PYHÄN HENGEN OPETUSTEHTÄVÄ - Jim Cymbala

Niin kuin tämän päivän julistajatkin Jeesus käytti vain omaa ääntään. Samoin kuin mikä tahansa seurakunta tänä päivänä kuulee saarnan, samoin opetuslapset voivat kuulla Hänen sanansa korvillaan ja työstää niitä mielessään. Jumalan totuus on kuitenkin erilaista kuin matematiikka tai tieteen lait. Sitä voidaan ymmärtää ja sovittaa elämäämme vain silloin, kun se ilmaistaan sisäiselle ihmisellemme. Sydämessä nimittäin toimii elämää muuttava voima (ks. Matt.13:18- 23).
AIVOSOLUISSAMME PELKKIÄ FAKTOJA
Jumalan kirjalla pitää olla Jumalan opettaja, jotta sanoma voidaan ilmentää hengellisellä tasolla. Muutoin sanoma murentuu faktoiksi, jotka asuvat vain aivoissamme. Faktaa on, että Jeesus syntyi Betlehemissä. Immanuelin, Jumala meidän kanssamme, kirkkaan merkityksen ymmärtäminen ja Hänen makaamisensa tallin seimessä vaatii Jumalan selitystä. Niinpä on ehdottoman tärkeää, että Pyhä Henki on opettajamme, jos Raamattua halutaan ymmärtää. Henki voi käydä inhimillisten äänien, korvan ja aivojen rajoitusten yli, sillä Hän opettaa sydämen luokkahuoneessa.
YHTÄKKIÄ SIITÄ TULEE ELÄVÄÄ!
Sen tähden voimme lukea jotakin Raamatun kohtaa vuosikaudet. Kun sitten luemme taas, yhtäkkiä, se tulee eläväksi! Ymmärrämme sen upouudella tavalla. Kysymme: Miksi en nähnyt tätä aikaisemmin? Sellaista on Pyhän Hengen opetus.
Tietysti opettajilla on tärkeä rooli, niin kuin apostoleilla, evankelistoilla, profeetoilla ja pastoreilla. Vaikka opettajat tekevät parhaansa, meidän on mahdollista saada lopullinen siunaus Sanasta Pyhän Hengen sisäisen opetuksen kautta. Pyhä Henki on uskollinen ja auttaa meitä tunnistamaan totuuden vääryydestä ja varjelee meitä joutumasta saatanallisiin vääristymiin. Jotta tämä kaikki voisi tapahtua, meidän täytyy tulla nöyrinä ja opetusta vastaanottavina sydäminä.

Jim Cymbala aloitti Brooklyn Tabernaclessa alle kahdenkymmenen seurakuntalaisen kanssa pienessä, surkeassa rakennuksessa kaupungin vaikeassa osassa. Koska hän oli paljasjalkainen brooklynilainen, hänestä on tullut sekä David että Gary Wilkersonin pitkäaikainen ystävä.