Saturday, March 25, 2017

PUHU NIILLE KETUILLE - Carter Conlon

Kun olet kerran päättänyt laittaa elämäsi asiat kuntoon, älä ihmettele, jos vihollinen tulee sanomaan sinulle, ettet varmaan onnistu. Jopa Jeesus joutui kohtaamaan näitä valheita, mutta Hän tiesi, että siinä vain kettu yritti tuhota Jumalan Hänelle antaman viinitarhan.
Raamattu kertoo meille ajasta, jolloin ”hänen luoksensa tuli muutamia fariseuksia, ja he sanoivat hänelle: ’Lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut’. Niin hän sanoi heille: ’Menkää ja sanokaa sille ketulle: 'Katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän' ” (Luuk.13:31 - 32). 
”Pääsen määräni päähän” tarkoittaa, että Hän suorittaa tehtävänsä loppuun. Paholainen epäilemättä yrittää saada sinut pois radalta ja sanoo: ”Tämä polku on sinulle liian vaikea. Valitse helpompi tie. Ei sinun tarvitse tehdä asioita aina Jumalan tavalla!” Huomaa kuitenkin Jeesuksen vastaus: ”Ei! Minä ajan ulos riivaajat ja parantuminen virtaa. Kolmantena päivänä minä pääsen päämäärääni Jumalan voimalla!”
Sinullakin on valta puhua oman elämäsi ketuille: ”En halua sinua enää elämääni. Jumalan armosta aion päästä sinusta irti. Minulle on annettu valta vastustaa pahaa, ja parantuminen virtaa minun elämäni kautta. En aio tuoda työpaikalleni mitään, mikä nimittää itseään kristillisyydeksi, mutta haisee, kun kuljen ohitse. Ei, minä tuon mukanani Jumalan läsnäolon suloisen tuoksun, minne ikinä menen. Aion päättää juoksuni ja saavuttaa täydellisesti sen, mitä minun elämäni pitäisikin olla! Yksikään pieni kettu ei aja minua pois Jumalan suunnitelmasta elämääni!”
Puhu ketuille ja luota sitten Herran armoon ja hyvyyteen!
Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001.

Friday, March 24, 2017

ONKO SINUA HAAVOITETTU?

Rukoillessani kerran Pyhä Henki johti minut psalmin 56 luokse. Tämä sana on tarkoitettu niille, joita joko perhe, ystävät tai sanat ja jumalattomien teot ovat haavoittaneet.
Se on myös sana niille, jotka rakastavat Herraa, jotka vuodattavat kyyneleitä ja kantavat poöivittäin raskaamiksi kasvaneita taakkoja. Jotkus uskovat heräävät joka aamu pelon ja epätoivon pilven alla. Taluodelliset ongelmat murskaavat ja pelottavat. Toiset taas kohtaavat terveyshaasteita ja sietämätöntä kipua. Jotkut murehtivat perheenjäsenistään, jotka ovat syvässä kriisissä, ehkä kapinassa Herraa vastaan.
Kuule Jumalan siunattua Sanaa suunnattuna sinulle hädän hetkenäsi:
Ps.56:3 ”Mutta sinä päivänä, jota minä pelkään, minä turvaan sinuun[en pelkää].
Ps.56:4: ”Jumalaan minä luotan ja ylistän hänen sanaansa, Jumalaan minä turvaan enkä pelkää. Mitä liha minulle tekisi?”
Ps.56:8: ”Sinä olet lukenut minun pakolaispäiväni; pane leiliisi minun kyyneleeni, ovathan ne sinun kirjassasi”
Ps.56:9 ”Kerran väistyvät minun viholliseni, sinä päivänä, jona minä huudan; minä tiedän, että Jumala on minun puolellani”.
Ps.56:13: ”Sillä sinä pelastit minun sieluni kuolemasta, minun jalkani kompastumasta, että minä vaeltaisin Jumalan edessä, eläväin valkeudessa”.
Nämä ovat Jumalan Pyhän Hengen voitelemia sanoja. Rohkaisen sinua rukoilemaan jokaisen jakeen kanssa ja tarttumaan niihin uskossa. Herra tietää kaiken sinun ponnisteluistasi ja kivuistaasi. Hän tietää tilanteesi jokaisen yksityiskohdan ja Hän kuulee jopa murtuneen sydämesi sanattomat huudot.

Thursday, March 23, 2017

TODELLINEN VIRVOITUS

Apostolien teoissa 3:19 Pietari puhuu “virvoituksen ajoista”, jotka tulisivat Herran kasvoista. Olen aivan varman, että nytkin, maailmanlaajuisen sekasorron aikoina, seurakunta kokee sellsita virvoituksen aikaa. Se on tapahtuma, jossa Jeesus ilmaisee läsnäolonsa kaikkialla maailmassa.
Niin, monissa seurakunnissa on paljon hengellistä kuolleisuutta ja kuivuutta. Uskovien joukot ovat tehneet konmpromissin vaelluksessaan Jeesuksen kanssa, kun taas toiset ovat lähteneet hulluina maallisiin nautintoihin.
Jotakin valtavaa tapahtuu kaikkialla maailmassa, jopa islamilaisissa maissa. Pyhän Hengen leijumisesta kansojen päällä on kieltämättömiä todisteita ja Kristuksen läsnäolo on ilmestynyt voimallisesti. Tätä tapahtuu Venäjällä, Kiinassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa ja melkein kaikkialla maailmassa. Jumala herättää ihmisiä Mongoliassa ja entisissä neuvostovaltioissa.  Intiassa Jumalan Henki tekee työtään erityisen vahvasti.
Kuulen sellaisten virvoituksen aikojen koskettavan eri kaupunkeja Yhdysvalloissa. Pastorit halajavat Jumalan läsnäolon todellista ilmestymistä seurakunnissaan.
Tämä Kristuksen läsnäolon virvoitus on Hänen korottamisestaan, ei merkkejä eikä ihmeitä, ei henkilahjoja, ei ”herätystä”, joka pian hälvenee. Tämä on Krisdtuksen kunnian ja voiman ilmestys viimeisinä päivinä. Monet kirjoittavat minulle sanoen, että he menevät kirkkoon kaivaten kokemusta Jeesuksen todellisesta läsnäolosta. He haluavat kuulla paimenta, joka on ollut salaisessa kammiossa Herran kanssa. He eivät halua enää viihdettä, näytöksi’ä tai tyhjiä metodeja. Nyt he rukoilevat: ”Antakaan meille Kristus. Antakaa meille Jeesuksen sulattava, parantava, ihmeeliinen läsnäolo.”
Olkoon tämä Jumalan kansan todellinen sydämen rukous näinä päivinä.

Wednesday, March 22, 2017

JUMALA ON HYVIN KÄRSIVÄLLINEN

Minua siunaa syvästi Jumalan sanoma kansalleen psalmissa 37.  Suosittelen sinulle luettavaksi tämän psalmin, ennen kuin tama päivä on loppuun kulunut. Se on yksi rikkaimpia, rohkaisevimpia Jumalan Sanan kohtia. Olet käymässä läpi mitä hyvänsä, olkoon tilanteesi kuinka koetteleva, tämä psalmi antaa sinulle suuren voiman ja rohkaisun lähteen.
Psalmi 37: 7 on erityisen kiinnostava minusta sen valossa, mitä nyt tapahtuu homoyhteisöissä. Valtiot säätävät lakeja, jotka valmistavat tietä homoavioliitoille ja sadat homoseksuaalit ovat menneet naimisiin. Minua suretti niin kovin tämä laittomuus ja Jumalan säätämän todellisen avioliiton pilkka, että huusin: ”Oi, Herra, he varastavat meidän kansakuntamme. He pilkkaavat Sinun Pyhää Sanaasi. Amerikka nauttii nyt synnissä, jota ei tunnettu edes Sodomassa ja Gomorrassa. Raamatun mukaan niissä yhteiskunnissa ei pantu muistiin yhtään homoseksuaalista avioliittoa.”
Sitten luin Psalmin 37:7: ”Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy, mieheen, joka juonia punoo”.  Toisin sanoen ”Älä anna sen päästä sydämeesi. Älä anna sen masentaa sinua. Jumala kuulee kansansa syvät huokauksetkin ja Hän on kärsivällinen”.
Älköön kukaan pahantekijä luulko hetkeäkään, että Jumala katsoo lä’pi sormiensa julkeaa tottelemattomuutta ja Hänen Sanansa pilkkaa. Läpi koko Raamatun näemme Herran lähettävän tuomionsa, kun laittomus saa vallan yhteiskunnassa.
Rukoile kansamme puolesta näinä kaikoina. Jumala kuulee kansansa rukoukset!

Tuesday, March 21, 2017

VUODATTAA SYDÄMENSÄ

Seuraava Pyhän Hengen minulle antama sana on niille, jotka tarvitsevat rukousvastausta, jotka tarvitsevat apua hädän hetkellä ja jotka ovat valmiita liikuttamaan Jumalan sydäntä Hänen Sanansa mukaan.
Ota vaari liitonlupauksesta psalmissa 46:1: ”Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva”.
Hädässä aivan vahva merkitsee ”aina olemassa ja saatavilla olevaa”. Uskon pitää levätä siinä varmuudessa, että Jumalan Henki on kanssamme kaikkina vuorokauden aikoina, jatkuvasti. Koska Hän on tullut asumaan meihin, Hän kuulee meidän jokaisen rukousajatuksemme ja huutomme. Voimme olla varmoja, että Hän antaa meille anomuksemme mukaan, jos Hän kuulee meitä. Todellakin, Pyhä Henki liikuttaa taivaan ja maan kunkin Jumalan lapsen vuoksi, joka ottaa aikaa vuodattaakseen sydämensä Isälle.
Lue ja usko psalmin j62 jakeita 5-7. Tämä on Daavidin rukous, joka kosketti Jumalan sydäntä. Daavid sanoi itse asiassa: ”Odota vain Jumalaa! Älä odota apua miltään muulta taholta.  Hän yksin saa olla sinun huolehtijasi, sinun ainoa toivosi ja puolustajasi. Vain Hän voi varustaa sinut voimalla odottaa siihen asti, kunnes vastaus tulee”.
Tässä juuri on kaiken ydin. voittavan rukouksen ydin, jonka jokainen pyhä kautta historian on oppinut: vuodattaa sydämensä Herran eteen. ”Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme” (Ps.62:8). Hanna on yksi esimerkki meille tämän tekemisestä. Ollessaan epätoivoinen lapsen saamisesta hän ”vuodatti sydämensä” Herran eteen (ks. 1Sam.1:15). Raamattu sanoo:” Hän sanoi: "Salli palvelijattaresi saada armo sinun silmiesi edessä". ”Niin vaimo meni pois ja söi eikä enää näyttänyt murheelliselta”(1 Sam.1:18).

Monday, March 20, 2017

MIKSI OLEMME SIUNATTUJA? - Gary Wilkerson

Jumala tahtoo siunata ja suosia sinua. Hän kaipaa saada rikastuttaa elämääsi, avioliittoasi ja hengellistä elämääsi. Hän haluaa antaa sinuille viisautta, ymmärrystä ja käsittämistä niin, että ratkaisusi johtavat siunaukseen elämässäsi.
Kun kerran saamme siunauksen, meidän tulee olla tarkkoja, ettemme muunna niitä joksikin itsekkääksi.
Luuk.12:16 kertoo meille siunatusta miehestä: ”Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: ’Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin.’ ”
Jumala on antelias ja rakastaa aivan hukuttaa lapsensa lahjoihinsa. Tämä kertomus kuitenkin kääntyy nopeasti toiseen suuntaa, kun näemme, että tämä mies ”mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?'” (jae 17).
Kenenkä sato se oli? Kaikki kuuluu Jumalalle.  Niinpä tama mies ilmaisi itsekkään luontonsa.  Hän alkoi nähdä kaikki lahjansa, suhteensam, monet taitonsa Jumalalta asioina, joita hän voi käyttää omaksi hyödykseen. Tuo itsekkyys alkoi lemuta jokaisessa hänen solussaan.
”Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse' ”(Luuk.12:18 - 19). 
Jumalalle on mieleen siunata lapsiaan, mutta Häntä kiinnostaa, mitä teet Hänen siunauksillaan. Mitä Hän tarkoittaa siunatessaan sinua?  Onko se vain kasata tavaroita päällesi ja luoda täydellinen pieni mukavuuskotelo, jota olen aina toivonut? Ei! Niin kuin näemme aivan alusta asti Hänen liittonsa ihmiskunnan kanssa, Sinä saat siunauksen siunataksesi muita.

Friday, March 17, 2017

SUOJELEVA VAATEPARSI

käski hänen tehdä: “Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa." (2 Moos.3:5). Jumala käskee jokaisen uskovan tänä päivänä tehdä saman minkä Mooses: ”On vain yksi maaperä, jolla voit lähestyä Minua ja se on pyhää maata. Et voi luottaa omaan lihaasi, koska mikään liha ei kestä Minun edessäni”.
Miksi Jumala kohdisti huomion kenkiin tässä Mooseksen kirjassa? Mitä tarkoittaa suhteessa lihan poispanemiseen? Jalkamme ovat herkkä osa ruumistamme ja kengät suojelevat lihaamme. Ne suojelevat luonnonvoimilta, kiviltä, käärmeiltä, lialta ja tomulta, kuumalta kiveykseltä.
Niinpä Jumala käytti Moosekseen aivan tavallista jokapäiväistä hengellistä opetusta, niin kuin Jeesus myöhemmin puhui kolikoista, helmistä, kameleista ja sinapinsiemenestä. Jumala sanoi: ”Mooses, sinä pidät ylläsi suojelevaa vaatepartta varjelemaan lihasi loukkaantumiselta. Kuitenkaan mikään lihallinen suojelu ei riitä varjelemaan sinua. Mihin Minä lähetän sinut, nisä tarvitset pelastuksen ihmettä”
Minne Jumala lähetti Mooseksen? Egyptiin, pahuuden pesään, kohtaamaan paatunutta itsevaltiasta. Mooseksen piti panna pois kaikki luottamuksensa omaan lihaansa: nöyryyteensä, intoonsa. Kaikki hänen omat taitonsa olisivat arvottomia, jollei Jumala pyhittäisi niitä. Mooseksen piti panna koko luottamuksensa Jumalan nimeen ja voimaan.
Tosiaankin, Mooses joutui kohtaamaan kaikenlaisia koetuksia ja testejä. Hänet lähetettäisiin kolmen miljoonan ihmisen johtajaksi erämaahan, jossa ei ollut ruoanostopaikkaa tai vedenhakumahdollisuutta.  Hänen piti totella Jumalaa täydellisesti kaikessa!
Jumala kysyy meiltä saman kysymyksen kuin Moosekselta. Haluammeko panna pois omat taitomme ja intohimomme ja luottaa täysin Häneen? Haluammeko luottaa Häneen omien lahjojemme ja suunnitelmiemme sijaan?