KOETUKSEN JA TESTIN PAIKKA

Monet uskovat tulevat koetuksen ja testin paikkoihin. Joskus Herra vie meidät Maaran tapaiseen paikkaan, jossa elämän vedet ovat katkeran makuisia(ks. 2 Moos.15:22 -23). Siellä kohtaamme tyydyttämättömän janon, kalvavia kysymyksiä ja syviä epäilyksiä. Saatat vastustaa: ”Ei, et voi verrata minua noihin epäjumalanpalvelijoihin, irstaisiin israelilaisiin! Et voi sanoa, että olen heidän kaltaisensa”.

Eivät nuo israelilaisparatkaan tunnistaneet näitä asioita itsessään. He eivät tajunneet, mitä heidän sydämessään oli, ennen kuin koetuksen ajat tulivat. Uskon, että sama pätee tämän päivän Jumalan kansaan. Profeetta Jeremia kirjoittaa: ”Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea?” (Jer.17:9).

Muista, että nämä samat ihmiset vapisivat Herran edessä Siinain vuorella kuultuaan hänen käskynsä. He vastasivat nopeasti: ”Kaikki mitä Jumala on sanonut, me teemme. Me tottelemme joka käskyä!” He todella vilpittömästi tarkoittivat jokaista sanaansa. He olivat täynnä Jumalan pelkoa ja varmoja siitä, etteivät epäonnistuisi hänen kunnioittamisessaan. Heillä vain ei ollut mitään tajua siitä, mitä heidän sydämessään asui. Tosiasiassa he olivat hengellisessä vararikossa.

Israelilaiset näet elivät pastorinsa ja opettajansa, Mooseksen uskossa. Heillä ei ollut omaa uskoa. Kun Jumala sitten otti Mooseksen pois heidän keskuudestaan, he luopuivat siitä 40 päivässä.

Sama tapahtuu monille uskoville tänä päivänä. Kun he kuulevat Jumalan sanaa julistettavan, he innokkaina lupaavat noudattaa sitä koko sydämestään, mutta todellisuudessa he elävät jonkun toisen uskossa. He ruokkivat itseään kuuntelemalla äänitteitä, seminaareja, pastoriensa ilmestyksiä eikä heillä itsellään ole omaa, syvää kokemusta Kristuksen kanssa.

Rakas lukija, et voi saada Jumalan todellista ilmestystä joltakulta toiselta. Niin kauan kuin sinulla ei ole omaa kokemusta eikä historiaa Jeesuksen kanssa, et voi tuntea häntä. Hänen sanansa täytyy tehdä tietä sinun sydämeesi, kunnes saat elävän kokemuksen siitä.