KAIKEN MENETYKSESTÄ SELVIÄMINEN

Kun Daavid etsi Jumalan johdatusta Siklagin katastrofin jälkeen (ks. 1 Sam.30:1-6), uskon hänen kuulleen tuon pienen hiljaisen äänen kuiskaavan: ”Tässä on tie, sitä käykää”. Rakas lukijani, sama pätee meihin tänä päivänä.
On olemassa rohkaiseva hengellinen laulu ”Koko tien Hän kanssain kulkee”. Herramme tekee juuri sen. Hän näet on laatinut suunnitelman meitä varten määrätyssä paikassa, ja se suunnitelma toimii nytkin, kun joudumme kohtaamaan kaikenlaista sekasortoa elämässämme.
MIKÄ ON OIKEASTI TÄRKEÄTÄ?
Jumalan Sanasta olen vakuuttunut, että Daavid mietti mielessään toistuvasti: ”Sinä saavutat sen” (ks.1 Sam.30:8). Daavid tiesi aivan hyvin, ettei hän voinut saattaa ennalleen taloansa Siklagissa eivätkä hänen sotilaansa voisi palauttaa kotejaan, puutarhojaan eikä omaisuuttaan ennalleen. Nuo aineelliset jutut olivat mennyttä, poltettu ja tuhottu. Ei, se, minkä he voisivat palauttaa ennalleen, oli heidän perheittensä turvallisuus.
Daavid ja hänen kuusisataa uskollista miestänsä olivat huolissaan vain perheistään. Kaikki, millä oli todellista arvoa, pelastui. Ehkä heidän nyt piti asua teltoissa vaimoineen ja lapsineen. Jumala oli kuitenkin antanut heille varmuuden turvasta.
UNOHDA ”VANHAT HYVÄT AJAT”
Näetkö tässä yhtäläisyyttä meidän aikaamme? Näiden miesten ei ollut mahdollista saada takaisin entistä elämäntapaa. He eivät voineet palata rauhalliseen elämään, joka oli ollut niin levollista aiemmin. Nuo ”vanhat hyvät ajat” olivat nyt historiaa, mutta he olivat saaneet takaisin kaikki tärkeät asiat.
”Ja Daavid pelasti kaikki, mitä amalekilaiset olivat ottaneet” (1 Sam.30:18).