ANOMISEN RUKOUS - Gary Wilkerson

Jesajan kirjan 37. luvussa voimme lukea tarinan kuninkaasta nimeltä Hiskia.
Hiskia oli hyvä kuningas. Hän seurasi Herraa ja Raamattu sanoo että Jumala piti arvossa ja siunasi häntä. Mutta Hiskia joutui vaikeaan tilanteeseen. Hän joutui riitatilanteeseen Assyrian kuninkaan kanssa, joka piiritti Jerusalemin niin ettei ruokaa saatu kuljetettua sen sisäpuolelle.
Kaiken tämän keskellä, Assyrian kuningas sanoi kirjeessään Hiskialle Jesaja 37:10:
”Älä anna Jumalasi, johon sinä luotat, pettää itseäsi äläkä ajattele: Jerusalem ei joudu Assurin kuninkaan käsiin.” 
Tämä on juuri tyypillistä viholliselle, uskovien syyttäjälle, mitä hän sanoo meille toistuvasti.
Niin Hiskia otti tämän kirjeen ja polvistui Herran edessä. Hän laski syytöskirjeen maahan ja rukoili, “Herra, kuuletko syytökset kansaasi kohtaan? Kuuletko hänen herjansa ja pilkkansa Sinua vastaan, Pyhä Jumala?”
Hiskia jatkoi rukoillen, “Jumala, pyydän Sinua ilmestymään tässä tilanteessa. Voisitko kirkastaa nimesi uudelleen? Tekisitkö Herra läpimurron vihollisen voimia vastaan jotka ovat liian vahvoja meille?”
Tämä on sellaista anomista rukouksessa jota me tarvitsemme elämässämme. Meistä jokaisen tulee huutaa Jumalan puoleen, ”Jumala, parantaisitko ruumiini? Jumala, vapauttaisitko perheeni näistä tavoista ja addiktioista? Vapauttaisitko mieleni pelosta, epäilyksestä ja epäuskosta?”
Kun rukoilemme tällä tavoin me rukoilemme anoen Herraa. ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi” (Fil. 4:6). Herra rakastaa lastensa anovaa sydäntä!