kokea Herran läsnäolon, että ”tulisin tuntemaan sinut”(2 Moos. 33:13).  Näin Jumala vastasi palvelijalleen: ”Pitäisikö minun kasvojeni käymän sinun kanssasi ja minun viemän sinut lepoon?" (2 Moos.33:14).
Mooseksen pyyntö tässä riittäisi useimmille kristityille. Kuka meistä ei haluaisi Jumalan lupaamaa rauhaa ja lepoa? Mitä kukaan haluaisi enempää? Silti Moosekselle ei riittänyt Jumalan läsnäolo. Hän tiesi, että olisi enemmän, ja hän rukoili: "Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi"(2 Moos. 33:18). 
Ja Jumala näytti hänelle kirkkautensa!
Herran kirkkaus ei ilmestynyt jonakin valoisana pilvenä, ei voiman osoituksena maanjäristyksen kautta. Sen sijaan Jumala ilmaisi kirkkautensa oman luontonsa yksinkertaisesti: ”Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: ’Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen"(2 Moos.34:6-7). Näetkö?  Jumalan kirkkaus oli Hänen hyvyytensä, armonsa, rakkautensa ja pitkämielisyytensä ilmestymistä.

Thursday, December 1, 2016

JUMALAN LÄSNÄOLO ERÄMAASSA

Kun Jumalan läsnäolo puuttuu, kaikki on hunningolla, ei ole johdatusta ei vanhurskasta opetusta. Jokainen on itse itsellensä laki, tekee omia tekojaan. Tämä on kuva monesta kristitystä kodista tänään. Kaikki on epäjärjestyksessä, ei ole rauhaa eikä lepoa, jokainen tekee, mitä haluaa. Herra armossaan suree sellaista epäjärjestystä.
Sen ei kuitenkaan tarvitsisi olla niin. Jumalan lupaukset ovat muuttumattomat ja Hänen Sanansa vakuuttaa: ”Lopun elämäänne, jos jatkuvasti etsitte Minua, olen kyllä teidän kanssanne. Kun rukoilette, te löydätte Minut”( ks. Jer.29:13).
Tämä ei ole mitään monimutkaista teologiaa. Kuka hyvänsä voi saada jatkuvan Jumalan läsnäolon, jos vain yksinkertaisesti huutaa uskossa. Meille luvataan: ”Jos häntä etsitte, niin te löydätte hänet”(2 Aik.15:2).  Hepreankielen sana löytää tässä merkitsee ”Hänen läsnäolonsa tulee esiin antamaan taitoa ja siunaamaan”. Toisin sanoen: ”Kurottakaa Herran puoleen kaikesta sydämestänne ja Hän ilmestyy läsnäolossaan.  Hänen Kaikkivoipa voimansa antaa teille kyvyn olla lujat ja rohkeat”. Vain Jumalan läsnäolossa voimme katsella ja ymmärtää Hänen kirkkautensa.
Kun israelilaiset olivat erämaassa, Jumala ilmaisi läsnäolonsa pilven kautta. Tämä pilvi oli Jumalan lupausten fyysinen ilmentymä Hänen kansalleen. Se peitti ilmestysmajan yötä päivää ja toimi oppaana kaikessa. Kun pilvi liikkui, he liikkuivat, kun se pysähtyi, he pysähtyivät. Kansan ei koskaan tarvinnut spekuloida suuntaa tai tulevaisuutta. He panivat kaiken luottamauksensa tuohon Herran läsnäolon näkyvään pilveen.