KUTSU ANTAMISEEN by Gary Wilkerson

Oli Viimeisen Ehtoollisen ilta, ja Jeesus alkoi lopetella keskusteluaan opetuslasten kanssa. Kaiken sinä iltana puhumansa Hän sanoi tietäen, että Hän joutuisi jättämään heidät. Hän päätti kokoontumisen rukoillen rohkaisevasti tulevien tapahtumien puolesta: seurakunta, joka voittaisi ja olisi juhliva kansa, jonka rakkaus toinen toistansa kohtaan olisi todistus maailmalle. Jumalallinen voima ja valta vuotaisivat Hänen seuraajiensa lävitse ja Hänen Isänsä kirkkaus lepäisi Hänen kansansa yllä. Näitä kaikkia asioita Jeesus antaisi seurakunnalleen Pyhän Hengen kautta.

Ajattele, mitä Jeesus oli jo tehnyt. Kolmen vuoden toimintansa Hän oli parantanut sairaat, palauttanut sokeille näön, herättänyt kuolleita, ruokkinut ihmeen kautta valtavia ihmisjoukkoja, saarnannut hyvää uutista köyhille ja opettanut ihmisille totuutta heidän taivaallisesta Isästään. Tämä lista suoritetuista teoista on hämmästyttävä. Sen Poika teki kuuliaisuudesta Isänsä tahdolle.

Kristus tekee selväksi, että tämä kaikki johtui vain Isän anteliaasta luonnosta. Rukouksessaan Joh.17:ssa Jeesus mainitsee yhden sanan useammin kuin minkään muun: ”Isä, sinä olet antanut minulle…, sinä olet antanut heidät…, minä olen antanut heille.” Kahdenkymmenen kuuden jakeen sisällä Jeesus käyttää seitsemäntoista kertaa jotakin ”antaa” - sanan muotoa.

Ensimmäinen asia, jonka huomaamme tässä ihmeellisessä rukouksessa on se, kuinka usein ja anteliaasti Isä antaa. Se on Hänen luonnossaan: antaa hyviä lahjoja lapsilleen. Jeesus listasi kaikki ne asiat, jotka Isä antoi Pojalle lähettäessään tämän maailmaan: ”Minä annan sinulle nimeni voiman ja vallan. Minä annan sinulle maailman ihmiset. Minä annan sinulle sanat puhua ja teot suorittaa ja Minä annan sinulle kirkkauteni”

Näemme, että Jeesuksella on sama antelias luonto kuin Hänen Isälläänkin. Itse asiassa Jeesuksen rukous toistaa kaikki asiat, jotka Kristus oli jo antanut opetuslapsilleen. Niitä Hän antaisi edelleenkin! Tämä Raamatunkohta valaisee kirkkaasti Jumalan anteliaan luonnon Hänen sydämessään.

Jollakin tavoin Jeesus antoi sinä iltana opetuslapsilleen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa. Hän sanoi: ”Minä olen perustanut valtakuntani antamiselle. Näin minä tahdon valtakuntani jatkuvan teidän kauttanne”. Viimeinen asia, jonka hän antoi ennen lähtöään, oli erityinen kutsu: kutsu antamiseen.