KAHDENLAISTA RAKKAUTTA

Isällä on kahdenlaista rakkautta: yleinen rakkaus kaikkia syntisiä kohtaan ja erityinen rakkaus kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat Hänen perhettään. Jumalan yleisen rakkauden voi saada osakseen jokainen, joka tulee hänen luokseen katuen. Jumalan sydän on myös täynnä toisenlaista rakkautta, erityistä ja poikkeuksellista kaikkia lapsiaan kohtaan!

Jumalalla on aina ollut valittu kansa, jolle hän on lahjoittanut valtavan rakkautensa. Kerran Israel oli tämän erityisen rakkauden ainoa kohde:

"Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty kansa; Herra, sinun Jumalasi, on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat, vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ... niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä" (4 Moos. 7:6-8).

Jumala osoitti nämä sanat Israelille. Jos olet ottanut Jeesuksen vastaan Vapahtajaksi ja Herraksi, jos olet adoptoitu Jumalan perheeseen ja hän on sinun rakastava Isäsi, sinun täytyy tajuta, kuinka erityinen olet Hänelle! Saat vastaanottaa Jumalan ainutlaatuisen rakkauden, ja hän sanoo sinulle näin:

"Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen ’ette olleet kansa’, mutta nyt olette ’Jumalan kansa’, jotka ennen ’ette olleet armahdetut’, mutta nyt ‘olette armahdetut’(1 Piet.2:9- 10).

Ennen ette olleet hänen erityisen rakkauden kohteita, mutta nyt olette! Teidät on sovitettu ja annettu Isälle ja hän rakastaa teitä syvästi - juuri nyt, tällä hetkellä!