VOITOKKAAN KRISTUKSEN ÄÄNI

Kun Jumala sanoi: ”Vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin"(Hebr.12:26). Hän tarkoitti sanoa: ”Minä järisytin maan Siinain vuorella. Näinä viimeisinä päivinä, kun minä puhun, ääneni järkyttää sekä luonnolliset että hengelliset maailmat. Kaikki olevainen vapisee, mikään ei jää entiselleen. Mikä on ollut uskonnollista, koko Kristuksen seurakunta, järkkyy minun Poikani äänen voimasta, kun hän puhuu taivaasta”.

Jumala oli varoittanut Israelia siitä, että ne, jotka eivät suostuisi kuuntelemaan hänen profeettansa sanoja, joutuisivat tilille: ”Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille”(5 Moos.18:19). Hän siis tarkoitti: ”Aion ottaa kiinni jokaisen, joka ei tottele, ja voit olla siitä aivan varma.”

Raamattu paljastaa, että ne, jotka torjuivat Jumalan profeetan, tuhoutuivat. Heistä tuli kuivettuneita ja katkeria, ilottomia ja rauhattomia kuollessaan. ”Katsokaa, ettette torju luotanne häntä, joka puhuu; sillä jos nuo, jotka torjuivat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista”(Hebr.12:25).

Rakas lukija, emme voi paeta Jumalan vihaa, emme kansana emmekä yksityisinä henkilöinä. Juuri nyt Jeesuksen ääni järisyttää kaikkia kansoja, vaikuttaen järkytyksen instituutioille, johtajille ja taloushallinnolle. Hän sanoo tuulelle ja luonnonvoimille: ”Puhaltakaa maan päälle”. Hän sanoo pilville: ”Pidättäkää sateenne”. Hän sanoo maailmantaloudelle: ”Kaikki ahneus tuomitaan.”

Jumala käskee: ”Vankilat, järiskää. Hallitukset, vapiskaa. Talousjärjestelmät, järkkykää. Koulut vapiskaa. Sotavoimat, vapiskaa. Oikeusistuimet ja – laitokset, järiskää. Kaikki maan päällä järkkyy, kunnes ei jää muuta perustusta kuin Herra.”
Kaiken järisyttäjänä ei ole paholainen, vaan voitokkaan Kristuksen ääni. Kirkastettu Ihminen on noussut valtaan istuimellensa, ja hän puhuu sanan, joka järisyttää koko maailman.