Saturday, December 3, 2016

ASIAT KUNTOON JUMALAN KANSSA - Carter Conlon

Tänään minä kehotan sinua pastorina, isänä ja veljenä, laita asiasi kuntoon Jumalan kanssa. Joskus minusta tuntuu kuin olisin Nooa, joka seisoi täyden turvallisuuden paikan ulkopuolella, kun ihmiset kulkivat välinpitämättöminä ohitse. Nooan päivinä moni, joka kuuli häntä, saattoi jopa olla samaa mieltä hänen kanssaan ja kuitenkin kieltäytyi kääntymästä omalta tieltään ja seuraamasta Jumalaa. Meidän, sinun ja minun, täytyy tajuta kuitenkin, että me emme voi seisoa tulevina päivinä, jos emme täysin antaudu tottelemaan Herraa. Niin kuin Raamattu sanoo:
”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus”(Ap.t.17:30).
Toisin sanoen, Herra käskee meitä sydämen muuttumiseen, olemaan samaa mieltä Hänen kanssaan ja kääntymään siitä, mikä on väärin.
KUUNTELE JUMALAN ÄÄNTÄ
Äskettäin olen rukoillut: ”Herra Jeesus, auta minua näkemään, jos omassa elämässäni on jotakin, mikä saataisi johtaa minut harhaan. Jos niin on, anna minulle armo panna se pois.” Elämäni aikana Jumala on painanut sormensa asenteisiini, joita olen pitänyt aivan hyväksyttävinä, mutta todellisuudessa eivät täyttäneet Jumalan mittaa. Jotkut käytännöt olivat ilmeisiä, toiset eivät. Uskon, että yksi asia on pitänyt minua pystyssä tähän asti elämässä ja se on avoin sydän Herran puhua ja nuhdella tarpeen vaatiessa.
Niinpä kysyn sinulta uudelleen: Voiko Jumalan puhua sinulle? Voiko Jumala koskea johonkin asiaan sydämessäsi, tapaan tai omavanhurskauden tuntoon? Vai hylkäätkö Hänen neuvonsa ja päädyt Hänen voimansa ulkopuolelle?
PÄÄTÄ NÖYRTYÄ
Jos jatkuvasti päätät tulla Hänen eteensä sydämen nöyryydessä ja halussa myöntyä Hänen Sanaansa, Jumala alentaa sinulle vuoret ja tasoittaa laaksot. Hän luo selvän polun sinun ja Hänen väliin. Sinä löydät Hänen lupauksensa, eivät pitämisen takia, vaan saat myös voiman, ilon ja voiton tulevina päivinä!

Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001. 

Friday, December 2, 2016

HÄNEN KIRKKAUTENSA ILMESTYMINEN

On todella ihmeellistä pitää laatuaikaa Herran kanssa. Hän lupaa, että etsiessäsi Hänen läheisyyttään Hänen läsnäolonsa murtautuu esiin elämässäsi ja vaikuttaa Hänen iankaikkisen järjestyksensä toimimista kaikkialla ympärilläsi. Tapahtuu vielä ihanampaa kuin tämä: Jumalan läsnäolon jatkuva etsiminen johtaa sinut Kristuksen kirkkauden ilmestymiseen.
Mooses etsi Jumalaa saadakseen kokea Herran läsnäolon, että ”tulisin tuntemaan sinut”(2 Moos. 33:13).  Näin Jumala vastasi palvelijalleen: ”Pitäisikö minun kasvojeni käymän sinun kanssasi ja minun viemän sinut lepoon?" (2 Moos.33:14).
Mooseksen pyyntö tässä riittäisi useimmille kristityille. Kuka meistä ei haluaisi Jumalan lupaamaa rauhaa ja lepoa? Mitä kukaan haluaisi enempää? Silti Moosekselle ei riittänyt Jumalan läsnäolo. Hän tiesi, että olisi enemmän, ja hän rukoili: "Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi"(2 Moos. 33:18). 
Ja Jumala näytti hänelle kirkkautensa!
Herran kirkkaus ei ilmestynyt jonakin valoisana pilvenä, ei voiman osoituksena maanjäristyksen kautta. Sen sijaan Jumala ilmaisi kirkkautensa oman luontonsa yksinkertaisesti: ”Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: ’Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen"(2 Moos.34:6-7). Näetkö?  Jumalan kirkkaus oli Hänen hyvyytensä, armonsa, rakkautensa ja pitkämielisyytensä ilmestymistä.

Thursday, December 1, 2016

JUMALAN LÄSNÄOLO ERÄMAASSA

Kun Jumalan läsnäolo puuttuu, kaikki on hunningolla, ei ole johdatusta ei vanhurskasta opetusta. Jokainen on itse itsellensä laki, tekee omia tekojaan. Tämä on kuva monesta kristitystä kodista tänään. Kaikki on epäjärjestyksessä, ei ole rauhaa eikä lepoa, jokainen tekee, mitä haluaa. Herra armossaan suree sellaista epäjärjestystä.
Sen ei kuitenkaan tarvitsisi olla niin. Jumalan lupaukset ovat muuttumattomat ja Hänen Sanansa vakuuttaa: ”Lopun elämäänne, jos jatkuvasti etsitte Minua, olen kyllä teidän kanssanne. Kun rukoilette, te löydätte Minut”( ks. Jer.29:13).
Tämä ei ole mitään monimutkaista teologiaa. Kuka hyvänsä voi saada jatkuvan Jumalan läsnäolon, jos vain yksinkertaisesti huutaa uskossa. Meille luvataan: ”Jos häntä etsitte, niin te löydätte hänet”(2 Aik.15:2).  Hepreankielen sana löytää tässä merkitsee ”Hänen läsnäolonsa tulee esiin antamaan taitoa ja siunaamaan”. Toisin sanoen: ”Kurottakaa Herran puoleen kaikesta sydämestänne ja Hän ilmestyy läsnäolossaan.  Hänen Kaikkivoipa voimansa antaa teille kyvyn olla lujat ja rohkeat”. Vain Jumalan läsnäolossa voimme katsella ja ymmärtää Hänen kirkkautensa.
Kun israelilaiset olivat erämaassa, Jumala ilmaisi läsnäolonsa pilven kautta. Tämä pilvi oli Jumalan lupausten fyysinen ilmentymä Hänen kansalleen. Se peitti ilmestysmajan yötä päivää ja toimi oppaana kaikessa. Kun pilvi liikkui, he liikkuivat, kun se pysähtyi, he pysähtyivät. Kansan ei koskaan tarvinnut spekuloida suuntaa tai tulevaisuutta. He panivat kaiken luottamauksensa tuohon Herran läsnäolon näkyvään pilveen.

Wednesday, November 30, 2016

AIKASI HÄNEN KANSSAAN

Kuningas Aasa johti Jumalan kansan ihmeelliseen voittoon Etiopian miljoona-armeijasta. Jälkeenpäin hän todisti, että Jumalan läsnäolo oli hajottanut vihollisen joukot.
”Ja Aasa huusi Herraa, Jumalaansa, ja sanoi: ’Herra, sinä yksin voit auttaa taistelussa voimallisen ja voimattoman välillä. Auta meitä, Herra, meidän Jumalamme, sillä sinuun me turvaudumme ja sinun nimessäsi me olemme tulleet tätä suurta joukkoa vastaan….  Niin Herra antoi Aasan ja Juudan voittaa etiopialaiset, ja etiopialaiset pakenivat”(2 Aik.14:11 - 12).
Kun Aasa toi voittoisan armeijansa takaisin Jerusalemiin, profeetta Asarja kohtasi hänet kaupungin portilla tämän sanoman kanssa: "Kuulkaa minua, Aasa ja koko Juuda ja Benjamin. Herra on teidän kanssanne, kun te olette hänen kanssansa; ja jos häntä etsitte, niin te löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, niin hän hylkää teidät. Kauan aikaa Israel oli ilman oikeata Jumalaa… Mutta kun he ahdistuksessansa palasivat Herran, Israelin Jumalan, tykö ja etsivät häntä, niin he löysivät hänet” (2 Aik.15:2 -4.) 
Tässä on salaisuus Herran läsnäolon saamiseen ja pysymiseen elämässäsi. Herra muistutti Aasaa hyvin selvin sanoin: ”Aasa, älä unohda, miten sait tämän voiton. Kun olit vaikeuksissa, sinä etsit Minua kaikesta sydämestäsi. Muista, että juuri Minun läsnäoloni toi sinulle voiton.”
Tänään Jumalan läsnäolon pilvi leijailee sinun salaisen rukouskammiosi yllä. Se johtaa sinua, vahvistaa ja pitää sinua Jumalan levossa, antaa sinulle johdatusta kotiasioissasi, työssäsi ja ihmissuhteissasi.  Voit olla yhteydessä Herraa missä hyvänsä, kun kuljet työpaikallesi tai kouluusi. Voit sulkea kaiken muun ulkopuolelle ja sanoa: ”Herra, minulla on nyt puoli tuntia aikaa ja haluan puhua kanssasi.” Tämä on sitä ”salaista kammioaikaa” Hänen kanssaan.

Tuesday, November 29, 2016

HILJAINEN LEPO JA LUOTTAMUS

Mooses oli varma siitä, että Jumalan läsnäolo hänen elämässään oli ehdoton. Muutoin hänen elämänsä olisi ollut hyödytöntä. Kun hän puhui Herran kanssa kasvoista kasvoihin, hän sanoi rohkeasti: ”Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois”( 2 Moos.33:15). Hän siis sanoi: ”Herra, jos Sinä et ole meidän kanssamme, me emme selviä. Emme voi ottaa yhtäkään askelta, jollemme ole varmoja Sinun läsnäolostasi”.
Mooses tiesi, että juuri Jumalan läsnäolo heidän keskellään erotti heidät kaikista muista kansoista, ja sama pätee Jumalan kansaan tänään. Jumalan läsnäolo ”meidän kanssamme” johtaa, varjelee ja vaikuttaa Hänen tahtonsa tapahtumisen meissä ja meidän kauttamme. Hänen läsnäolonsa myös ajaa pois pelon ja hämmennyksen.
Mooseksella oli asenne: ”Me toimimme ainoastaan yhden periaatteen mukaan.  Ainoa tie meille saada johdatusta ja hallintaa, taistella ja selvitä näinä aikoina, on, että meillä on Jumalan läsnäolo. Kun Hänen läsnäolonsa on keskuudessamme, ei kukaan voi tuhota meitä. Ilman Häntä olemme avuttomia, lähes mitättömyyksiä. Antaa vain kaikkien kansojen luottaa mahtaviin armeijoihinsa, raudoitettuihin vaunuihinsa ja taitaviin sotilaisiinsa. Me luotamme Herra läsnä olevaan ilmestykseen keskellämme.”
Jumala vastasi Mooseksen rohkeaan lausumaan: ”Pitäisikö minun kasvojeni käymän sinun kanssasi ja minun viemän sinut lepoon?" (2 Moos.33:14). Hepreankielinen sana lepo merkitsee ”mukavaa, rauhallista luottamusta”. Jumala siis sanoi: “Joudut sitten kohtaamaan minkälaisia taisteluita tai koetuksia hyvänsä, aina voit löytää rauhallisen levon ja luottamuksen Minussa”.

Monday, November 28, 2016

JEESUKSEN ESIMERKIN SEURAAMINEN - Gary Wilkerson

Vain muutama vuosikymmen sitten kansallinen johtaja erosi virastaan heti, jos hänet saatiin kiinni minkäänlaisesta skandaalista. Tänään näihin asioihin liittyy vain vähän häpeää. Mietin Herran sanaa Jeremialle: ”He joutuvat häpeään, sillä he ovat tehneet kauhistuksia; mutta heillä ei ole hävyntuntoa, he eivät osaa hävetä. Sen tähden he kaatuvat kaatuvien joukkoon, sortuvat, kun heidän rangaistuksensa tulee, sanoo Herra”(Jer.8:12). 
Kristittyinä tiedämme, ettei meidän toivomme ole tästä maailmasta. Kun olimme panneet toivomme johonkin johtajaan tai laitokseen, saimme pettyä. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana avoin synti on muuttunut kiivastuksen kohteeksi. Kuten Jumala sanoi Jeremialle, Hän ei aio jäädä vaiti.
Vain muutaman vuoden kuluessa homoseksuaalisuudesta on tullut normaalia, kun taas Raamattu selvästi opettaa sitä vastaan. Kristittyinä rakastamme homoseksuaaleja ja kaikkia, jotka harjoittavat sukupuolisia syntejä. Silti, katsot asiaa miten hyvänsä, Raamattu ei anna hyväksyntää samaa sukupuolta olevien seksuaaliselle kanssakäymiselle. (Jotkut seurakunnat sanovat, että se on mahdollista. Niin sanoessaan ne syvästi halventavat Jumalan auktoriteettia).
Kun me seuraamme Jeesuksen esimerkkiä ja rakastamme kaikkia ihmisiä ikään kuin uhrina, mukaan lukien homoseksuaaleja, meidät leimataan vihaajiksi ja oman tahdon seuraamisen vaatijoiksi. Raamatussa ei ole kuitenkaan vihapuhetta, vain epämiellyttävää puhetta synnistä. Tällä hetkellä yhteiskunta vaatii niiden Raamatun kohtien pois jättämistä, jotka sanovat, että homoseksuaalisuus on syntiä. Minun sydämeni särkyy, koska homoseksuaaleille syötetään valhetta.  Ei ole väliä sillä, keitä olemme. Jollet käänny synnistäsi, joudut pois suhteestasi Jumalan kanssa.

Saturday, November 26, 2016

TULE ALAS VUORELTA - Claude Houde

“Mutta seuraavana päivänä kaikki israelilaisten seurakunta napisi Moosesta ja Aaronia vastaan sanoen: "Te olette surmanneet Herran kansaa". Ja Aaron teki, niin kuin Mooses oli käskenyt, ja riensi seurakunnan keskelle, ja katso, vitsaus oli jo alkanut kansan keskuudessa. Silloin hän suitsutti ja toimitti kansalle sovituksen. Ja hänen siinä seisoessaan kuolleitten ja elävien vaiheella vitsaus taukosi”(ks.4 Moos. 16:41 - 48). 
Näemme tässä vahvan ja tärkeän kuvan yhtä hyvin nykyajan seurakunnasta, joka jää jatkuvasti seurakunnan kokoukseen sisälle, lukittuina mielikuvaan: ”omat tarpeemme ovat suuret, ja ulkopuolella olevat pakanat, ’pelastumattomat’, niin pahoja”.
ITSEKESKEISET KRISTITYT
Itsekeskeinen seurakunta pysyy sisällä. Sillä ei ole aikaa, voimaa eikä intoa mennä ulos, koska neljän seinän sisällä velloo ihan tarpeeksi taisteluita. Uskonnollinen rituaali estää kaiken evankelioimisaloitteen ja seurakunta on kuolemaisillaan. Tyhjänpäiväiset puheet ovat korvanneet intohimon, ja järkiperäisyys on kutistanut ilmestyksen. On vain uskonnollista hierarkiaa, mutta ei oikeita sankareita.
Kirkastusvuorella opetuslapset seisoivat Jeesuksen läsnäolossa. Jumalan kirkkaus ympäröi heitä keskellä hengästyttävää profeetallista ilmestystä. Pietarin juhlallisesta lausumasta tuli, surullista kyllä iskulause, hymni sadoille tuhansille nykyajan uskoville: ”Tässä on hyviä olla. Rakentakaamme tähän kolme majaa asuaksemme ja pysyäksemme tässä”.
OLE JUMALAN SANKARI
Ihmiset halusivat jäädä kokoontumispaikkaan ja Pietari halusi asua kirkastusvuorella. Vuoren juurella oli kuitenkin kiusattu, sidottu mies, toivoton ja kaikkien niiden hylkäämä, jotka haluavat sankarin tulevan alas vuorelta tuomaan vapautuksen.

Claude Houde, johtava pastori Eglise Nouvelle Vie (Uuden Elämän Seurakunnassa) Montrealissa, Kanadassa. Hänen johdossaan Uuden Elämän Seurakunta on kasvanut kourallisesta ihmisiä enempään kuin 3 500 seurakuntalaiseen siinä osassa Kanadaa, jossa on vähän protestanttisia seurakuntia.