RAJOITTAMATON PÄÄSY

Yhtäkkiä, kirkkaana hetkenä Jeesus sai aikaan täyden, rajoittamattoman pääsyn Isän tykö. Raamattu sanoo, että Golgatalla, veren tahrimalla ristillä ”Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti”(Matt.27:50 -51).

Jeesuksen kuoleman hetkellä Jerusalemin temppelin esirippu sananmukaisesti revittiin kahtia. Siinä meidän kohtalomme sinetöitiin. Kun Herramme antoi henkensä, me saimme täydellisen pääsyn kaikkein pyhimpään, rajoittamattomana: ”Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen katso veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta” (Hebr.10:19- 20),

Esiripun repeäminen fyysisenä asiana edusti sitä, mikä tapahtui hengellisessä maailmassa. Vihdoinkin me saimme nauttia sitä, mitä sukupolvet ennen meitä eivät voineet. Meillä on etuoikeus, jota Aabraham, Mooses ja Daavid, eivät saaneet: pääsy kaikkein pyhimpään, kaikkivaltiaan Jumalan valtaistuinsaliin. Ovi ei ollut enää suljettuna meille. Rajoittamaton pääsy oli tehty mahdolliseksi.

Sen lisäksi Jeesuksesta tuli kuollessaan meidän ylimmäinen pappimme. Hän nousi Uuteen Jerusalemiin, temppeliin, joka ei ole käsin tehty. Siellä hän otti vastaan Ylimmäisen papin tehtävän. Hän käveli suoraan Jumalan pyhään läsnäoloon suitsutuksinaan omat esirukouksensa, esitti verensä armonistuimen edessä. Sitten Hän istuutui Isän oikealle puolelle, kaikella voimalla, vallalla ja kirkkaudella.

Tässä kohdin Jeesus vaati liitonoikeutenaan saada hengellisen ruumiin, kaikki, jotka tekisivät parannuksen ja ottaisivat Hänet vastaan Herrana. Sitten Hän lähetti Pyhän Hengen kutsumaan lapsiaan: ”Minä olen avannut oven Isän luo. Teidät hyväksytään pelkästään siksi, että olette minussa uskon kautta. Tulkaa siis rohkeasti armon istuimen eteen! Minä vien teidät Isäni läsnäoloon. Hän on nyt teidän Isänne. Teillä on vapaa pääsy Hänen luokseen, yötä päivää.