KRISTUKSEN SEURAKUNNAN KOKO JULISTUSTEHTÄVÄ - Gary Wilkerson

Apostoli Paavali määritteli evankeliumin julistamisen tehtävän näin: ”Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehota, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti”(2Tim.4:1-5).
Paavali sanoo Timoteukselle hyvin selvästi: ”Minä vannotan sinua Jumalan palvelijana: nuhtele, varoita ja kehota. Se on sinun tehtäväsi”.
Kysyn sinulta täysin vakavasti: ”Suoritetaanko tämä Kristuksen seurakunnan tehtävä tänä päivänä? Vai olemmeko me muuttuneet mukavuus- ja nautintoseurakunnaksi? Voin luvata sinulle, että ilomme palautuu, jos pastorit saavat olla pastoreita, ylistyksen johtajat viettää aikaa rukouksessa yhtä paljon kuin harjoituksissa ja äänentoiston tarkistuksessa, jos ihmiset tulevat etsimään raamatullista totuutta eikä vain lihallista lohdutusta. Päämäärämme palaa ja tehtävämme on selvä.
Kun se tapahtuu, todistamme yhdessä profeetta Jeremian kanssa: ”Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo”(Jer.15:16) Silloin, kun vieras tulee sisään seurakunnan ovesta, hän lankeaa polvilleen pyhässä pelossa. Hän tajuaa löytäneensä vastauksen, jota on kaivannut koko elämänsä ajan. Hän huutaa: ”Varmasti Jumala on tässä paikassa!” Aamen! Niin tapahtukoon, Herra Jeesus.