MOOSEKSEN VIRSI by Gary Wilkerson

Jotkut tätä lukevat sanovat: “Tiedän, että Jumala on antanut minulle näyn. Hän on antanut minulle unelman, mutta resurssini ovat liian huonot sen toteuttamiseksi.”

Mooses sanoi: "Oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies "(2 Moos.4:10). Toiset saattavat sanoa, etteivät he laula tarpeeksi hyvin tai heillä ei ole johtajan lahjaa. Jumala sanoo sinulle: ”Sinä voit tehdä kaikki Kristuksessa, joka vahvistaa sinua.” Keskeisintä omien voimavarojen puuttuessa on nähdä Jumalan kunnia ja kirkkaus.

Uskon Jumalan joskus pidättävän meiltä resursseja. Hän ei tee sitä rangaistakseen ja loukatakseen meitä, vaan näyttääkseen kunniansa, osoittaakseen, että hänellä on kaikki, mitä tarvitsemme. Hän hallitsee kaikkea.

Toisen Mooseksen kirjan luvussa 14 näemme Israelin lasten pakenevan Egyptistä ja Jumalan lähettävän heidät leiriytymään Punaisen Meren rannalle (2 Moos.14:2). Leiri meren rannalla oikeaan aikaan on hieno, mutta jos sinulla on takanasi vihollisen armeija tuhansine vaunuineen ja raskaasti aseistettuine sotilaineen, saatat ajatella: Oi, voi, tässä en haluaisi olla juuri nyt. Ehkä paikka ja aika eivät täsmää, Jumala!”

Kun tapahtuu jotakin tällaista, meillä on suuri kiusaus kyseenalaistaa Jumalaa sanoen: ”Missä olet Jumala? Miksi olet jättänyt minut? Miksi et näytä itseäsi vahvana?”

Tiedämme, että Punaisen Meren ylitys päättyi onnekkaasti! Kun Israelin lapset olivat kulkeneet toiselle rannalle, he alkoivat laulaa virttä, jota on sanottu ”Mooseksen virreksi” tai ”Pelastettujen kiitosvirreksi” (2 Moos.15:1-2).

"Minä veisaan Herralle, sillä hän on ylen korkea;
hevoset ja miehet hän mereen syöksi.
Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni,
ja hänestä tuli minulle pelastus.
Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä,
hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä.”

Tämä on myös meidän virtemme!