TULKAA MINUN TYKÖNI

“Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon”(Matt. 11:28). Jeesus ei tarjoa vain kutsua, hän käskee meitä, komentaa tulemaan hänen luokseen, koska vain hän voi antaa levon, jota sielumme tarvitsee.

Onko meidän silti edes mahdollista omin voimin ”tulla hänen luokseen”? Jeesuksen mukaan se on mahdotonta: ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä”(Joh 6:44). Miksi Kristus käskisi meidän tehdä jotakin, mihin emme pysty?

Saamme tässä tärkeän opetuksen, joka on välttämätön uskovan elämässä. Se on siinä, että saadessamme käskyn meidän tulee tehdä enemmän kuin vain nousta pystyyn ja sanoa: ”Minua sinä tarvitset, Herra!” Jos teemme näin, olemme pulassa ennen kuin edes aloitamme. Itse asiassa, kun saamme käskyn evankeliumeissa, se paljastaa meidän taitamattomuutemme. Jumala tekee tämän tarkoituksella. Silloinkin, kun hän ilmaisee meille tahtonsa ja käskynsä, hän samalla näyttää meille oman taitamattomuutemme päästä tuloksiin omin voimin.

Tästä syystä Jeesus lisää jokaiseen käskyyn lupauksen. Ensin hän sanoo: ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä”(Joh.6:44). Jumala ei ainoastaan vedä meitä luokseen, vaan hän haluaa vaikuttaa meissä uuden ylösnousemuselämän. Hänen voimansa tekee meistä kykeneväisiä vaeltamaan hänen kanssaan uudessa liitossa.

Meillä ei ole sitä uuden elämän kykyä itsessämme. Se tulee vain hänen kauttaan. Sama armo, joka on pelastanut meidät, myös pitää meitä siinä armossa. ”Joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt" (Joh 3:21). Suomalainen -38 käännös on King James – käännöksen kanssa yhtenevä, kun taas ESV(English Standard Version = englanninkielinen sanatarkka käännös) sanoo: ”Se, joka tekee sen, mikä on totta, tulee valoon, niin että voidaan nähdä selvästi, että hänen tekonsa ovat tehdyt Jumalassa”. Tämä tarkoittaa, että teot on tehty Jumalassa. Jumala valmistaa tekomme! Siksi hänen käskyjään seuraa aina lupaus. Kun hän näyttää meille oman taitamattomuutemme, hän tuo esiin oman kykynsä ja halunsa suorittaa työnsä meissä loppuun.