TOTUUS, JOKA TEKEE MEIDÄT VAPAIKSI by Gary Wilkerson

”Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat.

Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan; sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo”(Room.10:-4).

”Tarvitsenko minä todella pyhitystä ja vanhurskautusta?” Vastauksesi tähän kysymykseen muuttaa elämäsi. On suuri ero elää kahleissa tai vapaana, vanhan elämäntavan kahleissa tai vaeltaa vapaudessa, uudistuneessa elämässä. Vastauksesi tähän kysymykseen on avain siihen, miten selviydyt voittajana synnistä, kiusauksesta, Saatanasta ja maailmasta. 


Jos vaaditaan niin pyhitystä kuin vanhurskautustakin, niin tulevatko ne samasta lähteestä? Tämä on myös tärkeä kysymys. Jos molempia tarvitaan, saadaanko ne samalla tavalla? Mietipä tätä hetkisen verran. Luulen monien meistä ajattelevan, että Jumala vanhurskauttaa armosta uskon kautta. Monet meistä uskovat myös, että toinen näistä tulee ihmisen kautta ja vain ihmisen kautta. Monet uskovat väärin, että Jumala vanhurskauttaa meidät, mutta meidän kuuluu pyhittää itse itsemme. Jumalan vastuulla on siis saattaa meidän valtakuntaansa. Meidän vastuullamme on pysyä hurskaina ihmisinä ja käyttäytyä kuten hurskaat ihmiset tekevät päästyämme sisälle Jumalan valtakuntaan. Monet meistä sanovat: ”Sain vanhurskautuksen armosta ja nyt minun täytyy itse ponnistella päivästä toiseen saadakseni pyhityksen ja pysyäkseni siinä.”

Me taas sanomme: ”Kiitos Jumala, että vanhurskautit minut. Kiitos, että ristillä sovitit minut. Kiitos, että annoit syntini anteeksi ja maksoit rangaistuksen. Sinä otit minun paikkani ja kannoit syntini harteillasi. Kiitos, että vanhurskautat minut. Haluan puolestani tehdä sinun mieliksesi ja näytän sinulle, kuinka hyvin pystyn pyhittämään itseni.”

Totuus, joka tekee meidät vapaiksi, ei ole laki, jonka tunnemme tai oma innokas yrityksemme noudattaa sitä. Totuus, joka tekee meidät vapaiksi, on henkilö, Jeesus Kristus. Hän on ainoa vapautuksen lähde synneistämme.