Saturday, August 1, 2015

RUKOUKSEN SUURLÄHETTILÄÄT by Carter Conlon

Kun tulemme Jumalan luo rukouksessa, meidän täytyy tietää, kuka hän on ja mitä Hän haluaa tehdä meidän hyväksemme. Meidän tulee tietää, että Hän on Isämme, huolehtijamme, vapahtajamme, että me saamme anteeksi niin, että meistä voi tulla anteeksiantamuksen suurlähettiläitä. Meidän tulee olla varmoja sydämessämme, että Jumala on uskollinen ja varjelee meidät pahan kaikilta meitä vastaan muotoilemilta aseilta.

”Ja hän sanoi heille: ’Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle: 'Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää, sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä' ”(Luuk.11:5 -6).

Kun pääsemme täydelliseen lepoon siitä, kuka Jumala on, luotamme täysin Hänen varjelukseensa ja suojelevaan voimaansa, silloin meidän rukouksemme muuttuvat. Rukouksen aiheena ei pitäisi silloin enää olla vain itsemme, vaan muihin keskittynyt. Siitä löytyy rukouksen todellinen voima.

Huomaa, että jae viisi kertoo meille, että oli keskiyö. Olen varma, että ymmärrät jo meidän elävän keskiyön aikaa. Kaikki tuntemamme kulkee viimeistä kapinaa kohti, jonka vastavoimat nostavat kaikkia pyhän Jumalan teitä kohtaan. Oli keskiyö, kun Paavali ja Silas löysivät itsensä vankilan tyrmästä. Kuitenkin he vain rukoilivat ja ylistivät (ks. Ap.t.16:25). Yhtäkkiä maanjäristys vavahdutti vankilan perustuksia. Kaikki vankilan ovet aukenivat, ja kaikki kahleet kirposivat. Jospa me, sinä ja minä, voisimme rukoilla niin kuin he tuona pimeänä hetkenä.

Voimme olla varmoja siitä, että Paavali ja Silas eivät vain rukoilleet: ”Anna meille anteeksi meidän syntimme ja anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.” Ei! Uskon, että he huusivat: ”Jumala, on keskiyö, ja täällä oleva tilanne on meille liian vaikea. Ystäviä on asetettu meidän eteemme ja he ovat täällä vankilassa, kahleissa ja toivottomina. Olet antanut meidän joutua tänne syvimpään tyrmään. Nyt sinun pitää antaa meille voimaa uskaltaa.”

Miten Jumala vastasi heidän rukouksiinsa? Hän laittoi heidän sydämeensä laulun. Kun he alkoivat ylistää Jumalaa heidän sydämensä huutoon vastaamisesta, yhtäkkiä kaikki alkoi järkkyä ja ihmeitä alkoi tapahtua. Jopa Filipin vanginvartija ja hänen koko perheensä antautuivat Jeesukselle.

__________

Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001. Vahvana, tunnollisena johtajana, hän on usein puhujana työntekijäkonferensseissa, joita World Challenge pitää kaikkialla maailmassa.

Friday, July 31, 2015

JEEESUKSEN KRISTUKSEN ILMESTYS

Nykyään on valtavasti hyvin koulutettuja pastoreita, korkealle arvostettuja miehiä, joilla on pitkät opinnot. He ovat viettäneet vuosia seminaareissa, tutkineet teologiaa, filosofiaa ja etiikkaa. Heitä ovat opettaneet lahjakkaat opettajat, arvostetut miehet, jotka ovat alansa asiantuntijoita.

Kun monet näistä koulutetuista pastoreista seisovat saarnatuolissa, he puhuvat vain tyhjiä sanoja. He voivat kertoa mielenkiintoisia asioita Kristuksen elämästä ja toiminnasta. Silti he jättävät henkesi tyhjäksi. Miksi? Siks, että heillä ei ole ilmestystä Jeesuksesta, ei henkilökohtaista kokemusta Hänestä. Kaikki, mitä he tietävät Kristuksesta, suodattuu toisten ihmisten ajatusten välityksellä. Heidän sisäinen elämänsä on vain lainattua oppia.

Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 20 Paavali sanoo: ”Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan”. Toisin sanoen, kuka opetti teitä tietämään ja mitä Jeesuksesta? Tuliko se monien pyhäkoulun opetusten kautta, joita olette kuulleet? Jos niin on, se on hyvä. Sen enempää ette kuitenkaan tiedä Kristuksesta Ei ole väliä, kuinka voimallisesti pastorisi saarnaa tai kuinka voideltuja opettajanne ovat. Sinun täytyy saada enemmän Jeesusta, kuin vain pään tietoa.

Monet uskovat tyytyvät siihen, mitä minä sanon alkeelliseksi, kertakäyttöiseksi Kristuksen ilmestykseksi, joka on Hänen pelastavan voimansa ja armonsa näkemistä. Tämä on ainoa ilmestys, minkä he ovat koskaan kokeneet. He todistavat: ”Jeesus on Messias, Vapahtaja. Hän on Herra, Jumalan Poika.” Jokainen todellinen uskova kokee tämän ihanan elämää muuttavan ilmestyksen. Se on kuitenkin vain ensimmäinen askel. Edessäpäin on kokonainen elämä syvempää, ihanampaa Kristuksen ilmestymistä.

Paavali tiesi tämän. Hän sai Jeesuksesta uskomattoman ilmestyksen Damaskon tiellä. Paavali aivan kirjaimellisesti putosi hevosen selästä, ja ääni puhui hänelle taivaasta. Kukaan ei ole koskaan saanut henkilökohtaisempaa ilmestystä Kristuksesta, kuin tämä oli. Kuitenkin Paavali tiesi, että se oli vain alkua. Siitä hetkestä alkaen hän ”päätti olla … tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna”(1 Kor.2:2).

Thursday, July 30, 2015

YHÄ ENENEVÄ JEESUKSEN ILMESTYS

Muistatko Korneliusta, sadanpäämiestä? Hän ei ollut saarnamies eikä maallikkopuhuja. Oikeastaan, koska hän oli pakana, häntä ei edes laskettu Jumalan kansaan. Kuitenkin raamattu sanoo, että tämä sotilas oli ”hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa”(Ap.t.10:2).

Hän oli kiireinen mies. Korneliuksella oli sata sotilasta alaisenaan. Kuitenkin hän rukoili jokaisena vapaana hetkenään. Eräänä päivänä rukouksessa ollessaan hän kuuli Herran puhuvan hänelle. Enkeli ilmestyi ja kutsui häntä nimeltä. Sadanpäämies tunnisti Jumalan äänen ja vastasi: ”Mikä on, Herra?" (Ap.t.10:4).

Herra puhui suoraan Korneliukselle ja kertoi, että hänen tuli lähettää etsimään apostoli Pietaria. Hän sai yksityiskohtaiset ohjeet, mukaan lukien nimet, osoitteen, jopa, mitä piti sanoa. Samalla aikaa Pietari rukoili talon katolla, kun ”hänelle tuli ääni”(Ap.t.10:13). Taaskin Pyhä Henki antoi yksityiskohtaiset ohjeet: ”Pietari, kuulet pian, että muutamia miehiä on ovella. Mene heidän kanssaan, sillä minä olen lähettänyt heidät”( ks. Ap.t.10:19- 20).

Pietari lähti miesten kanssa Korneliuksen taloon todella taivaalliselle vierailulle. Mitä tapahtui sitten, järisytti koko juutalais-helluntailaista seurakuntaa. Herra avasi evankeliumin pakanoille. Kaikkein vaikein asia juutalaisten uskovien oli hyväksyä, että Jumala oli puhunut tavalliselle, kouluttamattomalle pakanalle. He eivät voineet ymmärtää, kuinka Kornelius oli kuullut Jumalan äänen niin selvästi ja puhunut sellaisella voimalla. Se haastoi kaikkia sikäläisiä uskovia.

Paavalikin oli saanut ilmestyksen Jeesukselta suoraan taivaasta. Hän todisti, ettei kukaan ihminen ollut opettanut hänelle asioita, joita hänelle oli näytetty. Kun hän oli polvillaan rukoilemassa, hän kuuli itsensä Jeesuksen sanovan. ”Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut”(Gal.1:11 -12). ”Mutta kun hän, … näki hyväksi ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alun pitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä”(Gal.1:15 -16).

Paavalin aikana oli suuria opettajia, Jumalan Sanassa vahvoja johtajia, sellaisia kuin Apollos ja Gamaliel. Oli apostoleita, jotka vaelsivat ja puhuivat Jeesuksen kanssa. Paavali tiesi kuitenkin, ettei toisen käden tieto Kristuksesta riittäisi. Hänen piti saada yhä enenevä ilmestys Jeesukselta, Herralta itseltään.