KÄYTTÄEN AUKTORITEETTIÄMME - Gary Wilkerson

Yhtenä päivänä ollessaan matkalla rukoilemaan Pietari ja Johannes kohtasivat ramman miehen joka makasi temppelin portilla pyytäen almuja ihmisiltä. Pietarin kuullessa hänen pyyntönsä hän pyysi häntä katsomaan heihin. Rampa mies odotti saavansa heiltä jotain, mutta sen sijaan hän kuuli Pietarin sanovan, "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy." (Apt.3:6).
Kuinka mielenkiintoinen ilmaus: “Mutta mitä minulla on.” Pietarilla oli sisällään kyky julistaa, Jeesuksen nimessä, ”Nouse ja käy!” Huomaa että Pietari ei rukoillut miehen puolesta ennen kuin hän julisti näin. Koska Pyhä Henki oli Pietarissa, ja hän tiesi mitä Taivaallinen Isä oli tekemässä, hän pystyi julistamaan sitä todellisessa tilanteessa. Itse asiassa, hän oli niin luottavainen että hän kurottautui alas ja otti rampaa miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet jaloilleen. Välittömästi voima tuli miehen jalkoihin ja nilkkoihin ja hän alkoi kävellä, hypähdellen ja ylistäen Jumalaa.
On hetkiä jolloin tulee rukoilla, “Jos se on Sinun tahtosi”, liittyen parantumisen puolesta rukoiluun. On hetkiä, jolloin et ole varma aikooko Herra parantaa jonkin henkilön, mutta jos saat sellaisen sisäisen varmuuden Henkeesi, älä jätä sitä huomiotta! Ala silloin rukoilemaan ihmisten puolesta uskossa, ”Olet parantunut Jeesuksen nimessä”.
Laajenna tätä rukousta myös muihin tilanteisiin:
”Avioliittosi tulee korjaantumaan Jeesuksen nimessä!”
”Olet vapaa Jeesuksen nimessä!”
”Minun poikani/tyttäreni palaa takaisin kotiin Jeesuksen nimessä!”
Jeesuksen nimessä on voima! Meidän täytyy käyttää meille annettua valtuutusta ja julistaa Herralta tullut Sana ihmisten tai olosuhteiden ylle, koska Jeesus sanoi, “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä” (Matt. 28:18).