HÄN VAHVISTUI USKOSSA

”Mutta Jumalan lupausta hän [Aabraham] ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää”(Room.4:20 -21, kirjoittajan kursiivi). Uskonsa kautta Aabraham ”antoi kunnian Jumalalle”.  Meidän tulee Aabrahamin tavoin antaa kunnia Jumalalle, kun täysin vastaanotamme Hänen jokaisen lupauksensa.
Kun koko elämä sujuu hyvin, on meidän helppo todistaa: ”Jumala voi tehdä mitä tahansa”. Voimme ponnistelematta vahvistaa toisia, että Jumala vastaa heidän rukouksiinsa, ja luottavasti julistaa, että Herra pitää aina Sanansa. Kun kaikki ympärillämme sitten näyttää olevan liittoutunut Jumalan lupauksien toteutumista vastaan, kun kaikki konkreettinen todiste näyttää olevan enemmänkin Jumalan vihaa kuin Hänen palkkiotaan, Pyhä Henki nousee meissä ja lohduttaa meitä sanoilla: ”Pidä kiinni. Luota Häneen! Et ole joutunut eroon Jumalan rakkaudesta!  Hän toimii sinun tilanteessasi, joten sinun ei tarvitse epäillä. Nouse sen sijaan ja taistele hyvä uskon kilvoitus.”
Lopuksi jätän sinulla tämän voimallisen kohdan apostoli Paavalin kirjeestä. Hän muistuttaa meitä Jumalan loppumattomasta uskollisuudesta kaikissa olosuhteissa, jokaisessa koetuksemme hetkessä:
”Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina".  Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,  ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme”(Room.8:35 -38).