HÄNEN ENSIMMÄISET MERKKINSÄ by Gary Wilkerson

Raamatussa sanotaan, että Kaanan häissä oli “juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen”(Joh.2:6). Jeesuksen sanaa totellen palvelijat täyttivät suuret astiat vedellä, joka ihmeellisesti muuttui hyväksi, maukkaaksi punaviiniksi.

Tämä viini edustaa Kristuksen lunastusverta. Vanhassa Testamentissa Jumala käytti Moosesta muuttamaan joen veden vereksi merkiksi tuomiosta. Nyt vastakohtana Jeesus muutti veden viiniksi esitelläkseen Jumalan Uuden Liiton. Tämän ihmeellisen työn kautta Hän antoi merkin: ”Teidän puhdistusrituaalinne puhdistaa vain ulkoisen olemuksenne, ei sydämen syvyyksiä. Minun puhdistavaa vertani tarvitaan tekemään puhdistuksenne täydelliseksi”.

Lyhyesti sanottuna, vanha keino jouti unohduksiin, kun Jeesus toi esiin uuden. Hääjuhlan isäntä kirjaimellisesti maistoi uutta viiniä, jonka Jeesus oli ihmeen kautta muuttanut. Hän ihmetteli: ”Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti" (Joh.2:10).

Ei vain isäntä saanut siunausta. Jokainen läsnäolija hyötyi tästä ihmeteltävästä teosta, mukaan lukien opetuslapset, jotka olivat Jeesuksen mukana: ”Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa; ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen” (Joh.2:11). Jos Jeesuksen opetuslapset olivat tarvinneet lopullista todistetta siitä, että Hän oli Messias, tämä ihme antoi sen heille. Se sai heidät lähtemään Hänen seuraajakseen kaikkineen.

Onhan tämä kaunis kuva meidän palveluksestamme maailmalle Kristuksen nimessä. Maailma tarvitsee surkeasti Hänen lunastusvertaan, joka on vuodatettu meidän tähtemme ja virtaa vapaasti elämässämme Hänen uhrinsa kautta. Meidän on tarkoitus vuorostamme vuodattaa tätä lahjaa siunaukseksi maailmalle samalla tavoin, kuin itse olemme saaneet sen. Monet uskovat tänään ovat ihan tyytyväisiä siihen, että ovat saaneet Jumalan siunauksen, joka rajoittuu vain heidän jokasunnuntaisen jumalanpalveluksensa hartauteen. Toiset ovat niin innokkaita saamaan Hänen siunauksensa, että he matkustavat herätyksestä toiseen rukoillen: ” Vuodata se minun ylleni, Herra!” Kaikki heidän energiansa, huomion kohteensa ja lähteensä on Jumalan siunausten vastaanottamisessa, ei sen jakamisessa toisille. Se ei ole siunauksen tarkoitus. Älä ymmärrä väärin, on oikein ja hyvää täyttyä jatkuvasti Pyhällä Hengellä. Kristuksen elävänä ruumiina meidät on kutsuttu enemmän kuin maistamaan. Meidän on käsketty tarjota Hänen rikasta siunaustaan toisille.