Friday, March 31, 2017

JUMALA PITÄÄ SINUSTA HUOLEN

Minulla on lyhyt sanoma niille, jotka juuri nyt kokevat kivuliasta, yli voimien käyvää tilaa elämässään. En puhu niille, jotka nyt nauttivat lepoaikaa kärsimyksestä, niille, jotka eivät tunne minkäänlaista kipua tai surua. Kiitos Jumalalle tuollaisista hiljaisen levon ajoista.
Usein saan vastaanottaa kirjeitä Jeesuksen kallisarvoisilta seuraajilta, jotka elävät uskomattomassa sisäisessä murheessa ja kriisissä: avioero, lapset huumeissa tai vankilassa, aviopuolison kuolema. Eräs Herraa syvästi rakastava nainen suree lastensa kuolemaa, jotka menehtyivät tulipalossa. Eräs pastori suree vaimoaan, joka jätti hänet ja hänen lapsensa lesborakastajansa tähden.
Minulla on sanoma teille hurskaat ihmiset, jotka kärsitte. Psalmissa 40 Daavid rukoili: ”Sillä lukemattomat vaivat minua saartavat… Kelvatkoon sinulle, Herra, pelastaa minut, Herra, riennä minun avukseni”(Ps.40:12 - 13). ”Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka sinua etsivät … Minä olen kurja ja köyhä, mutta Herra pitää minusta huolen. Sinä olet minun apuni ja pelastajani; minun Jumalani, älä viivy” (Ps.40:16 - 17). 
Yksi jakeen 17 osa on niin siunannut ja lohduttanut minua: ”Herra pitää minusta huolen”. Kuvittele tätä! Herra, joka loi kaiken, maailmankaikkeuden Jumala pitää minusta huolen. Nytkin hätäsi hetkellä Hän pitää sinusta huolen.
Kun Israel oli pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa, murehtimassa kotiensa ja perheidensä menettämistä, Jumala lähetti heille sanan Jeremian kautta: ”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer.29:11). Jumala sanoi siis kansalleen: ”Painajaisunesi päättyvät. Minulla on vain hyviä, rakastavia ajatuksia teitä kohtaan. Jos siis etsitte Minua kaikesta sydämestänne, löydätte Minut”.
Vuodata sydämesi Herralle. Hän pitää sinusta huolen!

Thursday, March 30, 2017

HÄN TEKEE MEISTÄ ROHKEITA

Pyhä Henki kehotti minua lukemaan 2 Moos. 12, jossa on kerrottu Israelin pelastumisesta Egyptistä.
Jokaisen israelilaisen oven pihtipielet ja kamana oli sivelty karitsan verellä. Tämä suojeli Jumalan kansaa kuoleman enkelin vierailulta talossa. Kun tuli aamu, valtava joukko israelilaisia marssi ulos vankeudesta, noin kuusisataatuhatta miestä sekä naiset ja lapset. ”Juuri sinä päivänä kaikki Herran joukot lähtivät Egyptin maasta” (2 Moos.12:41).
Seuraavassa luvussa pysähdyin jakeeseen kolme, joka kuuluu: ”Sillä Herra vei teidät sieltä pois väkevällä kädellä”(2 Moos.13:3). Jumalan kansan vapautti yksin Herran voima, ei ihmisen keinot.
Daavid selittää: ”Se Jumala, joka on minun vahva turvani ja johdattaa nuhteetonta hänen tiellänsä… Hän ojensi kätensä korkeudesta ja tarttui minuun, veti minut ylös suurista vesistä... Hän pelasti minut voimallisesta vihollisestani, minun vihamiehistäni, sillä he olivat minua väkevämmät… Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat”(2 Sam.22:33, 17, 18, 31). 
Uskomme ja voimamme saattavat vähentyä, mutta heikkoutemme aikaa varten Jumala on antanut ihmeellisiä uudistamisen ja vahvistamisen lupauksia.
Rakas lukija, uskotko, että Jumalamme on vahva? Jos Hän on vahva, ei mikään valta voi seistä Hänen edessään. Antakaamme siksi kaikki Hänen voimansa ja valtansa mahtaviin käsiin. Hän avaa tien. Ennen kaikkea usko tämä sana: ”Sinä päivänä, jona minä huusin, sinä vastasit minulle; sinä rohkaisit minua: minun sieluni sai voiman”(Ps.138:3).
Jumala rakastakoon ja siunatkoon sinua!

Wednesday, March 29, 2017

KYPSÄN USKON SADONKORJUU

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Pellot ovat vaalenneet, valmiina korjattaviksi”. Sadonkorjuu on viimeisten päivien sielujen yhteen kokoamista ja sadonkorjuun laki on, että mitä pimeämmät päivät, sitä vaaleampi sato. Juuri nyt, monet sielut ovat valmiita sadonkorjuuseen kaikkialla maailmassa.
Näinä viimeisinä päivinä on menossa toinenkin sadonkorjuu. Herra puhuu profeetallisesti siitä, mitä Hän näki olevan tulossa meidän aikanamme: kullankypsän uskon Hänen omiensa sydämessä. Herramme haluaa koeteltuja, kärsiviä ihmisiä, jotka nousevat kärsimyksen ja ongelmien keskellä ja julistavat: ”Minä luotan Jumalaani”.
Jeesus ei odota uskoa maailman joukolta. Kun Hän ihmetteli ääneen: ”Mahdanko löytää uskoa, kun palaan?” Hän ei puhunut syntisistä. Meille, jotka rakastamme Häntä, sanottiin myös: ”Joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo”(Ps.32:10). Jumala lupaa, että Hänen hyvyytensä ”on talletettu pelkääväisillesi ja jota osoitat sinuun turvaaville ihmislasten edessä!” (Ps.31:19).
Voin sanoa psalmista Daavidin kanssa: Olen tuntenut vaikeuksia, paljon kärsimystä, taloudellista hätää, rakkaiden kuoleman aiheuttamaan surua ja pilkkaa niiltä, joita olen rakastanut ja jotka ovat kääntyneet minua vastaan. Olen tuntenut henkilökohtaista kipua. Oli aikoja, jolloin luulin, ettei olisi mitään toivoa. Kiusausten aikoja, itkun aikoja, kunnes ei ollut enää kyyneleitä.
Jotkut kärsimykseni olivat itseaiheutettuja, joko laiminlyöntien tai typeryyden takia.  Nyt voin todistaa rohkeasti: Jumala ei ole koskaan jättänyt minua. Kaiken huolen, kivun ja kärsimyksen läpi olen päässyt iloisena ja vahvasti luottaen Herran hyvyyteen ja uskollisuuteen. Tässä on todistus, jonka Hän haluaa kuulla kaikilta koetelluilta lapsiltaan: ”Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset”(Ps.32:11).
Me riemuitsemme Herramme uskollisuudesta.

Tuesday, March 28, 2017

ORJANTAPPUROIDEN TUKAHDUTTAMA

Lisääntyvät joukot kristityitä ovat tyytymättömiä Kristukseen. Herra tukahdutetaan, niin kuin Hän itse sanoi, orjantappuroihin, joita Hän kuvasi maailman huoliksi, rikkauden viettelykseksi, sydämeen tunkevien muiden asioiden himoiksi.  Kristus sanoi, että nämä ovat orjantappuroita, jotka tukahduttavat Sanan ja vaikuttavat, että se ei tee hedelmää (ks.Mark. 4:7).
Onko Herra enemmän sinun mielessäsi tänään kuin vuosi sitten? Vietätkö enemmän aika Hänen läsnäolossaan tänään kuin vuosi sitten? On sinun halusi Häneen kasvanut vai vähentynyt?
Monet niistä, jotka kerran rakastivat intohimoisesti Kristusta, juoksevat nyt vain omien kiinnostuksenkohteiden perässä. He ovat joutuneet taipumaan paineiden ja ongelmien alla, kun ovat ajaneet takaa rikkautta ja tämän maailman asioita. Meistä on tullut kylmiä tai haaleita ja meillä on aina vain vähemmän aikaa Jeesukselle. Herra ja Hänen seurakuntansa voivat saada meiltä vain yhden tunnin ajan, sunnuntaiaamuisin.
Jeesus sanoi: ”Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu” (Joh.15:6).  Toisin sanoen tuo henkilö kuivettuu, ei enää vedä elämää totisesta viinipuusta. Hänet on pettänyt ajattelu, että kaikki on kunnossa, koska hän edelleen puhuu läheisyyden kieltä, josta hän kerran iloitsi Kristuksen kanssa.
Pyhä Henki kutsuu ihmisiä takaisin ensimmäiseen rakkauteensa, takaisin nälkään ja janoon saada enemmän Kristusta. Palatkaamme laatuajan viettämiseen Hänen läsnäolossaan, Hänen Sanansa rakastamiseen, kaikkien huolten heittämiseen Hänen päällensä, riippumiseen Hänen johdatuksestaan.
Kristus kaipaa rakastettuaan ja toivoo hänen palaavat Hänen luokseen rakastavana ja kuuliaisena. Pyhä Henki herättelee meidän sydämiämme tulemaan lähemmäs Häntä.

Monday, March 27, 2017

MEILLÄ PITÄÄ OLLA JUMALAN LÄSNÄOLO - Gary Wilkerson

Jumala sanoi profeetta Aamokselle: “Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne. Vie pois minun edestäni virttesi pauhina, en tahdo kuulla sinun harppujesi soittoa. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niin kuin ehtymätön puro”(Aam.5:21, 23 – 24). Jumala sanoo jokaiselle sukupolvelle: ”En odota sinulta lauluja tai ääntä. Anna sen sijaan vanhurskauden virrata ylistyksestäsi ja tekojen, jotka se vaikuttaa sinussa Minun nimeni tähden”.
Emme voi enää mitata laulun voimaa sen viihdyttävyyden arvossa tai missään muussa ihmisen mitassa. Me mittaamme sitä vain sillä, kutsuuko se esiin, mitä Pyhä Henki tahtoo vaikuttaa Hänen ruumiissaan juuri sillä hetkellä. Meidän ylistyksemme tulee olla kuin ehtymätön puro Hänen vanhurskaasta läsnäolostaan. Siten me uskallamme antaa esiintymisvuoron niille, ”jotka sepustatte lauluja harpulla säestäen ja sommittelette soittimia kuin mikäkin Daavid; jotka juotte viiniä maljoista ja voitelette itsenne parhaalla öljyllä”(Aam.6:5-6). Tämä puhuu johtajista, jotka me voitelemme pelkästään heidän taitojensa, lahjojensa ja älykkyytensä takia. Jumala kutsuu meitä puhdistamaan näyttämön kaikesta muusta paitsi tästä: ”Totisesti Sinä olet tässä paikassa, oi Jumala!”
Puhun itsestäni, kun sanon kaikille pastoreille: ”Luotammeko enemmän strategioihin, rakenteisiin ja ohjelmiin kuin Jumalan johdatukseen? Jos niin on, meidän tulee puhdistaa näyttämö niistä”.
Seurakunnilla on ehkä kaikenlaisia toimivia perusasioita. Saatamme valmistaa jokaisen saarnamme niin, että huolehdimme selvästä artikuloinnista, kaikkien laulujen virityksestä, kaikista kahviautomaateista, joista ihmiset saavat kuppinsa täyteen kahvia. Siltikään se ei ole mistään kotoisin, jos Jumala läsnäolo puuttuu.
On aika jättää kaikki kyselyt, joissa ihmisiltä udellaan, mitä he haluavat seurakunnasta sen sijaan, että kyselisimme Jumalan mielipidettä. Jos gallupit sanelevat suuntaamme, voisimme yhtä hyvin ottaa seinältämme alas kyltin, jossa lukee SEURAKUNTA, koska me emme ole silloin sitä. Me olemme vain ammattimainen yhteisö, joka etsii menestystä, joka perustuu markkinaodotuksiin.  Eikä se ole evankeliumia!

Saturday, March 25, 2017

PUHU NIILLE KETUILLE - Carter Conlon

Kun olet kerran päättänyt laittaa elämäsi asiat kuntoon, älä ihmettele, jos vihollinen tulee sanomaan sinulle, ettet varmaan onnistu. Jopa Jeesus joutui kohtaamaan näitä valheita, mutta Hän tiesi, että siinä vain kettu yritti tuhota Jumalan Hänelle antaman viinitarhan.
Raamattu kertoo meille ajasta, jolloin ”hänen luoksensa tuli muutamia fariseuksia, ja he sanoivat hänelle: ’Lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut’. Niin hän sanoi heille: ’Menkää ja sanokaa sille ketulle: 'Katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän' ” (Luuk.13:31 - 32). 
”Pääsen määräni päähän” tarkoittaa, että Hän suorittaa tehtävänsä loppuun. Paholainen epäilemättä yrittää saada sinut pois radalta ja sanoo: ”Tämä polku on sinulle liian vaikea. Valitse helpompi tie. Ei sinun tarvitse tehdä asioita aina Jumalan tavalla!” Huomaa kuitenkin Jeesuksen vastaus: ”Ei! Minä ajan ulos riivaajat ja parantuminen virtaa. Kolmantena päivänä minä pääsen päämäärääni Jumalan voimalla!”
Sinullakin on valta puhua oman elämäsi ketuille: ”En halua sinua enää elämääni. Jumalan armosta aion päästä sinusta irti. Minulle on annettu valta vastustaa pahaa, ja parantuminen virtaa minun elämäni kautta. En aio tuoda työpaikalleni mitään, mikä nimittää itseään kristillisyydeksi, mutta haisee, kun kuljen ohitse. Ei, minä tuon mukanani Jumalan läsnäolon suloisen tuoksun, minne ikinä menen. Aion päättää juoksuni ja saavuttaa täydellisesti sen, mitä minun elämäni pitäisikin olla! Yksikään pieni kettu ei aja minua pois Jumalan suunnitelmasta elämääni!”
Puhu ketuille ja luota sitten Herran armoon ja hyvyyteen!
Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001.

Friday, March 24, 2017

ONKO SINUA HAAVOITETTU?

Rukoillessani kerran Pyhä Henki johti minut psalmin 56 luokse. Tämä sana on tarkoitettu niille, joita joko perhe, ystävät tai sanat ja jumalattomien teot ovat haavoittaneet.
Se on myös sana niille, jotka rakastavat Herraa, jotka vuodattavat kyyneleitä ja kantavat poöivittäin raskaamiksi kasvaneita taakkoja. Jotkus uskovat heräävät joka aamu pelon ja epätoivon pilven alla. Taluodelliset ongelmat murskaavat ja pelottavat. Toiset taas kohtaavat terveyshaasteita ja sietämätöntä kipua. Jotkut murehtivat perheenjäsenistään, jotka ovat syvässä kriisissä, ehkä kapinassa Herraa vastaan.
Kuule Jumalan siunattua Sanaa suunnattuna sinulle hädän hetkenäsi:
Ps.56:3 ”Mutta sinä päivänä, jota minä pelkään, minä turvaan sinuun[en pelkää].
Ps.56:4: ”Jumalaan minä luotan ja ylistän hänen sanaansa, Jumalaan minä turvaan enkä pelkää. Mitä liha minulle tekisi?”
Ps.56:8: ”Sinä olet lukenut minun pakolaispäiväni; pane leiliisi minun kyyneleeni, ovathan ne sinun kirjassasi”
Ps.56:9 ”Kerran väistyvät minun viholliseni, sinä päivänä, jona minä huudan; minä tiedän, että Jumala on minun puolellani”.
Ps.56:13: ”Sillä sinä pelastit minun sieluni kuolemasta, minun jalkani kompastumasta, että minä vaeltaisin Jumalan edessä, eläväin valkeudessa”.
Nämä ovat Jumalan Pyhän Hengen voitelemia sanoja. Rohkaisen sinua rukoilemaan jokaisen jakeen kanssa ja tarttumaan niihin uskossa. Herra tietää kaiken sinun ponnisteluistasi ja kivuistaasi. Hän tietää tilanteesi jokaisen yksityiskohdan ja Hän kuulee jopa murtuneen sydämesi sanattomat huudot.

Thursday, March 23, 2017

TODELLINEN VIRVOITUS

Apostolien teoissa 3:19 Pietari puhuu “virvoituksen ajoista”, jotka tulisivat Herran kasvoista. Olen aivan varman, että nytkin, maailmanlaajuisen sekasorron aikoina, seurakunta kokee sellsita virvoituksen aikaa. Se on tapahtuma, jossa Jeesus ilmaisee läsnäolonsa kaikkialla maailmassa.
Niin, monissa seurakunnissa on paljon hengellistä kuolleisuutta ja kuivuutta. Uskovien joukot ovat tehneet konmpromissin vaelluksessaan Jeesuksen kanssa, kun taas toiset ovat lähteneet hulluina maallisiin nautintoihin.
Jotakin valtavaa tapahtuu kaikkialla maailmassa, jopa islamilaisissa maissa. Pyhän Hengen leijumisesta kansojen päällä on kieltämättömiä todisteita ja Kristuksen läsnäolo on ilmestynyt voimallisesti. Tätä tapahtuu Venäjällä, Kiinassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa ja melkein kaikkialla maailmassa. Jumala herättää ihmisiä Mongoliassa ja entisissä neuvostovaltioissa.  Intiassa Jumalan Henki tekee työtään erityisen vahvasti.
Kuulen sellaisten virvoituksen aikojen koskettavan eri kaupunkeja Yhdysvalloissa. Pastorit halajavat Jumalan läsnäolon todellista ilmestymistä seurakunnissaan.
Tämä Kristuksen läsnäolon virvoitus on Hänen korottamisestaan, ei merkkejä eikä ihmeitä, ei henkilahjoja, ei ”herätystä”, joka pian hälvenee. Tämä on Krisdtuksen kunnian ja voiman ilmestys viimeisinä päivinä. Monet kirjoittavat minulle sanoen, että he menevät kirkkoon kaivaten kokemusta Jeesuksen todellisesta läsnäolosta. He haluavat kuulla paimenta, joka on ollut salaisessa kammiossa Herran kanssa. He eivät halua enää viihdettä, näytöksi’ä tai tyhjiä metodeja. Nyt he rukoilevat: ”Antakaan meille Kristus. Antakaa meille Jeesuksen sulattava, parantava, ihmeeliinen läsnäolo.”
Olkoon tämä Jumalan kansan todellinen sydämen rukous näinä päivinä.

Wednesday, March 22, 2017

JUMALA ON HYVIN KÄRSIVÄLLINEN

Minua siunaa syvästi Jumalan sanoma kansalleen psalmissa 37.  Suosittelen sinulle luettavaksi tämän psalmin, ennen kuin tama päivä on loppuun kulunut. Se on yksi rikkaimpia, rohkaisevimpia Jumalan Sanan kohtia. Olet käymässä läpi mitä hyvänsä, olkoon tilanteesi kuinka koetteleva, tämä psalmi antaa sinulle suuren voiman ja rohkaisun lähteen.
Psalmi 37: 7 on erityisen kiinnostava minusta sen valossa, mitä nyt tapahtuu homoyhteisöissä. Valtiot säätävät lakeja, jotka valmistavat tietä homoavioliitoille ja sadat homoseksuaalit ovat menneet naimisiin. Minua suretti niin kovin tämä laittomuus ja Jumalan säätämän todellisen avioliiton pilkka, että huusin: ”Oi, Herra, he varastavat meidän kansakuntamme. He pilkkaavat Sinun Pyhää Sanaasi. Amerikka nauttii nyt synnissä, jota ei tunnettu edes Sodomassa ja Gomorrassa. Raamatun mukaan niissä yhteiskunnissa ei pantu muistiin yhtään homoseksuaalista avioliittoa.”
Sitten luin Psalmin 37:7: ”Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy, mieheen, joka juonia punoo”.  Toisin sanoen ”Älä anna sen päästä sydämeesi. Älä anna sen masentaa sinua. Jumala kuulee kansansa syvät huokauksetkin ja Hän on kärsivällinen”.
Älköön kukaan pahantekijä luulko hetkeäkään, että Jumala katsoo lä’pi sormiensa julkeaa tottelemattomuutta ja Hänen Sanansa pilkkaa. Läpi koko Raamatun näemme Herran lähettävän tuomionsa, kun laittomus saa vallan yhteiskunnassa.
Rukoile kansamme puolesta näinä kaikoina. Jumala kuulee kansansa rukoukset!

Tuesday, March 21, 2017

VUODATTAA SYDÄMENSÄ

Seuraava Pyhän Hengen minulle antama sana on niille, jotka tarvitsevat rukousvastausta, jotka tarvitsevat apua hädän hetkellä ja jotka ovat valmiita liikuttamaan Jumalan sydäntä Hänen Sanansa mukaan.
Ota vaari liitonlupauksesta psalmissa 46:1: ”Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva”.
Hädässä aivan vahva merkitsee ”aina olemassa ja saatavilla olevaa”. Uskon pitää levätä siinä varmuudessa, että Jumalan Henki on kanssamme kaikkina vuorokauden aikoina, jatkuvasti. Koska Hän on tullut asumaan meihin, Hän kuulee meidän jokaisen rukousajatuksemme ja huutomme. Voimme olla varmoja, että Hän antaa meille anomuksemme mukaan, jos Hän kuulee meitä. Todellakin, Pyhä Henki liikuttaa taivaan ja maan kunkin Jumalan lapsen vuoksi, joka ottaa aikaa vuodattaakseen sydämensä Isälle.
Lue ja usko psalmin j62 jakeita 5-7. Tämä on Daavidin rukous, joka kosketti Jumalan sydäntä. Daavid sanoi itse asiassa: ”Odota vain Jumalaa! Älä odota apua miltään muulta taholta.  Hän yksin saa olla sinun huolehtijasi, sinun ainoa toivosi ja puolustajasi. Vain Hän voi varustaa sinut voimalla odottaa siihen asti, kunnes vastaus tulee”.
Tässä juuri on kaiken ydin. voittavan rukouksen ydin, jonka jokainen pyhä kautta historian on oppinut: vuodattaa sydämensä Herran eteen. ”Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme” (Ps.62:8). Hanna on yksi esimerkki meille tämän tekemisestä. Ollessaan epätoivoinen lapsen saamisesta hän ”vuodatti sydämensä” Herran eteen (ks. 1Sam.1:15). Raamattu sanoo:” Hän sanoi: "Salli palvelijattaresi saada armo sinun silmiesi edessä". ”Niin vaimo meni pois ja söi eikä enää näyttänyt murheelliselta”(1 Sam.1:18).

Monday, March 20, 2017

MIKSI OLEMME SIUNATTUJA? - Gary Wilkerson

Jumala tahtoo siunata ja suosia sinua. Hän kaipaa saada rikastuttaa elämääsi, avioliittoasi ja hengellistä elämääsi. Hän haluaa antaa sinuille viisautta, ymmärrystä ja käsittämistä niin, että ratkaisusi johtavat siunaukseen elämässäsi.
Kun kerran saamme siunauksen, meidän tulee olla tarkkoja, ettemme muunna niitä joksikin itsekkääksi.
Luuk.12:16 kertoo meille siunatusta miehestä: ”Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: ’Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin.’ ”
Jumala on antelias ja rakastaa aivan hukuttaa lapsensa lahjoihinsa. Tämä kertomus kuitenkin kääntyy nopeasti toiseen suuntaa, kun näemme, että tämä mies ”mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?'” (jae 17).
Kenenkä sato se oli? Kaikki kuuluu Jumalalle.  Niinpä tama mies ilmaisi itsekkään luontonsa.  Hän alkoi nähdä kaikki lahjansa, suhteensam, monet taitonsa Jumalalta asioina, joita hän voi käyttää omaksi hyödykseen. Tuo itsekkyys alkoi lemuta jokaisessa hänen solussaan.
”Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse' ”(Luuk.12:18 - 19). 
Jumalalle on mieleen siunata lapsiaan, mutta Häntä kiinnostaa, mitä teet Hänen siunauksillaan. Mitä Hän tarkoittaa siunatessaan sinua?  Onko se vain kasata tavaroita päällesi ja luoda täydellinen pieni mukavuuskotelo, jota olen aina toivonut? Ei! Niin kuin näemme aivan alusta asti Hänen liittonsa ihmiskunnan kanssa, Sinä saat siunauksen siunataksesi muita.

Friday, March 17, 2017

SUOJELEVA VAATEPARSI

käski hänen tehdä: “Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa." (2 Moos.3:5). Jumala käskee jokaisen uskovan tänä päivänä tehdä saman minkä Mooses: ”On vain yksi maaperä, jolla voit lähestyä Minua ja se on pyhää maata. Et voi luottaa omaan lihaasi, koska mikään liha ei kestä Minun edessäni”.
Miksi Jumala kohdisti huomion kenkiin tässä Mooseksen kirjassa? Mitä tarkoittaa suhteessa lihan poispanemiseen? Jalkamme ovat herkkä osa ruumistamme ja kengät suojelevat lihaamme. Ne suojelevat luonnonvoimilta, kiviltä, käärmeiltä, lialta ja tomulta, kuumalta kiveykseltä.
Niinpä Jumala käytti Moosekseen aivan tavallista jokapäiväistä hengellistä opetusta, niin kuin Jeesus myöhemmin puhui kolikoista, helmistä, kameleista ja sinapinsiemenestä. Jumala sanoi: ”Mooses, sinä pidät ylläsi suojelevaa vaatepartta varjelemaan lihasi loukkaantumiselta. Kuitenkaan mikään lihallinen suojelu ei riitä varjelemaan sinua. Mihin Minä lähetän sinut, nisä tarvitset pelastuksen ihmettä”
Minne Jumala lähetti Mooseksen? Egyptiin, pahuuden pesään, kohtaamaan paatunutta itsevaltiasta. Mooseksen piti panna pois kaikki luottamuksensa omaan lihaansa: nöyryyteensä, intoonsa. Kaikki hänen omat taitonsa olisivat arvottomia, jollei Jumala pyhittäisi niitä. Mooseksen piti panna koko luottamuksensa Jumalan nimeen ja voimaan.
Tosiaankin, Mooses joutui kohtaamaan kaikenlaisia koetuksia ja testejä. Hänet lähetettäisiin kolmen miljoonan ihmisen johtajaksi erämaahan, jossa ei ollut ruoanostopaikkaa tai vedenhakumahdollisuutta.  Hänen piti totella Jumalaa täydellisesti kaikessa!
Jumala kysyy meiltä saman kysymyksen kuin Moosekselta. Haluammeko panna pois omat taitomme ja intohimomme ja luottaa täysin Häneen? Haluammeko luottaa Häneen omien lahjojemme ja suunnitelmiemme sijaan?

Thursday, March 16, 2017

PUHDAS JA MOITTEETON

Uskon, että kaikki Vanhan Testamentin tarinat ovat täynnä totuutta Uuden Testamentin uskoville. Jos minulla on joskus vaikeuksia ymmärtää Uuden Testamentin totuutta, minä käännyn takaisin sitä ennustavaan Vanhaan Testamenttiin. Yksi tällaisia esimerkkejä on Mooses ja palava pensas.  Uskon, että tämä kertomus on täynnä syvää Uuden Testamentin totuutta pyhyydestä.
Mooses paimensi appensa lampaita yksin Hoorebin vuorella, kun hänen huomionsa yhtäkkiä kiintyi kummalliseen näkyyn. Läheinen pensas paloi kirkkaasti, muttei palanut poroiksi.
”Niin Mooses sanoi: ’Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi’. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi: ’Mooses, Mooses!’ Hän vastasi: ’Tässä olen’ "(2 Moos.3:3-4). Katsoessaan tarkemmin Mooses kuuli Jumalan kutsuvan häntä pensaasta. Se oli elävä todiste siitä, että Jumala oli siinä paikassa läsnä, Hänen pyhyytensä näkyvä ilmestys. Todellakin, missä ikinä Hän on, se paikka on pyhä.
”Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: ’Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä’ "(1 Piet.1:15 - 16). Toisin sanoen: ”On kirjoitettu, pantu muistiin, tehty selväksi kerta kaikkiaan, että meidän tulee olla pyhiä, niin kuin meidän Jumalamme on pyhä”.
”Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen”(1 Tess.4:7). Jumala ei ole kutsunut meidän vain pelastukseen tai taivaaseen tai saamaan anteeksiantamusta.  Nämä ovat pikemminkin yhden todellisen kutsumuksen etuja – olla pyhiä, niin kuin Hän on pyhä.
Jokainen Jeesuksen Kristuksen oma on kutsuttu olemaan pyhä – puhdas ja moitteeton Jumalan silmissä. Niinpä, jos olet uudestisyntynyt, pyhyyden tulisi huutaa sydämestäsi: ”Jumala, minä tahdon olla Jeesuksen kaltainen. Haluan vaeltaa pyhänä Sinun edessäsi kaikki elämäni päivät”.

Wednesday, March 15, 2017

PYSY VALVOMASSA

”Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" (Ilm.12:12).
Tämä Ilmestyskirjan kohta kertoo meille, että Saatana on julistanut täysimittaisen sodan Jumalan kansalle. Se mainitsee myös, että paholaisella on määräaikansa suorittaa työnsä loppuun.   ”Koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa”.
Jeesuksen Kristuksen seuraajina meidän pitää jatkuvasti tietää, mitä suinkin voimme, vihollisen taktiikasta ja suunnitelmasta: ”Ettei Saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat”( 2 Kor.2:11).
”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä”(1Piet.5:8). Tämä ei tarkoita sitä, että paholainen jollakin tavoin leijailisi maailmankaikkeudessa antamassa käskyjä riivaajasotilailleen. Me tiedämme, että Saatana heitettiin alas maan päälle, kun Kristus voitti hänet ristillä. Niinpä paholaisen valtakunta on rajoitettu tässä ja nyt (ks. Ilm.12:12). 
Jotkut uskovat luulevat, että Saatana on kaikkivoipa (että hänellä on kaikki voima), mutta Jeesus on voittanut hänet ja riisunut kaiken auktoriteetin. Saatana ei ole myöskään kaikkitietävä (että hän voisi lukea ajatuksemme) eikä kaikkialla läsnä oleva. Hän ei voi olla kaikkialla samaan aikaan.
Saatanalla tosin on hallituksia ja valtoja kaikkialla maailmassa ja nämä riivaajavallat ruokkivat hänen älyään, kun hän käskee ja kutsuu. He kuulevat, kun sinä rukoilet ja he näkevät tottelevaisuutesi Jumalalle. Se juuri nostaa Saatanan vihan sinun päällesi.
Kun Jumalan Sana sanoo, että paholaisella on vain vähän aikaa, se ei tarkoita aikaa, joka hänellä on ennen Kristuksen paluuta. Se merkitsee jatkuvaa päätösajan lähentymistä, sarjaa lyhyitä aikoja, jotka hänellä on työnsä loppuun viemiseen ja sodankäymiseen Jumalan pyhiä vastaan.

Tuesday, March 14, 2017

TURVAPAIKKA HÄDÄN HETKELLÄ

Vakavamieliset uskovat ovat kyselleet minulta: “Keneen me uskomme? Olen lukenut monien pastoreiden kirjoittamia kirjoja vuosien saatossa. He tuntuvat olevan varmoja siitä, että loppu on käsillä. Uudelleen ja uudelleen he ovat olleet väärässä. Luulenpa, että jotkut vain yrittivät myydä kirjansa, kun toiset uskoivat Jumalan todella sanovan heille, että loppu on käsillä.”
Väliin olen ollut täysin murtunut Jumalan edessä ja huutanut Hänelle kovaan ääneen: ”Herra, monta vuotta olen saarnannut, että tuomio on jo ovella. Olen jakanut varoituksia tulevasta talouskriisistä. Näen kuitenkin tapahtuvan täysin päinvastaista.  Näen Amerikan menestyvän ja etenevän iloisesti tiellään, tappaen samaan aikaan vauvoja kohtuihin, liukuen saastan kuiluihin ja työntäen sinut ulos kaikista instituutioista. Kuinka kauan, Herra?”
Jeremia käytti vuosia vielä tapahtumattomien asioiden profetoimiseen. Minusta tuntuu, kuin sielussani palaisi sama tuli kuin Jeremialla ja olen aina vain varmempi, että Jumala on ”kääntänyt kasvonsa” tätä kansakuntaa vastaan sen verenvuodatuksen ja ylimielisyyden takia Hänen nimeään kohtaan. Pian Hänen tuomionsa tulee!
Toisaalta kiitän Jumalaa monista lupauksista Hänen Sanassaan suojella ja siunata kansaansa kaikissa myrskyissä ja niiden läpi.  Jumalan rukoilevan kansan ei ole syytä pelätä, eikä meidän pidä huolestua ja pälyillä arkana.
”Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra”(Ps.9:9- 10).

Monday, March 13, 2017

JUMALAN ARMO VOIMAANNUTTAA - Gary Wilkerson

”Jossa [Jeesuksessa] meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi” (Ef.1:7-8). 
Me seurakunnassa emme ole edes alkaneet raapia armon pintaa. Otamme vain pieniä suullisia armon maljasta vaelluksemme aikana Jumalan kanssa, kunnes alamme luottaa omiin taitoihimme.
Kun Jeesus sanoo, että me olemme uudestisyntyneitä, me uskomme, rukoilemme, etsimme Hänen kasvojaan ja rakastamme lähimmäistämme, kaikki Hänen käskynsä ovat niin ja aamen. Meidän kuuluu tehdä, mitä Hän kutsu meitä tekemään, ei haarukoida itsellemme mielestämme sopivia paloja tottelevaisuutta.
Muutamat seurakunnat pitävät kuuliaisuutta joissakin asioissa muita parempina. He korostavat evankeliointia, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, poliittista osallistumista, köyhien auttamista tai rukousta. Kuitenkaan mikään seurakunta ei miellytä Jumalaa, jos se käyttää vain yhtä sylinteriä kahdeksan sijaan. Jokainen henkilö tai seurakunta, joka ei tottele Jumalan käskyjä, elää tottelemattomuudessa. Hän ei yksinkertaisesti anna meidän laiminlyödä tiettyjen käskyjensä noudattamista.
Täydellinen kuuliaisuus ei ole mahdollista; se ei ole meidän ulottuvissamme. Valitsemme tiettyjä alueita kuuliaisuudesta siksi, että niitä on helpompi täyttää kuin muita.
Ilon ja voiton elämä ei estä meitä menestymästä tai epäonnistumasta Jumalan käskyjen noudattamisessa. On tärkeätä vain se, kuinka me suhtaudumme Hänen käskyihinsä.  Kun olin nuori, eräs nuorisonohjaajistamme sanoi minulle: ”Voit muuttaa itsesi niin, etteivät kiusaukset enää palaa. Voit saada kyvyn vetää itsesi ulos mistä hyvänsä”.  Oikeasti?  Ei kestä kauan, kun huomaat, kuinka tarkoituksetonta se oikeastaan on.
Me emme voi muuttaa itseämme. Meidän täytyy antaa Jumalan voimaannuttaa itsemme ja tuoda muutoksen itseemme ja maailmaamme.

Saturday, March 11, 2017

PYHÄN HENGEN SYMBOLIT - Jim Cymbala

Raamatussa on useita symboleja Pyhälle Hengelle. Yksi on tuuli, joka alkukielessä kreikassa on sama Uuden Testamentin sana kuin hengitys. Tuuli auttaa meitä tekemään näkyväksi Hengen näkymättömän ja mystillisen liikkeen (ks. Joh.3:8).
Kyyhkynen symbolisoi Henkeä Jeesuksen kasteen hetkellä. ”Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niin kuin kyyhkysen laskeutuvan häneen”(Mark.1:10). Pyhä Henki on kaikkivoipa ja kuitenkin hellä ja herkkä työssään meidän kanssamme. Me voimme aivan liian helposti murehduttaa Hänet.
Öljy on usein käytetty Pyhän Hengen symboli Vanhassa Testamentissa. Pyhän Hengen voitelu on verrattava öljyyn, jota käytettiin ilmestysmajassa melkein kaikkeen voiteluun. Kun se rakannettiin ylistyksen paikaksi, ei vain temppeliä voideltu öljyllä, vaan myös papit. Myöhemmin neuvottiin alkuseurakunnan vanhimpia rukoilemaan sairaiden puolesta ja voitelemaan uskovia öljyllä Pyhän Hengen vertauskuvana (Jaak.5:14).
Tuli on minun lempisymbolini Pyhälle Hengelle. Sitä käytetään kuvaamaan Jumalan voimaa ja läsnäoloa. Kun Johannes Kastaja tuli tapahtumapaikkaan ennen Jeesuksen ilmestymistä, hän sanoi: ”Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, … hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella” (Luuk.3:16, kirjoittajan lisäämä kursiivi). 

Jim Cymbala aloitti Brooklyn Tabernaclessa alle kahdenkymmenen seurakuntalaisen kanssa pienessä, surkeassa rakennuksessa kaupungin vaikeassa osassa. Koska hän oli paljasjalkainen brooklynilainen, hänestä on tullut sekä David että Gary Wilkersonin pitkäaikainen ystävä.

Friday, March 10, 2017

”EI KUKAAN MUU LOISTA TÄÄLLÄ”

Vaikka järjestelmämme antaa työtä useille nykyaikaisille korkea teknologian metodeille, emme saa johdatusta näistä ”johdon työkaluista”. Me vietämme aikaa polvillamme, etsien johdatusta Herralta kaikilla työmme aloilla.
tänä päivänä ”asiantuntijat” ovat ottaneet hallinnan seurakunnassa. Syntiä katsotaan psykologisena määritelmänä ja sitä nimitetään sairaudeksi. Pyhyyden profeetat ovat saaneet seuraajikseen psykologit ja sosiaalityöntekijät, jotka suoltavat suustaan viimeisimpiä sanontoja. Alttarit on korvattu sielunhoitohuoneilla. Jeesus on heitetty valtaistuimelta ja Freud on korotettu sille.
Monta vuotta sitten Jumala johti minut alkamaan työn narkomaanien ja alkoholisten keskuudessa. Ei ollut rahaa eikä tietotaitokirjoja, vain täydellinen riippuvuus Pyhästä Hengestä. Toimistomme seinälle ripustimme kyltin: ”KUKAAN EI LOISTA TÄÄLLÄ – VAIN PYHÄ HENKI”. Kappelihartauksiemme aikana rukoilimme: ”Herra, apumme ei ole psykologiassa, vaan Pyhässä Hengessä. Emme voi tehdä työtä päällämme, ellet Sinä muuta sydäntämme.”
Nicky Cruz, ensimmäisiä jenginjohtajia, joita tapasimme New Yorkissa, oli sydämeltään tappaja. Psykiatri kiinnostui hänen tapauksestaan ja päätti täyden päivän jälkeen tämän seurassa, että Nicky oli toivoton tapaus, jota ei voitu auttaa. (Nicky nautti kaikkien ”kallonkutistajien” hämmentämisestä).
Mutta Jeesuksella oli suunnitelmia Nickylle! Alttarilla Kristus suoritti viidessä minuutissa sen, mitä asiantuntijoiden sanojen mukaan ei voinut tehdä. Jumala lähetti nuolen suoraan hänen sydämeensä, totuuden nuolen, joka huusi: ”Nicky, Jeesus rakastaa sinua”.
Sillä hetkellä Nickyn kivisydämenn paikalle tuli lihasydän. Hän itki ja halasi jokaista ympärillään olevaa, kun Jumalan yliluonnollinen voima muutti hänet. Sen jälkeen kun sosiaaliekspertit olivat todenneet hänet parantumattomaksi.
Viimeisten vuosien aikana olen katsonut pelokkaana, miten seurakunta on hitaasti mutta varmasti ottanut Kristuksen pois valtaistuimelta ja sijoittanut sinne maailman viisauden. Taaskin Jeesuksesta pitää tulla voima Jumalan ihmisten taakse.

Thursday, March 9, 2017

PALKKAPÄIVÄ ON TULOSSA

Näytänpä sinulle neljä surullista esimerkkiä Herran valtaistuimelta syöksemisen seurauksesta.
”Israel oli rehevä viiniköynnös, joka teki hedelmiä”(Hoos.10:1). Jokainen israelilainen etsi omaansa, ja tuloksena oli täydellinen tyhjyys. Hoosea puhui tässä uskoville, näyttäen kuvan siitä, mitä tapahtuu kaikille, jotka työntävät Herran pois elämästään. Sellaisista ihmisistä tulee itsekkäitä ja surkeita. Heidän kaikki ponnistelunsa päättyvät tyhjyyteen.
”Liukas [engl. jaettu] oli heidän sydämensä; nyt he saavat siitä kärsiä: hän särkee heidän alttarinsa, hävittää heidän patsaansa”(Hoos.10:2). Meidän kansakuntamme on jaettu. Amerikkalaiset palvelevat Jumala ja uskontoa vain huulillaan, eivät he palvele Herraa totuudessa. Tämä on johtanut suorastaan kaikkien kunnioitettavien laitosten murtumiseen. Meidän yhteiskuntamme ei enää luota Jumalaan, vaan sen sijaan kääntyy hallituksen ja opetuslaitoksen puoleen. Sosiaaliturva yrittää saada aikaan jonkinlaista tasapainoa. Jumala sanoo: ”Jos ette luota Minuun, Minä hävitän kaikki teidän laitoksenne. Silloin teille ei jää mitään, mihin uskoa”.
”Te olette kyntäneet jumalattomuutta, leikanneet vääryyttä ja syöneet valheen hedelmää; sillä sinä olet luottanut omaan tiehesi, sankariesi paljouteen”(Hoos.10:13). Hoosea sanoo tässä: ”Te lakkasitte luottamasta Herraan ja nyt te joudutte niittämään rikkomuksenne satoa”. Ihmiskunta tänään on älykäs, koulutettu, mutta me olemme hyljänneet Raamatun ja rukouksen. Mihin meidän älyllinen koulutuksemme on vienyt meidät?
”Ei ole meillä kuningasta, sillä me emme ole peljänneet Herraa" (Hoos.10:3). Israelin kuninkaan sydän oli täynnä epäjumalan palvontaa. Kun luopumus alkoi, kuningas ei pystynyt lopettamaan heidän uskonsa menetystä.  Hänen sanoissaan ei ollut auktoriteettia ja kansa marisi: ”Meillä ei ole johtajaa, ei suuntaa. Me olemme tuuliajolla.”
Sama tapahtuu tänä päivänä kirkoissamme. Monet uskovat pilkkaavat pastoreitaan, ivaten heidän auktoriteettiaan. Miksi? Siksi, että heidän sanoissaan ei ole voimaa! Ihmiset sanovat: ”Ei meillä ole enää johtajaa seurakunnassamme. Olemme hukassa ja sekaisin”. Surullista kyllä, tämä on palkkapäivä Herran syöksemisestä valtaistuimelta.

Wednesday, March 8, 2017

JUMALA ON PUHDASTA, RAAKAA VOIMAA

Jumala oli siunannut Israelia antamalla heille taloja, joita he eivät olleet rakentaneet ja viinitarhoja, joita he eivät olleet istuttaneet. Hän oli nostanut esiin hurskaita miehiä puhumaan profeettoina ja antanut kansalle selvän johdatuksen sanan. Vuosia kansa oli osoittautunut Jumalalle uskolliseksi. Se kuunteli Hänen neuvoansa eikä koskaan kääntynyt lihallisuuksiin. Aina kun Jumala puhui heille, he tottelivat ja pelastuivat ihmeenomaisesti vahvoista vihollisistaan.
Israel kuitenkin lankesi luopumukseen, ja Herra syytti heitä syyllisyydestä pahaan. Profeetta Hoosea kuvaa hirveätä satoa, jonka korjasivat ne, jotka hylkäsivät Jumalan herruuden ja kääntyivät lihan käsivarren puoleen. Kun Hoosea kirjoitti profeetallisen sanomansa, hän kohdisti sen niihin ihmisiin, joita Herra oli kantanut käsivarsillaan vuosikaudet.
”He ovat syvälle vajonneet turmiontekoon.… kaikki heidän ruhtinaansa ovat niskureita”(Hoos.9:9, 15). Mikä kauhea synti olikaan Jumalan kansan tunnolla? Juopumus? Sukupuolisuuden vääristymä? Kateus? Aviorikos? Murha? Ei, Jumala sanoi heidän pahuutensa olleen heidän kääntymisessään pois Hänen neuvostaan, Hänen sanansa hylkäämisessä ja ihmisen tottelemisessa.
”Minun Jumalani on hylkäävä heidät, sillä he eivät ole häntä totelleet”(Hoos.9:17). Jumalan silmissä suurin pahuus, minkä uskova voi tehdä, on se, ettei enää riipu Hänessä.
Lyhyesti sanottuna Herra sanoi Israelille: ”Sinä et enää luota Minuun. En ole enää sinun oppaasi, ja sinä käännyt ihmisen viisauteen. Juokset takaisin Egyptiin hakemaan apua, takaisin paikkaan, josta pelastin sinut. Nyt sinä hylkäät Minun sanani ja käännyt pois Minusta.”
Eräs puritaani profeetta kirjoitti kerran: ”Puhdas voima ei ole koskaan innokas toimintaan. Se vain käskee.” Toisin sanoen, Jumala ei sano sinulle: ”Sinä teet osasi ja minä teen osani. Muista tarkistaa minut joskus.” Ei, todellakaan ei!  Jumala on puhdasta, raakaa voimaa, ja Hän käskee meitä, mitä hyvänsä teemmekin, seuraamaan Häntä, ennen kaikkea. Kaikki vähempi huonontaa Hänen kuninkuuttansa meidän elämässämme.

Monday, March 6, 2017

YRITÄTKÖ LIIAN KOVASTI? - Gary Wilkerson

Monet uskovat tänä päivänä ovat uupuneita yritettyään puolustautua syntiä vastaan. Heistä on virrannut ulos viimeinenkin millilitra iloa, ja Kristuksen saama voitto menee hukkaan heidän päättäväisessä yrityksessään saada aikaan omaa vanahurskautta.
Vanhurskaus, joka saadaan millä hyvänsä muulla keinolla paitsi uskolla, epäonnistuu aina. Ei voi olla olemassa samaan aikaan Jumalan ja meidän omaa vanhurskautta. Sehän merkitsisi kahta eri evankeliumia: hänen ja meidän. Emme voi sekoittaa omaa vanhurskautta Jumala pyhään vanhurskauteen.
Eikö meidän siis pidä yrittää yhtään mitään? Eikö Raamattu sano, että meidän tulee välttää syntiä? Kyllä, mutta ainoa tie synnin välttämiseen käy Kristuksen kautta. Hän ei ole vain totuus, jonka otamme vastaan, vaan Hän on elävä Jumala ja Hänen pyhittävä työnsä ei lakkaa päivällä eikä yöllä.
Paavali vastaa kysymykseen omista ponnisteluista Roomalaiskirjeen 9. luvussa. Hän puhuu ihmisistä, jotka saavuttivat vanhurskauden: ”Pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta”(Room.9:30). Nämä ihmiset eivät väsyneet omista ponnisteluistaan, heitä ei painanut maahan epäonnistuminen. He panivat kaiken uskonsa Jeesuksen työhön ristillä heidän edestään, ja heitä kannatteli Hänen runsas elämänsä.
”Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo”(Room.10:4). Tämä jae on tuonut vapauden kaikille uskovien sukupolville. Kristus on loppu. Ei ole mitään muuta! ”Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen” (Room.9:16). 
Ystäväni, oletko väsynyt yrittämiseen tehdä paremmin? Oletko uupunut uudelleen antautumisen ja epäonnistumisen loputtomaan kierteeseen? Jätä se sitten taaksesi; lakkaa ponnistelemasta.  Asemasi Herrassa ei riipu omasta tahdostasi vaan Jumalasta, joka on armollinen meille.

JEESUKSEN SYRJÄYTTÄMINEN VALTAISTUIMELTA

”Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen”(Kol.1:16).
”Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; … että hän olisi kaikessa ensimmäinen”(Kol.1:18).
Isä Jumala antoi valtaistuimen Kristukselle kaikkien kansojen ja koko luomakunnan kuninkaana ka koko seurakunnan päänä. Paavali sanookin: ”Ei ole väliä sillä, miltä asiat näyttävät ulospäin. Kaikki näyttää olevan pois hallinnasta, ja saattaa näyttää ikään kuin paholainen olisi ottanut vallan. Totuus on kuitenkin, että Jumala on pannut kaiken Jeesuksen jalkojen alle. Kristus on edelleen yli kaiken kuningas!”
Tämä Raamatunkohta todistaa, että Kaikkivaltias Jumala on antanut Jeesuksen Kristuksen kaiken hallitsijaksi. Silti kaikki meidän ympärillämme näyttävät kieltäytyvän tunnustamasta Kristuksen auktoriteettia ja kuninkuutta. Me poistamme Jumalan kouluistamme ja oikeussaleista ja jätämme Hänet huomiotta, kun säädämme lakejamme.
Uskon, että Kristuksen herruuden hylkääminen on syynä kaikkeen verenvuodatukseen, väkivaltaan, rotuvihaan, moraalin rappeutumiseen, huumeongelmiin ja jopa kuolettavien seksuaalisairauksien nousuun yhteiskunnassamme. Lainsäätäjät, kasvattajat ja media ovat tehneet Jumalasta asian, josta ei puhuta.
Vielä pahempaakin, sillä Jeesus on syösty valtaistuimelta koko maassa ja monien uskovien elämässä. On ymmärrettävää, että jumalattomat ihmiset haluavat Jeesuksen alas valtaistuimelta, mutta kuinka Isä murehtiikaan nähdessään, että itseään Hänen mukaansa nimittävätkin syöksevät Hänet alas.
Koska Jumala on tehnyt Kristuksen kaikeksi seurakunnassa, meillä ei pidä olla muuta lähdettä, viittausta tai neuvonantajaa ennen Jeesusta. Kaiken seurakunnan hallinnon, ohjauksen ja neuvon pitää tulla Häneltä: ”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas”(Jes.9:6).

Friday, March 3, 2017

VOITTO ON JO SAATU

Heräätkö joka aamu peläten helmasyntiäsi tai himoasi elämässäsi? Jumala tietää kaiken synnistä, joka vielä pysyy sydämessäsi. Hän tietää, että vihaat sitä ja olet itkenyt sen tähden ja Hän haluaa sinun kuulevan tämän sanan: ”Herra on minun voimani ja kilpeni; häneen minun sydämeni turvasi, ja minä sain avun”(Ps.28:7).
Saatana tahtoo sinun pelkäävän, ettet pääse niistä koskaan vapaaksi. Daavid sanoi kuitenkin: ”En minä pelkäisi mitään pahaa”(Ps.23:4).
Jumala sanoo kaikille murheellisille ja kipuileville pyhillensä: ”Älä pelkää! Minä näen ja tiedän kaiken sinun kärsimyksesi enkä anna Saatanan tuhota sinua”.
Saatat kysyä: ”Mitä minun pitää tehdä? Miten saan Herran rauhan kaiken keskellä?” Vastaus löytyy Jumalan sanasta Moosekselle ja Israelille. Kun meri oli heidän edessään, vihollinen heidän takanaan eikä paikkaa minne kääntyä, Jumala käski heitä: ”Älkää peljätkö; pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille… Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa hiljaa." (2 Moos.14:13 - 14). 
Viimeinen lause: ”Pysykää paikoillanne” tarkoittaa, ettei pitänyt olla huolissaan, ei enää yrittää järkeillä omin päin, sen sijaan luottaa Jumalan valmistamaan tiehen.
Joosua ja hänen armeijansa piti marssia koko yön Gibeoniin, jossa he kohtaisivat valtavan sotakoneiston. Joosua katsoi alas taistelukentälle ja näki laakson täynnä hienoja sotavaunuja ja hyvin koulutettua jalkaväkeä. Itsellään hänellä oli vain surkeita, kouluttamattomia joukkoja.
”Silloin Herra sanoi Joosualle: ’Älä pelkää heitä, sillä minä annan heidät sinun käsiisi; ei kukaan heistä kestä sinun edessäsi’ "(Joos.10:8).
Jumala julisti voiton, ennen kuin Joosua meni taisteluun! Hän sanoi: ”Voitto on jo saatu. Nyt, lähde taisteluun tietäen, että olen luvannut sinulle voiton”.
Se on sanoma rististä! Voitto on jo saatu meidän puolestamme!

Thursday, March 2, 2017

LUPAUS

”Älä kuitenkaan pelkää niitä”(5 Moos.7:18).  Israelille ”he” edustivat valtavan kokoisia, hyvin varustettuja pakanakansoja, joita he kohtaisivat. Tänään, meille ”he” edustavat kaikkia ongelmia, huolia ja ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, joita kohtaamme elämässä.
Jumala sanoo meille, ettei meidän tule pelätä! Koska Hän sanoo niin, ei tarvita muuta selitystä. Hän on kaikkivaltias ja täysin tietoinen niistä saatanallisista asemista, joita me kohtaamme. Hän tietää jokaisen koetuksen ja kiusauksen, joita Saatana koskaan heittää meidän päällemme. Silti Jumala käskee meitä: ”Älä pelkää heitä”.
Aabraham eli vieraassa maassa, voimakkaiden kuninkaiden ympäröimänä eikä tiennyt minne hänen tiensä veisi. Ensimmäinen sana Jumalalta hänelle oli: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri" (1 Moos.15:1).
Tämän jakeen merkitys on: ”Minä olen muuri sinun ympärilläsi, sinun suojelijasi, sinun puolustuksesi.” Lyhyesti sanottuna, Jumala sanoi Aabrahamille: ”Tulet kohtaamaan vaikeuksia, mutta Minä suojelen sinua kaiken läpi”. Aabraham vastasi uskomalla Jumalan hänelle lausuman Sanan: ”Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi” (1 Moos.15:6).
Aabrahamin poika Iisak eli vihamielisessä ympäristössä, filistealaisten saartamana. Nämä vihasivat häntä ja hankaloittivat hänen elämäänsä käskemällä hänen useasti lähteä heidän maaltansa.  Raamattu kertoo, että joka kerta, kun Iisak kaivoi kaivon vesilähteeksensä. filistealaiset täyttivät sen (ks. 1 Moos.26:15).
Meni Iisak minne hyvänsä, aina hän kohtasi ristiriitaisuutta. Epäilyksen pilvi muodostui hänen ylleen ja pani hänet ajattelemaan, ettei hän selviytyisi siitä ikinä. Jumala antoi Iisakille saman sanan kuin hän oli antanut Aabrahamille: ”Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi palvelijani Aabrahamin tähden"(1 Moos.26:24).
Niin kuin Iisak, mekin olemme tänä päivänä Aabrahamin lapsia ja Jumala antaa meille sanan lupauksen: ”Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan”(Gal.3:29).

Wednesday, March 1, 2017

JUMALA VÄLITTÄÄ

Saatanan strategia on pettää uskovia ja panna heidät epäilemään, vastaako Jumala heidän rukouksiinsa. Hän haluaisi meidän uskovan, että Jumala on sulkenut korvansa meidän huudoillemme ja jättänyt meidän selviytymään yksin.
Tämän päivän seurakunnan suuri murhenäytelmä on, että niin harvat uskovat rukouksen voimaan ja tehokkuuteen. Tarkoittamattaan pilkata Jumalaa lukuisien Jumalan kansan jäsenten voi kuulla valittavan: ”Minä rukoilen mutta en saa vastauksia. Olen rukoillut niin kovasti niin pitkän aikaa saamatta vastauksia. Haluan saada vain todisteen siitä, että Jumala muuttaa asioita. Kuinka pitkään minun pitää odottaa?” Nämä uskovat eivät enää käy salaisessa rukouskammiossa, koska he ovat varmoja siitä, ettei heidän anomuksiaan, rukouksessa syntyneitä, eivät koskaan saapuneet Jumalan valtaistuimen eteen. Toiset taas ovat vakuuttuneita siitä, että ”vain hengen jättiläiset” voivat saada rukousvastauksia Jumalan kautta.
Aivan tosissaan monet Jumalan pyhät taistelevat epäilyksiä vastaan: ”Jos Jumalan korva on avoinna ahkerille rukouksilleni, miksi saan niin vähän todisteita Hänen vastauksestaan?” Oletko rukoillut tiettyä asiaa pitkän aikaa saamatta vastusta? Ovatko vuotesi vierineet ja edelleen odotat, toivot.. ja ihmettelet?
Älkäämme moittiko Jumalaa laiskuudesta, välinpitämättömyydestä meidän tarpeitamme ja pyyntöjämme kohtaan, niin kuin Job teki. Job valitti: ”Minä huudan sinua, mutta sinä et vastaa minulle; minä seison tässä, mutta sinä vain tuijotat minuun”(Job.30:20).
Jobin näky Jumalan uskollisuudesta oli pimentynyt hänen nykyisistä vaikeuksistansa, ja hän lopulta syytti Jumalaa unohtamisesta.
On aika uskovien katsoa vakavasti syihin, jotka vaikuttavat siihen, ettei rukouksia kuulla. Saatamme olla syyllisiä moittiessamme Jumalaa siitä, että Hän laiminlyö meitä, vaikka itse samaan aikaan käyttäydymme kunnollisesti Häntä kohtaan.
”Odota Herraa ja ota vaari hänen tiestänsä, niin hän korottaa sinut”(Ps.37:34).