JUMALAN LÄSNÄOLON SÄILYTTÄMINEN

Jumala ilmoittaa läsnäolonsa ehdon, jolla hän on meidän elämässämme. Sen löytää 2 Aik.15. luvusta. Edellisessä luvussa kuningas Aasa oli johtanut Juudan armeijan suureen voittoon Etiopian miljoonan miehen armeijasta. Kuitenkin Aasa todisti, että juuri Jumalan läsnäolo oli se, joka hajotti vihollisen armeijan.

”Ja Aasa huusi Herraa, Jumalaansa, ja sanoi: ’Herra, sinä yksin voit auttaa taistelussa voimallisen ja voimattoman välillä. Auta meitä, Herra, meidän Jumalamme, sillä sinuun me turvaudumme ja sinun nimessäsi me olemme tulleet tätä suurta joukkoa vastaan’. Niin Herra antoi Aasan ja Juudan voittaa etiopialaiset, ja etiopialaiset pakenivat(2 Aik.14:11 - 12).

Kun Aasa ja hänen sotajoukkonsa tulivat takaisin Jerusalemiin voitokkaina riemusaatossa, profeetta nimeltä Asarja tuli heitä vastaan kaupungin portilla tuoden Jumalan sanaa: "Kuulkaa minua, Aasa ja koko Juuda ja Benjamin... Herra on teidän kanssanne, kun te olette hänen kanssansa. Jos häntä etsitte, niin te löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, niin hän hylkää teidät. Kauan aikaa Israel oli ilman oikeata Jumalaa… Mutta kun he ahdistuksessansa palasivat Herran, Israelin Jumalan, tykö ja etsivät häntä, niin he löysivät hänet”(2 Aik. 15:2-4).

Tässä on se salaisuus, millä tavalla voit säilyttää Jumalan läsnäolon elämässäsi. Herra muistutti Aasaa hyvin selvästi, siekailematta: ”Aasa, älä koskaan unohda, miten sait tämän voiton. Sinä etsit minua koko sydämestäsi, kun olit vaikeuksissa. Minä lähetin läsnäoloni sinulle. Juuri minun läsnäoloni ajoi vihollisesi tiehensä.”
Asarja kertoi nyt Aasalle: ”Muistatko, millainen valtakunta oli ennen sinun tuloasi hallitsemaan? Kaikki oli hunningolla, ilman lakia, ohjausta, vanhurskauden opetusta. Jokainen oli itse oma lakinsa ja teki, mitä hyväksi näki.”

Tämä ei ole monimutkaista teologiaa. Kuka hyvänsä voi säilyttää Herran läsnäolon, kun vain yksinkertaisesti etsii sitä häneltä.

”Niin te löydätte hänet” (2 Aik.15:2). Heprean sana ”löytää” tässä on matsa, joka tarkoittaa ”hänen läsnäolonsa tulee antamaan kyvyn, siunaamaan”. Lyhyesti sanottuna, jae kertoo meille: ”Etsikää Herraa koko sydämestänne ja hän tulee luoksenne läsnäolossaan. Tosiaankin hänen läsnäolonsa on valtava voima, joka loistaa elämästäsi”.