Saturday, October 22, 2016

HERÄTKÄÄ SANKARIT! - Claude Houde

“Julistakaa tämä pakanakansain seassa, innostakaa sankareita. Lähestykööt he … Sanokoon heikko: ’Minä olen sankari’. Tulkoon kansani avuksi tulkaa yhdessä Ratkaisulaaksoon” (ks. Jooel 3:9- 12).
Anon sinua rukoilemaan kanssani: “Herra, lisää meille uskoa”. Haastan sinua myös päättämään olla Jumalan sankari. Käytän tahallani sanaa ”anon”, koska uskon, että se sana sopii meidän tapaukseemme ja aikojen vakavuuteen.
PALAVA INTO JUMALAN PUOLESTA
Apostoli Paavalilla oli sisässään palava tuli. Hän sanoi korinttolaisille: ”Jumalan rakkaus vaatii minua”(ks.2 Kor.5:14). Iankaikkisen valtakunnan asiat olivat todellisesti vaakalaudalla ja vaativat häntä päästämään huudon sellaisella palavuudella, että se lensi kuin nuoli suoraan meidän sydämeemme, ylittäen vuosisadat ja kulttuurit.
”Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa”(2 Kor.5:20).
Tämä leimuava into palaa minussa tänä päivänä. Pyydän sinua, anna sovittaa itsesi, halusi ja päämääräsi Jumalan tahdon mukaan.
UUDISTUNUT USKO
On uskoa, joka uudistaa ja herättää sankareita. Olen usein ajatellut, että meidän pitäisi panna pois oma pitkäveteinen kristillinen elämämme, jos taivas aukeaisi edes hetkeksi raottamaan verhoa nähdäksemme Jumalan tahdon, rakkauden ja tarkoituksen ihmiskuntaa kohtaan.  Emme jatkaisi istumalla kirkossa yhtään jumalanpalvelusta, poissaolevina ja kiinnostumattomina mielessämme elokuvien vuokraus ja hyödyttömät tositeeveet.
Rakas lukija, Jumalan ääni kuuluu miljoonien uskovien sydämessä ympäri maailmaa: ”Herätkää ja uudistakaa sankarit!”

Claude Houde, johtava pastori Eglise Nouvelle Vie (Uuden Elämän Seurakunnassa) Montrealissa, Kanadassa. Hänen johdossaan Uuden Elämän Seurakunta on kasvanut kourallisesta ihmisiä enempään kuin 3 500 seurakuntalaiseen siinä osassa Kanadaa, jossa on vähän protestanttisia seurakuntia.

Friday, October 21, 2016

JUMALA PUOLUSTAA OMIAAN

Raamattu kertoo, että kuningas Hiskia oli Jumalaa pelkäävä: “Hän riippui Herrassa kiinni”(2 Kun.18:6).
Hiskian hallitusaikana assyyrialaiset, sen ajan suurin valta piiritti Jerusalemia. Tämä valtava armeija oli jo miehittänyt Samarian ja Juudan kaupungit.  Nyt he piirittivät Jerusalemia. Heidän päällikkönsä kuulutti kovalla äänellä: ”Me olemme voittaneet kaikkien maiden jumalan. Kuinka odotatte teidän Jumalanne voivan pelastaa teidät?”
JUMALA TUOMITTAVANA
Tässä näemme Herran itsensä tuomiolla. Hänen uskollisuutensa kyseenalaistettiin koko valtakunnan, Israelin vihollisten ja Hänen oman kansansa edessä. Mitä, jos Hän ei toimisikaan?
Kun kriisi huipentui, Jesaja seisoi vierellä katselemassa kaikkea. Hän oli saanut Herralta sanan ja hän luotti siihen täysin. Nyt hän haastoi Jumalan pitämään sanansa pannen vaakalaudalle Herran kunnian. Hän rukoili: ”Jumala, ei minun kunniallani ole väliä. Jos Sinä et pelasta, voin aina piileksiä erämaassa. Nyt on kyseessä Sinun kunniasi.”
Näin sanoen Jesaja tyynesti puhui Hiskialle Assurin sotapäälliköstä: ”Hän ei tule tähän kaupunkiin eikä siihen nuolta ammu, ei tuo sitä vastaan kilpeä eikä luo sitä vastaan vallia. Samaa tietä, jota hän tuli, hän palajaa, ja tähän kaupunkiin hän ei tule, sanoo Herra. Sillä minä varjelen tämän kaupungin ja pelastan sen itseni tähden”(2 Kun.19:32- 34, kursiivi kirjoittajan).
Jumala ei anna Häneen luottavien ihmisten ikinä joutua häpeään, tuona yönä Hän teki voimallisen ihmeen. Raamattu sanoo, että 185 000 Assurin sotilasta kuoli salaperäisesti, saaden aikaa suuren paniikin ja mahtava armeija pakeni. Taas kerran Jumala puolusti kansaansa itsensä tähden.

Thursday, October 20, 2016

TULI EI VAHINGOITTANUT HEITÄ

Sadrak, Meesak ja Abednego, tunnetut “kolmena hebrealaisena nuorukaisena”, kieltäytyivät kumartamasta Nebukadnessarin kolmikymmenmetristä kultaista epäjumalan patsasta. He seisoivat päättäväisinä, vaikka olivat tuomittuja kuolemaan tulisessa pätsissä. Kun paha kuningas kysyi uhkaavasti: ”Kuka on se jumala, joka pelastaa teidät minun kädestäni?" (Dan.3:15), nuorukaiset muistuttivat Herraa Hänen lupauksestaan:
"Nebukadnessar! Ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä… Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi emmekä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt" (Dan.3:16 - 18).. 
TÄYSI LUOTTAMUS JUMALAAN
Nämä nuorukaiset luottivat siihen, että Jumala huolehtisi nimensä kunniasta, koska he halukkaasti kohtasivat varman kuoleman.
Silmää tekevät johtajat kaikkialta maasta kokoontuivat kuoleman tuomion täytäntöön panoon: ruhtinaat, hallitusmiehet, tuomarit, ympäröivien maakuntien hallitsijat. Nebukadnessar käski lämmittää uunin seitsemän kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti, kuumuus tappoi pätsiä lämmittäneet miehet.
Ihmiset olivat kauhuissaan ja huusivat: ”Nämä miehet eivät voi säilyä hengissä! He kaatuvat kuolleina, ennen kuin ehtivät edes pätsin äärelle. Ei kukaan Jumala voi pelastaa tällaiselta kohtalolta.”
TULESSA KÄVELEMINEN
Herran nimi oli vaakalaudalla. Jos Hän ei puuttuisi tilanteeseen, Hänen nimensä joutuisi huonoon huutoon kaikkien kansojen keskuudessa.
Herra ei koskaan anna häväistä niitä, jotka luottavat Häneen täysin! Raamattu sanoo, että Jeesus itse ilmestyi pätsiin suojelemaan ja lohduttamaan palvelijoitaan. Tulesta tuli esiin miehiä, joissa ei tuntunut edes savun hajua!

Wednesday, October 19, 2016

JUMALAN USKOLLISUUS

On aikoja, jolloin tuntuu, että Jumalaa ei ole näkynyt. Hänen kansansa on jäänyt häpeään ja epätoivoon. Kertomus ei lopu tähän. (Risti oli yksi näistä ajoista). Emme tajua kriisimme keskellä, että Jumalan oma kunnia on vaakalaudalla.
Läpi koko Raamatun Jumalalla oli kansa, jonka piinkova usko osoitti Jumalan uskollisuuden vaikeimpinakin aikoina. Nämä palvelijat toimivat häpeämättä Herran puolesta pannen Hänen kunniansa peliin kuitenkin uskoen, että Hän pelastaisi.
KÄYKÄÄ ETEENPÄIN!
Mieti Mooseksen esimerkkiä Punaisella Merellä, inhimillisesti mahdottomassa tilanteessa. Israel pakeni Egyptin armeijaa, nyt meren saartamana yhdeltä puolelta toiselta puolelta vuoriston. Mooses oli jo ennustanut, että Jumala johtaisi Israelin Luvattuun Maahan, ja nyt Herran maine oli koetuksella kaikkien silmien edessä.
Miten Mooses reagoi tähän kriisiin? Nähdessään edessään avaran meren hän huusi: ”Käykää eteenpäin!” Mooses uskoi Jumalan huolenpitoon ja luotti tämän vievän Israelin antamaansa lupaukseen: ”Minä tiedän, että Herra on uskollinen. Minä aion toimia Hänen Sanansa mukaan”.
VAIKKA HULLUNA PIDETTÄISIIN
Mieti sellaisen uskon seurauksia. Jos Punainen Meri ei avautuisikaan ihmeellisesti, Moosesta pidettäisiin hulluna. Israelilaiset menisivät takaisin orjuuteen, ja Jumalaan ei koskaan enää luotettaisi. Tiedämme kuitenkin, mitä tapahtui: Kun Mooses ojensi kätensä, vedet jakautuivat, ja kansa kulki meren yli kuivaa pitkin. Sanon vaan, ettei kukaan Jumalaan luottava koskaan joudu häpeään. Jumala pelastaa Lupauksensa mukaan oman nimensä kunnian tähden.
”Herra, Jumala Sebaot, kuka on voimassa sinun vertaisesi, Herra? Ja sinun uskollisuutesi ympäröitsee sinua”(Ps.89:8).

Tuesday, October 18, 2016

JUMALA PITÄÄ LUPAUKSENSA

”Herra tukee vanhurskaita...  Pahana aikana he eivät joudu häpeään”(Ps.37:17, 19 kursiivit kirjoittajan). 
Saatat kysyä: ”Mitä tämä oikein tarkoittaa?” Se merkitsee yksinkertaisesti: Jumala ei ole uskollinen vain menetysten korvaamisessa, vaan myös lupauksissaan. Daavid sanoo oikeastaan: ”Katso ympärillesi ja näe, kuinka Jumala pitää Sanansa. Hänen varoituksensa ovat julistettuina otsikoissamme, Hänen toimintansa kaikkialla mediassa. Pitääkö Jumala Sanansa, joka koskee Hänen valittujensa säilyttämistä?
PELKOA HERÄTTÄVIÄ UUTISIA
Mieti: Mitä vain tapahtuukin maailmassa, mitä pelottavimmiksi uutiset tulevat, miten hirveästi maailma huojuu, kuinka lähellä kaatumista talous onkaan, Jumala ei jätä kansaansa häpeään. Herra todella toimii toteuttaakseen Sanansa. Saatamme kärsiä, mutta Hän tulee kaiken läpi niiden luokse, jotka täysin luottavat Häneen. Maailma ei kykene koskaan sanomaan: ”Sinun Jumalasi ei pitänyt Sanaansa.”
TODISTUKSIA TUNNOTTOMALLE MAAILMALLE
Älä erehdy, meidän on tulevaisuudessa kohdattava mahdottomuuksia. Herramme sanoo, että Hän on mahdottomuuksien Jumala, Hän antaa ihmeitä, kun ihminen ei voi auttaa. Itse asiassa Hän panee maineensa mielellään kansansa käsiin kutsuen meitä antautumaan Hänen Sanalleen. saatat ajatella: ”Jumalahan puolustaa omaa nimeään. Hän ei tarvitse minua”. Ei niin! Jumala on valinnut kansansa olemaan todistuksena tunnottomalle, liikkumattomalle maailmalle. Hän kutsuu meitä antamaan Hänen tehdä avoimesti, mitä Hän lupaa.

Monday, October 17, 2016

VERRATON SUOSIO - Gary Wilkerson

“Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois”( 2 Moos.33:15).
Mooses tiesi Jumalasta jotakin, mikä ylittää Hänen siunauksensa, jopa Hänen yliluonnolliset tekonsa. Hän tiesi, että Jumalan rajattoman suosion yläpuolella on Hänen lopullinen suosionsa, suosio, jota ei voi mitata asioilla, joita Hän tekee, vaan vain siinä, kuka Hän on.
TAIVAS ILMAN JUMALAN LÄSNÄOLOA
Eräs kuuluisa kristillinen kirjailija asetti kysymyksen: ”Mitä, jos taivas olisi paikka, jossa voisit saada kaiken haluamasi? Kaikki unelmasi toteutuisivat ja halusi saisi tyydytyksen, mutta siellä ei olisi Jumalaa. Haluaisitko mennä sinne?” Jokaisella kristityllä on oikeus kysyä tätä. Haluammeko Jumalan siunauksia ilman Hänen tuntemistaan, kaikkien hyvien lahjojen antajaa?  Tai, niin kuin Mooses, ottaisimmeko mieluummin Jumalan läsnäolon, vaikka kaikki siunaukset puuttuisivat?
En todellakaan ota kevyesti Jumalan siunauksia enkä Hänen Sanaansa. Raamatussa on tuskin yhtään kirjaa, joka ei mainitse Jumalan huolta köyhistä.  Köyhyys vaikuttaa kaikilla elämän alueilla, ja meidän tulee antaa leipää nälkäiselle, toivoa masentuneille, parannusta särkyneille sydämille. Niille, jotka meistä tuntevat Jumalan runsaat siunaukset, Mooses näyttää jotakin tärkeätä: Jopa jokapäiväinen leipä kalpenee Jumalan tuntemisen rinnalla.
ILMAN JEESUSTA MEILLÄ EI OLE MITÄÄN
Eivät tämän päivän kristityt ole kiittämättömiä Jumalan siunauksista. Ongelmamme on, että me pysähdymme siihen. Sanomme: ”Herra, sinun rajaton suosiosi riittää minulle.” Seei kuitenkaan riitä. Meillä voi olla mitä elävin avioliitto, kaunein koti, tyydyttävin työpaikka ja ihanimmat lapset, mutta jos Jeesus ei ole näiden keskellä, meillä ei ole mitään.
Haluammeko julistaa Mooseksen kanssa: ”Herra, jos sinä et ole mukana, niin en lähde!”? Jos voimme sanoa näin, Jumala vastaa meille samalla tavalla kuin Moosekselle: "Pitäisikö minun kasvojeni käymän sinun kanssasi ja minun viemän sinut lepoon?" (2 Moos.33:14).  

Saturday, October 15, 2016

ELÄMÄ SIUNAUKSESSA - Nicky Cruz

Tehtyään suuren synnin Daavid rukoili:
”Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden.  Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni… Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki”(Ps.51:1-3, 9- 10).
Daavidia tekemä synti vei hänet kauemmaksi Jumalan kasvoista, kuin hän olisi koskaan kuvitellut voivansa joutua. Hänen elämänsä suurin tuska oli siinä, että hän oli poissa Jumalan käden siunauksesta ja suosiosta. Hän ei voinut kestää ajatusta suhteensa menettämisestä siihen ainoaan, jota hän rakasti eniten.
”Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.  Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä”(Ps.51:11 - 12).
JUMALAN TARKOITUKSEN ETSIMINEN
Daavid maksoi kovan hinnan synnistään, mutta ei antanut sen määrittää itseään. Kun hän tuli takaisin järkiinsä, hän itki Jumalalle ja pyysi anteeksiantamusta, jolloin Jumala innokkaasti otti hänet takaisin. Se ei kuitenkaan pyyhkinyt pois synnin tuomia seurauksia.
Jos ennen kiusaukseen lankeamistamme tietäisimme syntimme seuraukset, kuinka moni meistä koskaan lankeaisikaan?  Jos vain voisimme nähdä etukäteen harmin, minkä syntimme aiheuttaa.
Jumalan siunauksessa eläminen tarkoittaa, että meidän tulee etsiä Hänen suunnitelmaansa meitä varten katsoen tulevaisuuteen ja laskien jokaisen päätöksemme hintaa. Meidän täytyy pitää silmämme lujasti kiinnitettyinä Hänen polkuunsa ja olla keskittyneinä ja uskollisina siinä.

Nicky Cruz, kansainvälisesti tunnettu evankelista ja tuottoisa kirjailija, kääntyi Jeesuksen Kristuksen luokse väkivallan ja rikoksen elämästä kohdattuaan David Wilkersonin New Yorkissa v. 1958. Hänen dramaattinen kääntymiskertomuksensa julkaistiin ensi kerran David Wilkersonin kirjassaRisti ja Linkkuveitsi ja myöhemmin hänen omassa suosikkikirjaksi muodostuneessa Juokse poika, juokse.