Wednesday, September 17, 2014

SIIONIN VALMISTAUTUMINEN

Pietari sai kauheita varoituksia, joilla hän voisi liikuttaa puhtaita mieliä, muistuttaa profeettojen ennustuksista(ks.2 Piet.3:1-2). Pietari jatkoi puhumistaan: ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ’Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niin kuin se on ollut luomakunnan alusta"(2 Piet.3:3 -4). Pietari nimittää näitä pilkkaajia valehtelijoiksi! Asiat ”eivät olleet pysyneet” normaaleina luomakunnan alusta asti! Nämä julistajat haluavat pitää itseään tahallaan tietämättöminä Jumalan aiemmista tuomioista. ”Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen”(2 Piet.3:5-6).

Pietari haastaa aika kovasanaisesti! Hän sanoo: ”He tietävät, että aikoinaan eli vanhurskauden saarnaaja nimeltä Nooa, joka varoitti tuomiosta satakaksikymmentä vuotta. He tietävät, että Jumala on jo näyttänyt maailmalle, että hän tuomitsee pahuuden ja väkivallan. He tietävät, että Jumala lähetti kuohuvan tulvan ja tuhosi kaiken, mikä hengitti maan päällä.” Meillä on saarnaajia ja vääriä profeettoja, jotka tietävät, että Raamattu on täynnä varoituksia, täynnä esimerkkejä siitä, miten Jumala tuomitsee synnin (esim. Sodoman tuhoaminen), mutta he haluavat tahallaan olla tietämättömiä. Miksi? Siksi, että he vaeltavat oman himonsa mukaan! Heidän halunsa saada hyväksyntää ja suosiota on tehnyt heistä tieten tahtoen sokeita kaikille Jumalan vanhurskaille tuomioille.

Nämä julistajat puhuvat aivan päinvastaista sanomaa kuin Pietari ja muut apostolit. Pietari varoitti: ”Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä” (2 Piet.3:13- 14).

Miksi meitä on säästetty tähän asti? Samasta syystä, kuin Jumala odotti kärsivällisesti satakaksikymmentä vuotta Nooan päivinä. ”Jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta”(1 Piet.3:20). Herra ei saa nautintoa pahojen kuolemasta. Nytkin Hän on ”pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen”(2 Piet.3:9).

Jumala odottaa nyt Siionin, viimeisten päivien pyhän kansansa valmistumista. Hän vuodattaa Pyhän Henkensä, kutsuen ihmisiä, jotka ovat antautuneet ehyesti Hänelle, tahrattomina ja rypyttöminä ja moitteettomina.

Tuesday, September 16, 2014

MISTÄ MAASTA OLET KOTOISIN?

Jumalan sanan mukaan uskovan tulee elää joka päivä “niin kuin kaiken loppu olisi lähellä”- Meidän tulee odottaa hänen tulemustaan, valvoen ja ahkeroiden, niin kuin palvelija odottamassa isäntänsä paluuta pitkältä matkalta. Meidän tulee iloita siitä, että pian saamme jättää tämän maailman ja vaihtaa uuteen ruumiiseen. Meidän tulisi aina kaivata olla Herran kanssa.

Pietari kirjoittaa kirjeessään varoittaen: ”Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu”(2 Piet.3:10 - 13).

Alkukielessä, kreikassa jae 11 kuuluu: ”Kun kaikki näin hajoaa valossa, mistä maasta sinä olet kotoisin?” Oletko tästä maailmasta, joka hajoaa ja sulaa pois? Vai oletko taivaallisen Siionin kansalainen, kaupungin, jonka rakentajana on Jumala? Pietari sanoo, että tämän tiedon, jonka Jumala sinulle antaa nykyisen taivaan ja maan tuhoutumisesta, tulisi rohkaista sinua pyhään elämään ja hyvin löyhästi tästä maailmasta kiinni pitämiseen. Pietari jatkaa sitten sanomalla, että meidän ei tule pelätä tulossa olevaa tuhoa, vaan me saamme odottaa sitä, valvoen ja pitäen vaatteemme tahrattomina! ”Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä”(2 Piet.3:14).

Jos Pietari olisi ylösnoussut ja vierailisi maassamme tänä päivänä, hän järkyttyisi kaikesta siirappimaisesta ”hattara”-julistuksesta, jota pehmoilijat saarnaavat. Hän kysyisi: ”Miksi he eivät varoita ihmisiä tulevasta tuhosta? Jumala antoi minulle sanoman suoraan Pyhältä Hengeltä! Miksi he eivät usko sitä? Miksi he eivät kehota kansaa pyhään elämään näiden varoitusten valossa? Eivätkö he tiedä, että Jeesus antoi saman varoituksen sanoessaan: ”Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät”(Matt.24:29)?

Monday, September 15, 2014

TÄYDELLINEN LIITTO by Gary Wilkerson

”Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit” (Hebr.2:17).

Olen aina ihmetellyt tämän lauseen sanoja: ”Hänen piti”. Kohta viittaa tietenkin Jeesukseen. Miksi Jeesuksen olisi pitänyt tehdä yhtään mitään? Hän on Jumala. Me luemme, että hän valitsi itse tulemisensa maan päälle, valitsi parantaa, valitsi rakastaa jokaista ympärillään. Niin, miksi sanoa ”hänen piti” tehdä, mitä hän teki, tulla lihaksi ja uhrata itsensä elävänä uhrina meidän syntiemme tähden? Eikö hän olisi helposti voinut vain julistaa taivaasta: ”Minä lähetän enkeleitä tuomaan pelastuksen ihmiskunnalle”? Tässä on yksi niistä Raamatun kohdista, joissa Herra suostuu käskettäväksi. Miksi?

Me kaikki tiedämme, että Uudessa Liitossa meidän syntimme ovat peitetyt Kristuksen armon lahjalla. Niin, mikä on liitto? Se on sopimus kahden tai useamman osakkaan välillä, jossa jokaiselta vaaditaan ehtojen täyttäminen. On monenlaisia liittoja, mukaan lukien avioliitto, jossa kaksi ihmistä tulee yhdeksi. Lailliset sopimukset ovat liittoja liikeasioissa, esim. kun kaksi omistajaa yhdistää yrityksensä niin, että molemmat puolet hyötyvät. Rauhan sopimukset kansojen kesken ovat liittoja, joissa sotivat osapuolet sopivat vihollisuuksien lopettamisesta ja hyötyvät toisistaan muilla tavoin.

Kautta Raamatun näemme Jumalan tekevän liittoja kansansa kanssa. Jokaisessa tapauksessa hän sanoo: ”Tässä on se, mitä minä teen omalta osaltani. Kun sinä pidät oman puolesi, nämä siunaukset ja hyödyt tulevat sinulle.” Jumalan on aina pitänyt oman puolensa liitoista, mutta ihminen ei ole koskaan kyennyt siihen. Hän on jatkuvasti laistanut oman puolensa hoitamisesta jokaisessa liitossa.

Herra näki ennalta kaiken tämän ja teki aivan alusta asti suunnitelmia täydellistä liittoa varten. Sitä ei voisi rikkoa. Hän ryhtyisi liittoon, jonka laista ei olisi koskaan ennen ollut, jossa olisi ainutlaatuinen varustus: varmuus siitä, ettei kumpikaan puoli rikkoisi sitä.

Hän teki sen liitossaan, ei ihmisen, vaan Ihmisen - Jeesuksen kanssa. Monet uskovat ajattelevat, että Uusi Liitto on vain sopimus Jumalan ja ihmisen välillä, mutta ei se ole. Tämä liitto on tehty Isän ja Hänen Poikansa välille. Kristus oli se, jonka Jumala valitsi tekemään tämän liiton, ei Aadamin, ei Nooan, ei sinun eikä minun kanssani.

Jeesus itse on takuuna sille, että tämä liitto pitää. Kaikki muut olisivat pettäneet, mutta Jeesus pitää liiton täydellisesti. Siinä on meidän varmuutemme.