JUMALAN SIUNAUKSESSA JA SUOSIOSSA PYSYMINEN

Jumala siunaa niitä, jotka vaeltavat uskollisina, ja osoittaa suosiotaan niitä kohtaan, jotka tekevät niin hänelle!

Kuinka kansakunnat, perheet ja yksittäiset ihmiset menettävät Jumalan siunauksen ja suosion? Profeetta Haggai puhuu tästä. Ensimmäinen syy siihen hänen listassaan on, että ihmisen mielenkiinnon kohteet korvaavat Jumalan asiat! "Tämä kansa sanoo: Aika ei ole tullut rakentaa Herran huonetta"(Haggai 1:2). Israelilaiset lopettivat Herran huoneen rakentamisen ruveten rakentamaan omia kotejaan!

Tämä tapahtui kuusikymmentä kahdeksan vuotta Salomonin temppelin tuhoamisen jälkeen. Vain kansan jäännös oli palannut Babylonian vankeudesta Jerusalemiin nimenomaan uudelleen rakentamaan Jumalan huonetta. He tosiaan pystyttivät temppelin perustukset innolla ja jännittyneinä!

Sitten heitä kohtasivat vaikeat olosuhteet, vaikeudet ja lannistuminen. Vähitellen he menettivät mielenkiintonsa Jumalan töihin sanoen: ”Nyt ei vain ole se aika. Meillä on liikaa ongelmia. Sitä paitsi vietämme niin paljon aikaa tämän asian parissa, että olemme alkaneet lyödä laimin omia perheitämme ja toimiamme."

Yksi toisensa jälkeen he käänsivät selkänsä keskittyäkseen omiin asioihinsa. Herran asiat, jotka vaikuttivat heidän omaan hyvään oloonsa, jäivät toissijaisiksi! He alkoivat rakentaa omia talojaan ja käyttivät siihen puutavaran, joka oli varattuna temppelin pystyttämistä varten.

Kuinka uskovat näinä päivänä menettävät Jumalan siunauksen ja suosion? Se tapahtuu lakkaamalla rakentamasta hänen temppelinsä, kun lopetamme rukoilemisen ja Jumalan etsimisen, kun lakkaamme huolehtimasta hänen hengellistä ruumistaan!

Haggai osoittaa tämän ongelman: Kun kansa asetti Jumalan mielenkiinnon kohteet ensisijalle, hän huolehti heidän ruuastaan ja asuinsijoistaan. Totisesti hän huolehti heistä kaikin tavoin. Heidän viinitarhansa kukoistivat, heidän rypäleterttunsa olivat painavat. He nukkuivat yönsä rauhassa, ja heidän lapsensa tanssivat kaduilla. Yksikään heidän vihollisistaan ei voittanut heitä. Se oli Jumalan siunausten ihmeellistä aikaa, mutta sitten kansa tuli vedetyksi omiin tarkoitusperiinsä!

Tätä juuri tapahtuu tänäkin päivänä! Meidän maailmamme on itsekkyyden kuluttama, oman ylpeyden, kunnianhimon ja tahdon. Jokainen ihminen juoksee vain oman parhaansa perässä! Ei ihme, että niin monet ovat juopuneita ja huumeiden pökerryttäm

iä, vaeltavat pimeydessä ja hämmennyksessä.

Jumala sanoo: "Ja minä olen kutsunut kuivuuden maahan...kaikelle kätten vaivannäölle"(Haggai 1:11). Hän sanoo: "Jos alatte laiminlyödä sieluanne ja käännytte aineelliseen, päädytte olemaan ilottomia, tyytymättömiä, tyhjiä ja kuivia! Haluan teidän laittavan minun asiani etusijalle, sitten voin taas siunata ja osoittaa teille suosiotani!"