Saturday, March 25, 2017

PUHU NIILLE KETUILLE - Carter Conlon

Kun olet kerran päättänyt laittaa elämäsi asiat kuntoon, älä ihmettele, jos vihollinen tulee sanomaan sinulle, ettet varmaan onnistu. Jopa Jeesus joutui kohtaamaan näitä valheita, mutta Hän tiesi, että siinä vain kettu yritti tuhota Jumalan Hänelle antaman viinitarhan.
Raamattu kertoo meille ajasta, jolloin ”hänen luoksensa tuli muutamia fariseuksia, ja he sanoivat hänelle: ’Lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut’. Niin hän sanoi heille: ’Menkää ja sanokaa sille ketulle: 'Katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän' ” (Luuk.13:31 - 32). 
”Pääsen määräni päähän” tarkoittaa, että Hän suorittaa tehtävänsä loppuun. Paholainen epäilemättä yrittää saada sinut pois radalta ja sanoo: ”Tämä polku on sinulle liian vaikea. Valitse helpompi tie. Ei sinun tarvitse tehdä asioita aina Jumalan tavalla!” Huomaa kuitenkin Jeesuksen vastaus: ”Ei! Minä ajan ulos riivaajat ja parantuminen virtaa. Kolmantena päivänä minä pääsen päämäärääni Jumalan voimalla!”
Sinullakin on valta puhua oman elämäsi ketuille: ”En halua sinua enää elämääni. Jumalan armosta aion päästä sinusta irti. Minulle on annettu valta vastustaa pahaa, ja parantuminen virtaa minun elämäni kautta. En aio tuoda työpaikalleni mitään, mikä nimittää itseään kristillisyydeksi, mutta haisee, kun kuljen ohitse. Ei, minä tuon mukanani Jumalan läsnäolon suloisen tuoksun, minne ikinä menen. Aion päättää juoksuni ja saavuttaa täydellisesti sen, mitä minun elämäni pitäisikin olla! Yksikään pieni kettu ei aja minua pois Jumalan suunnitelmasta elämääni!”
Puhu ketuille ja luota sitten Herran armoon ja hyvyyteen!
Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001.

Friday, March 17, 2017

SUOJELEVA VAATEPARSI

käski hänen tehdä: “Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa." (2 Moos.3:5). Jumala käskee jokaisen uskovan tänä päivänä tehdä saman minkä Mooses: ”On vain yksi maaperä, jolla voit lähestyä Minua ja se on pyhää maata. Et voi luottaa omaan lihaasi, koska mikään liha ei kestä Minun edessäni”.
Miksi Jumala kohdisti huomion kenkiin tässä Mooseksen kirjassa? Mitä tarkoittaa suhteessa lihan poispanemiseen? Jalkamme ovat herkkä osa ruumistamme ja kengät suojelevat lihaamme. Ne suojelevat luonnonvoimilta, kiviltä, käärmeiltä, lialta ja tomulta, kuumalta kiveykseltä.
Niinpä Jumala käytti Moosekseen aivan tavallista jokapäiväistä hengellistä opetusta, niin kuin Jeesus myöhemmin puhui kolikoista, helmistä, kameleista ja sinapinsiemenestä. Jumala sanoi: ”Mooses, sinä pidät ylläsi suojelevaa vaatepartta varjelemaan lihasi loukkaantumiselta. Kuitenkaan mikään lihallinen suojelu ei riitä varjelemaan sinua. Mihin Minä lähetän sinut, nisä tarvitset pelastuksen ihmettä”
Minne Jumala lähetti Mooseksen? Egyptiin, pahuuden pesään, kohtaamaan paatunutta itsevaltiasta. Mooseksen piti panna pois kaikki luottamuksensa omaan lihaansa: nöyryyteensä, intoonsa. Kaikki hänen omat taitonsa olisivat arvottomia, jollei Jumala pyhittäisi niitä. Mooseksen piti panna koko luottamuksensa Jumalan nimeen ja voimaan.
Tosiaankin, Mooses joutui kohtaamaan kaikenlaisia koetuksia ja testejä. Hänet lähetettäisiin kolmen miljoonan ihmisen johtajaksi erämaahan, jossa ei ollut ruoanostopaikkaa tai vedenhakumahdollisuutta.  Hänen piti totella Jumalaa täydellisesti kaikessa!
Jumala kysyy meiltä saman kysymyksen kuin Moosekselta. Haluammeko panna pois omat taitomme ja intohimomme ja luottaa täysin Häneen? Haluammeko luottaa Häneen omien lahjojemme ja suunnitelmiemme sijaan?

Thursday, March 16, 2017

PUHDAS JA MOITTEETON

Uskon, että kaikki Vanhan Testamentin tarinat ovat täynnä totuutta Uuden Testamentin uskoville. Jos minulla on joskus vaikeuksia ymmärtää Uuden Testamentin totuutta, minä käännyn takaisin sitä ennustavaan Vanhaan Testamenttiin. Yksi tällaisia esimerkkejä on Mooses ja palava pensas.  Uskon, että tämä kertomus on täynnä syvää Uuden Testamentin totuutta pyhyydestä.
Mooses paimensi appensa lampaita yksin Hoorebin vuorella, kun hänen huomionsa yhtäkkiä kiintyi kummalliseen näkyyn. Läheinen pensas paloi kirkkaasti, muttei palanut poroiksi.
”Niin Mooses sanoi: ’Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi’. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi: ’Mooses, Mooses!’ Hän vastasi: ’Tässä olen’ "(2 Moos.3:3-4). Katsoessaan tarkemmin Mooses kuuli Jumalan kutsuvan häntä pensaasta. Se oli elävä todiste siitä, että Jumala oli siinä paikassa läsnä, Hänen pyhyytensä näkyvä ilmestys. Todellakin, missä ikinä Hän on, se paikka on pyhä.
”Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: ’Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä’ "(1 Piet.1:15 - 16). Toisin sanoen: ”On kirjoitettu, pantu muistiin, tehty selväksi kerta kaikkiaan, että meidän tulee olla pyhiä, niin kuin meidän Jumalamme on pyhä”.
”Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen”(1 Tess.4:7). Jumala ei ole kutsunut meidän vain pelastukseen tai taivaaseen tai saamaan anteeksiantamusta.  Nämä ovat pikemminkin yhden todellisen kutsumuksen etuja – olla pyhiä, niin kuin Hän on pyhä.
Jokainen Jeesuksen Kristuksen oma on kutsuttu olemaan pyhä – puhdas ja moitteeton Jumalan silmissä. Niinpä, jos olet uudestisyntynyt, pyhyyden tulisi huutaa sydämestäsi: ”Jumala, minä tahdon olla Jeesuksen kaltainen. Haluan vaeltaa pyhänä Sinun edessäsi kaikki elämäni päivät”.

Wednesday, March 15, 2017

PYSY VALVOMASSA

”Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" (Ilm.12:12).
Tämä Ilmestyskirjan kohta kertoo meille, että Saatana on julistanut täysimittaisen sodan Jumalan kansalle. Se mainitsee myös, että paholaisella on määräaikansa suorittaa työnsä loppuun.   ”Koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa”.
Jeesuksen Kristuksen seuraajina meidän pitää jatkuvasti tietää, mitä suinkin voimme, vihollisen taktiikasta ja suunnitelmasta: ”Ettei Saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat”( 2 Kor.2:11).
”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä”(1Piet.5:8). Tämä ei tarkoita sitä, että paholainen jollakin tavoin leijailisi maailmankaikkeudessa antamassa käskyjä riivaajasotilailleen. Me tiedämme, että Saatana heitettiin alas maan päälle, kun Kristus voitti hänet ristillä. Niinpä paholaisen valtakunta on rajoitettu tässä ja nyt (ks. Ilm.12:12). 
Jotkut uskovat luulevat, että Saatana on kaikkivoipa (että hänellä on kaikki voima), mutta Jeesus on voittanut hänet ja riisunut kaiken auktoriteetin. Saatana ei ole myöskään kaikkitietävä (että hän voisi lukea ajatuksemme) eikä kaikkialla läsnä oleva. Hän ei voi olla kaikkialla samaan aikaan.
Saatanalla tosin on hallituksia ja valtoja kaikkialla maailmassa ja nämä riivaajavallat ruokkivat hänen älyään, kun hän käskee ja kutsuu. He kuulevat, kun sinä rukoilet ja he näkevät tottelevaisuutesi Jumalalle. Se juuri nostaa Saatanan vihan sinun päällesi.
Kun Jumalan Sana sanoo, että paholaisella on vain vähän aikaa, se ei tarkoita aikaa, joka hänellä on ennen Kristuksen paluuta. Se merkitsee jatkuvaa päätösajan lähentymistä, sarjaa lyhyitä aikoja, jotka hänellä on työnsä loppuun viemiseen ja sodankäymiseen Jumalan pyhiä vastaan.

Tuesday, March 14, 2017

TURVAPAIKKA HÄDÄN HETKELLÄ

Vakavamieliset uskovat ovat kyselleet minulta: “Keneen me uskomme? Olen lukenut monien pastoreiden kirjoittamia kirjoja vuosien saatossa. He tuntuvat olevan varmoja siitä, että loppu on käsillä. Uudelleen ja uudelleen he ovat olleet väärässä. Luulenpa, että jotkut vain yrittivät myydä kirjansa, kun toiset uskoivat Jumalan todella sanovan heille, että loppu on käsillä.”
Väliin olen ollut täysin murtunut Jumalan edessä ja huutanut Hänelle kovaan ääneen: ”Herra, monta vuotta olen saarnannut, että tuomio on jo ovella. Olen jakanut varoituksia tulevasta talouskriisistä. Näen kuitenkin tapahtuvan täysin päinvastaista.  Näen Amerikan menestyvän ja etenevän iloisesti tiellään, tappaen samaan aikaan vauvoja kohtuihin, liukuen saastan kuiluihin ja työntäen sinut ulos kaikista instituutioista. Kuinka kauan, Herra?”
Jeremia käytti vuosia vielä tapahtumattomien asioiden profetoimiseen. Minusta tuntuu, kuin sielussani palaisi sama tuli kuin Jeremialla ja olen aina vain varmempi, että Jumala on ”kääntänyt kasvonsa” tätä kansakuntaa vastaan sen verenvuodatuksen ja ylimielisyyden takia Hänen nimeään kohtaan. Pian Hänen tuomionsa tulee!
Toisaalta kiitän Jumalaa monista lupauksista Hänen Sanassaan suojella ja siunata kansaansa kaikissa myrskyissä ja niiden läpi.  Jumalan rukoilevan kansan ei ole syytä pelätä, eikä meidän pidä huolestua ja pälyillä arkana.
”Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra”(Ps.9:9- 10).

Monday, March 13, 2017

JUMALAN ARMO VOIMAANNUTTAA - Gary Wilkerson

”Jossa [Jeesuksessa] meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi” (Ef.1:7-8). 
Me seurakunnassa emme ole edes alkaneet raapia armon pintaa. Otamme vain pieniä suullisia armon maljasta vaelluksemme aikana Jumalan kanssa, kunnes alamme luottaa omiin taitoihimme.
Kun Jeesus sanoo, että me olemme uudestisyntyneitä, me uskomme, rukoilemme, etsimme Hänen kasvojaan ja rakastamme lähimmäistämme, kaikki Hänen käskynsä ovat niin ja aamen. Meidän kuuluu tehdä, mitä Hän kutsu meitä tekemään, ei haarukoida itsellemme mielestämme sopivia paloja tottelevaisuutta.
Muutamat seurakunnat pitävät kuuliaisuutta joissakin asioissa muita parempina. He korostavat evankeliointia, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, poliittista osallistumista, köyhien auttamista tai rukousta. Kuitenkaan mikään seurakunta ei miellytä Jumalaa, jos se käyttää vain yhtä sylinteriä kahdeksan sijaan. Jokainen henkilö tai seurakunta, joka ei tottele Jumalan käskyjä, elää tottelemattomuudessa. Hän ei yksinkertaisesti anna meidän laiminlyödä tiettyjen käskyjensä noudattamista.
Täydellinen kuuliaisuus ei ole mahdollista; se ei ole meidän ulottuvissamme. Valitsemme tiettyjä alueita kuuliaisuudesta siksi, että niitä on helpompi täyttää kuin muita.
Ilon ja voiton elämä ei estä meitä menestymästä tai epäonnistumasta Jumalan käskyjen noudattamisessa. On tärkeätä vain se, kuinka me suhtaudumme Hänen käskyihinsä.  Kun olin nuori, eräs nuorisonohjaajistamme sanoi minulle: ”Voit muuttaa itsesi niin, etteivät kiusaukset enää palaa. Voit saada kyvyn vetää itsesi ulos mistä hyvänsä”.  Oikeasti?  Ei kestä kauan, kun huomaat, kuinka tarkoituksetonta se oikeastaan on.
Me emme voi muuttaa itseämme. Meidän täytyy antaa Jumalan voimaannuttaa itsemme ja tuoda muutoksen itseemme ja maailmaamme.

Saturday, March 11, 2017

PYHÄN HENGEN SYMBOLIT - Jim Cymbala

Raamatussa on useita symboleja Pyhälle Hengelle. Yksi on tuuli, joka alkukielessä kreikassa on sama Uuden Testamentin sana kuin hengitys. Tuuli auttaa meitä tekemään näkyväksi Hengen näkymättömän ja mystillisen liikkeen (ks. Joh.3:8).
Kyyhkynen symbolisoi Henkeä Jeesuksen kasteen hetkellä. ”Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niin kuin kyyhkysen laskeutuvan häneen”(Mark.1:10). Pyhä Henki on kaikkivoipa ja kuitenkin hellä ja herkkä työssään meidän kanssamme. Me voimme aivan liian helposti murehduttaa Hänet.
Öljy on usein käytetty Pyhän Hengen symboli Vanhassa Testamentissa. Pyhän Hengen voitelu on verrattava öljyyn, jota käytettiin ilmestysmajassa melkein kaikkeen voiteluun. Kun se rakannettiin ylistyksen paikaksi, ei vain temppeliä voideltu öljyllä, vaan myös papit. Myöhemmin neuvottiin alkuseurakunnan vanhimpia rukoilemaan sairaiden puolesta ja voitelemaan uskovia öljyllä Pyhän Hengen vertauskuvana (Jaak.5:14).
Tuli on minun lempisymbolini Pyhälle Hengelle. Sitä käytetään kuvaamaan Jumalan voimaa ja läsnäoloa. Kun Johannes Kastaja tuli tapahtumapaikkaan ennen Jeesuksen ilmestymistä, hän sanoi: ”Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, … hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella” (Luuk.3:16, kirjoittajan lisäämä kursiivi). 

Jim Cymbala aloitti Brooklyn Tabernaclessa alle kahdenkymmenen seurakuntalaisen kanssa pienessä, surkeassa rakennuksessa kaupungin vaikeassa osassa. Koska hän oli paljasjalkainen brooklynilainen, hänestä on tullut sekä David että Gary Wilkersonin pitkäaikainen ystävä.

Friday, March 10, 2017

”EI KUKAAN MUU LOISTA TÄÄLLÄ”

Vaikka järjestelmämme antaa työtä useille nykyaikaisille korkea teknologian metodeille, emme saa johdatusta näistä ”johdon työkaluista”. Me vietämme aikaa polvillamme, etsien johdatusta Herralta kaikilla työmme aloilla.
tänä päivänä ”asiantuntijat” ovat ottaneet hallinnan seurakunnassa. Syntiä katsotaan psykologisena määritelmänä ja sitä nimitetään sairaudeksi. Pyhyyden profeetat ovat saaneet seuraajikseen psykologit ja sosiaalityöntekijät, jotka suoltavat suustaan viimeisimpiä sanontoja. Alttarit on korvattu sielunhoitohuoneilla. Jeesus on heitetty valtaistuimelta ja Freud on korotettu sille.
Monta vuotta sitten Jumala johti minut alkamaan työn narkomaanien ja alkoholisten keskuudessa. Ei ollut rahaa eikä tietotaitokirjoja, vain täydellinen riippuvuus Pyhästä Hengestä. Toimistomme seinälle ripustimme kyltin: ”KUKAAN EI LOISTA TÄÄLLÄ – VAIN PYHÄ HENKI”. Kappelihartauksiemme aikana rukoilimme: ”Herra, apumme ei ole psykologiassa, vaan Pyhässä Hengessä. Emme voi tehdä työtä päällämme, ellet Sinä muuta sydäntämme.”
Nicky Cruz, ensimmäisiä jenginjohtajia, joita tapasimme New Yorkissa, oli sydämeltään tappaja. Psykiatri kiinnostui hänen tapauksestaan ja päätti täyden päivän jälkeen tämän seurassa, että Nicky oli toivoton tapaus, jota ei voitu auttaa. (Nicky nautti kaikkien ”kallonkutistajien” hämmentämisestä).
Mutta Jeesuksella oli suunnitelmia Nickylle! Alttarilla Kristus suoritti viidessä minuutissa sen, mitä asiantuntijoiden sanojen mukaan ei voinut tehdä. Jumala lähetti nuolen suoraan hänen sydämeensä, totuuden nuolen, joka huusi: ”Nicky, Jeesus rakastaa sinua”.
Sillä hetkellä Nickyn kivisydämenn paikalle tuli lihasydän. Hän itki ja halasi jokaista ympärillään olevaa, kun Jumalan yliluonnollinen voima muutti hänet. Sen jälkeen kun sosiaaliekspertit olivat todenneet hänet parantumattomaksi.
Viimeisten vuosien aikana olen katsonut pelokkaana, miten seurakunta on hitaasti mutta varmasti ottanut Kristuksen pois valtaistuimelta ja sijoittanut sinne maailman viisauden. Taaskin Jeesuksesta pitää tulla voima Jumalan ihmisten taakse.

Thursday, March 9, 2017

PALKKAPÄIVÄ ON TULOSSA

Näytänpä sinulle neljä surullista esimerkkiä Herran valtaistuimelta syöksemisen seurauksesta.
”Israel oli rehevä viiniköynnös, joka teki hedelmiä”(Hoos.10:1). Jokainen israelilainen etsi omaansa, ja tuloksena oli täydellinen tyhjyys. Hoosea puhui tässä uskoville, näyttäen kuvan siitä, mitä tapahtuu kaikille, jotka työntävät Herran pois elämästään. Sellaisista ihmisistä tulee itsekkäitä ja surkeita. Heidän kaikki ponnistelunsa päättyvät tyhjyyteen.
”Liukas [engl. jaettu] oli heidän sydämensä; nyt he saavat siitä kärsiä: hän särkee heidän alttarinsa, hävittää heidän patsaansa”(Hoos.10:2). Meidän kansakuntamme on jaettu. Amerikkalaiset palvelevat Jumala ja uskontoa vain huulillaan, eivät he palvele Herraa totuudessa. Tämä on johtanut suorastaan kaikkien kunnioitettavien laitosten murtumiseen. Meidän yhteiskuntamme ei enää luota Jumalaan, vaan sen sijaan kääntyy hallituksen ja opetuslaitoksen puoleen. Sosiaaliturva yrittää saada aikaan jonkinlaista tasapainoa. Jumala sanoo: ”Jos ette luota Minuun, Minä hävitän kaikki teidän laitoksenne. Silloin teille ei jää mitään, mihin uskoa”.
”Te olette kyntäneet jumalattomuutta, leikanneet vääryyttä ja syöneet valheen hedelmää; sillä sinä olet luottanut omaan tiehesi, sankariesi paljouteen”(Hoos.10:13). Hoosea sanoo tässä: ”Te lakkasitte luottamasta Herraan ja nyt te joudutte niittämään rikkomuksenne satoa”. Ihmiskunta tänään on älykäs, koulutettu, mutta me olemme hyljänneet Raamatun ja rukouksen. Mihin meidän älyllinen koulutuksemme on vienyt meidät?
”Ei ole meillä kuningasta, sillä me emme ole peljänneet Herraa" (Hoos.10:3). Israelin kuninkaan sydän oli täynnä epäjumalan palvontaa. Kun luopumus alkoi, kuningas ei pystynyt lopettamaan heidän uskonsa menetystä.  Hänen sanoissaan ei ollut auktoriteettia ja kansa marisi: ”Meillä ei ole johtajaa, ei suuntaa. Me olemme tuuliajolla.”
Sama tapahtuu tänä päivänä kirkoissamme. Monet uskovat pilkkaavat pastoreitaan, ivaten heidän auktoriteettiaan. Miksi? Siksi, että heidän sanoissaan ei ole voimaa! Ihmiset sanovat: ”Ei meillä ole enää johtajaa seurakunnassamme. Olemme hukassa ja sekaisin”. Surullista kyllä, tämä on palkkapäivä Herran syöksemisestä valtaistuimelta.

Wednesday, March 8, 2017

JUMALA ON PUHDASTA, RAAKAA VOIMAA

Jumala oli siunannut Israelia antamalla heille taloja, joita he eivät olleet rakentaneet ja viinitarhoja, joita he eivät olleet istuttaneet. Hän oli nostanut esiin hurskaita miehiä puhumaan profeettoina ja antanut kansalle selvän johdatuksen sanan. Vuosia kansa oli osoittautunut Jumalalle uskolliseksi. Se kuunteli Hänen neuvoansa eikä koskaan kääntynyt lihallisuuksiin. Aina kun Jumala puhui heille, he tottelivat ja pelastuivat ihmeenomaisesti vahvoista vihollisistaan.
Israel kuitenkin lankesi luopumukseen, ja Herra syytti heitä syyllisyydestä pahaan. Profeetta Hoosea kuvaa hirveätä satoa, jonka korjasivat ne, jotka hylkäsivät Jumalan herruuden ja kääntyivät lihan käsivarren puoleen. Kun Hoosea kirjoitti profeetallisen sanomansa, hän kohdisti sen niihin ihmisiin, joita Herra oli kantanut käsivarsillaan vuosikaudet.
”He ovat syvälle vajonneet turmiontekoon.… kaikki heidän ruhtinaansa ovat niskureita”(Hoos.9:9, 15). Mikä kauhea synti olikaan Jumalan kansan tunnolla? Juopumus? Sukupuolisuuden vääristymä? Kateus? Aviorikos? Murha? Ei, Jumala sanoi heidän pahuutensa olleen heidän kääntymisessään pois Hänen neuvostaan, Hänen sanansa hylkäämisessä ja ihmisen tottelemisessa.
”Minun Jumalani on hylkäävä heidät, sillä he eivät ole häntä totelleet”(Hoos.9:17). Jumalan silmissä suurin pahuus, minkä uskova voi tehdä, on se, ettei enää riipu Hänessä.
Lyhyesti sanottuna Herra sanoi Israelille: ”Sinä et enää luota Minuun. En ole enää sinun oppaasi, ja sinä käännyt ihmisen viisauteen. Juokset takaisin Egyptiin hakemaan apua, takaisin paikkaan, josta pelastin sinut. Nyt sinä hylkäät Minun sanani ja käännyt pois Minusta.”
Eräs puritaani profeetta kirjoitti kerran: ”Puhdas voima ei ole koskaan innokas toimintaan. Se vain käskee.” Toisin sanoen, Jumala ei sano sinulle: ”Sinä teet osasi ja minä teen osani. Muista tarkistaa minut joskus.” Ei, todellakaan ei!  Jumala on puhdasta, raakaa voimaa, ja Hän käskee meitä, mitä hyvänsä teemmekin, seuraamaan Häntä, ennen kaikkea. Kaikki vähempi huonontaa Hänen kuninkuuttansa meidän elämässämme.

Monday, March 6, 2017

YRITÄTKÖ LIIAN KOVASTI? - Gary Wilkerson

Monet uskovat tänä päivänä ovat uupuneita yritettyään puolustautua syntiä vastaan. Heistä on virrannut ulos viimeinenkin millilitra iloa, ja Kristuksen saama voitto menee hukkaan heidän päättäväisessä yrityksessään saada aikaan omaa vanahurskautta.
Vanhurskaus, joka saadaan millä hyvänsä muulla keinolla paitsi uskolla, epäonnistuu aina. Ei voi olla olemassa samaan aikaan Jumalan ja meidän omaa vanhurskautta. Sehän merkitsisi kahta eri evankeliumia: hänen ja meidän. Emme voi sekoittaa omaa vanhurskautta Jumala pyhään vanhurskauteen.
Eikö meidän siis pidä yrittää yhtään mitään? Eikö Raamattu sano, että meidän tulee välttää syntiä? Kyllä, mutta ainoa tie synnin välttämiseen käy Kristuksen kautta. Hän ei ole vain totuus, jonka otamme vastaan, vaan Hän on elävä Jumala ja Hänen pyhittävä työnsä ei lakkaa päivällä eikä yöllä.
Paavali vastaa kysymykseen omista ponnisteluista Roomalaiskirjeen 9. luvussa. Hän puhuu ihmisistä, jotka saavuttivat vanhurskauden: ”Pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta”(Room.9:30). Nämä ihmiset eivät väsyneet omista ponnisteluistaan, heitä ei painanut maahan epäonnistuminen. He panivat kaiken uskonsa Jeesuksen työhön ristillä heidän edestään, ja heitä kannatteli Hänen runsas elämänsä.
”Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo”(Room.10:4). Tämä jae on tuonut vapauden kaikille uskovien sukupolville. Kristus on loppu. Ei ole mitään muuta! ”Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen” (Room.9:16). 
Ystäväni, oletko väsynyt yrittämiseen tehdä paremmin? Oletko uupunut uudelleen antautumisen ja epäonnistumisen loputtomaan kierteeseen? Jätä se sitten taaksesi; lakkaa ponnistelemasta.  Asemasi Herrassa ei riipu omasta tahdostasi vaan Jumalasta, joka on armollinen meille.

JEESUKSEN SYRJÄYTTÄMINEN VALTAISTUIMELTA

”Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen”(Kol.1:16).
”Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; … että hän olisi kaikessa ensimmäinen”(Kol.1:18).
Isä Jumala antoi valtaistuimen Kristukselle kaikkien kansojen ja koko luomakunnan kuninkaana ka koko seurakunnan päänä. Paavali sanookin: ”Ei ole väliä sillä, miltä asiat näyttävät ulospäin. Kaikki näyttää olevan pois hallinnasta, ja saattaa näyttää ikään kuin paholainen olisi ottanut vallan. Totuus on kuitenkin, että Jumala on pannut kaiken Jeesuksen jalkojen alle. Kristus on edelleen yli kaiken kuningas!”
Tämä Raamatunkohta todistaa, että Kaikkivaltias Jumala on antanut Jeesuksen Kristuksen kaiken hallitsijaksi. Silti kaikki meidän ympärillämme näyttävät kieltäytyvän tunnustamasta Kristuksen auktoriteettia ja kuninkuutta. Me poistamme Jumalan kouluistamme ja oikeussaleista ja jätämme Hänet huomiotta, kun säädämme lakejamme.
Uskon, että Kristuksen herruuden hylkääminen on syynä kaikkeen verenvuodatukseen, väkivaltaan, rotuvihaan, moraalin rappeutumiseen, huumeongelmiin ja jopa kuolettavien seksuaalisairauksien nousuun yhteiskunnassamme. Lainsäätäjät, kasvattajat ja media ovat tehneet Jumalasta asian, josta ei puhuta.
Vielä pahempaakin, sillä Jeesus on syösty valtaistuimelta koko maassa ja monien uskovien elämässä. On ymmärrettävää, että jumalattomat ihmiset haluavat Jeesuksen alas valtaistuimelta, mutta kuinka Isä murehtiikaan nähdessään, että itseään Hänen mukaansa nimittävätkin syöksevät Hänet alas.
Koska Jumala on tehnyt Kristuksen kaikeksi seurakunnassa, meillä ei pidä olla muuta lähdettä, viittausta tai neuvonantajaa ennen Jeesusta. Kaiken seurakunnan hallinnon, ohjauksen ja neuvon pitää tulla Häneltä: ”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas”(Jes.9:6).

Friday, March 3, 2017

VOITTO ON JO SAATU

Heräätkö joka aamu peläten helmasyntiäsi tai himoasi elämässäsi? Jumala tietää kaiken synnistä, joka vielä pysyy sydämessäsi. Hän tietää, että vihaat sitä ja olet itkenyt sen tähden ja Hän haluaa sinun kuulevan tämän sanan: ”Herra on minun voimani ja kilpeni; häneen minun sydämeni turvasi, ja minä sain avun”(Ps.28:7).
Saatana tahtoo sinun pelkäävän, ettet pääse niistä koskaan vapaaksi. Daavid sanoi kuitenkin: ”En minä pelkäisi mitään pahaa”(Ps.23:4).
Jumala sanoo kaikille murheellisille ja kipuileville pyhillensä: ”Älä pelkää! Minä näen ja tiedän kaiken sinun kärsimyksesi enkä anna Saatanan tuhota sinua”.
Saatat kysyä: ”Mitä minun pitää tehdä? Miten saan Herran rauhan kaiken keskellä?” Vastaus löytyy Jumalan sanasta Moosekselle ja Israelille. Kun meri oli heidän edessään, vihollinen heidän takanaan eikä paikkaa minne kääntyä, Jumala käski heitä: ”Älkää peljätkö; pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille… Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa hiljaa." (2 Moos.14:13 - 14). 
Viimeinen lause: ”Pysykää paikoillanne” tarkoittaa, ettei pitänyt olla huolissaan, ei enää yrittää järkeillä omin päin, sen sijaan luottaa Jumalan valmistamaan tiehen.
Joosua ja hänen armeijansa piti marssia koko yön Gibeoniin, jossa he kohtaisivat valtavan sotakoneiston. Joosua katsoi alas taistelukentälle ja näki laakson täynnä hienoja sotavaunuja ja hyvin koulutettua jalkaväkeä. Itsellään hänellä oli vain surkeita, kouluttamattomia joukkoja.
”Silloin Herra sanoi Joosualle: ’Älä pelkää heitä, sillä minä annan heidät sinun käsiisi; ei kukaan heistä kestä sinun edessäsi’ "(Joos.10:8).
Jumala julisti voiton, ennen kuin Joosua meni taisteluun! Hän sanoi: ”Voitto on jo saatu. Nyt, lähde taisteluun tietäen, että olen luvannut sinulle voiton”.
Se on sanoma rististä! Voitto on jo saatu meidän puolestamme!

Thursday, March 2, 2017

LUPAUS

”Älä kuitenkaan pelkää niitä”(5 Moos.7:18).  Israelille ”he” edustivat valtavan kokoisia, hyvin varustettuja pakanakansoja, joita he kohtaisivat. Tänään, meille ”he” edustavat kaikkia ongelmia, huolia ja ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, joita kohtaamme elämässä.
Jumala sanoo meille, ettei meidän tule pelätä! Koska Hän sanoo niin, ei tarvita muuta selitystä. Hän on kaikkivaltias ja täysin tietoinen niistä saatanallisista asemista, joita me kohtaamme. Hän tietää jokaisen koetuksen ja kiusauksen, joita Saatana koskaan heittää meidän päällemme. Silti Jumala käskee meitä: ”Älä pelkää heitä”.
Aabraham eli vieraassa maassa, voimakkaiden kuninkaiden ympäröimänä eikä tiennyt minne hänen tiensä veisi. Ensimmäinen sana Jumalalta hänelle oli: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri" (1 Moos.15:1).
Tämän jakeen merkitys on: ”Minä olen muuri sinun ympärilläsi, sinun suojelijasi, sinun puolustuksesi.” Lyhyesti sanottuna, Jumala sanoi Aabrahamille: ”Tulet kohtaamaan vaikeuksia, mutta Minä suojelen sinua kaiken läpi”. Aabraham vastasi uskomalla Jumalan hänelle lausuman Sanan: ”Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi” (1 Moos.15:6).
Aabrahamin poika Iisak eli vihamielisessä ympäristössä, filistealaisten saartamana. Nämä vihasivat häntä ja hankaloittivat hänen elämäänsä käskemällä hänen useasti lähteä heidän maaltansa.  Raamattu kertoo, että joka kerta, kun Iisak kaivoi kaivon vesilähteeksensä. filistealaiset täyttivät sen (ks. 1 Moos.26:15).
Meni Iisak minne hyvänsä, aina hän kohtasi ristiriitaisuutta. Epäilyksen pilvi muodostui hänen ylleen ja pani hänet ajattelemaan, ettei hän selviytyisi siitä ikinä. Jumala antoi Iisakille saman sanan kuin hän oli antanut Aabrahamille: ”Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi palvelijani Aabrahamin tähden"(1 Moos.26:24).
Niin kuin Iisak, mekin olemme tänä päivänä Aabrahamin lapsia ja Jumala antaa meille sanan lupauksen: ”Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan”(Gal.3:29).

Wednesday, March 1, 2017

JUMALA VÄLITTÄÄ

Saatanan strategia on pettää uskovia ja panna heidät epäilemään, vastaako Jumala heidän rukouksiinsa. Hän haluaisi meidän uskovan, että Jumala on sulkenut korvansa meidän huudoillemme ja jättänyt meidän selviytymään yksin.
Tämän päivän seurakunnan suuri murhenäytelmä on, että niin harvat uskovat rukouksen voimaan ja tehokkuuteen. Tarkoittamattaan pilkata Jumalaa lukuisien Jumalan kansan jäsenten voi kuulla valittavan: ”Minä rukoilen mutta en saa vastauksia. Olen rukoillut niin kovasti niin pitkän aikaa saamatta vastauksia. Haluan saada vain todisteen siitä, että Jumala muuttaa asioita. Kuinka pitkään minun pitää odottaa?” Nämä uskovat eivät enää käy salaisessa rukouskammiossa, koska he ovat varmoja siitä, ettei heidän anomuksiaan, rukouksessa syntyneitä, eivät koskaan saapuneet Jumalan valtaistuimen eteen. Toiset taas ovat vakuuttuneita siitä, että ”vain hengen jättiläiset” voivat saada rukousvastauksia Jumalan kautta.
Aivan tosissaan monet Jumalan pyhät taistelevat epäilyksiä vastaan: ”Jos Jumalan korva on avoinna ahkerille rukouksilleni, miksi saan niin vähän todisteita Hänen vastauksestaan?” Oletko rukoillut tiettyä asiaa pitkän aikaa saamatta vastusta? Ovatko vuotesi vierineet ja edelleen odotat, toivot.. ja ihmettelet?
Älkäämme moittiko Jumalaa laiskuudesta, välinpitämättömyydestä meidän tarpeitamme ja pyyntöjämme kohtaan, niin kuin Job teki. Job valitti: ”Minä huudan sinua, mutta sinä et vastaa minulle; minä seison tässä, mutta sinä vain tuijotat minuun”(Job.30:20).
Jobin näky Jumalan uskollisuudesta oli pimentynyt hänen nykyisistä vaikeuksistansa, ja hän lopulta syytti Jumalaa unohtamisesta.
On aika uskovien katsoa vakavasti syihin, jotka vaikuttavat siihen, ettei rukouksia kuulla. Saatamme olla syyllisiä moittiessamme Jumalaa siitä, että Hän laiminlyö meitä, vaikka itse samaan aikaan käyttäydymme kunnollisesti Häntä kohtaan.
”Odota Herraa ja ota vaari hänen tiestänsä, niin hän korottaa sinut”(Ps.37:34).