PALVELLEN HERRAA ILOITEN

Jumala haluaa meidän olevan täysin vakuuttuneita hänen hellästä rakkaudestaan. Hän itse on niin paneutunut työhön, jotta saisi tuoduksi meidät hänen parhaaseensa. Silloin voisimme saada jatkuvan ilon ja riemun vaellukseemme hänen seurassaan. Mooses varoitti Israelia: ”Koska et palvellut Herraa, sinun Jumalaasi, ilolla ja sydämen halulla, kun sinulla oli yltäkyllin kaikkea,
on sinun palveltava vihollisiasi, jotka Herra sinun kimppuusi lähettää, nälässä ja janossa ja alastomuudessa ja kaiken puutteessa. Ja hän panee sinun kaulallesi rautaisen ikeen, kunnes hän sinut tuhoaa”( 5 Moos.28:47 – 48).

Jumala sanoo meille tänään: ” Olkaa iloiset ja riemuitkaa siitä, mitä olen tähän mennessä tehnyt hyväksenne! Jos kuljette ympäriinsä itsesäälissä, jupisten ja valittaen, joudutte ikuisesti olemaan hengellisesti nälissänne ja alastomina, hyvä saalis vihollisellenne!” Jumala tahtoo meidän luottavan hänen rakkauteensa meitä kohtaan niin, että me todistamme elämällämme ilosta ja hyvästä mielestä! Hän haluaa julistajia, joilla on ilo sydämessään, täynnä totuuteen perustuvaa riemua.

Hänen totuutensa tuottaa ilon rikkauden, joka virtaa luonnollisesti eteenpäin sydämestämme: ”Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla”(Ps.100:2). ”Niin hän vei kansansa pois sen iloitessa, valittunsa heidän riemuitessaan”(Ps.105:43). ”Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset”(Ps.32:11). ”Mutta vanhurskaat iloitsevat ja riemuitsevat Jumalan kasvojen edessä, he ihastuvat ilosta”(Ps.68:3).

Kysyt ehkä: ”Miten kauan minun pitää jatkuvasti olla iloinen Herran työssä?” Monet uskovat sen kestävän vain niin kauan, kuin virvoituksen aikoja tulee ylhäältä tai niin kauan kuin asiat ovat oikealla tolallaan. Ei, Meidän tulee iloita kaikkina aikoina! Näin juuri Raamattu sanoo: ”Ravitse aamulla meitä armollasi, suo meille iloa ja riemua kaikkina päivinämme”(Ps.90:14). ”Te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä, katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan”(Jes.65:18). Me olemme ”ylhäältä laskeutuva Jerusalem”, uudestisyntyneet ja hänelle elävät ilon ja riemun hengessä! Luottakaan Isää, uskokaa hänen lausumansa sana hänestä itsestään ja nähkää hänen ilonsa vuotavan omaan elämäänne.