Tuesday, February 28, 2017

VALITSE VIISASTI YSTÄVÄSI

Joosafat, Juudan kuningas palasi kotiin oltuaan yhdessä Aahabin, Israelin pahan kuninkaan kanssa. Herra lähetti profeetan hänen luokseen sanomaan nämä voimakkaat sanat: ”Silloin Jeehu, Hananin poika, näkijä, meni kuningas Joosafatia vastaan ja sanoi hänelle: "Oliko sinun autettava jumalatonta, ja rakastatko sinä niitä, jotka vihaavat Herraa? Sen tähden on sinun päälläsi Herran viha”(2 Aik.19:2).
Jumala sanoi siis Joosafatille: ”Aahab oli minun viholliseni, epäjumalanpalvoja, ja sinä rupesit hänen ystäväkseen. Sinä hyväksyit hänen pahan elämänsä etkä ottanut kantaa sitä vastaan. Saatat ajatella, että on pikku juttu yhtyä johonkuhun, joka on minua vastaan, mutta et tajua sellaisen teon seuraamuksia.”
Nyt varmaan ajattelet: ”Ymmärrän, että Aahab oli paha, mutta kun ajattelen omia ystäviäni, en voi mitenkään pitää heitä Jumalan vihollisina”. Mietipä nyt, mitä Raamattu sanoo:
Pitävätkö ystäväsi Herran puolta kaikissa asioissa? ”Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan(Luuk.11:23).
Ovatko ystäväsi neuvot täynnä kapinaa? ”Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä”(1 Sam. 15:23).
Puhuuko ystäväsi pahaa hurskaista ihmisistä?  ”Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle kauhistus” (San.17:15).
Ei tämä ole peliä! Jumala pitää tärkeänä, kenen kanssa olet ystävä, koska heidän kiinnostuksen kohteensa vaikuttavat syvästi. ”Sinä päästät suusi puhumaan pahaa…  Sinä istut ja puhut veljeäsi vastaan… Ymmärtäkää tämä te, jotka Jumalan unhotatte, etten minä raatelisi, eikä olisi pelastajaa”(Ps.50:19 – 20, 22).
Kiitos Jumalalle, että kuningas nöyrtyi ja teki parannuksen: ”Silloin Joosafat peljästyi ja kääntyi kysymään Herralta”(2 Aik.20:3). Jumala vastasi Joosafatin murtumiseen antamalla Juudalle täyden voiton mooabilaisista. Raamattu kertoo meille: ”Sitten Joosafatin valtakunnalla oli rauha; hänen Jumalansa soi hänen päästä rauhaan joka taholla” (jae 30).

Monday, February 27, 2017

ME EMME VOI, MUTTA HÄN VOI - Gary Wilkerson

”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon”(Matt.11:28).
Monet luulevat että Jeesus esittää tässä jakeessa kutsun kivun kouriin, mutta tämä on paljon enemmän kuin kutsu. Hän sanoo meille, käskee meitä itse asiassa tulemaan Hänen tykönsä, koska Hän yksin voi antaa meille sen levon, jota sielumme tarvitsee.
Onko meidän edes mahdollista ”tulla Hänen tykönsä” omin nokkinemme? Jeesuksen mukaan se ei ole mahdollista: ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä”(Joh.6:44). Miksi Kristus siis käskee meitä tekemään sellaista, mihin emme pysty?
Hän antaa meille oppitunnin, joka kritisoi kristillistä elämää. Kun meille annetaan käsky, emme voi ladata itseämme ja sanoa: ”Minä voin tehdä tämän. Minä olen sinun valittusi, Herra!” Jos teemme niin, olemme ongelmissa, ennen kuin alammekaan. Evankeliumin käsky paljastaa meidän kyvyttömyytemme. Jumala tekee tämän tahallaan, koska Hän ilmentää tahtoansa meitä kohtaan. Hän myös näyttää meille kyvyttömyytemme suorittaa sitä omin voimin.
Kuinka ihanaa, että Jeesus jatkaa jokaiseen käskyyn lupauksella. Kun Hän on sanonut: ” Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä”(Joh.6:44), Hän jatkaa välittömästi: ”ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä” (jae 44). Jumala vetää meidät luokseen, mutta Hän myös herättää meidät uuteen, ylösnousemuselämään. Uusi elämä tulee Hänen kauttaan.
”Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt" (Joh.3:21, kursiivi kirjoittajan).  Minä pidän kovasti King James Version käännöksestä tässä kohdin(: -38-käännöksessä on sama asia suomalaisessa asussa).
Jumala tekee työtään meissä. Niin pian kun Hän huomaa meidän kyvyttömyytemme, Hän tuo julki oman kykynsä ja halukkuutensa suoritta kaiken loppuun.

Saturday, February 25, 2017

KUULETKO, KUINKA HÄN KOLKUTTAA OVELLA? - Claude Houde

Jeesus puhutteli Laodikean seurakuntaa, joka edusti lopun ajan kirkkoa. Hän antoi sille varoituksen, joka ulottuu vuosisatojen ylitse sinulle ja minulle tänään: ” Jos et tee parannusta, Minä oksennan sinut suustani” (ks. Ilm.3:16). Mitkä uskomattomat sanat ne ovatkaan!
Mikä on nykyajan seurakunnan rikos, uskomaton synti? Kuuntele Hänen sanojaan, joka ennen kaikkea etsii meidän uskoamme, luottamustamme ja antautumistamme: ”Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani” (Ilm.3:15, 19 - 20). 
Tätä Raamatun kohtaa, jota siteerataan niin usein, ei ole tarkoitettu kadotetulle maailmalle sen ”tarpeessa päästää Herra Jeesus sisälle”. Pikemminkin se on suoraa ja vakavaa puhetta nykyajan uskoville, jotka makaavat laiskoina välinpitämättömyyden sängyssä, aivan tyytyväisinä itseensä ja saamaansa osaan.
Tämä sukupolvi on paholaisen sokaisema. Se ei enää muista hengellistä ilmestystä, että ilman palavaa uskoa on mahdotonta miellyttää Häntä. Jeesus seisoo kirjaimellisesti surullisena itseriittoisen seurakunnan oven takana. Seurakunta luottaa metodeihinsa, strategioihinsa ja terävänäköisyyden vuoroihinsa ja taktiikoihinsa, jotka on lainattu maalliselta ostoskeskukselta. Jeesus huutaa: ”Päästäkää minut sisään! Tehkää parannus! Kääntykää pois näiden rikkinäisten vesiastioiden luota, jotka eivät tarjoa elävää vettä. Minä kutsun kansaa, joka vaeltaa uskossa, jonka luottamus pitää kiinni vain Minun lupauksistani. Minä kaipaan kansaa, jonka usko antaa heidän nähdä näkymättömän, uskoa uskomattoman ja ottaa vastaan mahdottoman”.

Claude Houde, johtava pastori Eglise Nouvelle Vie (Uuden Elämän Seurakunnassa) Montrealissa, Kanadassa. Hänen johdossaan Uuden Elämän Seurakunta on kasvanut kourallisesta ihmisiä enempään kuin 3 500 seurakuntalaiseen siinä osassa Kanadaa, jossa on vähän protestanttisia seurakuntia.

Friday, February 24, 2017

ÄLÄ USKO VALHETTA

Epäjumalanpalvelijat elävät petoksessa – uskoen valheen totuudeksi!
”Sillä kuka ikinä israelilainen tai muukalainen, joka asuu Israelissa, luopuu minusta ja sulkee kivijumalansa sydämeensä ja asettaa kasvojensa eteen sen, mikä hänelle oli kompastukseksi syntiin, ja sitten menee profeetan tykö kysymään itsellensä neuvoa minulta, hänelle minä, Herra, itse annan vastauksen”(Hes.14:7).
Tämä Raamatunkohta merkitsee: ”Koska olet syntisi paaduttama, etkä halua kääntyä ja tehdä parannusta, kuulet minulta tästedes vain sanoja, jotka lujittavat syyllisyyttäsi ja itsepetostasi.”
Me näemme tästä kuvan kuningas Aahabista, joka oli ehkä Israelin historian kaikkein pahin epäjumalanpalvelija.  Tähän aikaan hän liittoutui kuningas Joosafatin kanssa mennäkseen taistelemaan Gileadin Raamotia vastaan.
”Ja Herra sanoi: 'Kuka viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa?' Mikä vastasi niin, mikä näin. Silloin tuli henki ja asettui Herran eteen ja sanoi: 'Minä viekoittelen hänet'. Herra kysyi häneltä: 'Miten?' Hän vastasi: 'Minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun'. Silloin Herra sanoi: 'Saat viekoitella, siihen sinä pystyt; mene ja tee niin’ ”(1 Kun.22:20 – 22).
Lopulta neljäsataa profeettaa seisoi Aahabin edessä rohkaisten häntä lähtemään hyökkäykseen. Voitko kuvitella tätä kohtausta? Koko lauma miehiä seisoi imartelemassa häntä.  Kaikki suolsivat suustaan sanoja, jotka ruokkivat Aahabin epäjumalanpalvelusta. He kaikki valehtelivat hänelle vahvistaen hänen syntiään.
Mikä kauhea tragedia!  Aahab ei voinut kuulla Jumalan ääntä, koska epäjumalat olivat juurtuneet hänen sydämeensä. Niinpä Jumala lähetti hänelle vahvan eksytyksen, joka tuhoaisi hänet.
”Sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen”(2 Tess.2:10 -11).

Thursday, February 23, 2017

TOTUUDEN VAPAUTTAMINA

”Heidän on kannettava syntinsä - niin kuin kysyjän synti, niin on profeetankin synti - etteivät he, Israelin heimo, enää eksyisi minusta pois eivätkä enää saastuttaisi itseänsä kaikilla rikkomuksillaan, vaan olisivat minun kansani ja minä olisin heidän Jumalansa; sanoo Herra, Herra"(Hes.14:10- 11).
Jumala sanoo meille hellästi: ”Teen mitä tahansa saadakseni sinut irti epäjumalistasi. Aion houkutella sinut rakkaudella itselleni. Jos se ei kuitenkaan riitä, käytän tarvittavaa rangaistusta.”
”He lohduttavat teitä, kun näette heidän vaelluksensa ja tekonsa. Ja te tulette tietämään, etten minä syyttä ole tehnyt sitä kaikkea, minkä olen sille tehnyt; sanoo Herra, Herra" (Hes.14:23).  Herra siis sanoo: ”Tiedät kyllä, että Minun voimakkaat toimeni sinun suhteesi ovat syystä.  En halua päästää sinua menemään”.
Onko sydämessäsi kompastuskivi tai helmasynti?  Onko siellä jokin side, joka voi tuhota sinut? Jo on, ja tulet synnintuntoon tämän saarnan kautta, sinulla on vielä toivoa.
Ei ole väliä sillä, mikä sinun epäjumalasi on, mutta pyydä Pyhää Henkeä avaamaan sinun silmäsi näkemään sen. Hän pehmittää sydämesi sanallaan, ja alat vihata syntiäsi. Päätä sydämessäsi, että et halua tehdä sovintoa sen kanssa.
Huuda Herran puoleen nyt: ”Herra, älä jätä minua sokeaksi. Jos minussa on jotakin väärää luuloa tai itsepetosta, paljasta se! En halua uskoa enää valheita. Haluan vain kuulla Sinun äänesi ja haluan Sinun voimasi ja arvovaltasi hallitsevan minun elämääni”.
Jos todella haluat, sinä pääset vapaaksi. Jumala vain haluaa odottaa sinun kääntyvän pois epäjumalistasi. Sitten, kun olet valmis antamaan ne Hänelle, Hän voimaannuttaa sinut Hengellään. Silloin et ole enää orja vaan Jumalan lapsi, jonka totuus on tehnyt vapaaksi!

Wednesday, February 22, 2017

EI MUKA AIKAA RUKOUKSEEN?

Ensimmäisen vuosisadan seurakunta Jerusalemissa joutui näkemään, että kreikkalaisia leskivaimoja laiminlyötiin päivittäisen ruoan jakelussa.  He pyysivät apua seurakunnan johtajilta, mutta nämä eivät pitäneet oikeana, ettei heidän aikaansa rukoukseen ja Jumalan Sanan tutkimiseen käytettäisiin hallinnollisiin asioihin.
Apostolit kutsuivat kokoon seurakunnan vanhimmiston ja sanoivat: "Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta” (Ap.t.6:2).  Lopulta päätettiin asettaa seitsemän miestä, joista oli ”hyvä todistus”, hoitamaan seurakunnan asioita. sillä välin apostolit lupasivat, ”Me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa" (Ap.t. 6:4). Tämä järjestely vaikutti Jumalan sanan lisääntymisen ja opetuslasten luvun enentymisen (ks. jae 7).
Hyvin harvat pastorit uhrautuvat tällä tavalla tänä päivänä. Eräs pastori kerran katsoi minua silmiin ja sanoi: ”Minulla on niin paljon tehtäviä, etten ehdi rukoilla”. Toinen pastori taas tunnusti minulle: ”En ole rukoillut kuukausiin. Minä meditoin ja pidän nopean hartauden silloin tällöin, mutta en saa itseäni kuriin rukoillakseni.”
En tahdo tuomita ketään ahkerasti työskentelevää, harrasta Jumalan palvelijaa, mutta tosi on, että jokainen palvelija nousee ja kaatuu omalle isännälleen. Monet saarnaajat eivät tiedosta, että heistä on tullut saatanallisen salaliiton uhreja, kun heitä keskeytetään jatkuvasti. Jotkut heistä joutuvat juoksemaan jatkuvasti paikasta toiseen, tehtävien ja yksityiskohtien lumivyöryn tähden.
Kiitän Jumalan siitä, ettemme ole koskaan Saatanan tai hänen työkalujensa armoilla. Me voimme paljastaa hänen taktiikkansa, puhua totuuden sanaa ja Kristuksen nimessä pysäyttää minkä hyvänsä keskeytyksen. Pyhän Hengen voimalla voimme siivota tiemme Herran portteihin ja tulla rohkeasti Hänen valtaistuimensa eteen saamaan avun oikeaan aikaan. Sitä Herra tahtoo meiltä kaikilta!

Tuesday, February 21, 2017

EI VAIN SINUN VAIKEUKSISSASI

”Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa”(Ps.73:13).
Aasaf, tämän psalmin kirjoittaja oli ymmällään kärsimyksistään, erityisesti, kun hän katsoi pahojen helppoa elämää ympärillään. Hän melkein luiskahti epäuskon kuoppaan valmiina syyttämään Jumalaa hylkäämisestä, välinpitämättömyydestä. Itse asiassa hän lakkasi melkein kokonaan taistelemasta.
Tämä hurskas mies ajatteli varmaan: ”Olen elänyt oikein ja kestänyt kovia hetkiä kaiken tämän ajan turhaan. Kaikki ahkeruuteni on ollut turhaa. Olen ollut uskollinen Hänen ylistämisessään ja Hänen Sanansa tutkimisessa. Näissä vitsauksissa ja murheissa ei tunnu olevan mitään mieltä. Kannattaako jatkaa ollenkaan?”
Rakas lukija, kun kauheat tapahtumat ja koetukset tulevat yllesi, sinun pitää olla hyvin tarkka. Kun suret, sinun täytyy valvoa sydäntäsi lipsumasta.
Jos et ole henkilökohtaisesti Aasafin tilanteessa, saatat tuntea jonkun, joka on. Ehkä joku sukulainen, ystävä tai seurakunnan jäsen on vaikeuksissa. Kun huomaat, että vanhurskas henkilö kärsii, kysyt: ”Miksi, Jumala? Kuinka saatoit antaa tämän tapahtua?”
Aasaf meni temppeliin ja rukoili: ”Totisesti, sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset”(Ps.73:18). Aasaf tajusi, ettei hän ollut ainoa, joka oli vaarassa liukastua, vaan pahat lopulta luisuvat suoraan tuhoon.
Kun Aasaf alkoi nähdä koko kuvan, hän iloitsi: ”Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti”(Ps.73:26). Hän pystyi sanomaan: ”Niin, minun voimani vähenee ja joudun sietämään taistelua, mutta en ole yksin ponnistelujeni keskellä. Minulla on rakastava Isä taivaassa, joka valvoo minua.”

Monday, February 20, 2017

KUN ETSINTÄ EI TUOTA TULOSTA - Gary Wilkerson

”Ja Kiisiltä, Saulin isältä, olivat aasintammat joutuneet kateisiin "(1 Sam.9:3).
Jumalan Sanassa kertomukset hukkaan menneistä asioista näyttävät merkitsevän Isän sydämen tunnetta kadonneen takia. Jumala haluaa kansansa tahtovan lähteä etsimään ja pelastamaan kadonneita, ja me näemme tämän tapahtuvan tässäkin kertomuksessa.
Saulin isä sanoi pojalleen: ”Ota palvelijoista joku mukaasi, nouse ja mene etsimään aasintammoja". Niin hän kulki Efraimin vuoriston halki(1 Sam.9: 3-4). Efraimin vuorien tarpominen ylös ja alas oli kova juttu, mutta Saul halusi viedä isältä saamansa tehtävän loppuun.
Tosiaankin Saul kulki joka puolella vuoristoa, etsien eri alueilta, mutta ei voinut löytää aaseja. Hän varmaan jo alkoi tuntea jonkinlaista toivottomuutta, mutta jatkoi etsintäänsä, koska hän halusi pysyä kuuliaisena isänsä käskylle.
Lopulta Saul sanoi palvelijalleen: ”Tule, palatkaamme kotiin; muutoin isäni käy levottomaksi meidän tähtemme ja jättää mielestään aasintammat"(1 Sam.9:5).
Saul oikeastaan suunnitteli jo petosta selittäen: ”Me teimme parhaamme.  Luulin meidän voivan löytää ne, muttemme voineet. Lopulta päätimme lakata etsimästä ja jatkaa eteenpäin”.
Joillekin pois tieltä astuminen uskossa on osa suurempaa antautumista tottelemaan, maksoi mitä maksoi. Toisille taas tehtävän loppuun suorittaminen on oikeastaan epäonnistumisen pelkoa.  Toisin sanoen nuo ihmiset eivät sitoudu siihen, mitä Jumala kutsui heidät tekemään, koska pelkäävät epäonnistuvansa.
On tärkeätä ymmärtää, että Jumala kutsuessaan sinua johonkin tehtävään, ei aina kutsu sinua onnistumaan. Hän kutsuu sinua kuuliaisuuteen!
Kutsun totteleminen on sinun vastuullasi, menestys kutsun suorittamisessa on Jumalan heiniä!

Saturday, February 18, 2017

NÄKY LAPSISTA - Nicky Cruz

Muutaman viime vuoden aikana Jumala on antanut minulle näyn tulevaisuudesta. Hän on näyttänyt minulle ajan, jolloin Pyhä Henki liikkuu yön hiljaisuudessa ja herättää meidän lapsemme niin kuin ei koskaan aiemmin. Heistä tulee samanlaisia kuin nuoresta Samuelista Raamatussa. Hän juoksi pappi Eelin luokse, koska hän ei vielä tuntenut ääntä, joka puhui hänelle yöllä (ks.1 Sam.3). Olen nähnyt, kuinka nämä lapset juoksevat peloissaan vanhempiensa makuuhuoneeseen tajuamatta, että Jumala itse puhuu heille.
Jumala kutsuu meidän lapsiamme muutokseen. Hän tietää, että monet heidän vanhemmistaan eivät ole kokonaan antaneet elämäänsä, aikaansa ja energiaansa: käsiänsä, jalkojansa, mieliänsä ja sydämiänsä Hänen hallintaansa. Niinpä Hän kutsuu meidän aikamme lapsia täyttämään aukon.
Sanomani näiden ihanien lasten vanhemmille on seuraava: Älkää estäkö heitä! Itse Jumala kutsuu heitä. Se on Hänen tulensa, Hänen Pyhä Henkensä valmistaa tietä suurimmalle muutokselle, mikä on tapahtunut tämän maan päällä.
Niin monet nuoret ihmiset ovat levottomia, kyllästyneitä kirkossa käymiseen, jossa kaikki menee aina samalla rutiinilla. He haluavat nähdä Pyhän Hengen toiminnan. He haluavat kokea Jeesuksesta kaiken nyt!
”Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat”(Ap.t.2:17).

Nicky Cruz, kansainvälisesti tunnettu evankelista ja tuottoisa kirjailija, kääntyi Jeesuksen Kristuksen luokse väkivallan ja rikoksen elämästä kohdattuaan David Wilkersonin New Yorkissa v. 1958. Hänen dramaattinen kääntymiskertomuksensa julkaistiin ensi kerran David Wilkersonin kirjassa Risti ja Linkkuveitsi ja myöhemmin hänen omassa suosikkikirjaksi muodostuneessa Juokse poika, juokse.

Friday, February 17, 2017

TIE VOITTOON

Mikä on Jumalan kansan tie voittoon?
Ensinnäkin, sukella Jumalan Sanaan, tartu kiinni omaan erityislupaukseesi, vie se rukouskammioosi ja näytä sitä Jumalalle. Minulle on suosikki Raamatunkohtia, joita pidän esillä Jumalalle aina, kun rukoilen.
”Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!”Matt.7:9- 11).
Pyydä Herralta hyviä asioita. Hän odottaa saadakseen antaa niitä sinulle! Pyydä Häntä ottamaan pois kaiken häpeäsi ja puhdistamaan sinut synnin tahroista. Hän kaipaa saada tehdä niin sinulle!
”Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti!” (Ef.3:20 - 21).
 Ota päivittäin tämä Jumalan lupaus ja sano: ”Isä, sinä sanoit, että voisit tehdä enemmän kuin pyydän. Niinpä pyydän tänään sinua vastaamaan tähän rukoukseen runsaasti”. Jumala on mielissään sellaisesta uskosta.
Toiseksi, luota Pyhään Henkeen, joka asuu sinussa. Jumalan ei tarvitse lähettää enkeliä puhumaan sinulle. Sinun sydämessäsi on jo tarvittava: Pyhä Henki itse. Tunnusta Hänen läsnäolonsa ja sano Hänelle: ”Pyhä Henki, Sinä tiedät tien ulos tästä sekamelskasta, mutta minä en. Juuri nyt annan Sinulle elämäni johtamisen. Sinä tiedät Jumalan mielen”.
Rakas lukijani, jos teet tämän yksinkertaisen tunnustuksen, voit tietää saavasi virvoituksen ajat Herralta. Silloinkin, kun olet aivan lannistumisen partaalla, Hän pysyy uskollisesti rinnallasi pelastaakseen sinut.

Thursday, February 16, 2017

KÄYTKÖ AINUTLAATUISTA SOTAA?

Painetaanko sinua joka puolelta ja koetellaanko sinua yli kestokykysi? Onko voimasi melkein lopussa, ja olet vähällä luovuttaa? Jos näin on, mikä on tiesi voittoon? Voin kertoa sinulle, kuinka Jumala jatkuvasti panee minut taistelemaan.
Ensinnäkin: älä ajattele, että oma taistelusi on jotakin outoa, ainutlaatuista. Päinvastoin! Olet hyvässä seurassa. Muista Jobia, Jeremiaa, Eliaa, Daavidia ja Paavalia.  Se, minkä läpi nyt joudut käymään, on ollut yleistä uskovilla kautta vuosisatojen.
”Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita”(1 Piet.4:12 - 13).
Toiseksi: kun luulet, ettet pysty ottamaan enää yhtään askelta tai kestämään yhtään hetkeä enempää, ja kaikesta, mitä olet, sinä huudat Jumalan puoleen: ”Herra, auta” Mieti silloin psalminkirjoittajan neuvoa:
”Mutta minä huudan Jumalaa, ja Herra pelastaa minut. Illoin, aamuin ja keskipäivällä minä valitan ja huokaan, ja hän kuulee minun ääneni. Hän päästää minun sieluni heistä rauhaan, etteivät he minua saavuta; sillä paljon on niitä, jotka ovat minua vastaan” (Ps.55:16- 18).
”Ylistetty olkoon Herra! - niin minä huudan, ja vihollisistani minä pelastun. Ahdistuksessani minä rukoilin Herraa ja huusin avuksi Jumalaani; hän kuuli minun ääneni temppelistänsä, ja minun huutoni hänen edessään kohosi hänen korviinsa” (Ps.18:3 -6).
”Herra, minun Jumalani, sinua minä huusin, ja sinä paransit minut”(Ps.30:2).
Sitten vielä avainjae: ”Sillä hän pelastaa köyhän, joka apua huutaa, kurjan ja sen, jolla ei auttajaa ole”(Ps.72:12).
Jeesus lähetti Pyhän Hengen olemaan sinun Auttajasi eikä Hän jätä kuulematta sinun avunhuutoasi!

Wednesday, February 15, 2017

MIKÄÄN EI VOI LIIKUTTAA SINUA

”Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi”(Matt.7:24).
Rakas lukija. Et sinä rakenna kalliolle, jos tarvitset saarnaajan ukkosen jylinää saamaan sinut tottelemaan Jumalaa. Jos tarvitset sääntöjä, jotka on asetettu sinua varten. Sinä et tarvitse sääntökirjaa, sinä tarvitset intohimoisen rakkauden Jeesusta kohtaan.
Mitä enemmän rakastat Jeesusta, sitä helpompaa on palvella ja totella Häntä. Kun sydämesi on täynnä Jeesusta, sinun ei tarvitse mennä jatkuvasti Hänen eteensä rukoillen: ”Jumala, murra paholaisen valta minuun”. Ei, nuo kahleet putoavat päältäsi, kun tulet tuntemaan Hänen sydämensä ja tottelemisesta tulee sinulle toinen luonto.
Jos rakastat Jeesusta, minulla on monta kysymystä sinulle:
Miten kulutat päiväsi viettämättä aikaa Hänen Sanansa kanssa?
Miten voit olla kaipaamatta Hänen luokseen rukouksessa?
Mikset voit ylistää ja palvoa Häntä?
Miten et voi etsiä tapoja, joilla voit miellyttää Häntä?
Jeesus sanoo meille: ”Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle" (Joh.14:21). Mikä ihmeellinen lupaus tämä onkaan! 
Tutki evankeliumeja ja tutustu Jeesuksen sanoihin. Ala Vuorisaarnasta Matt.5:ssä ja lue aina 7. lukuun asti. Kun olet näin oppinut Hänen sanansa, tee niiden mukaan! Jumalan käskyt eivät ole liian raskaita noudattaa. Päinvastoin niiden totteleminen tulee helpommaksi sitä mukaa, kun kasvat rakkaudessa Häneen.
Kun rakennat talosi kalliolle, voit seistä pelottomana, kun myrsky tulee. Mikään ei voi liikuttaa sinua, koska vaellat rakastavassa kuuliaisuudessa Isälle.

Tuesday, February 14, 2017

MIKÄÄN JUONI SINUA VASTAAN EI TOIMI

Tiesitkö, että Saatana joskus liittää ihmisiä yhteen estääkseen sinua tekemästä Jumalan töitä? He tulevat yhteen yrittäen lannistaa sinut tai vähättelevät sinun palvelustasi. Jos olet Jumalan tehtävissä, Herran kutsumana työhösi, ei mikään juoni sinua vastaan toimi.
Jumala kutsui Nehemian rakentamaan uudelleen Jerusalemin muureja. Työ edistyi ihanasti, mutta Saatana sohi kimalaispesää estääkseen sen. Neljä tunnettua johtajaa yhdistivät voimansa. ”He näet ajattelivat tehdä minulle pahaa”(Neh.6:2).
Neljä kertaa nämä johtajat asettivat ansan Nehemialle ja huusivat hänelle: ”Me vaadimme sinua tulemaan alas muurilta ja puhumaan meidän kanssamme!”. Neljä kertaa Nehemia vastasi: ”En tule alas muurilta. minulla on työtä, koska Jumala käski tehdä sen” (ks. jae 3).
Rakas lukijani, älä ole tekemisissä ihmisten kanssa, jotka haluavat vain väitellä. Se on tarkoitettu johtamaan ajatuksesi harhaan, mutta sinun pitää jatkaa Jumalan työtä. Ymmärrä, että Saatanan syy olla sinun rukouselämääsi, pyhitystäsi ja vaellustasi vastaan ei ole vain lannistaa sinua. Hän haluaa myös raunioittaa palvelustehtävän, jonka Jumala on antanut sinulle ja tuhota kaiken, mikä tuo kunniaa Isälle.
Johtajat alkoivat levittää juoruja Nehemiaa vastaan, jotka saivatkin monet liittymään hänen vastustajiinsa. Kaikki nämä juonet oli tarkoitettu pelottamaan Nehemian sydäntä niin, että hän lannistuisi ja lähtisi karkuun.
Mikään noista juonista ei voinut seisauttaa Jumalan työtä! Raamattu sanookin: ”Muuri valmistui … Kun kaikki meidän vihollisemme sen kuulivat, ja kaikki ympärillämme asuvat kansat näkivät sen, havaitsivat he joutuneensa aivan alakynteen; sillä he tunsivat, että tämä työ oli suoritettu meidän Jumalamme avulla”(Neh.6:15 - 16).
Jos pysyt lujana, Jumala työ menee eteenpäin ja toiset ympärilläsi huomaavat ja kunnioittavat Häntä sinun kanssasi.

Monday, February 13, 2017

JUOKSE VOITTOON! - Gary Wilkerson

Jisreel oli kaupunki, jolla oli parhaat sotavarusteet valtavan kokoisen vaunuvarantonsa takia. Vaunut edustavat ihmisen voimaa ja merkitsevät voimaa, jolla pääsee nopeasti eteenpäin taidokkaasti ja voimakkaasti.
Meillä on tänä päivänä ”vaunu-elintapoja”, mukavuuden ja helppouden vaunuja, joissa kaikki tarpeemme hoidetaan. Jos haluamme tehdä jotakin, menemme vain eteenpäin ja teemme sen.
Vaunu-elintavalla on vaikutuksensa uskoviin, jotka haluavat menestystä, aineellista vaurautta, turvallisuutta, mukavuutta.  Jumala todellinen palvelija ei kuitenkaan etsi ensi sijassa tällaisia asioita.  Sen sijaan hän haluaa totella Mestarinsa ääntä ja etsiä Hänen valtakuntansa hyvää. Nämä seuraajat oppivat aikaisin vaeltamaan uskossaan tavalla, jossa Herra on ensimmäisenä ”niin myös kaikki tämä teille annetaan”(Matt.6:33).
Elia tiesi paremmin kuin katsoa maailman lähteisiin. Kuvittele tapahtumaa, jossa hän haastoi kuningas Aahabia, joka istui korkealla loistavissa vaunuissaan, alhaisen profeetan yläpuolella. Niin, Elia puhui rohkeasti Aahabille: ”'Valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi'"(1 Kun.18:44). Seuraavaksi luemme: ”Ja Herran käsi tuli Elian päälle, ja niin hän vyötti kupeensa ja juoksi Ahabin edellä Jisreeliin saakka ”( jae 46). Jumalan mies juoksi vaunujen edellä melkein kaksi kilometriä. Kuinka Elia pystyi siihen? Lause ”vyötti kupeensa” merkitsee, että hän valmisti itsensä kilpailuun.
Kun Pietari sanoo: ”Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ”(1 Piet.1:13) hän sanoo, että meidän tulee valmistautua kilpailuun vahvistaen uskomme ja luottamuksemme Herraan. Apostoli Paavalikin käytti juoksemisen kuvaa kristityn elämästä. Hän sanoi: ”Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt”(2 Tim.4:7).
Mekin voimme juosta voimalla ja voittaa palkinnon, jos valmistaudumme kilpailuun kunnolla.

Saturday, February 11, 2017

KOVEMPAA YRITTÄMINEN EI OLE RATKAISU - Jim Cymbala


Monet meistä haluavat enemmän Jumalalta, mutta ei siihen pisteeseen asti, että joutuisivat naurunalaisiksi. Meidän läntiset mielemme ajattelevat: ”Minä palvelen Herraa, mutta haluan itse hallita.”  Näin ei seurakunta kuitenkaan alkanut. Seurakunta alkoi Hengen hallitsemin uskovin, jotka antautuivat Jumalalle. Se on kyllä radikaalia, mutta sillä tavalla Herra sen tahtoi.
Jotkut saattavat sanoa: ”Niin, mutta me olemme parantaneet Uuden Testamentin kristillisyyden tasoa.”  Jos niin on, minä haluan nähdä, minkälaista hedelmää meidän parannettu painoksemme on tuottanut. Ihmiset pilkkasivat ensin noita ensimmäisiä, ”kokemattomia” kristittyjä, mutta tuhansia pelastui Apostolien tekojen ensimmäisten neljän luvun aikana. Jumalan Sanaa arvostettiin. Kirkot täyttyivät uhrilahjoista. Pyhä jännitys levisi ilmapiiriin. Olemmeko me todella parempia kuin he?
Apostolien kirjan toisessa luvussa opetuslapset olivat koolla, kun Pyhä Henki tuli heidän päällensä ja he puhuivat kieliä, joita eivät osanneet. En halua väitellä kielillä puhumisesta, mutta haluan huomauttaa, että Hengen tultua heidän ylleen he heti alkoivat tehdä jotakin, mikä ei ollut heille luonnollista. ”Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?” (Ap.t.2:6-8). 
Opetuslapset puhuivat oikeita kieliä, joita eivät tunteneet. He tekivät jotakin, mille ei voinut olla muuta selitystä kuin, että Jumala vaikutti sen. Hengen hallitseman elämän kieltämätön ilmentymä on, että meidät nostetaan pelkkien luonnollisten lahjojen ja kykyjen rajojen yläpuolelle.
Hengellä täytetyn elämän ironia on siinä, että meidän täytyy antaa pois voimaa, jotta saisimme suuremman voiman. Kuinka monta kertaa olet ollut vaikeuksissa jonkin tekemisen kanssa, niin että olet sitten yrittänyt kovemmin? Oletko koskaan yrittänyt kovempaan itsekuriin Raamatun lukemisessa enemmän tai rukoilemisessa, tai rakastamisessa epärakastettavaa henkilöä? Olemisessa rohkea, kun sinua on pelottanut? Miten onnistuit siinä?

Jim Cymbala aloitti Brooklyn Tabernaclessa alle kahdenkymmenen seurakuntalaisen kanssa pienessä, surkeassa rakennuksessa kaupungin vaikeassa osassa. Koska hän oli paljasjalkainen brooklynilainen, hänestä on tullut sekä David että Gary Wilkersonin pitkäaikainen ystävä.

Friday, February 10, 2017

AHNEET JA KIITTÄMÄTTÖMÄT

Jollet käsittele epäilyksiäsi, joudut helposti napinahengen valtaan. Elät sillä tavalla ja kuolet sillä tavalla, koska sinun epäilyksesi eivät suostu laantumaan. Ne täytyy juurittaa pois syvältä.
Vain kolme päivää israelilaisten Egyptistä lähdön jälkeen he joutuivat uuteen testiin. He olivat laulaneet, helisyttäneet tamburiinejaan ja todistaneet mahtavan Jumalan voimaa ja vahvuutta. He kerskuivat, että Hän johtaisi heidät ja suojelisi heitä, ja sitten he saapuivat Maaraan, mikä merkitsee ”katkeruuden vedet”.
Tässä oli esimerkki siitä, kuinka Jumala antaa meidän kohdata jatkuvasti kriisejä kriisin perään, kunnes olemme oppineet sen, mitä Hän on yrittänyt opettaa meille. Jos kieltäydymme jatkuvasti oppimasta, tulee aika, jolloin Hän antaa meidän joutua oman katkeruutemme valtaan. ”Ja he vaelsivat kolme päivää erämaassa löytämättä vettä… Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi: ’Mitä me juomme?’ "(2 Moos.15:22, 24).
Sunnuntaina heillä oli kovin hauskaa, he lauloivat, tanssivat ja ylistivät! Mutta keskiviikkona heillä oli huolia, toinen kriisi ja he kerta kaikkiaan menettivät hermonsa. Miten he saattoivat unohtaa luottamuksensa niin nopeasti? Siten, ettei heillä ollut koskaan ollutkaan sitä. Heillä ei ollut koskaan perustusta, joka olisi rakennettu heidän alleen.
Niinpä he taaskin reputtivat kokeensa. He eivät olleet oppineet yhtään mitään aiemmista kriiseistään ja menettivät taaskin mahdollisuutensa loistaa Jumalan suuruutta. He alkoivat jopa pitää Hänen hyvyyttään itsestään selvyytenä. Heillä ei ollut ruokaa, niinpä Hän lähetti heille mannaa taivaasta. Hän pudotti viiriäisiä taivaalta, niin että niitä oli kasoittain puolentoista metrin korkeudelta.  Yhtään sanaa kiitokseksi ei lausuttu. Sen sijaan kansa kääntyi ahneuteen ja hamstrasi kaikkea, mitä Jumala oli antanut heille, ja sitten Israelista tuli uppiniskainen kansa.
Mikä sääli on kulkea kriisistä kriisiin oppimatta yhtään mitään niiden kuluessa. Se kantaa mukanaan kirousta, ja sinut annetaan napinahengen valtaan.

Thursday, February 9, 2017

KUOLINISKU EPÄILYLLE

”Anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa”(Jaak.1:6 -7).
Monet uskovat istuvat Jumalan huoneessa ja valittavat ja napisevat, ikään kuin Jumala ei kuulisi heitä. Jumala kyllä kuulee meidän napinamme ja syytöksemme, ettei Hän välitä meistä, vihjauksen, että Hän on pettänyt meidät.
Jumala varoitti minua lausumasta ääneen nakertavia epäilyjäni ja pelkojani, ikään kuin Jumala ei kuulisi niitä. En saisi sallia niitä vaimolleni, ystävilleni eikä työtovereilleni. Hän sanoi, että minun tulisi tuoda nuo epäilyt Hänelle ja pyytää Häntä parantamaan epäuskoni.
Israel vietti neljäkymmentä sekasortoista vuotta, mikä merkitsi paljoja juoruja, valittamista, kateutta ja katkeruutta. Kuinka kurjaa elämää israelilaiset joutuivatkaan viettämään, vaikka he edelleenkin väittivät olevansa Jumalan lapsia.
Sinun täytyy tulla paikkaan, jossa opit luottamaan Häneen. Kun teet tämän, olet antanut kuoliniskun kaikelle epäilylle, pelolle ja epäuskolle.
Mistä alkaisit? Ensinnäkin, katso Jumalan Sanan peiliin! Mieti tekemisiäsi viimeisinä kolmenakymmenenä päivänä: Oletko valittanut? Saatat vastata: ”No, olenhan valittanut vähän, mutta en ole valittanut Jumalaa vastaan ”.  Niinpä niin, olet siis! Ei väliä sillä, kuka kuuli sinun valituksesi, ne olivat kuitenkin kohdistuneet kaikki Jumalaan.
Minne vain käännynkin Raamatussa, luen: ”Luota minuun, niin Minä vien sinut läpi! Anna vain elämäsi Minulle”.  Mitä se vaatii minulta? Yksinkertaisesti sitä, että seisot hiljaa ja näet Herran pelastuksen. Saatat kysyä: ”Mitä, jos mitään ei tapahdu?” Jo tuo vastaus ilmaisee epäilyä ja pelkoa.
Rakas lukija, käänny Jumalan puoleen ja kerro Hänelle, että haluat luottaa Häneen ja odottaa Hänen voittoaan. Anna Jumalan tehdä sinusta todistus maailmalle, todistus Hänen uskollisuudestaan. Rakasta Häntä kaikesta sydämestäsi juuri nyt ja anna Hänelle kaikki ongelmasi, uskosi ja luottamuksesi.

Wednesday, February 8, 2017

“NÄYTÄ MEILLE JUMALASI”

”Sillä vangitsijamme vaativat meiltä siellä lauluja ja orjuuttajamme iloa: ’Veisatkaa meille Siionin virsiä’. Kuinka me voisimme veisata Herran virsiä vieraalla maalla?” (Ps.137:3 - 4).
Jumalan ihmiset olivat elämänsä vaikeimmassa paikassa, ja kun heidät vietiin vankeuteen, heidän vangitsijansa vaativat heitä laulamaan laulun.  He kuitenkin kokivat vain masennusta, epätoivoa ja toivottomuutta.
Kristityt ovat joukoittain samassa tilanteessa tänään, vastakkaisten olosuhteitten ympäröiminä.  Kun paholainen tulee sinun luoksesi kiusaten sinua vanhalla jutullaan, voit joutua aivan lannistumisen partaalle, ajatellen: ”En pysty siihen. Olen rukoillut ja huutanut, mutta tämä vanha side vainoaa minua ikuisesti”.
Kun Israel joutui Babylonian vankeuteen, heidän vangitsijansa vaativat: ”Laulakaa meille! Soittakaa meille! Olemme kuulleet kaiken teistä ja siitä, mitä Jumalanne teki teille. Näyttäkää nyt ilonne Hänestä.”
Jos tämä huomautus tehtiin ivallisesti, uskon, että se oli myös myötätuntoinen pyyntö. Babylonian jumalat olivat jättäneet heidät tyhjiksi ja toivottomiksi. Israelilaisten laulut olivat tehneet heihin vaikutuksen.  ”Näiden ihmisten Jumala voi halkaista meren. Hän tulensa tulee alas taivaasta. Hän seisoo heidän vihollisiansa vastaan. Kyllä heidän Jumalassaan on jotakin”.
Kansalla, joka voi iloita ja pitää uskonsa pimeimpinäkin hetkinä, on tosi todiste toisille, joilla on samat taistelut. Muut huomaavat uskovat, jotka todistavat: ”Jumala, uskon Sinuun, tapahtukoon mitä hyvänsä minun elämässäni.”
Maailma huutaa meille: ”Ei meitä vakuuttanut Punaisen Meren halkaiseminen tai sokean näkönsä saaminen tai ramman parantuminen. Ei! Haluamme nähdä ihmeen, joka on sinun pimeimmän hetkesi usko. Sinä kohtaat toivottomia olosuhteita hymy kasvoillasi, laulaen ylistystä Jumalalle. Se meitä puhuttelisi!”

Tuesday, February 7, 2017

TODELLINEN ORJUUS

Tänä päivänä ihmiset haluavat olla kaikkea muuta kuin orjia. Tosiaankin heidän ylpeytensä saa kolauksen orjuuden aatteesta. On suosittua lukea Raamatusta: ”Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta”(Gal.4:7).
Mitä Paavali tässä oikeastaan sanoo? Hän selittää, että poika, joka on kasvatettu kunnon lapseksi, tietää olevansa laillisesti kuninkaan perillinen kaikkine oikeuksineen, jotka seuraavat sitä asemaa. Mutta hän rakastaa isäänsä niin paljon, että valitsee orjan roolin.
Paavali sanoi Room.1:1:ssä, että hän on ”Jeesuksen Kristuksen palvelija” ja Jaakob kutsuu itseään ”Jumalan palvelijaksi” (Jaak.1:1). Kristus, Jumalan oma Poika ”tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon” (Fil.2:7).
Orjalla ei ole omaa tahtoa, hänen isäntänsä sana on hänen tahtonsa. Risti edustaa kaikkien omien suunnitelmieni, aatteideni, halujeni, toiveitteni ja unelmieni kuolemaa. Ennen kaikkea se on minun tahtoni ehdoton kuolema.
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon” (Joh. 4:34).  Toisin sanoen: ”Odotan jokaista ohjetta Isältäni”.
Johannes kirjoitti: ”Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa”(1 Joh.4:17). Jokainen todellinen uskova haluaa sanoa: ”Minä tahdon todella tehdä Hänen tahtonsa.” Meiltä jää se kuitenkin huomaamatta, jos panemme sydämemme etsimään jotakin, mitä itse haluamme, jotakin, mikä kyllä näyttää hyvältä ja kuulostaa järkevältä, mutta ei ole Jumalan tahto. Kristityt lankeavat useimmiten ansaan ajaessaan jotakin hyvää asiaa, joka ei kuitenkaan ole Jumalasta.
Voiko tahtosi selvitä elävänä rististä?  Voitko vaeltaa pois unelmasi luota ja kuolla sille? Jumala tietää, mikä on parasta sinulle, niinpä rukoile: ”Isä, jos tämä ei ole Sinun tahtosi, se voi tuhota minut. Annan sen Sinulle, jotta voit tehdä sille oman tahtosi mukaan, Herra”.

Monday, February 6, 2017

SORTUVAT MUURIT - Gary Wilkerson

“En halua elämääni mitään, mikä estää Jumalaa tekemästä, mitä haluaa minussa”.
Jumala tuo kansansa aina tähän pisteeseen, koska Hänen täytyy tehdä jotakin syvää meissä, ennen kuin Hän voi tuoda esiin parhaimpansa meissä. Hän haluaa antaa meille voittonsa, mutta Hän haluaa meidän myös täyttävän sitoutumisemme.
Kuudessa ensimmäisessä luvussa Joosuan kirjaa, hän kuvaa sitä kirkkauden työtä, minkä Jumala teki kansansa keskuudessa. Israel oli vasta päässyt vapaaksi orjuudesta neljän sadan vuoden perästä. Kansa oli päässyt myös vaeltamasta neljäkymmentä vuotta erämaassa ja nyt he olivat Kanaanin maan rajoilla, maan, jonka Jumala oli luvannut heille vuosia aiemmin.  Niin he ylittivät virran, ja mitä tapahtuikaan? Heti Joosua kääntyi nuoremman sukupolven miesten puoleen ja erotti heidät Jumalalle. Raamattu käyttää nimitystä ympärileikkaus kuvaamaan heidän valmistamistaan, mutta syvempi merkitys on ”Heidät valmistettiin”.
Joosua ryhtyi tähän nyt, kun he olivat ylittäneet virran ja tulisivat kohtaamaan Jerikon paksun, läpipääsemättömän seinän. Sen vihollisen voittaminen olisi mahdotonta nukkavieruille israelilaisille.  Jumala sanoi heille: ”Olen siunannut teitä viime vuosina ja te olette kokeneet Minun uskomattomat rikkauteni. Silti työ teissä ei ole loppuun saatettu”
Miten israelilaiset valmistautuivat tätä seuraavaa taistelua ajatellen?  He eivät teroittaneet miekkojaan ja kiillottaneet haarniskoitaan. Sen sijaan valmistautuminen tapahtui heidän sydämissään. Jumala käski heidän kulkea ympäri kaupunkia laulaen lauluja, rukoillen ja odottaen Häntä. Lopuksi Hän käski heidän kohottaa torvensa ja puhaltaa yksi toitotus. Sinä hetkenä nuo vahvat muurit sortuivat maahan!
Joosua ja hänen miehensä ryhtyivät sitten sotasaaliin kimppuun ja löivät vihollisen saaden perinnökseen suuremmat maat ja nähden voiton, jota eivät olleet nähneet koskaan ennen. Samalla tavoin uskon Herran haluavan vuodattaa Henkeänsä meidän päällemme ihmeellisesti. Hän haluaa meidän uskovan, että Hän pystyy tekemään kaiken, lyhyesti sanottuna: Hän haluaa meidän omistavan horjumattoman uskon.

Saturday, February 4, 2017

TOTUUDEN TUNNISTAMINEN - Carter Conlon

“Mistä voin tietää Jumalan tahdon? Kuinka voin olla varma, että vaellan elämäni Hänen tahdossaan?”
Oletko koskaan huomannut kyseleväsi näitä kysymyksiä? Pidätkö kysymystä Jumalan tahdosta hämmentävänä asiana? Vai elätkö jatkuvassa pelossa, että jostain syystä menetät Hänen tahtonsa elämässäsi?
Katsotaanpa, mitä Jeesus itse sanoi Jumalan tahdosta: ”Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani”(Joh.7:17). Toisin sanoen, tämä sopii jokaiselle, joka haluaa tehdä Jumalan tahdon.
Jeesuksen mukaan, jos sydämestäsi haluat tehdä Jumalan tahdon, sinä ymmärrät ja tiedät, mikä on totta. Tunnet Hänen äänensä, joka sanoo: ”Tässä on tie, sitä käykää”.
Siitä asti, kun olin nuori uskova, halusin aina tehdä Jumalan tahdon, vaikken aina täysin ymmärtänyt, miltä se näyttäisi elämässäni. Muistan menneeni kerran kirkkon, istuneeni seurakunnan keskellä kuunnellen saarnaajaa ja ajatellen: ”Kuinka ihmeessä nämä ihmiset jaksavat istua kuuntelemassa tällaista saarnaa? Eivätkö he huomaa, kuinka väärää se on?” Suurimman ajan he istuivat ja kuuntelivat, mutta he menivät kirkkoon vain saadakseen siunauksen.
Kun ihmiset tahtovat tehdä Jumalan tahdon, ensimmäinen asia, jonka he kohtaavat elämässään on opillinen hämmennys, jota myöhemmin seuraa kyvyttömyys tunnistaa totuutta. Kun heidän rukouksiinsa ei tule vastausta, he tekevät johtopäätöksen, että Jumala ei puhu heille. He haluavat elämänsä olevan erityistä. He haluavat joukkoja, he haluavat herättää kuolleita, panna kätensä sairasten ylle ja nähdä heidän parantuvan, he haluavat puhua kielillä ja kaikkia muita armolahjoja, mutta he eivät halua vaeltaa Jumalan ilmestyksessä.

Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001.

Friday, February 3, 2017

TAIVAALLINEN KUISKAUS

Kun olet sulkeutunut Jumalan kanssa rukoilemaan, Pyhä Henki aina ohjaa sinut Jumalan ilmestyssanan luokse. Kristus on elävä Sana ja Hän rakentaa uskoasi.
Meitä käsketään:
”Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet…
Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä… ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana”(Ef.6:11,13,17).
Usein, kun saat erityistä ohjausta Herralta, Pyhä Henki johtaa sinut jonkin Raamatun kohdan luokse kuiskaamalla henkeesi, että sinun tulisi avata se paikka. Sitten Jumalan Sana puhuu sinulle suoraan, kertoen, miten selvitä kriisistäsi.
Monet teistä tätä lukevista ovat juuri nyt tilanteessa, jossa tarvitaan Sanaa Jumalalta. Ei kukaan maan päällä voi auttaa sinua, ja ainoa tapa selvitä kriisistäsi, on jäädä Kristuksen läsnäoloon, kunnes Hän antaa ohjeet!  Hänen pitää kertoa sinulle, miten kuljet koko matkan: Mitä tehdä, milloin toimia. Täydellinen ajoitus on kaikki Pyhän Hengen käsissä, ei liian aikaisin eikä liian myöhään.
Rakas lukija, sinun ei tarvitse huolehtia koetuksestasi. Jumala on uskollinen ja vastaa jokaiseen tarpeeseesi ja pyyntöösi. Siispä, kun rukoilet, sano vain: ”Herra, en tule luoksesi nyt vain saadakseni, mitä tarvitsen, vaan tulen kohtaamaan myös Sinua ja Sinun tarpeitasi”.
Meidät on tehty Hänen yhteyteensä, raskaimpinakin aikoinamme. Oletko mielelläsi Hänen kanssaan? Pidätkö Häntä parempana kaikkia muita? Uskon, että sydämesi huutaa: ”Jeesus, sinä olet sieluni suuri nautinto ja minä rakastan Sinun seuraasi”.
Rukoilen, että Jumala laittaisi meidän kaikkien sydämiimme halun kuulla Hänen ääntänsä helposti. Rukoilkaamme kaikkien koetustemme aikana ja kuunnelkaamme tarkkaan Pyhää Henkeä yhteyden hetkissä.

Thursday, February 2, 2017

SELVÄ OHJAUS

Useimmat kristityt eivät kuuntele Jumalaa. He menevät vain puhumaan Hänelle! Kuitenkin Raamattu ilmaisee, että Jumalan käyttämät ihmiset oppivat jäämään Hänen läsnäoloonsa, kunnes he kuulivat Häneltä sanan.
Raamattu on hyvin selkeä siinä, että Herra tahtoo puhua jokaiselle meistä: ”Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: "Tässä on tie, sitä käykää"(Jes.30:21).
 Kun eräs leukemiaa sairastanut pikkutyttö läheni kuoleman ovea, hän taisteli kuolemisen ajatuksen kanssa. Sitten, eräänä aamuna, kun hänen äitinsä tuli hänen huoneeseensa, tytön kasvot loistivat onnellisuutta.
”Mitä on tapahtunut sinulle?” äiti kysyi.
”Enkeli tuli minun luokseni ja sanoi, että lähtisin matkalle”, tyttö vastaasi. ”Sitten Jumala tuli ja otti minua kädestä ja vei minut kanssaan kauniin puutarhan halki. Hän kertoi minulle, että olisin siellä hänen kanssaan huomenna.”
Jumala puhui tälle pikkutytölle ja otti pois kaiken pelon hänen sydämestään. Kun hän sitten lähti olemaan Jumalan kanssa, seuraavana päivänä, hänellä oli täydellinen rauha.
Kerropa, saatko sinä tällaista ohjausta Jeesukselta, kun keskustelet Hänen kanssaan? Kertooko Hän sinulle, mitä sinun tulisi tehdä ja milloin ja miten? Jotkut uskovat eivät Jumalan tekevän mitään tällaista, mutta Jeesus sanoo: ”Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, … ja ne seuraavat minua”(Joh.10:27).
Ainut tapa päästä läpi koetuksistasi on mennä Jeesuksen kanssa kahden ja rukoilla: ”Herra, Sinä olet ainoa maan päällä, joka voi auttaa minua. En lähde mihinkään, ennen kuin kuulen Sinun puhuvan sydämelleni”.
Jumalaa miellyttävä rukous lopettaa kaiken, kaiken toiminnan, kunnes Hänen äänensä kuullaan. Sinä kuulet Hänen puhuvan selvästi sydämellesi sellaisia asioita, kuin esim.: ”Sinun pitää panna asiat järjestykseen sen ja sen ihmisen kanssa.” Tai ”älä kiirehdi asioita! Istu läheisyydessäni ja luota Minuun.”
Jos etsit Häntä ja odotat, Hän antaa sinulle selvän ohjauksen.

Wednesday, February 1, 2017

PUOLIKSI VASTATUT RUKOUKSET

“Rukoilla läpi” on termi, joka yhdistetään varhaiseen helluntaiherätykseen, jolloin pysyttiin rukouksessa polvillaan, kunnes oltiin varmoja siitä, että oli saatu vastaus Jumalalta. Toisille se merkitsi jatkuvaa Herran eteen tulemista, kunnes oli valmis vastaus kädessä. (Tätä nimitettiin ”voittoisaksi rukoukseksi”).
Nuorena poikana silloisissa leirikokouksissa kuulin ihmisten todistavan: ”Aion pitää kiinni alttarin sarvista enkä päästä irti, ennen kuin Jumala vastaa”. En kuitenkaan usko tämän olevan ”läpi rukoilemisen” todellisin merkitys.
Voit sulkeutua Herran läsnäoloon, iloita Hänen läheisyydestään, voit viettää laatuaikaa, tunteja jopa päiviä Hänen kanssaan, ihastellen suloista yhteyttä. Kaikki tarpeesi voivat olla tyydytettyjä, sydämesi täysin tyytynyt, mutta mitä tapahtuu, kun lähdet pois tuosta ihanasta läheisen yhteyden paikasta?
Saatat nousta ylös polviltasi vain palataksesi murskaavaan tilanteeseen, jossa mikään ei ole muuttunut. Voit nähdä paholaisen odottavan sinua siellä, valmiina heittämään samat ongelmat ja tyhjyyden kasvoillesi. Mitä hyvää siis saat kirkastusvuoreltasi, jos se ei voi auttaa sinua läpi taistelussa?
Anna minun selittää, mitä uskon ”läpirukouksien” merkitsevän. Se tarkoittaa yksinkertaisesti, että voiman, vahvuuden ja rohkaisun, jonka saat Herralta salaisessa rukouskammiossasi, täytyy viedä sinut läpi edessäsi olevien koetusten. Voittosi salaisessa kammiossa täytyy antaa sinulle voiton myös taistelukentällä.
Mieti sitä’: ”Oliko rukouksesi ”loppuun asti viety”? ”Läpi rukoileminen” näet tarkoittaa koko rukouksesi täyttä toteutumista. Monet kristityt näkevät vain puoliksi vastattuja rukouksia, koska he eivät jaksa uskoa, että Herran antama vastaus rukouksessa voisi kantaa heidät läpi koetuksensa. Todellakin, monet vilpittömät rukoukset ovat menneet hukkaan, hyljätyt, menetetyt, koska niitä ei ”kannettu läpi” tällä tavalla.
Rakas lukijani, rukous ei ole loppu, se ei ole ”päätökseen viety rukous”, ennen kuin olemme ”eläneet sen läpi” koetuksissamme sillä voimalla, jonka saimme Jumalan läsnäolosta.