Saturday, September 24, 2016

MUUTTUNUT - Claude Houde

Eräällä seurakuntamme perheellä on voimallinen todistus. Isää oli pahoinpidelty, vahingoitettu ja hakattu uskonnollisella esineellä, kun hän oli nuori. Hän oli palanut vihasta uskontoa kohtaan koko aikuisen elämänsä.
Kun hän menetti työnsä muutama vuosi sitten, hänen vaimonsa alkoi saada apua niistä monista palveluista, joita tarjosimme kaupunkimme perheille. Myöhemmin jouluna hän rupesi vapaaehtoiseksi. Kun hän sitten vähitellen sai ystäviä, hän alkoi käydä säännöllisesti jumalanpalveluksissamme.
EN ENÄÄ KOSKAAN ASTU JALALLANI KIRKKOON
Vuotta myöhemmin, kun hän taas tarjoutui vapaaehtoiseksi joulun jakeluihin, hänen miehensä varoitti häntä: ”Mene vapaasti, mutta minä en hae sinua! En enää koskaan mene kirkkoon!”
Viimeisenä vapaaehtoispäivänä vaimo soitti miehelleen ja sanoi: ”Kultaseni, olen niin väsynyt. Voisitko, kiltti tulla hakemaan minua kirkolta?” Jostakin syystä mies suostui vastustellen. Yli tunnin odotettuaan vaimo ei vieläkään nähnyt häntä. Siksi hän alkoi huolestua miehensä voinnista. Hän haki ympäri kirkkoa ja löysi hänet vihdoin pyhäköstä kantamassa ruokalaatikkoa!
”Mitä ihmettä sinä teet?”, vaimo kysyi.
”No, ajattelin tulla ja nähdä omin silmin kaiken tämän. He tarvitsivat apua, joten aion jäädä vielä hetkeksi, jollet pahoita mieltäsi”.
HÄN KUMARSI PÄÄNSÄ JA NYYHKYTTI
Kaksi tuntia myöhemmin aviopari nousi autoonsa kirkon parkkipaikalla nähtyään satoja perheitä, köyhimmistä köyhimpiä, saapumassa kirkkoon ja saamassa oman korinsa ja lahjansa. Aviomies ei enää pystynyt pidättelemään itseänsä. Hän kumarsi päänsä ohjauspyörän päälle ja nyyhkytti. Hänen vaimonsa ei olut koskaan nähnyt häntä sellaisena.
Tänä vuonna koko heidän perheensä on ollut vapaaehtoisina jouluapulaisina. Heistä on tullut Hänen armonsa eläviä kiviä, eläviä kirjeitä, joita kaikki ovat lukeneet, uskon yliluonnollisella voimalla.

Claude Houde, johtava pastori Eglise Nouvelle Vie (Uuden Elämän Seurakunnassa) Montrealissa, Kanadassa on. Hänen johdossaan Uuden Elämän Seurakunta on kasvanut kourallisesta ihmisiä enempään kuin 3 500 seurakuntalaiseen siinä osassa Kanadaa, jossa on vähän protestanttisia seurakuntia.

Friday, September 23, 2016

ANNA ARMON VIRRATA

Helluntaina Pyhä Henki lankesi valmistettujen ihmisten ylle, jotka ”olivat kaikki yhdessä koolla” (Ap.t.2:1). Mitä tarkoittaa, että he olivat kaikki yhdessä? Armo vain virtasi heidän lävitseen. Anna minun selittää.
Ajattele niitä, jotka olivat läsnä Helluntain tapahtumassa, meidän tänä päivänä erityisen kunnioittamiamme seurakunnan isiä. Jotkut näistä miehistä olivat tehneet kovasti syntiä Herraa ja veljiään vastaan. He olivat kaikki saaneet anteeksi ja heidän syntinsä olivat peitetyt.  Muutoin ei seurakunta olisi koskaan voinut mennä eteenpäin siinä Hengen työssä, joka oli alkamassa.
HIRVEÄT SYNNIT
Mieti Pietaria. Hän oli pilkannut Jumalaa kauheasti haavoittaen niin Jeesusta kuin muitakin opetuslapsia. Seurakunnan sydän antoi Pietarille anteeksi ja peitti hänet niin, ettei hänen menneisyyttään enää koskaan otettu esiin. Mieti Jaakobia ja Johannesta, ”ukkosenjyrinän poikia”. Hekin tekivät hirveätä syntiä, loukaten opetuslapsitovereitaan väittämällä olevansa heitä korkeampia. Heillekin annettiin anteeksi ja heidät peitettiin.
Tosiasiassa jokainen sinä päivänä läsnä ollut olisi voinut sanoa: ”Odota, Pietari. Kuka teki sinusta meille johtajan? Sinä kielsit Kristuksen” Kukaan ei tehnyt niin, koska heidän sydämensä olivat valmiit armon kautta. He olivat valmiit ottamaan vastaan Hengen, kun Hän tuli suuressa vuodatuksessa Helluntaina.
SYDÄMEN ASIAT
Rakas lukija, tämän vuoksi Pietari käsittelee kirjeissään keskeisesti sydämen asioita. Hän tiesi omasta kokemuksestaan, että kaikki nämä asiat piti ajaa ulos ja antaa anteeksi, muuten liha estäisi Henkeä tekemästä työtään. Sama pätee Kristuksen seurakuntaan tänään, meihin, jotka saamme ottaa vastaan Hänen valtavan elonkorjuusateensa.
Aiommeko me estää Hengen työtä kieltäytymällä anteeksiannosta? Vai olemmeko valmiita antamalla armon virrata lävitsemme toisiin?

Thursday, September 22, 2016

TEMPPELIN MYÖHEMPI KUNNIA

Paholainen tietää, mitä Jumalan Sanassa on kirjoitettu, ja hän on päättänyt estää suuren elonkorjuun tulemisen. Hän on päästänyt vapaaksi raivoisan hyökkäyksen seurakuntaa kohtaan käyttäen kaikkia aseita, jotta Jumalan kansan rauha häilyisi.
 Kauhu ja pelko, joka leijuu kaikkien kansojen yllä, on saattanut ihmiset avuttomiksi. Amerikassa oikeuslaitos on säätänyt lakeja, jotka kunnioittavat sukupuolisia vääristymiä, vaikka kansa on sitä vastaan. Tämä aiheuttaa toivottomuutta ja stressiä, hengen heikentymistä ja fyysisiä sairauksiakin.
SYNNIN VÄHEKSYMINEN
Jumalan huoneessa syntiä väheksytään ja helvetti jätetään huomiotta. Kokonaiset kirkkokunnat jakautuvat homoliittojen takia. Sillä aikaa evankelikaaliset, nuo, joiden piti olla Jumalan Sanan soihdun kantajia, panevat kaiken energiansa hankkeisiin, jotka eivät ole Kristuskeskeisiä.
Haggain päivinä israelilaiset lannistuivat uuden temppelin rakennuksessa. Heidän aikaan saannoksensa näytti merkityksettömältä verrattuna entisen temppelin loistoon. Kun he muistelivat Jumalan mennyttä kunniaa, he itkivät epätoivoisina edessään seisovan vaatimattoman temppelin edessä. Haggai kysyi ihmisiltä: ”Kuka teidän joukossanne on jäljelle jäänyt, joka on nähnyt tämän temppelin sen entisessä kunniassa? Ja miltä näyttää se teistä nyt? Eikö se ole tyhjän veroinen teidän silmissänne?”( Hagg.2:3).
ÄLKÄÄ VERTAILKO
Rakas lukija, sama kysymys on voimassa tänäänkin. Saatat muistella menneisyyden suuria herätyksiä, kun Henki lankesi voimallisesti ja ihmisjoukot pelastuivat. Kerropa, näetkö tämän päivän seurakunnan elämän tyhjän veroisena verrattuna menneisiin aikoihin?
Mielestäni Haggain Jumalalta saama sana on tarkoitettu meille: ”Minun Henkeni pysyy teidän keskellänne. ... Tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan”(Hagg.2:5, 9).  

Wednesday, September 21, 2016

ELONKORJUUN SADE

Profeetat, Jesajasta, Jeremiasta ja Hesekielistä aina pieniin profeettoihin asti ilmaisevat, että Jumalan Henki lankeaa taas kerran valmiina olevien ihmisten päälle viimeisinä päivinä. Tähän tapahtumaan viitataan ”sadonkorjuun sateena”. Se on luvattu suurempana kuin edes ”sateet entiseen aikaan”, mikä tarkoittaa Hengen valtavaa vuodatusta Helluntaina.
Tämä ”viimeinen sade” – profetia viittaa Israelin kahteen vuosittaiseen sadekauteen. Heidän kautensa olivat aivan nykyisien vastaisia, syyssateet tulivat syksyllä, kastellen juuri kylvetyn viljan siemenen. Tämä tarkoittaa sitä, mitä tapahtui Helluntaina, kun ”varhaissade” lankesi Jumalan Hengen suuressa vuodatuksessa.  Se sade kasteli Sanan siemenen, ja se kasvoi ja levisi tullen lopulta maailman laajuiseksi seurakunnaksi, jonka näemme tänä päivänä.
EI ELONKORJUUTA ILMAN SADETTA
Israelin ”viimeinen sade” tuli keväällä, kypsyttäen viljan ennen sadonkorjuuta. Sakarja viittaa tähän myöhempään sateeseen, Pyhän Hengen vuodatukseen viimeisinä päivinä (ks. Sak.10:1).
Mooses sanoi, ettei sadonkorjuuta voisi olla ilman toista sadetta. Herra sanoi Israelille hänen kauttaan: ”Ja jos nyt tottelette minun käskyjäni, …niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi”(5 Moos.11:13 -14).
HERÄÄ SEURAKUNTA!
Lopulta Jooel 2:21- 27 antaa meille elävän kuvan siitä, miltä näyttää elonkorjuun sateen tuleminen. Siinä sanotaan oikeastaan: ”Herää seurakunta! Katso ympärillesi. Se, minkä näet tapahtuvan ympärilläsi, on ennustettu. Alkaa sataa, ja Herra on pannut pilvet kirkkaiksi ja täysiksi vettä. Henki valmistaa kaikki viimeistä suurta elonkorjuuta varten.

Tuesday, September 20, 2016

LOPUN AJAN MERKKEJÄ

Ensimmäisessä seurakuntakirjeessään Pietari puhuu suoraan lopun ajoista: ”Mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä ’rakkaus peittää syntien paljouden’ ”(1 Piet4:7-8).
Pietari mainitsee lopun ajat toisessa kirjeessään, jossa hän sanoo seurakunnalle: ”Sillä minä tiedän, että tämän majani poispaneminen tapahtuu äkisti”(2 Piet.1:14). Hän sanoo siis: ”Jumala on näyttänyt minulle, että aikani maan päällä on lyhyt”.
PIETARIN VAROITUSSANOMA
Pietarin sanoma oli tarkoitettu Uuden Testamentin seurakunnalle sekä siihen aikaan, kun hän sen kirjoitti, mutta myös kaikille tuleville uskovien sukupolville. Se on varoitussaarna, jossa Pietari ennustaa seuraavaa:
”Teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja”(2 Piet.2:1).
”Viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ’Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niin kuin se on ollut luomakunnan alusta’ "(2 Piet.3:3-4). 
”Ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja”(2 Piet.2:10).
SEN PÄIVÄN JOUDUTTAMINEN
”Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas”(2 Piet.3:10).
”Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!”(2 Piet.3:11 -12). 

Monday, September 19, 2016

VIRVOITTAVA ELÄVÄ VESI - Gary Wilkerson

Miten Jumalan virvoitus vaikuttaa elämäämme käytännössä?
OLOSUHTEITTEMME VIRVOITUS
Kun Jumala virvoittaa meidän olosuhteitamme, Hän muuttaa vanhoja malleja, jotka sivuavat avioliittoamme, talouttamme, työtämme. Hän voi paljastaa meidän tuhlailevan elämämme ja vakuuttaa meitä sen muuttamisesta.  Hän saattaa jopa johtaa meidät etsimään neuvontaa, joka voi auttaa meitä korvaamaan huonot mallit ja opettaa meitä olemaan viisaita huoneenhaltijoita.
Hän saattaa haluta mullistaa vanhat avioliittomme mallit,  jotka pitävät meitä kiinni rakkaudettomissa tavoissa. Isämme on valmiina virvoittamaan meitä runsaalla armollaan joka kerta, kun sitä tarvitsemme. Tällainen virvoitus koskee olosuhteitamme.
SISIMMÄN VIRVOITUS
Sitten saamme sisimpämme virvoituksen, joka käy yli meidän olosuhteittemme ja uudistaa sielumme, elämämme, sisäisen olemuksemme. Sellainen virvoitus ei virtaa ainoastaan sisään vaan myös meistä ulos.  Se täyttää meidät ilolla avioliitostamme, kymmenysten maksamisesta ja antamisesta vapaasti.  Me pystymme kohtaamaan vaikeita suhteita toivolla, rohkeudella ja voimalla.
Lyhyesti, sisimmän virvoitus johtaa meidät odottamaan elämää Jeesuksen kanssa joka hetki. Se vaikuttaa meissä sydämen, joka sanoo: ”Olen täysin elossa, en pelkää sitä päivää. Olen innostunut sinun seuraamisestasi, Jeesus. Sinä teit minusta rohkean, et pelokasta. Anna minun käyttää tätä valtavaa elämän ylivuodatusta Sinun hyväksesi!”
VIE KAIKKI HÄNELLE
Mikä virtaa sinusta ulos juuri nyt? Epäusko, valitus, pelko? Vai usko, toivo ja rakkaus? Niin kuin Jeesus teki Jerusalemissa juhlan aikana, samoin Hän huutaa sinulle, että toisit epäuskosi, katkeruutesi ja pelkosi Hänelle. Hän tahtoo vaihtaa sen tyytyväisyyteen, muuttaakseen sinun tyhjyytesi täyteydeksi.
Hän on luvannut: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat"(Joh.7:37 -38).

Saturday, September 17, 2016

IHME MINUN PERHEESSÄNI - Nicky Cruz

Toivoisin, että voisit kokea sellaisen ihmeen, mikä tapahtui meidän perheessämme. Toivoisin, että voisit tuntea sen eron, mikä on elämässämme nyt ja millaista meillä oli minun lapsuudessani. Tänä päivänä rakastan veljiäni ja siskojani lämpimästi. Mieluiten istuisin heidän kanssaan nauramassa ja puhumassa ja rukoilemassa perheeni kanssa.
PIKKU NICKY, ISO NICKY
Joskus minun pitää matkustaa Puerto Ricoon katsomaan joitakin kaikkein kalleimmista muistoistani. Kun menen kotiin, en ole enää evankelista tai puhuja Nicky Cruz. Vanhemmille veljilleni olen ”pikku Nicky” ja nuoremmille olen ”iso Nicky”, yksi perheen jäsenistä.
Emme aina ole olleet niin onnellisia ja huolettomia ja rakastavia. Perheessäni on paljon tuskaa menneisyydessä, mutta kukaan meistä ei kanna kaunaa toisilleen. Kun Jeesus tuli elämäämme, Hän toi mukanaan rakkauden, anteeksiantamuksen ja laupeuden räjähdyksen. Kellään ei ole mitään hampaankolossa. Keskuudessamme ei ole muuta tunnetta kuin sydämellinen rakkaus toinen toisiimme. Emme vietä aikaa myös katuen, me vain iloitsimme Jeesuksessa, jonka tunnemme tänä päivänä, tulevaisuudessa Hän kokoaa meidät kaikki yhteen.
KIPU PYYHITÄÄN POIS
Jeesus voi tehdä ihmisen sydämelle, mitä kukaan muu ei voi tehdä. Kun Hän tulee asumaan sydämeesi, Hän tekee enemmän kuin antaa anteeksi. ´Hän kylvää yliluonnollisia anteeksiantamuksen siemeniä, jotka eivät vain pyyhi pois syntiä, vaan myös sen tuoman kivun. Nämä siemenet eivät vain paranna sydäntämme, vaan ne voivat tehdä sen myös ihmissuhteissamme. Ne voivat levitä kaikki menneisyyden kipuihimme ja tehdä olemattomiksi.
En varmaan koskaan pysty kiittämään Jeesusta tarpeeksi siitä, mitä Hän on tehnyt meidän perheessämme. Hän on tuonut meidät takaisin yhteen. Siitä ja anteeksiantamuksesta ja laupeudesta ja armosta kiitän aina.
Hän voi tehdä saman kenelle tahansa, mille hyvänsä perheelle. Jopa sinun perheellesi, jota tarvitset sitä!

Nicky Cruz, kansainvälisesti tunnettu evankelista ja tuottoisa kirjailija, kääntyi Jeesuksen Kristuksen luokse väkivallan ja rikoksen elämästä kohdattuaan David Wilkersonin New Yorkissa v. 1958. Hänen dramaattinen kääntymiskertomuksensa julkaistiin ensi kerran David Wilkersonin kirjassa Risti ja Linkkuveitsi ja myöhemmin hänen omassa suosikkikirjaksi muodostuneessa Juokse poika, juokse.