VUODATETTU TOISIA VARTEN by Carter Conlon

Olen varma, että jokaisen uskovan halu on rakastaa Kristuksen tavalla, elää Raamatun mukaan, kulkea se matka, jonka Jeesus oli valmis kulkemaan kadotetun ihmiskunnan tähden. Niinpä lähdemme siitä, että tottelemme Hänen käskyään rakastaa toinen toistamme, niin kuin Hän rakastaa meitä… kunnes, kuten Pietari, me kohtaamme kykymme rajat tehdä niin.

Sydämesi avaaminen toisille ihmisille on aina riskin ottamista. Monet ovat rakastaneet syvästi, antaneet avokätisesti, avanneet sydämensä ja lopulta saaneet puukon selkäänsä. Niin, joskus tätä tapahtuu. Ihmiset saattavat juosta pakoon ja kieltää koskaan tunteneensa meitä. Jotkut toiset, jotka kerran tukeutuivat meihin ja sanoivat rakastavansa meitä, lopulta lähtevät tiehensä hädän hetkellä. Meidät on silti annettu heitä varten, emmekä me lakkaa olemasta siinä?

Jeesus sanoi kerran opetuslapsilleen: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua”(Matt.16:24). Et voi ottaa ristiäsi ja paeta koetuksia. Tulee hetki, jolloin ihmiset sylkevät sinua kasvoihin, mutta Kristuksen seuraajana sinun pitää edelleen rakastaa heitä.

Kun Jeesus sanoi: ”Rakastakaa toinen toistanne, niin kuin minä olen rakastanut teitä”, se ei ollut ehdotus vaan käsky. Meidän tulee kuitenkin ymmärtää, että siinä Hän lisäsi taas yhden käskyn sarjaan käskyjä, joita ei kukaan pysty noudattamaan. Laki ja Jumalan käskyt on tarkoitettu alleviivaamaan toivottomuutta ja turhuutta yrittää tulla vanhurskaaksi omin voimin. Siksi sinun on parasta olla kanssani samaa mieltä siitä, että suurin tarpeemme tällä hetkellä on Pyhän Hengen vuodatus. Me tarvitsemme rakkautta, myötätuntoa ja hyväntahtoisuutta, joka oli leimallista alkuseurakunnalle. Jumalan pitää synnyttää ja pitää sitä yllä meissä.

Se lähtee halusta sanoa: ”Jumala, vuodata Henkesi ja auta minua rakastamaan sinun laillasi. Kiitän sinua siunauksista elämässäni. Ymmärrän, ettei niitä ole annettu minulle turhaan. Näytä minulle siksi niiden tarkoitus. Älä anna minun ottaa kaikkea vastaan vain käyttääkseni sitä omaksi hyväkseni. Oi, Jumala, avaa minun silmäni ja sydämeni ja anna minulle rohkeus välittää. Vie minut sinne, minne en pääse omassa voimassani. Auta minua seuraamaan sinua sinne, minne Sinä menit, missä sinut vuodatettiin toisten hyväksi.”

__________
Carter Conlon tuli pastoritiimiimme Times Square – seurakuntaan vuonna 1994 perustajapastorimme David Wilkersonin kutsusta. vuonna 2001 hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan.