Saturday, August 27, 2016

PALVELLEN TARPEESSA OLEVIA - Claude Houde

Jeesus kysyi opetuslapsiltaan: "Kenen ihmiset sanovat minun olevan?"( ks. Mark.8:27). Tämä kysymys on yhtä tuore ja äärettömän tärkeä tänäänkin. Mitä sekulaari maailman ajattelee?   Miten nykyajan maailman kirkko ajattelee?
Anna minun sanoa tämä niin selvästi kuin voin, ystävällisesti ja suoraan, puhuen totuutta rakkaudessa. Matkoillani ympäri maailmaa olen saanut tavata tuhansia kirkonjohtajia ja olen suorassa yhteydessä heidän seurakuntiinsa. Usein pelkään, että nykyajan seurakunta on pehmeästi ja vääjäämättä luisumassa suloiseen hulluuteen. Rakas lukija, hulluudella on monia määritelmiä, joista yksi soveltuvin on ”jatkaa samoalla tavalla, samaa uudelleen ja uudelleen odottaen toisenlaista tulosta” Sitä on hulluus!
Yli 90 % Pohjois-Amerikan seurakunnista ei ole kasvanut huomattavasti viimeisten 20 vuoden aikana, mutta emme näe kenenkään haluavan muuttaa mitään!
Rakas lukija, uskon isä, Aabraham vapautti vankeja, taisteli köyhien puolesta, rakensi kaivoja ja ruokki nälkäisiä. Sadat järkevät lupaukset, lujat varoitukset ja selvät käskyt 1.Mooseksen kirjasta aina Ilmestyskirjaan asti motivoivat, kutsuvat ja haastavat meitä palvelemaan tarvitsevia. Profeetat ja patriarkat Raamatussa opettivat ja olivat esimerkkeinä ja anteliaisuudesta. Kirkon historia valaisee kirkkaimpia, kun se sitoutuu puolustamaan vainottuja ja vaeltaa todelliseen kutsumukseensa ja päämääränsä. Jumalan Poika tuli ihmiseksi, muuttumattomaksi, Jumalan Kolminaisuuden tahdosta ja tarkoituksesta. Hän tuli köyhimpien luo, ruokki nälkäisiä ihmisjoukkoja ja paransi kaikenlaiset sairaudet ja kärsimykset.

Claude Houde, johtava pastori Eglise Nouvelle Vie (Uuden Elämän Seurakunnassa) Montrealissa, Kanadassa. Hänen johdossaan Uuden Elämän Seurakunta on kasvanut kourallisesta ihmisiä enempään kuin 3 500 seurakuntalaiseen siinä osassa Kanadaa, jossa on vähän protestanttisia seurakuntia.

Friday, August 26, 2016

OLEMMEKO TODELLA YHTÄ?


On totta, että kohtelemme toisiamme joskus huonosti. Eristäydymme veljestä ja sisaresta, haavoitamme ja satutamme jotakuta. Voimme helposti panna sanoja toistemme suuhun. Ajattelemme, että se on ”vain minun ja Jumalan välinen asia”. Niinpä tunnustamme sen Herralle ja teemme parannusta, sitten menemme tiehemme ajatellen, että kaikki on järjestyksessä. Kuitenkaan emme koskaan ajattele, että prosessin aikana emme ainoastaan haavoita veljeämme, vaan myös Herraa. Tosiaan me teemme sitä koko Kristuksen ruumista vastaan, koska yhtä satuttaessamme, kaikki joutuvat siitä osallisiksi.
Meille on annettu ilmestys: ”Minä kuulun Kristuksen ruumiiseen! Niin kuuluu myös veljeni, sisareni. Olemme yhtä, koska olemme yhteydessä päähän.”
Esitän sinulle saman saarnan kuin Paavali omille työtovereilleen:
”Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan, että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta”(Fil.2:3-4).
”Minä kehotan (teitä) olemaan yksimielisiä Herrassa”(Fil.4:2).
Näin Paavali kokoaa sen yhteen. Näin armoa eletään sen kaikessa täyteydessä:
”Sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet”( 1Tess.2:8).
Kysyn sinulta: ovatko kaikki sinun veljesi ja sisaresi rakkaita sinulle? Kun elämä vuotaa meihin, Hänen ruumiinsa jäseniin päästä, me alamme rakastaa ei vain toinen toistamme vaan myös vihollisiamme.
”Herra, anna meidän olla armollisia, niin Sinä olet ollut armollinen meille”.

Thursday, August 25, 2016

ESIMERKKI SEURAKUNNASTA

Juuri nyt maailma tarvitsee elävän esimerkin Kristuksen armosta. Jännitteet eivät ole koskaan olleet suuremmat. Euroopassa ja Yhdysvalloissa rodulliset jännitteet koskettavat koko yhteiskuntaa, jopa hiipivät seurakuntiinkin.
Älä luulottele, että hallitus voisi huolehtia näistä ongelmista. Kallisarvoinen armo, jota tarvitaan koko maailmassa, voi tulla vain niiltä, jotka ovat saaneet maistaa ja vastaanottaa sitä itse. Se on kutsu Jeesuksen Kristuksen seurakunnalta. Meidän tulee tarjota armoa, joka antaa itsensä alttiiksi veljien ja sisarten tähden, ja niin kuin Jeesus näytti, jopa vihollistenkin takia.
PYSÄHDY JA KOHTAA
Kehotan sinua pysähtymään tässä ja kohtaamaan tämän totuuden. Älä mene eteenpäin elämässäsi tai palvelustyössäsi. Lopeta kaikki suunnitelmasi ja hyvät työsi, kunnes käsität Kristuksen ruumiin jäsenten edellytykset. Herra julistaa seurakunnastaan: ”Tämä on Minun kallisarvoinen helmeni, Poikani Morsian”. Mieti, mikä ihme tämä on! Mieti myös tämän ruumiin korkeaa kutsumusta osoittaa armoa armottomalle maailmalle.
Yksinkertaisesti lausuttuna, armo katsoo virheiden ja epäonnistumisten, omavanhurskauden yli. Jos me todella uskomme haavoittaneemme henkilökohtaisesti Kristusta, aina kun olemme haavoittaneet veljeä tai sisarta. Jos tajuamme, että kun sanomme ja teemme jotakin Hänen ruumiinsa jäsentä vastaan, teemme Jeesuksen sanojen mukaan ”Häntä vastaan” (ks. Luuk.11:23). Tämän tajutessamme tekisimme työtä päivät ja yöt korjataksemme kaiken. Emme lopettaisi, ennen kuin olisimme saaneet sen kaiken ennalleen.

Wednesday, August 24, 2016

TUSKALLINEN TODELLISUUS

Kuvittele Sauluksen ahdistusta, kun Kristus tuli häntä vastaan tuskallisen todellisena lähellä Damaskosta. Herra sanoi Saulukselle: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat”(Ap.t.9:4-5). Saulus oli luullut olevansa tekemisissä vain yksilöiden kanssa, tekevänsä Jumalan työtä juurittaessaan pois juutalaisia harhaoppineita.
Saulusta puhutteli totuus: ”Jeesuksella on hengellinen ruumis.  Hän on pää ja Hänen ruumiinsa, Hänen lapsensa täällä maan päällä ovat yhteydessä päähän. Yksi ruumis, rakennettu uskovista, jotka ovat Hänen lihaansa. Kuka hyvänsä, joka käy vastaan jotakuta heistä, käy oikeastaan Häntä vastaan”.
TUOTTAA JEESUKSELLE KÄRSIMYKSIÄ
Jokainen ”Jeesus-henkilö”, jota Saulus oli vainonnut ja pannut vankilaan, kaikki mitä hän oli sanonut ja tehnyt heitä vastaan, tuntui Kristuksessa itsessään henkilökohtaisesti. Sauluksen kohdattua Kristuksen, tämä totuus muutti hänen elämänsä.
Apostolina Paavali alkoi ymmärtää, kuinka syvästi Jumala rakasti seurakuntaansa. Hän tuli näkemään Herran silmin, että seurakunta oli kallisarvoinen helmi. Se oli myös Hänen Poikansa tahraton Morsian, yhtä näkyväistä ruumista, joka oli tehty veren puhdistamista lapsista jokaisesta heimosta ja kansasta maan päällä.
VAKAVA TOTUUS
Olen varma, ettemme suhtaudu tähän totuuteen niin vakavasti, kuin meidän tulisi. Sen täysi ymmärtäminen voisi merkitä kaikkien kaunojen loppua seurakunnassa… katkeruuden loppua… ennakkoluulojen, lihallisen kilpailun, ylpeyden, juoruilun ja jakaantumisen loppua.
”Ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan”(1 Kor.12:25).

Tuesday, August 23, 2016

ARMON VOIMA

Jumalan armossa on ihmeellinen vapauttava voima. Hänen armonsa on murtanut riippuvuuksien kahleita ja siirtänyt ihmisjoukkoja Saatanan valtakunnasta Kristuksen valtakuntaan.
Oli aika, jolloin miljoonat ihmiset kautta maailman olivat niin huumaantuneita, että Saatana luuli voittaneensa. Todellakin, halki maailman kiiri sana, että olet ikuisesti, toivottomasti satimessa, jos paholainen sitoo sinut.
Jokaisen sukupolven aikana Jumala lähettää Pyhän Henkensä teille ja aitovierille.
  • Hänen armonsa käy suoraan Saatanan alueen sydämeen: kaupunkien slummeihin, huumausaineiden myyntipaikkoihin ja talojen katoille, joissa narkomaanit makaavat tiedottomina.
  • Hänen armonsa on valaissut heikoimpia, huumeitten eniten vaurioittamia ja niitä, jotka yhteiskunta on hyljännyt toivottomina tapauksina.
EI IKUISESTI TOIVOTTOMINA
Ensimmäinen heroiininkäyttäjä, joka pelastui ja vapautui Teen Challenge’n kautta, oli Sonny Arguinzoni. Sonny palvelee nyt ympäri maailmaa enemmän kuin kuuden sadan seurakunnan piispana.  Nämä seurakunnat ovat aiemmin erilaisista riippuvuuksista kärsineiden ihmisten seurakuntia. Nicky Cruz, kuuluisa, entinen gangsteri ja Teen Challenge’n kouluttama pastori, on saarnannut armon evankeliumia miljoonille ihmisille ympäri maailmaa ja ihmisjoukot ovat vapautuneet riippuvuudestaan.
EI ENÄÄ HYLJEKSITTYINÄ
Koko maailman pitäisi nousta kiittämään Jumalaa Hänen pelastavasta toiminnastaan, kerran kadotettujen ja ihmiskunnan hylkäämien eheyttämisestä.
Ainakin yhteiskunnan pitäisi kiittää Jumalaa juoppojen isien pelastamisesta. Sen kautta he ovat päässeet uudelleen yhteyteen vaimojensa ja lastensa kanssa.
”Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa”(Ps.103:8).

Monday, August 22, 2016

HERRAN SUUNNITELMAT - Gary Wilkerson

Usein Jumalan kertoessa, että Hänellä on suuria suunnitelmia uskovillensa, nämä vastaavat: “Voi, en tiedä Herra”. Kun taas Saatana tulee heidän luokseen ja sanoo: “Minä aion tuhota sinut”, he ajattelevat: “Joo, se voikin olla totta”.
KETÄ SINÄ USKOT?
Me uskomme vihollisen valheita melkein enemmän kuin Jumalan totuutta. Meidän pitää päästä paikkaan, jossa voimme sanoa: ”Ei, Jumalalla on kutsu minun elämääni varten ja korkeampi suunnitelma. Aion seisoa lujana, vakaana, liikkumattomana, Jumalan armon varassa. Hänen voimassaan, joka toimii mahtavasti minussa, niin kuin Paavali sanoo” (ks. Kol.1:29).
Et onnistu vallalla etkä voimalla, vaan Hänen Henkensä kautta, koska Hänen Henkensä elää sinussa! Voit olla uskova, jolla on rohkeus ja luottamus ja joka uskoo totuuden itsestään ja toisista, mutta erityisesti Jumalasta ja siitä, mitä Hän on suunnitellut Sinua varten.
Tänään sinusta voi tuntua kuin sinut olisi työnnetty aivan rotkon reunalle, valmiina heitettäväksi alas. Sinun hermosi ovat tiukoilla ja koet olevasi lähestymässä kivipohjaa. Sitten on muitakin asioita: avioliittosi, tunne-elämäsi, paineet työssä, riippuvuudet. Voisit rukoilla: ”Jumala, onko tästä mitään tietä ulos?”
Suurin kysymyksesi on: ”Miten pääsen luottamukseen ja uskoon, jossa minun pitäisi olla?”
VASTAUS
Jumalan Sanassa on vastaus. Tässä sinulle Raamatun sana, josta voit pitää kiinni:
”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon”(Jer.29:11).

Saturday, August 20, 2016

TAIVAASTA LAAKSOON - Nicky Cruz

Jeesus valitsi laakson lapsena olemisen. Ennen kuin Hän tuli maan päälle, Hän eli suuremmassa kunniassa, kuin osaamme koskaan kuvitella.  Maailman kaikkeuden kuninkaan Poikana Hän istui Jumalan oikealla puolella. Hän on Jumala. Kuitenkin Hän suostui astumaan alas valtaistuimeltaan ja tulemaan laakson maailmaan. Hän valitsi elämisen toivottoman ja kadotetun luomakunnan keskellä. Hän nöyryytti itsensä, kielsi itsensä, tyhjensi itsensä meidän vuoksemme. Hän meni ristille häpeän alaisena luodakseen sillan laakson ja vuorenhuipun välille.
Laakso on kylmä ja sydämetön paikka elää. Siinä on sokeutta, kuivuutta ja nälkää. Voit tuntea hylkäämisen, kivun, turvattomuuden, pelon, kaaoksen. Voit haistaa toivottomuuden ja tuskan. Voit aistia ahdistuksen ja surun. Laaksolla ei ole mitään tekemistä tulojen tai sosiaalisen aseman kanssa. Se on sydämen tila. Se on missä tahansa, missä ei tunneta Jumalaa ja luoteta Häneen.
Jeesus tuli tähän laaksoon tuomaan toivoa, rakkautta ja myötätuntoa, tuomaan sokeille näkökyvyn, näyttämään tien ulos. Hän tuli tuomaan uutta elämää niille, jotka ovat kuolleet.  Hän meni laaksoon, koska kadotetut ihmiset elävät siellä. Kuitenkaan ne, jotka Hän vapauttaa, eivät koskaan ota aikaa taaksepäin katsomiseen. He eivät koskaan koeta mennä takaisin laaksoon auttamaan toisia löytämään tietä ulos. He eivät koskaan matkusta epätoivon laaksoon tuomaan toivoa.
”Sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on"(Luuk.19:10).


Nicky Cruz, kansainvälisesti tunnettu evankelista ja tuottoisa kirjailija, kääntyi Jeesuksen Kristuksen luokse väkivallan ja rikoksen elämästä kohdattuaan David Wilkersonin New Yorkissa v. 1958. Hänen dramaattinen kääntymiskertomuksensa julkaistiin ensi kerran David Wilkersonin kirjassa Risti ja Linkkuveitsi ja myöhemmin hänen omassa suosikkikirjaksi muodostuneessa Juokse poika, juokse